Tools

เครื่องมือการสร้าง Empathy ในโรงเรียน (2)

ในตอนที่ 1 ของบทความเครื่องมือการสร้าง Empathy ในโรงเรียนเราได้เรียนรู้ความสำคัญของการสร้าง Empathy ในโรงเรียนและวิธีการ…

School Team

15 เมษายน 2020

เครื่องมือการสร้าง Empathy ในโรงเรียน (1)

ท่ามกลางปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลก เราเห็นผู้คนมากมายที่กล้าลุกขึ้นมาลงมือแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลง พวกเขามี…

School Team

15 เมษายน 2020

[Tool] ทบทวนการทำงานด้วยเครื่องมือ After Action Review (AAR)

หลังจากที่โครงการหรือกิจการเพื่อสังคมของเราได้ลงมือทำกิจกรรมตามแผนงานที่เราได้วางไว้สำหรับการทดสอบโมเดลแก้ปัญหาสังคมแล้ว…

School Team

22 กันยายน 2019

[Tool] Communication for Change

คนทำโครงการเพื่อสังคม หรือ กิจการเพื่อสังคม หลายคนมักกลัวเวลาคนถามว่า ‘เรากำลังทำอะไรอยู่?’ เพราะต้องมาอธิบายสาเหตุของปั…

School Team

5 กันยายน 2019
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[Tool] Business Model For Social Enterprise

โมเดลทางธุรกิจ เราจะใช้ เครื่องมือ Business Model Canvas ช่วยให้เราตอบคำถามสำคัญของการทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม 4 ข้อ

School Team

13 สิงหาคม 2019
1 2 3 11

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below