Articles

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (2)

จาก รัฐสวัสดิการกับการแก้ไขปัญหาสังคมตอนที่ 1 เราได้เข้าใจความหมายของรัฐสวัสดิการ และภาพรวมของสวัสดิการในประเทศไทยแล้ว จ…

School Team

24 มกราคม 2021
,

รัฐสวัสดิการกับการแก้ปัญหาสังคม (1)

ถ้าเรานึกถึงปัญหาสังคม จะนึกถึงปัญหาอะไรกันบ้าง? การศึกษา ความยากจน อากาศเป็นพิษ สุขภาพจิต การเข้าถึงสิทธิและบริการสาธาร…

School Team

24 มกราคม 2021
, , ,

ทำความรู้จัก 22 ทีมจากโครงการ StartYoung!

ในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. 63 ที่ผ่านมานั้น School of Changemakers ร่วมกับ สสส. เปิดรับสมัครไอเดียจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีควา…

School Team

5 ตุลาคม 2020

Thought Leadership กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง

การเป็นผู้นำทางความคิด หรือ Thought Leader นั้นเป็นกลยุทธ์การสื่อสารวิธีหนึ่งที่เริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้นทั่วโลกตลอดระยะ…

School Team

26 มีนาคม 2020

5 แนวคิดสำหรับให้และรับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ปัญหาในปัจจุบันนี้มีความซับซ้อน ประกอบขึ้นจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องผูกโยงกันเป็นระบบ ซึ่งการจะแก้ไขเชิงระบบได้นั้นเป็นเ…

School Team

26 มีนาคม 2020
1 2 3 4 26

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ