KNOWLEDGE

Chiang Mai Maker Club : แนวทางการสร้างนวัตกรรมนอกห้องเรียน ผ่านการสนับสนุนเด็กทำเรื่องเล่นให้จริงจัง

เริ่มต้นจากปัญหาในภาคธุรกิจของบริษัทซอฟแวร์ ที่ขาดคนพัฒนาฮาร์ดแวร์ดีๆ ที่สามารถใช้ควบคู่กับซอฟท์แวร์ที่ผลิตขึ้นมาได้ จึงเป็นจุดเเปลี่ยนที่ทำให้คุณหมอจิมมี่ นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน เจ้าของบริษัท...

[CMIN] แชร์ประสบการณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นใหม่ด้วยวิชา GenEd

จบกันไปสดๆ ร้อนๆ กับงาน CMIN#2 กิ๋น ม่วน ฮอม มิตติ้งครั้งที่ 2 ของเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน...