Articles

9 หลุมพรางของการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรม เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากสร้าง องค์กรอยากได้ ประเทศชาติต้องการ อย่างไรก็ตามในระหว่างการสร้างนวัตกรรมกลับมีอุปสรรคสำค…

School Team

5 กรกฎาคม 2021

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (2)

จาก รัฐสวัสดิการกับการแก้ไขปัญหาสังคมตอนที่ 1 เราได้เข้าใจความหมายของรัฐสวัสดิการ และภาพรวมของสวัสดิการในประเทศไทยแล้ว จ…

School Team

24 มกราคม 2021
,

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (1)

ถ้าเรานึกถึงปัญหาสังคม จะนึกถึงปัญหาอะไรกันบ้าง? การศึกษา ความยากจน อากาศเป็นพิษ สุขภาพจิต การเข้าถึงสิทธิและบริการสาธาร…

School Team

24 มกราคม 2021
, , ,

ทำความรู้จัก 22 ทีมจากโครงการ StartYoung!

ในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. 63 ที่ผ่านมานั้น School of Changemakers ร่วมกับ สสส. เปิดรับสมัครไอเดียจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีควา…

School Team

5 ตุลาคม 2020

Thought Leadership กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

การเป็นผู้นำทางความคิด หรือ Thought Leader นั้นเป็นกลยุทธ์การสื่อสารวิธีหนึ่งที่เริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้นทั่วโลกตลอดระยะ…

School Team

26 มีนาคม 2020
1 2 3 25

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below