Activity Reviews

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

‘การตั้งชื่อ’ จุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์

“ การตั้งชื่อ คือ การให้คุณค่าและนำมาซึ่งการเป็น Brand ที่ทุกคนกล่าวถึง ” การเป็นที่รู้จักอย่างมีจุดยืนที่มั่นคง ถือเป็น…

School Team

5 กรกฎาคม 2019

School Team

4 มิถุนายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Penguin Incubation Review March 2018-2019

Penguin Incubation โครงการบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมของ School of Changemakers สนับสนุนคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 25-35 ปี ให…

School Team

9 เมษายน 2019

การค้นหาตัวตนของโปรเจกต์ว่า เราเป็นใคร และเกิดมาเพื่อใคร?

Helpdesk หัวข้อ Branding จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีพี่บี๋ ปรารถนา จริยสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้า…

School Team

26 กันยายน 2018

B+ Award 2017

“ Feeling Grateful คือการที่เรามีความรู้สึกดีให้กับเรื่องราวที่พบเจอในชีวิตประจำวัน แม้จะเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบ หากมองให…

School Team

18 กันยายน 2018

Striving Will For Prototype

ในการทำโครงการ หรือกิจการเพื่อสังคมนั้น โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นที่ต้องใช้ทั้งพลังกาย พลังใจมหาศาล ทั้งการเก็บข้อมูล หา In…

School Team

16 สิงหาคม 2018
1 2 3

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ