knowledge

​StrengthsFinder : เครื่องมือช่วยค้นหาจุดแข็งในตัวคุณ

7 มกราคม 2016


2722a73ed2db3de64fb78e7af71d18c3

‘Weakness fixing prevents failure, strength building drives success’ – การมุ่งพัฒนาจุดแข็งจะนำไปสู่ความสำเร็จมากกว่าการพยายามแก้ไขจุดอ่อน

คนสำเร็จบนโลกนี้ล้วนทุ่มเทพลังกับการพัฒนาจุดแข็งของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนชื่อดังก้องโลก ไทเกอร์ วูดส์ นักกอล์ฟมือวางอันดับต้นๆ ของโลก หรือบิล เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์ ซึ่งทุกคนก็มีจุดอ่อนแต่ก็เลือกที่จะหาวิธีจัดการให้จุดอ่อนไม่สร้างผลกระทบกับตัวเองมาก แล้วรีบหันมาเอาจริงเอาจังในการพัฒนาจุดแข็งจนประสบความสำเร็จ แต่ก่อนจะถึงขั้นนั้น เราต้องผ่านเสต็ปแรกคือ ค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอก่อน


จุดแข็ง (Strength) คืออะไร ?

จุดแข็ง คือ การที่เราสามารถปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้แทบจะสมบูรณ์แบบอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถสร้างประโยชน์ต่อชีวิตได้ ซึ่งก่อนอื่นเราควรเข้าใจหลักการ 3 ข้อ คือ

 1. เราสามารถทำกิจกรรมนั้นซ้ำๆ ได้อย่างมีความสุขและเป็นผลสำเร็จ (ทำสำเร็จได้อย่างสม่ำเสมอจนสามารถคาดหวังผลได้)
 2. คนที่มีความเป็นเลิศ ไม่ใช่คนที่เก่ง ‘รอบด้าน’ แต่เป็นคนที่แหลมคม ‘เฉพาะด้าน’ 
 3. ความเป็นเลิศเกิดได้จากการเพิ่มพูนจุดแข็งของตัวเองให้มากที่สุด ไม่ใช่การซ่อมแซมจุดอ่อน ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ‘อย่าไปสนใจจุดอ่อน’ แต่เราต้องหาวิธีจัดการกับจุดอ่อน เพื่อให้มีเวลาไปลับจุดแข็งให้แหลมคมกว่าเดิมและนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด

จุดแข็งนั้น สร้างมาจากความรู้ ประสบการณ์ บวกกับทักษะ และพรสวรรค์ ซึ่งการรู้พรสวรรค์ของตัวเองและนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และเร็วกว่า เพราะแม้เราจะอยากฝึกฝนทักษะอื่นๆ แต่ถ้ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเราแล้ว เราก็อาจจะไม่สามารถทำให้ได้ผลดีเลิศอยู่ดี อาจแค่อยู่ในระดับที่พอใช้งานได้เท่านั้น 

พรสวรรค์ (Talent) คือ แบบแผนของความคิดความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่เกิดซ้ำๆ  และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นั่นหมายความว่าถ้าเรามีความรับผิดชอบก็คือพรสวรรค์ ถ้าชอบการแข่งขันก็เป็นพรสวรรค์ หรือแม้แต่ลักษณะที่ดูจะเป็นทางลบก็เป็นพรสวรรค์ได้ ถ้าเราสามารถดึงส่วนที่เป็นประโยชน์มาใช้ได้ เช่น ความดื้อดึง ก็ทำให้เราต่อสู้ไปสู่ความสำเร็จได้แม้จะเจอกับอุปสรรคมากมาย หรือความขี้กังวล ก็ทำให้เราคิดวางแผนฉุกเฉิน และคาดการณ์ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นต้น 


แบบประเมิน Clifton StrengthsFinder

จากการศึกษาค้นคว้ามากว่า 50 ปี ทำให้แบบทดสอบ StrengthsFinder เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่เชื่อถือได้ในการระบุพรสวรรค์ที่เด่นชัดของเรา และถ้าเราพัฒนาต่อ ด้วยการฝึกฝนและนำจุดแข็งเฉพาะตัวของเราเป็นตัวนำ ทั้งในการทำงาน หรือการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และได้เปรียบกว่าคนที่ไม่รู้จุดแข็งของตนเอง หรือคนที่รู้แล้วแต่ไม่ฝึกฝน ซึ่งอาจทำให้พรสวรรค์นั้นหายไปในที่สุด

นอกจากการรู้จุดแข็งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการโค้ชเพื่อสร้างความเป็นเลิศได้อย่างตรงจุด และต่อการทำงานเป็นทีม เพราะการเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันจะทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่าจะทำให้เราสามารถ Put the right man in the right job นั่นเอง

ลักษณะพรสวรรค์ 34 ประการ

EXECUTING

 • ผู้บรรลุเป้าหมาย (Achiever) จะทำงานหนัก มีพลังความอดทนสูง มีความสุขกับการได้ทำสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา และสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ
 • นักจัดการ (Arranger) มีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ ควบคู่ไปกับความสามารถในการปรับเปลี่ยนพลิกแพลง คนเหล่านี้ชอบคิดหาวิธีการที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยทรัพยากรและสิ่งละอันพันละน้อยทั้งหมดที่มีอยู่
 • ผู้มีความเชื่อ (Belief) จะมีค่านิยมพื้นฐานบางประการที่มั่นคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตโดยอาศัยค่านิยมเหล่านี้
 • ผู้มีความยุติธรรม (Consistency) จะตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เท่าเทียมกัน และพยายามปฏิบัติต่อทุกคนในโลกอย่างยุติธรรม โดยกำหนดกฏระเบียบที่ชัดเจนขึ้นมา และดำเนินการตามกฎระเบียบเหล่านั้น
 • ผู้มีความละเอียดรอบคอบ (Deliberative) จะเอาจริงเอาจังในการตัดสินใจ และการเลือกสรรสิ่งต่างๆ คนเหล่านี้จะเตรียมตัวพร้อมเพื่อรับมือกับอุปสรรคอยู่เสมอ
 • ผู้มีวินัย (Discipline) จะชอบโครงสร้าง และภาระงานประจำ ความเป็นระบบระเบียบที่คนเหล่านี้กำหนดขึ้นมาบ่งบอกถึงโลกของพวกเขาได้ดีที่สุด
 • ผู้มีเป้าหมายชัดเจน (Focus) จะสามารถกำหนดแนวทางและดำเนินการติดตามจนบรรลุเป้าหมาย และคอยแก้ไขประคับประคองมิให้ออกนอกลู่นอกทาง พวกเขาจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำแล้วจึงลงมือ
 • ผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility) จะมีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขารับปากว่าจะทำ คนเหล่านี้ยึดมั่นในค่านิยมที่มั่นคง เช่น ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี
 • นักปรับปรุงแก้ไข ( Restorative) จะมีความชำนาญในการจัดการกับปัญหา คนเหล่านี้สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผิดพลาด และแก้ไขให้ถูกต้อง


INFLUENCING

 • นักริเริ่มทำงาน (Activator) สามารถที่จะผันความคิดมาเป็นการกระทำเพื่อบันดาลให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น คนเหล่านี้มักจะใจร้อน
 • นักบัญชาการ (Command) เป็นผู้ที่ดูมีอำนาจ และสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมทั้งทำหน้าที่ตัดสินใจได้อย่างดี
 • นักสื่อสาร (Communication) จะสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นคำพูดได้โดยง่าย คนเหล่านี้เป็นนักสนทนาและผู้นำเสนอที่ดี
 • นักแข่งขัน (Competition) จะวัดความก้าวหน้าของตนกับผลงานของผู้อื่น คนเหล่านี้จะพยายามมาเป็นที่หนึ่งและชอบการแข่งขันสูง
 • ผู้สรรหาความเป็นเลิศ (Maximizer) จะเน้นไปที่จุดแข็งเพื่อผลักดันให้กลุ่มหรือคนๆ หนึ่งบรรลุถึงความเป็นเลิศ และพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้กลายเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอด
 • ผู้มีความเชื่อมั่น (Self-Assurance) จะรู้สึกมั่นใจในความสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตนเอง คนเหล่านี้มีเข็มทิศชี้ทางในตัวที่ทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกต้องแล้ว
 • ผู้เห็นความสำคัญ (Significance) จะต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของตนเอง พวกเขารักอิสระและต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ
 • ผู้ชนะใจ (Woo) จะรักความท้าทายในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และทำให้คนเหล่านั้นชอบตน พวกเขามีความสุขในการทำความรู้จัก และสร้างเครือข่ายการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

RELATIONSHIP BUILDING

 • ผู้มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ชอบทำตัวกลมกลืนตามสถานการณ์ มักจะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน โดยตอบสนองสถานการณ์และค้นพบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน
 • ผู้เห็นความเชื่อมโยง (Connectedness) จะมีความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งในโลกนี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผล มีเพียงไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะเหตุบังเอิญ
 • นักพัฒนา (Developer) จะมองเห็นและช่วยสร้างเสริมความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้อื่น คนเหล่านี้จะเล็งเห็นสัญญาณแห่งการเติบโต แม้เพียงเล็กน้อย และพอใจกับความก้าวหน้าเหล่านี้
 • ผู้มีความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) จะสามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นๆ โดยจินตนาการถึงตนเองในสภาพชีวิต หรือสถานการณ์ของผู้อื่น
 • ผู้สร้างความกลมเกลียว (Harmony) จะมองหามติอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนเหล่านี้ไม่ชอบความขัดแย้ง และจะพยายามมองหาความคิดเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคน
 • ผู้ไม่ทอดทิ้ง (Includer) จะยอมรับผู้อื่น รับทราบถึงความรู้สึกของคนที่อยู่นอกกลุ่ม และพยายามนำคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมในกลุ่ม
 • ผู้เข้าใจความแตกต่าง (Individualization) จะสนอกสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวต่างๆ ของแต่ละบุคคล และมีพรสวรรค์ในการคิดหาวิธีการนำผู้คนที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้มองโลกในแง่ดี (Positivity) จะมีพลังกระตือรือร้นที่ติดต่อไปถึงคนอื่นๆ คนเหล่านี้จะรื่นเริงและสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกตื่นเต้นไปกับสิ่งที่กำลังจะทำ
 • ผู้สร้างสัมพันธ์ (Relator) ชอบความใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอื่นๆ และมีความพอใจที่ลึกซึ้งในการทำงานหนักร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย

STRATEGIC THINKING

 • นักวิเคราะห์ (Analytical) ค้นหาสาเหตุและพิสูจน์เหตุผล คนเหล่านี้มีความสามารถในการมองเห็นปัจจัยทุกๆ ด้านที่อาจมีผลกระทบต่อสถานการณ์
 • ผู้คำนึงถึงอดีต (Context) จะชอบคิดถึงอดีต และเข้าใจเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยศึกษาค้นคว้าถึงประวัติที่มาของมัน
 • ผู้มองอนาคต (Futuristic) จะอาศัยอนาคตและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลใจ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น
 • นักคิดสร้างสรรค์ (Ideation) จะสนอกสนใจกับไอเดียความคิด และสามารถค้นพบความเกี่ยวเนื่องระหว่างปรากฏการณ์ที่ดูเหมือนจะแตกต่างกัน
 • นักสะสม (Input) จะกระหายใคร่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พวกเขามักจะสะสมและจัดเก็บบันทึกข้อมูลทุกชนิด
 • นักคิด (Intellection) จะชอบทำกิจกรรมที่ใช้สมองและความคิด คนเหล่านี้ชอบครุ่นคิดและสนุกกับการสนทนาที่ได้ใช้ความคิดและมีสาระ
 • ผู้ใฝ่รู้ (Learner) จะมีความปรารถนาที่แรงกล้าในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนเหล่านี้กระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่าผลลัพธ์ที่ได้เสียอีก
 • นักกลยุทธ์ (Strategic) จะสร้างสรรค์วิธีการอื่นๆ ที่แตกต่างในการเดินรุดหน้า เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ใดก็ตาม พวกเขาจะสามารถมองเห็นรูปแบบและปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

พรสวรรค์ 5 อันดับแรกที่มีสถิติสูงสุดจากผู้ทำแบบทดสอบ StrengthsFinder ทั่วโลก (9,955,783 คน, 2014)

 1. Achiever
 2. Responsibility
 3. Learner
 4. Relator
 5. Strategic

พรสวรรค์ 5 อันดับแรกที่มีสถิติสูงสุดจากผู้ทำแบบทดสอบ StrengthsFinder ในประเทศไทย (51,958 คน, 2014)

 1. Responsibility
 2. Relator
 3. Learner
 4. Harmony
 5. Focus

​การใช้จุดแข็งเพื่อสร้างความแตกต่าง


การใช้จุดแข็งเพื่อสร้างความแตกต่าง

จริงๆ แล้วการรู้จุดแข็งของตนเองเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะหลังจากนี้เราต้องเริ่มฝึกฝนและพัฒนาตนเอง เพื่อทำให้พรสวรรค์เหล่านั้นแข็งแรงขึ้น และเมื่อเราสามารถนำพรสวรรค์ที่มีในตัวมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อ โดยสามารถเริ่มฝึกฝนได้ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือ Name it! Claim it! Aim it!

 • Name it : หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว เราจะได้รับ report ที่มีคำอธิบายเกี่ยวกับพรสวรรค์แต่ละข้ออย่างละเอียด ซึ่งเมื่ออ่านแล้ว เราควรไฮไลท์คำ หรือข้อความที่สะท้อนความเป็นตัวเรามากที่สุด
 • Claim it : ลิสท์จุดแข็งทั้งหมดของเรา และคำ/วลีที่เราไฮไลท์ไว้ขึ้นมา แล้วแปะไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราจะได้เห็นมันทุกวัน รวมถึงแชร์ report ที่ได้ไปให้คนใกล้ตัวเรา
 • Aim it : เลือกจุดแข็งของเราขึ้นมา 1 อย่าง แล้วให้เวลากับมันสักวัน โดยลองคิดดูว่าเราจะใช้จุดแข็งนี้ได้อย่างไรบ้างในการดำเนินชีวิตวันนี้ ซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้จากใน report ว่าจุดแข็งนั้นๆ ของเราจะทำให้เราทำอะไรได้ดี แล้วฝึกฝนการใช้พรสวรรค์นั้นอย่างเคร่งครัดในทุกๆวัน ทดลอง สังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แล้วฝึกฝนไปเรื่อยๆ ทีละพรสวรรค์จนครบทุกข้อ ซึ่งการพัฒนาพรสวรรค์ในส่วนนี้ก็เหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นได้จากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งออกกำลังบ่อย กล้ามเนื้อก็ยิ่งแข็งแรงนั่นเอง

​ข้อดีของการรู้จุดแข็งของตนเองและผู้อื่น

ข้อดีของการรู้จุดแข็งของตนเองและผู้อื่น

 1. การรู้จุดแข็งของตัวเองทำให้เราเข้าใจการกระทำและพฤติกรรมของตัวเองในอดีตมากขึ้น
 2. การหยิบยกเรื่องจุดแข็งมาพูดคุยในวงสนทนาเป็นประตูบานแรกที่ทำให้เรารู้จักและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
 3. การรู้จุดแข็งของแต่ละคนช่วยร่นเวลาในการทำความเข้าใจตัวตนและมีประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม
 4. คนที่บุคคลิกแตกต่างกันจะแสดงจุดแข็งให้เห็นแตกต่างกันไป คนที่กล้าแสดงออก เราจะเห็นจุดแข็งของเขาแบบชัดเจน รู้ว่ามีพรสวรรค์อะไร แต่คนที่เก็บตัว จุดแข็งจะซ่อนอยู่ ไม่เปิดเผยให้คนนอกเห็นมากนัก
 5. การค้นพบจุดแข็งของตัวเองจะทำให้เรามีพลังเชิงบวกและการหมั่นพัฒนาจุดแข็งของตัวเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้องทำไปตลอดชีวิต

ข้อควรระวังในการใช้จุดแข็ง

ข้อควรระวังในการใช้จุดแข็ง

 1. ไม่ใช้จุดแข็งของตัวเองเป็นข้ออ้าง ไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแย่ๆ ของตัวเอง
 2. คนส่วนใหญ่เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ รู้ว่าตัวเองได้จุดแข็งอะไร แต่ยังไม่เข้าใจตัวเองเพราะต้องการรู้คำอธิบายรายละเอียดของจุดแข็งแต่ละข้อ
 3. จุดแข็งต้องเกิดจากการรวมพรสวรรค์อย่างน้อย 2-3 ข้อเข้าด้วยกัน การมุ่งมั่นพัฒนาพรสวรรค์เพียงข้อเดียวนั้นยากที่จะสร้างจุดแข็ง
 4. การใช้พรสวรรค์บางข้อมากเกินไปจะสร้างความยุ่งยากใจให้กับผู้อื่นได้ เช่น ถ้าเรามีจุดแข็งเรื่องบัญชาการ และในชีวิตประจำวันเราคอยสั่งการทุกสิ่งทุกอย่าง ตัดสินใจโดยไม่รับฟังคนอื่น คนรอบตัวอาจไม่ชอบได้
 5. จุดแข็งของแต่ละคนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การใช้จุดแข็งผิดที่ ผิดเวลา อาจทำให้เราไม่ได้รับการยอมรับและไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้
 6. เข้าใจความแตกต่างและเคารพจุดแข็งของผู้อื่น

**การเข้าทำแบบประเมิน StrengthsFinder นั้นมีค่าใช้จ่าย โดยในแพ็กเกจเริ่มต้นเราจะได้รับผลเป็นพรสวรรค์ 5 อันดับแรกของเรา โดยสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

1. ซื้อหนังสือ StrengthsFinder 2.0 (ฉบับภาษาอังกฤษ) จะได้รับ account แถมมากับตัวเล่มเลย หรือหนังสืออีกหลายเล่มของ Gallup ก็จะมี acoount แถมมาให้เช่นกัน เช่น Strength based leadership, Strength based selling

2. ซื้อ account เพื่อเข้าทำแบบประเมินทางเว็บไซต์ Gallup Strengths Center ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 15$ หรือประมาณ 544 บาท ซึ่งเมื่อเรามี account แล้วก็จะสามารถดาวน์โหลด E-book StrengthsFinder 2.0 จากเว็บไซต์ไปอ่านได้ฟรีๆ ด้วย 

3. ซื้อหนังสือ Now, discover your strengths – เจาะจุดแข็ง (ฉบับภาษาไทย) ก็จะได้รับ Account แถมมาให้ท้ายเล่มด้วยเหมือนกัน แต่จะเป็นแบบประเมิน version 1.0 (ตัวแบบประเมินจะเหมือนกับข้อ 1 และ 2 จะแตกต่างที่ตัว report) ซึ่งเมื่อทำแบบประเมินแล้ว ก็สามารถ log in เข้าไปที่เว็บไซต์ Gallup Strengths Center เพื่ออ่าน customized report (version 2.0) และดาวน์โหลด E-book StrengthsFinder 2.0 ไปอ่านได้ด้วยเช่นเดียวกัน

        

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below