Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Knowledge

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (2)

จาก รัฐสวัสดิการกับการแก้ไขปัญหาสังคมตอนที่ 1 เราได้เข้าใจความหมายของรัฐสวัสดิการ และภาพรวมของสวัสดิการในประเทศไทยแล้ว จ…

School Team

24 มกราคม 2021
,

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (1)

ถ้าเรานึกถึงปัญหาสังคม จะนึกถึงปัญหาอะไรกันบ้าง? การศึกษา ความยากจน อากาศเป็นพิษ สุขภาพจิต การเข้าถึงสิทธิและบริการสาธาร…

School Team

24 มกราคม 2021
, , ,

ทำความรู้จัก 22 ทีมจากโครงการ StartYoung!

ในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. 63 ที่ผ่านมานั้น School of Changemakers ร่วมกับ สสส. เปิดรับสมัครไอเดียจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีควา…

School Team

5 ตุลาคม 2020

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below