Problems

, , , ,

การสูญหายของอัตลักษณ์ท้องถิ่น

อัตลักษณ์คืออะไร  อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์จากภาษาลาตินคำว่า Idem ที่แปลว่า เหมือนกัน  ในมิติสังคม อัตลั…

School Team

5 มีนาคม 2022

School Team

21 กุมภาพันธ์ 2022

School Team

14 กุมภาพันธ์ 2022
, ,

[TK DreamMakers] ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา Cultural and Language Diversity

ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรมและใช้หลายภาษา (พหุภาษา) แต่ ‘คิดว่าตัวเองเป็นสังคมภาษาเดียว’ จากความพยายามในการส…

School Team

9 มีนาคม 2021
,

[TK DreamMakers] ความบกพร่องทางร่างกาย Disabilities

คนพิการ คือ คนที่ถูกจำกัดความสามารถหรือมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท…

School Team

8 มีนาคม 2021
, , ,

[TK DreamMakers] ความหลากหลายทางเพศ Gender Diversity

ในปัจจุบัน เราเห็นธงสีรุ้ง ป้าย PRIDE แดร็กควีน (Drag: Dressed Resembling A Girl) หรือคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศแสดงค…

School Team

5 มีนาคม 2021

[TK DreamMakers] ช่องว่างระหว่างวัย Generation Gap

บ้านเดียวกัน โรงเรียนเดียวกัน ที่ทำงานเดียวกัน แต่ทำไมบางครั้งเรารู้สึกห่างเหิน เหมือนไม่ใช่พวกเดียวกัน คุยกันคนละเรื่อง…

School Team

5 มีนาคม 2021
1 2 3 6

เข้าสู่ระบบด้วย

หรือ