knowledge

แนะนำกิจการเพี่อสังคม : Enabling Enterprise (EE)

11 มกราคม 2015


ปลายปี 57 ผู้เขียนมีโอกาสไปดูงานและพูดคุยกับ Tom Ravencroft, CEO ผู้ก่อตั้ง Enabling Enterprise กิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษาที่อังกฤษ Tom จบบริหารธุรกิจจาก Oxford University แต่เลือกเป็นครูสอนนักเรียนย่าน Hackney ชุมชนเมีองที่ยากจนทางตะวันออกของลอนดอน ปี 52 EE ริเริ่มความคิดที่จะทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนอย่างจริงจังเช่นเดียวกับการเรียนด้านวิชาการ Tom จัดทัศนศึกษาโดยนำนักเรียนไปเยี่ยมชมธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้เด็กนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาสร้างธุรกิจขนาดจิ๋วในโรงเรียน บริษัทแรกๆ ที่สนับสนุนแนวคิดของ Tom ได้แก่ สำนักงานกฎหมาย Freshfields และธนาคารนานาชาติ UBS ซึ่งต่อมาเป็นพันธมิตรที่ยาวนานของ EE เด็กนักเรียนได้พูดคุยและได้แรงบันดาลใจจากพนักงาน เมื่อกลับมาที่โรงเรียนพวกเขาได้ริเริ่มและพัฒนาแนวคิดในการทำธุรกิจขนาดจิ๋ว เช่น แลกเปลี่ยนวิดิโอเกมส์ ขายน้ำปั่น และออกแบบสติ๊กเกอร์ Tom เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนกลับกระตือรือล้นที่จะนำเสนอแผนธุรกิจที่ UBS เด็กที่เกเรชอบแกล้งเพี่อนกลับกลายเป็นสมาชิกที่กระตือรือล้นในทีมธุรกิจ และหลังทำกิจกรรมผลการเรียนของพวกเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

EE วาดฝันว่า สักวันหนึ่งนักเรียนทุกคนจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพร้อมด้วยทักษะ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ปัจจุบัน EE ทำงานกับบริษัทธุรกิจชั้นนำ 70 แห่งเพื่อนำประสบการณ์และทักษะในชีวิตจริงมาสู่ห้องเรียน ด้วยการสนับสนุนของ EE โรงเรียนกำหนดให้ “การประกอบการ” เป็นแกนของหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 5-18 ปี นักเรียนจะทำโครงการ เช่น ธุรกิจขนาดเล็กหรือวารสารโรงเรียน 1 ช.ม.ต่อสัปดาห์ตลอดภาคเรียน โดยครูจะจัด Challenge Day และทัศนศึกษาเพื่อไปเรียนรู้จากบริษัทที่เป็นพันธมิตร EE ยังจัดอบรมครู ให้ทุนและอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งช่วยประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนด้วย

ผ่านไป 5 ปี EE เติบโตจากการสอนเพียงห้องเดียวไปสู่นักเรียน 35,390 คนในปี 2556-57 รายงานการประเมินผลกระทบชี้ให้เห็นว่า 1) นักเรียนที่ร่วมโครงการมีทักษะในการประกอบการมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ร่วม 2) ครู 100% มั่นใจว่านักเรียนมีทักษะและผลการเรียนที่ดีขึ้น 3) ทักษะการประกอบการที่นักเรียนได้รับ ได้แก่ “ความเป็นผู้นำ” (การคิดบวก การตั้งเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา) “การทำงานเป็นทีม” (การฟังและความเข้าใจ) “ความคิดสร้างสรรค์” (การใช้จินตนาการ) และ “การนำเสนอความคิด” (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้) EE วางเป้าหมายจะขยายผลกระทบไปสู่นักเรียน 100,000 คนในปี 2560 Tom และ EE ได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติมากมาย

EE จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศล แต่สามารถสร้างรายได้จากการจัดฝึกอบรมให้โรงเรียนและบริษัทและได้ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

id old content:
84
0

ใส่ความเห็น

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below