Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL Knowledge

, ,

[TK DreamMakers] ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา Cultural and Language Diversity

ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรมและใช้หลายภาษา (พหุภาษา) แต่ ‘คิดว่าตัวเองเป็นสังคมภาษาเดียว’ จากความพยายามในการส…

School Team

9 มีนาคม 2021
,

[TK DreamMakers] ความบกพร่องทางร่างกาย Disabilities

คนพิการ คือ คนที่ถูกจำกัดความสามารถหรือมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท…

School Team

8 มีนาคม 2021
, , ,

[TK DreamMakers] ความหลากหลายทางเพศ Gender Diversity

ในปัจจุบัน เราเห็นธงสีรุ้ง ป้าย PRIDE แดร็กควีน (Drag: Dressed Resembling A Girl) หรือคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศแสดงค…

School Team

5 มีนาคม 2021

[TK DreamMakers] ช่องว่างระหว่างวัย Generation Gap

บ้านเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน ที่ทำงานเดียวกัน แต่ทำไมบางครั้งเรารู้สึกห่างเหิน เหมือนไม่ใช่พวกเดียวกัน คุยกันคนละเรื่อง…

School Team

5 มีนาคม 2021

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (2)

จาก รัฐสวัสดิการกับการแก้ไขปัญหาสังคมตอนที่ 1 เราได้เข้าใจความหมายของรัฐสวัสดิการ และภาพรวมของสวัสดิการในประเทศไทยแล้ว จ…

School Team

24 มกราคม 2021
,

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (1)

ถ้าเรานึกถึงปัญหาสังคม จะนึกถึงปัญหาอะไรกันบ้าง? การศึกษา ความยากจน อากาศเป็นพิษ สุขภาพจิต การเข้าถึงสิทธิและบริการสาธาร…

School Team

24 มกราคม 2021
, , ,

ทำความรู้จัก 22 ทีมจากโครงการ StartYoung!

ในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. 63 ที่ผ่านมานั้น School of Changemakers ร่วมกับ สสส. เปิดรับสมัครไอเดียจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีควา…

School Team

5 ตุลาคม 2020

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below