knowledge

วิธีการสร้าง Knowledge

15 มิถุนายน 2015


22722e81f808509757e206dd468ee54f

เราเชื่อมั่นว่านักสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกคน มีประสบการณ์ และเรื่องราวจากการลงมือทำงานจริงมากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดและแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นบทสรุป เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม workshop ต่างๆ ที่เคยเข้าร่วม ไปจนถึงขั้นตอนการหาข้อมูล พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรคในการทำงาน ไปจนถึงการลงมือทำงานจริงๆ 

เส้นทางของการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา จากจุดเล็กๆ ที่คุณยืนอยู่ ไม่ใช่ เรื่องง่าย คุณผ่านความล้มเหลว และพบเจอความสำเร็จมามากมาย คุณสามารถมาร่วมแบ่งปัน  ส่งต่อการเรียนรู้เหล่านั้น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ นักสร้างการเปลี่ยนแปลงคนอื่นๆ 

การสร้าง Knowledge เป็นช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเปลี่ยนแปลงสังคมที่อาจจะพลาดกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลต่างๆจากที่ท่านค้นพบหรือได้เรียนรู้ ซึ่งความรู้เหล่านี้เป็นส่วนที่สำคัญกับทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคมที่จะนำไปปรับใช้ได้ต่อไป

Your Learning -> Knowledge -> Sharing 

วิธีการสร้าง Knowledge

วิธีการสร้าง Knowledge

1.เลือกไปที่ “+” ของ Knowledges เพื่อแชร์ความรู้หรือเนื้อหาอื่นๆของโปรเจคท่าน

2.กรอกข้อมูลของท่าน หัวข้อ รูปภาพ และเนื้อหา และกด “Save” เพื่อบันทึกความรู้

3..ท่านสามารถแก้ไขเนื้อหาได้โดยคลิ๊กไปที่เนื้อหาได้เลย เมื่อเสร็จให้คลิ๊กไปที่ “ √ ” เพื่อ save หรือ “ X ” เพื่อยกเลิก

4.ท่านสามารถแนบไฟล์บนกิจกรรมของท่านได้โดยเลือก “Upload” นอกจากนี้ท่านสามารถแชร์กิจกรรมนี้โดยกดที่ “Share” และสามารถสื่อสารกับผู้ที่สนใจโดยการเขียนข้อความในช่อง comment

5. ท่านสามารถเลือกที่จะลงข่าวหรือร่างความรู้ไว้ก่อนได้ผ่านปุ่ม “Publish” หรือเลือก “Delete” เพื่อลบความรู้นี้

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below