knowledge

ค้นหาเส้นทางการเปลี่ยนแปลงในแบบของคุณ (Self-Assessment)

14 มีนาคม 2022


Overview

Self Assessment คือแบบทดสอบประเมินตนเองที่ School of Changemakers พัฒนาขึ้นมาให้เป็นตัวช่วยของทุกคนที่สนใจอยากมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้ได้พบกับจุดเริ่มต้นที่ตรงกับความตั้งใจและเหมาะกับความพร้อมของตัวเอง ผ่านการตอบคำถามในแบบทดสอบ ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที โดยผลลัพธ์จะแสดงโปรแกรมที่เราออกแบบให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบของตัวเอง

ทำแล้วช่วยอะไร

  • ได้คําตอบว่าตัวเองสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดบ้าง
  • Connect กับ Community เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • เข้าถึงแหล่งบทความความรู้ และเครื่องมือในโลกของ Changemaking ที่เหมาะสมกับความพร้อมของคุณ

เราประเมินจากอะไรบ้าง

  • ประเมินจากเป้าหมายและความพร้อมของคุณ (ความตั้งใจ เวลาที่มี มุมมองและความเชื่อ) 
  • ประเมินจากประสบการณ์การในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของคุณ

หมายเหตุ: แบบทดสอบนี้เป็นรุ่นทดลอง (BETA) ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันเป็นคําตอบสุดท้าย คุณสามารถอ่านโปรแกรมและเลือกมีส่วนร่วมในแบบที่เป็นคุณมากที่สุดได้ ที่นี่

Background

ในฐานะองค์กรที่ทํางานสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เราได้พบกับคนที่มีใจอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นจํานวนมาก หลายคนมองเห็นปัญหา ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และเริ่มตั้งคําถาม ว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้บ้าง ในศักยภาพที่ตนเองพอจะทําได้ บางคนมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้ปัญหาถูกแก้ไข ตั้งใจริเริ่มทําโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม ด้วยการคิดแก้ปัญหา หรือด้วยการใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไข รวมไปถึงบทบาทของหน่วยงานมหาวิทยาลัย องค์กรภาคสังคมและภาคเอกชน ที่ต้องการทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อตอบรับกับนโยบายแก้ปัญหาที่ต่างกันออกไป

ทุกคนที่เดินเข้ามาหาเรา ล้วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในปีนี้ School of Changemakers จึงเปิด 8 โปรแกรมให้ทุกคนจะสามารถเลือกมีส่วนร่วมได้ในแบบของตัวเอง พร้อมกับพัฒนาแบบทดสอบประเมินตนเอง (Self Assessment) นี้มาเป็นตัวเลือกให้กับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองเหมาะกับโปรแกรมใด ให้ได้ลองประเมินและได้คําตอบในเบื้องต้น

แบบประเมินออกแบบมาจากประสบการณ์การสนับสนุนทุกคนที่ผ่านมาของเรา โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน คือประเมินเพื่อกลับมารู้ใจตัวเอง (Self Acknowledgement) ด้วยคําถามเกี่ยวกับเป้าหมายและความพร้อม เพื่อสํารวจความตั้งใจ เวลาที่คุณมี มุมมองและความเชื่อที่เสริมแรงความตั้งใจ และประเมินระดับประสบการณ์ (Stage) สําหรับคนที่ต้องการทําโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม

ตัวอย่างบทบาทของผู้คนที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปกับเรา

Supporter for Change

ภัฏ เตชะเทวัญ (ภัฏ)

ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม TP Packaging Solution

ร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้  (Share knowledge) เกี่ยวกับการก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมให้กับผู้ที่สนใจสร้างการเปลี่ยนแปลงและบุคคลทั่วไป ในกิจกรรม Afterschool และช่วยให้คำแนะนำ (Specialist) กับผู้นำโครงการหรือผู้ประกอบการสังคมที่กำลังรับมือกับโจทย์ความท้าทายในเรื่องโมเดลการหารายได้ เดือนละ 1 ครั้ง (แบบไม่ประจำ) ครั้งละ 1-2 ชม. ผ่านกิจกรรม Helpdesk – Clinic for Change

Supporter for Change, Coach for Change

สภิญญา วิทยฐานกรณ์ (เก่ง)

ร่วมส่งต่อความรู้/ทักษะจากความเชี่ยวชาญของตนเอง (Share knowledge) ให้กับเยาวชนที่สนใจสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการจัดกิจกรรม Youth Solution และเป็นโค้ชประจำทีมคนรุ่นใหม่ที่สนใจแก้ปัญหา เป็นเพื่อนร่วมทางที่ส่งเสริมสนับสนุน นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายโครงการระยะเวลา 6 เดือน พร้อมอบรมความรู้และเครื่องมือการโค้ช พัฒนาทักษะร่วมกับเพื่อนโค้ชคนอื่นๆ ในระหว่างร่วมโปรแกรม Coach for Change

Coach for Change

ยุรนันท์ ยิ้มสาระ (ทอม)

สมัครเป็นโค้ชในโปรแกรม Coach for Change ด้วยเป้าหมายที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับได้ลองพาตัวเองไปสู่ความท้าทายใหม่ ๆ จากงานประจำที่ทำอยู่ รับบทบาทการเป็นโค้ชที่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ทำโครงการเพื่อสังคมมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี สิ่งสำคัญคือการฟังอย่างตั้งใจ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขา ชวนคุย สะท้อนคำพูดและความคิดเพื่อช่วยให้ทีมมั่นใจที่จะออกไปทำสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้

Supporter for Change

ปาณิศา อายะนันท์ (แอน)

ผู้ก่อตั้งกลุ่มพลังโจ๋ เยาวชนจ.แพร่

ช่วยแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก (Insight Provider) ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์การทำงานกับเยาวชนเป็นเวลานาน เพื่อเพิ่มข้อมูลส่วนของสถานการณ์ที่มาจากฝั่งคนทำงานแก้ปัญหาจริง ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีไฟอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มต้น ให้เขาได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ เอาข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์หาโอกาส หรือช่องว่างที่นำไปเริ่มคิดไอเดียแก้ปัญหาได้

Young Starter for Change

ภาวินันต์ สินไชย (น้ำฝน)

กิจกรรมของ School of Changemakers เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้วางแผน ทั้งการทำงานโครงการและการพัฒนาตัวเอง เป็นพื้นที่ที่ทำให้เรากล้ามากขึ้น และมีหลายสิ่งที่ได้จากกิจกรรมที่เราเอามาประยุกต์ใช้ต่อได้ ตลอดระยะเวลากิจกรรมก็รู้สึกได้รับการติดตามและใส่ใจที่ดีมากจากทีมงาน

Starter for Change

อาทิตา อุตระวณิชย์ (นุ่น)

ผู้ร่วมก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Therapia

เริ่มจากใจตัวเองที่อยากทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ผสมกับความชอบในจิตวิทยา ทำให้เริ่มลงเวลาลงแรงหาพื้นที่ที่จะได้ลงมือทำ จนสมัครเข้ามาในโปรแกรม Penguin Incubation ได้มาตั้งหลัก มองภาพกว้างและมองเชิงระบบมากขึ้น ในระหว่างโปรแกรมก็มีโค้ชที่คอยรับฟังและตั้งคำถามชวนให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้น


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below