NEWS

Youth Co:Lab 2019 Respect Differences Embrace Diversity

10 กันยายน 2562
Opportunity
Youth Co:Lab 2019  เคารพความแตกต่าง เปิดรับความหลากหลาย   ที่มาที่ไป หลายคนอาจมองว่า ทุกวันนี้สงครามเกิดขึ้นน้อยลง แต่รู้หรือไม่ ช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ‘ความขัดแย้ง’ ภายในกลับเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ทั้งในระดับประเทศ สังคม องค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล สร้างความสูญเสียอย่างนับไม่ถ้วน ​ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 หลายประเทศต้องตกอยู่ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 30 ปี จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า นั่นคือจุดสำคัญที่เหล่ามนุษยชาติต้องหันมาทำความเข้าใจความขัดแย้ง ตั้งแต่ต้นตอการเกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของปัญหา การเกิดซ้ำของปัญหา ความต่อเนื่องของความขัดแย้ง และร่วมกันหาหนทางป้องกันความขัดแย้งอย่างยั่งยืน   สาเหตุของความขัดแย้ง? สาเหตุของความขัดแย้งมีต้นเหตุมามาย สามารถมองได้ในหลากหลายมุม ไม่ว่าจะเป็น ​ Identity ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ตัวตน Resource Distribution ความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ Political Participation การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการกำหนดนโยบาย Education  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา Belief and Religion ความเชื่อทางศาสนา Access to Justice and Rule of Law การเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เรากำลังมองหานวัตกรรมทางสังคมที่มีเป้าหมายชัดเจน ใน 6 ข้อที่กล่าวมา รวมไปถึงประเด็นอื่นๆ ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการป้องกันความรุนแรง เคารพสิทธิมนุษยชน มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่การสร้างสังคมที่ยอมรับความแตกต่างและเปิดรับความหลากหลาย   รางวัลที่จะได้รับ รางวัลที่ 1 - 100,000 บาท รางวัลที่ 2 - 60,000 บาท  รางวัลที่ 3 - 40,000 บาท  ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก UNDP และโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้สนับสนุนอีกมากมาย    คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในทางที่ดีขึ้น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ๆ  เป็นผู้ประกอบการทางสังคมหรือนักพัฒนาที่กำลังทำงานเพื่อสังคม สนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals)  ทีม 3-4 คน อายุระหว่าง 18 - 29 ปี  มีสัญชาติไทย    สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ Youth Co:Lab 2019 หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2562    หมายเหตุ: องค์กรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งที่พักและอาหารตลอด 3 วัน  

Asia Social Innovation Award 2020: CALLING FOR CHANGEMAKERS!

09 กันยายน 2562
News
สร้างความแตกต่าง เสริมการเปลี่ยนแปลง สู่ความหวังใหม่! Asia Social Innovation Award 2020 ในหัวข้อ“ชุมชนเมืองสมัยใหม่” ได้เปิดรับผู้ที่มีไอเดียแปลกใหม่และสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นโอกาสในการพัฒนาชุมชนเมือง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการเราที่จะจัดขึ้น ณ ฮ่องกงเป็นเวลา 4 วัน ที่จะมีทั้งการนำเสนอผลงานเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง (pitching competition) การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการแบบองค์รวม (holistic entrepreneurship development) รวมถึงการให้คำปรึกษาและการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลลัพธ์ของนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายและการทำงานร่วมกันเพื่อให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน สมัครเลยที่ www.socialinnovationaward.asia หมดเขต 1 พฤศจิกายน 2562

Presentation submissions for the 10th annual Ashoka U Exchange!

04 กันยายน 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป Ashoka U Exchange เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอไอเดียและหัวข้อต่างๆ กับโครงการ ซึ่งปีนี้ The Exchange ได้รับจัดเป็นเจ้าภาพร่วมกับ The University of St. Thomas ในเมือง Minneapolis, St. Paul รัฐ Minnesota ในวันที่ 16-18 เมษายน 2563  ผู้สนใจสามารถนำเสนอเนื้อหาตามหัวข้อดังต่อไปนี้  การสอน, คอร์สเรียน, และคอร์สเรียนต่อเนื่อง (teaching, courses, and course sequences) การมีส่วนร่วมของชุมชน (community engagement) การมีส่วนร่วมของคณะ (faculty engagement) ความเสมอภาค, ความหลากหลาย และการรวมอยู่  (equity, diversity, and inclusion) กลยุทธ์บริหารองค์กร (institutional strategy) วิจัยและการประเมิน (research and measurement) การมีส่วนร่วมของนักเรียน (student engagement) สวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดี (well-being)    ธีมของโครงการ The Exchange 2020 ในปีนี้คือ “Building Bridges - Changemaking for the Common Good” ซึ่งทางโครงการเชิญชวนให้ทุกคนมาสำรวจและหาทางออกในแนวคิดนี้ร่วมกัน และส่งเสริมให้ทุกคนได้สะท้อนความคิดและวิธีการก้าวข้ามกฎเกณฑ์ต่างๆ ลำดับขั้น (hierachies) และไปจนถึงการเรียนรู้ที่ไม่เพียงจำกัดอยู่ในขอบเขตของมหาวิทยาลัย  การคัดเลือก  ทีมงานจาก the Ashoka U Exchange ซึ่งจะมีคณะกรรมการ (the Agenda council) เป็นผู้พิจารณาทุกๆ session และตัดสินว่า session ใดจะได้อยู่ในกำหนดการ the Exchange 2020 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะตัดสินด้วยความยุติธรรมเพื่อให้มั่นใจในเนื้อหาที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจสำหรับสังคมนวัตกรรม และชุมชนการศึกษาที่กำลังเติบโต  สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้ ข้อแนะนำสำหรับการส่ง presentation →   “Tips for Submitting a Session” ข้อมูลกำหนดการของปีที่ผ่านมา → last year’s agenda และปีอื่นๆ previous agendas & presentations เข้าชมวีดีโอต่างๆ บน Youtube →  YouTube playlist of previous Big Idea Talks เข้าชมเว็บไซต์ →  presenting at the Exchange หากคุณไม่มั่นใจว่าคุณต้องการจะเป็นผู้นำเสนอ คุณสามารถเลือกสมัครเข้าเป็นผู้ช่วยงานได้ ที่ apply to Facilitate สมัครเข้าร่วม the Exchange 2020 ได้ที่  The Exchange 2020 Application หมดเขตรับสมัคร 10 ตุลาคม 2562    หมายเหตุ: การลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะเปิดในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ผู้นำเสนอ และผู้ช่วยในงานจะได้รับการลงทะเบียนแบบ Early-Bird ด้วยเรท USD$699   

UN-Habitat เปิดรับสมัครผู้สนใจอยากแก้ปัญหาขยะ เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day 2019

02 กันยายน 2562
Opportunity
  ที่มาที่ไป UN-Habitat เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอยากแบ่งปันวิธีแก้ปัญหาในเชิงนวัตกรรมและวิธีจัดการที่สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นความมั่งคั่งในงาน “วันที่อยู่อาศัยโลก World Habitat Day 2019” โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบวิธีแก้ปัญหาและวิธีการล้ำสมัยด้วยนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลก และนำเสนอวิธีเหล่านี้ในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้และสร้างแรงบันดาลใจที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม  วันที่อยู่อาศัยโลกจึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายหันมาสนใจปัญหาขยะ และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น​ โดยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยน “ขยะไร้ค่า” ให้เป็นโอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนและเมืองที่เราอาศัยอยู่ ผู้นำเสนอผลงานควรให้ความสำคัญกับ 5R - Rethinking (การคิดใหม่), Refusing (การปฏิเสธ) , Reducing (การลด), Reusing (การนำกลับมาใช้ใหม่) และ Recycling (รีไซเคิล) และโอกาสที่จะเปลี่ยนขยะให้เป็นความมั่งคั่ง  การจัดการขยะที่ไร้ประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ดิน และน้ำ ทำลายสาธารณสุข ระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมไปถึง ก่อให้เกิดขยะสะสมในมหาสมุทรต่างๆ ทั่วโลก ในขณะเดียวกันการจัดการขยะอย่างยั่งยืนก็สร้างโอกาสต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ เมืองต่างๆ สามารถแก้ปัญหาที่ท้าทาย แต่ยังสามารถสร้างงาน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาสุขภาพและระบบนิเวศน์ ซึ่งจะนำไปสู่เมืองที่มีความสุข สุขภาวะที่ดี และรักษ์โลกได้มากขึ้น  รางวัลที่จะได้รับ Outcome: The best 20 submissions will be published and showcased as part of World Habitat Day. Other relevant submissions will be published on the UN-Habitat website and shared with Waste Wise Cities Campaign. ผู้นำเสนอผลงานที่ดีที่สุด 20 ท่าน/กลุ่ม จะได้รับการเผยแพร่ และแสดงผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ผู้นำเสนอผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ UN-Habitat  และแบ่งปันแนวคิดกับ Waste Wise Cities Campaign  คุณสมบัติผู้สมัครและการนำเสนอ ทุกคนที่มีความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาการจัดการขยะโดยการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  มีความสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อชีวิตผู้คน โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้หญิง เยาวชน ผู้พิการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสังคม  อยู่ในกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (the Sustainable Debelopment Goals)  มีส่วนช่วยเพื่อการบรรลุวาระการพัฒนาเมืองใหม่ (the New Urban Agenda)  สามารถประเมินผลได้ นวัตกรรมทันสมัย สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UN-Habitat’s Call for Innovative Solutions to Transform Waste to Wealth หมายเหตุ:  ผู้สนใจจะต้องส่งเอกสารต่างๆ ไปยังอีเมล์ที่กำหนดบนเว็บไซต์  แนบจดหมายนำเสนอแนวคิด สูงสุดจำนวน 2 หน้า โดยมีเนื้อหา ดังนี้ คำอธิบาย: เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดกลุ่มเป้าหมาย สถานะของข้อเสนอ หรือโครงการ: ช่วงออกแบบและวางแผน ช่วงเตรียม หรือช่วงดำเนินการ งบประมาณ  บุคคล หรือองค์กรที่สำคัญ  หมดเขตรับสมัคร 6 กันยายน 2562   

depa Digital Transformation Fund for Community มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท

17 สิงหาคม 2562
Opportunity
Depa Digital Transformation Funds for Community ที่มาที่ไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่นในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนชนบท  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท    รางวัลที่จะได้รับ การส่งเสริมโครงการและเงินทุนให้เปล่าเพื่อการสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  โครงการรูปแบบที่ 1: โครงการจัดทำแผนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Conceptual Plan for Community) (C1) โดยให้เป็นเงินทุนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน  ระยะเวลาดำเนินโครงการสูงสุดไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงนามในสัญญา    โครงการรูปแบบที่ 2: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาชุมชน (Digital Transformation for Community) (C2) โดยให้เป็นเงินทุนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน  ระยะเวลาดำเนินโครงการสูงสุดไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงนามในสัญญา    หมดเขตรับสมัคร : ไม่มีระยะเวลาปิดรับสมัคร    ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ และดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ Depa Digital Transformation Funds for Community  

Unleashing the Impact of your Social Enterprise โดย Copenhagen Business School

13 สิงหาคม 2562
News
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส เป็นคอร์สเรียนต่อเนื่องจาก Identifying Social Entrepreneurship Opportunities และ  Social Business Model and Planning for Social Innovation โดยในคอร์สที่ 3 นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาวิธีการประเมินภารกิจทางสังคมที่บรรลุเป้าหมายในระหว่างการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ หลังจากนั้นผู้เรียนจะได้เขียนเค้าโครงร่างกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับกิจการเพื่อสังคม และสาธิตการทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่จะได้รับประโยชน์และลูกค้า ผู้เรียนจะได้ใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสารในระหว่างการขับเคลื่อนจาก early adopters ไปสู่การ a broader market share  นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การขยายตัว และวิธีที่จะขยายแผนธุรกิจไปสู่ระดับนานาชาติเพื่อที่จะเข้าถึงผู้ที่จะได้รับประโยชน์อีกมากมาย ผู้เรียนจะได้พูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตด้วยกำลังของบริษัท (Organic growth), การทำแฟรนไชส์กิจการเพื่อสังคม (Social franchising) และ วิธีการแบบ open source  สุดท้าย ผู้เรียนจะได้ประเมินกลยุทธ์การถอนตัว ซึ่งทั้งหมดนี้คุณจะได้ทบทวนทางเลือกที่กิจการเพื่อสังคมมีในเวลาที่ต้องการอัดฉีดเงินเพื่อการเติบโตขององค์กร แต่ผู้สนับสนุนเงินทุนเดิมไม่สามารถ หรือไม่ต้องการลงทุนเพิ่มอีกต่อไป  คอร์สที่สามนี้จะเสร็จสมบูรณ์ด้วยโปรเจคใหญ่ของคุณ โดยที่คุณจะต้องส่งแผนธุรกิจขั้นสุดท้ายให้กับผู้ร่วมลงทุน หมายเหตุ: ทางผู้สอนแนะนำให้ผู้เรียนเข้าเรียน คอร์สที่ 1 Identifying Social Entrepreneurship Opportunities และ 2  Social Business Model and Planning for Social Innovation  ให้จบก่อนจะเริ่มคอร์สนี้    รูปแบบของการเรียน เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 4 สัปดาห์  ใช้เวลาเรียน 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 11 ชั่วโมง เรียนผ่าน Coursera platform  เริ่มเรียนวันที่ 19 สิงหาคม 2562  กำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้  สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Unleashing the Impact of your Social Enterprise  

Social Business Model and Planning for Social Innovation โดย Copenhagen Business School

06 สิงหาคม 2562
News
คำอธิบาย คอร์สนี้เป็นคอร์สต่อเนื่องจากคอร์สแรก ที่ชื่อคอร์ส Identifying Social Entrepreneurship Opportunities และแนะนำให้ผู้ที่สนใจนคอร์สนี้ เรียนคอร์สที่ 1 ให้สมบูรณ์ก่อนเริ่มเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด    สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจโดยใช้แผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) จากนั้นผู้จะได้เริ่มเขียนแผนธุรกิจของตนเอง ผู้เรียนจะสามารถประเมินรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย และเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับโมเดลธุรกิจของตน และเมื่อเรียนจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของวิธีการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม และเลือกกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับการระดมทุนทางสังคมของตนเองได้ดียิ่งขึ้น    รูปแบบของการเรียน เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 4 สัปดาห์  ใช้เวลาเรียน 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 15 ชั่วโมง เรียนผ่าน Coursera platform  เริ่มเรียนวันที่ 12 สิงหาคม 2562  กำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้  สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Social Business Model and Planning for Social Innovation  

[Online Course] Identifying Social Entrepreneurship Opportunities โดย Copenhagen Business School 

23 กรกฎาคม 2562
News
ชื่อคอร์ส Identifying Social Entrepreneurship Opportunities โดย Copenhagen Business School    คำอธิบาย คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจคำจำกัดความและความหมายของการประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) และมุ่งเน้นที่ความจำเป็นของการเรียนรู้แหล่งข้อมูลและรากเหง้าของปัญหาสังคม    สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์ส ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการประกอบการทางสังคม จากมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย และจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสและองค์ประกอบที่จะช่วยให้คุณค้นพบโอกาสและพัฒนาไอเดียในการสร้างธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ในการเรียนภาคปฏิบัติ คุณจะได้คิดริเริ่มกระบวนการสร้างทีมและคิดหัวข้อปัญหาที่คุณต้องการจะแก้ไขด้วยกิจการทางสังคมของคุณในอนาคต คุณจะต้องทำงานร่วมกับทีมเพื่อทำวิจัยในหัวข้อนั้นและจะค่อยๆ เห็นถึงโอกาสที่ชัดเจนขึ้นและสามารถกำหนดเป้าหมายของโครงการกิจการเพื่อสังคมของคุณได้  รูปแบบของการเรียน เรียนออนไลน์ฟรี คอร์สยาว 4 สัปดาห์  ใช้เวลาเรียน 2-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวม 9 ชั่วโมง เรียนผ่าน Coursera platform  เริ่มเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  กำหนดวันสิ้นสุดการเรียนเองได้  สามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อขอใบประกาศณียบัตรได้    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าเรียนได้ที่ Social Entrepreneurship Opportunities  

Online Course: Lean Data Approaches to Measure Social Impact

16 กรกฎาคม 2562
Opportunity
ใช้เทคโนโลยีแบบประหยัดต้นทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกคุณภาพสูงจากลูกค้าของคุณ เกี่ยวกับคอร์ส ข้อมูลไม่ใช่เรื่องน่ากลัว และการเรียนรู้วิธีเก็บข้อมูลเชิงลึกแนวใหม่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจให้ดีขึ้น คือตัวกระตุ้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ในคอร์สเรียนนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการลีนดาต้า (Lean Data) ของอคิวเมนต์ซึ่งเกี่ยวกับการวัดผลลัพธ์ทางสังคมและร่วมพิจาณากรณีศึกษาจากบริษัทที่ใช้ลีนดาต้านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ที่ได้ปรับปรุงคุณค่าที่ส่งให้กับลูกค้า (Value Proposition) ของพวกเขา จากนั้นคุณจะเลือกเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ สร้างแบบสำรวจที่มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำไปทดลองใช้จริงกับลูกค้า คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาสำหรับกิจการเพื่อสังคมและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างกลยุทธ์สำหรับการวัดผลลัพธ์ทางสังคม และกำลังมองหาความคล่องตัว การมีประสิมธิภาพ และประหยัดต้นทุนเพื่อที่จะทำความเข้าใจลูกค้าและประเมินผลกระทบทางสังคมของพวกเขา คอร์สนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการติดตามและการประเมินผล แต่หากสนใจคุณอาจจะพบเคล็ดลับและคำแนะนำที่มีประโยชน์หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจระยะไกล เช่น การโทรศัพท์และการใช้ SMS สิ่งที่จะได้เรียน ระบุข้อบกพร่องของความคิด "การติดตามและประเมินผล" แบบดั้งเดิม ทำความเข้าใจกับกรอบการทำงานลีนดาต้าของอคิวเมนต์สำหรับการวัดผลลัพธ์ทางสังคม กำหนดโอกาสในการรวบรวมข้อมูลจากแนวทางของลูกค้า สร้างแบบสำรวจที่มีความคล่องตัวเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดผลิตภัณฑ์บริการหรือโปรแกรมของคุณจึงมีความหมายต่อลูกค้า ระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว ใช้ลีนดาต้าภายในกิจการหรือองค์กรของคุณเอง ฝึกการนำเสนอลีนดาต้าพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำ รายละเอียด ราคา: ไม่มีค่าใช้จ่าย เวลา: 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระยะเวลา: 5 สัปดาห์ สมัครเรียนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Lean Data Approaches to Measure Social Impact  

เปิดรับสมัครชิงทุนด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เวียดนาม และลาว

16 กรกฎาคม 2562
Opportunity
เปิดรับสมัครชิงทุนด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เวียดนาม และลาว สถานทูตของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เชิญชวนองค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศไทย เวียดนามและลาว เข้าร่วมประกวดโครงการชิงทุนกับกองทุนสิทธิมนุษยชนของกระทรวงต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนองค์กรของกองทุนสิทธิมนุษยชน คือการส่งเสริมการสร้างบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมด้วยการสนับสนุนเสียงของผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยสถานทูตของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทยต้องการโครงการจากภาคประชาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านี้ ​เสรีภาพในการแสดงออกและอิสรภาพบนโลกออนไลน์ เสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ สิทธิความเท่าเทียมสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ผู้ต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนและพื้นที่สำหรับภาคประชาสังคม สิทธิความเท่าเทียมสำหรับกลุ่ม LGBTI  ส่งเสริมระเบียบทางกฎหมายระหว่างประเทศและต่อต้านการหลีกเลี่ยงในการลงโทษทางอาญา (Immunity) คุณสมบัติผู้สมัคร องค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในพื้นที่ประเทศ ดังต่อไปนี้ ประเทศไทย เวียดนาม และลาว โดยโครงการที่ทำงานข้ามพรมแดนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ องค์กรทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและทำงานลักษณะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ เงินทุนนี้ไม่สามารถใช้ในกิจกรรมการส่งมอบบริการทางการเงิน โครงการที่ส่งเข้าชิงทุนต้องมีระยะเวลาดำเนินโครงการอยู่ระหว่าง 1-3 ปี และสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ในช่วง 15 กันยายน -  15 ตุลาคม 2562 โดยโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงานหลายปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เงินรางวัลที่จะได้รับ สูงสุดโครงการละ 50,000 ยูโร หรือประมาณ 1,700,000 บาท วิธีการสมัคร ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอาจจำเป็นต้องศึกษานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเนเธอแลนด์ (Dutch Human Rights) ก่อนทำการกรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Application Form  และส่งไปที่อีเมล์ ban-pa@minbuza.nl อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call for Proposals Human Rights Fund Thailand, Cambodia & Laos หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. 

สำนักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok)  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมชิงรางวัล The Plastic Initiative Award

15 กรกฎาคม 2562
Opportunity
Call for Action: The Plastic Initiative Award & Photo Contest ที่มาที่ไป สำนักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ (UNESCO Bangkok)  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมชิงรางวัล The Plastic Initiative Award โดยกิจกรรมนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ องค์กรอื่นๆ ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการ 3R (Reuse Reduce Recycle) การจัดการขยะพลาสติก และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก ร่วมแสดงผลงานที่ได้บันทึกการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม  กิจกรรมนี้ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายและเข้าร่วมกับยูเนสโกเพื่อร่วมส่วนหนึ่งของ The Plastive Initiative และเข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่า รางวัลที่จะได้รับ ผู้ชนะรางวัลจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานระดมทุนและเปิดรับผู้บริจาค ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลงาน โดยเรื่องราวต่างๆ จากผู้สมัครทั้งหมดจะรับการโปรโมทบทเว็บไซต์ The Plastice Initiative และใช้เพื่อต่อยอดและขยายความร่วมมือและความพยายามในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก รางวัลที่ 1 : ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล The Plastic Initiative และพื้นที่ในการเผยแพร่โฆษณาโครงการและผลงานทั้งหมด เรื่องราวของผู้ชนะจะถูกนำเสนอในหอเกียรติยศของพิพิธภัณฑ์ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และที่พักเพื่อเข้าร่วมงานงานระดมทุนและเปิดรับผู้บริจาค The Plastive Initiative ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย ในวันที่ 27 กันยายน 2562  รางวัลที่ 2 : ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัล The Plastic Initiative และพื้นที่ในการเผยแพร่โฆษณาโครงการและผลงาน รางวัลป็อปปูล่าโหวต: ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล The Plastic Initiative หมายเหตุ: สำหรับรางวัลชมเชย โครงการทั้งหมดจะถูกนำไปโพสบน Facebook UNESCO Asia Pacific โครงการที่ได้รับยอดไลค์สูงสุด หรือคะแนนการมีส่วนร่วมสูงสุด จะได้รับพิจารณาเป็นผู้ชนะรางวัลป็อปปูล่าโหวต คุณสมบัติผู้สมัคร สถาบันการศึกษาที่กำลังปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ 3R (Reuse Reduce Recycle) การจัดการขยะ และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยมีแสดงผลงานที่ได้บันทึกการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ผู้สมัครจะต้องมาจากประเทศสมาชิกขององค์การยูเนสโกในแถบเอเชียแปซิฟิค    The Plastic Initiative Photography Contest การประกวดภาพถ่าย The Plastic Initiative  ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งภาพถ่ายผ่านทางออนไล์ฟอร์ม รูปภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสัมพันธ์กับธีมของวันสิ่งแวดล้อมโลก คือ “Best Plastic Pollution!” ภาพถ่ายทั้งหมด 20 ภาพจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปโชว์ในงานระดมทุนและเปิดรับผู้บริจาค The Plastive Initiative  รางวัลที่จะได้รับ  รางวัลที่ 1: ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล The Plastic Initiative และพื้นที่ในการเผยแพร่โฆษณาโครงการและผลงานทั้งหมด นอกจากนี้ผลงานจะถูกนำไปโชว์ในห้องเกียรติยศของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกด้วย  รางวัลป็อปปูล่าโหวต: ผู้ชนจะได้รับถ้วยรางวัล The Plastive Initiative  หมายเหตุ: สำหรับป็อปปูล่าโหวต ภาพถ่ายทั้งหมดจะถูกนำไปโพสบน Facebook UNESCO Asia Pacific รูปภาพใดที่ได้รับการกดไลค์และมีส่วนร่วมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะรางวัลป็อปปูล่าโหวต คุณสมบัติผู้สมัคร ความละเอียดของภาพ (Resolution) ของภาพจะต้องมีขนาดอย่างน้อย 1920 x 1080  ภาพถ่ายจะต้องมีคำบรรยายที่เกี่ยวของกับธีม “Best plastic pollution”  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นภาพใดก็ได้ที่ถ่ายจากกล้อง DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera หรือ Smartphone ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี (จาก 31 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)  ประเภทของไฟล์ (File Type) จะต้องเป็น .jpg เท่านั้น  ภาพถ่ายจะต้องไม่เคยถูกนำส่งประกวดหรือเผยแพร่โฆษณาที่ใดมาก่อน  สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ Call for Action: The Plastic Initiative Award & Photo Contest หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2562   

The World Food Programme กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ Innovation Accelerator 

08 กรกฎาคม 2562
Opportunity
WFP Innovation Accelerator Programme for High-potential Solutions to Hunger Worldwide   ที่มาที่ไป The World Food Programme กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ Innovation Accelerator  โครงการ Innovation Accelerator ภายใต้ The World Food Programme เป็นโครงการที่ช่วยระบุ บ่มเพาะ และประเมินทางออกที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาความอดอยากทั่วโลก โครงการนี้สนับสนุน นวัตกร กลุ่มสตาร์ทอัพ และบริษัทในสังกัด WFP ทางด้านการเงิน โอกาสเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเวทีโลก  The Accelerator เชื่อว่าหนทางการต่อสู้กับความอดอยากแร้นแค้นไม่จำเป็นต้องมีแผนการใหญ่โต แต่เชื่อในการระบุและทดสอบทางแก้ปัญหาในวิธีที่กระชับว่องไว สิ่งสำคัญคือการสร้างพื้นที่ที่ทำให้สามารถทดลองว่าสิ่งใดทำได้จริง และทำไม่ได้จริงในการแก้ปัญหาความอดอยาก ที่ที่เราสามารถแสดงความกล้าหาญ ชัดเจน ล้มลุกคลุกคลาน และประสบความสำเร็จ  รางวัลที่จะได้รับ ผู้เข้าร่วมจะได้รับเงินรางวัลกว่า 100,000 UDS หรือประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุน พร้อมการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ และสิทธิ์ในการเข้าถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก คุณสมบัติผู้สมัคร หากผู้สมัครเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในช่วงสมัคร จะเป็นประเภทแสวงผลกำไรหรือไม่แสวงผลกำไรก็ได้  นวัตกรรมที่ส่งเข้ารับการประเมินนั้นจะต้องอยู่ในช่วง Minimum Viable Product (MVP) เป็นอย่างน้อย หากมีหลักฐานยืนยันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  แผนโครงการจะต้องแสดงวิธีการทำงานร่วมกับ WFP และสามารถสนองกลยุทธ์ในระยะยาวได้  หากผู้สมัครเป็นพนักงานใน WFP ทีมงานของเขาจะต้องมีหลักฐานการสนับสนุนและการจัดการจาก Country Office  ทุกคนที่ทำงานที่ WFP จะได้รับการสนับสนุนให้สมัครเข้าร่วม โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบสัญญา เป็นพนักงานที่ทำงานร่วมกับ NGOs ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  เกณฑ์การคัดเลือก สร้างผลลัพธุ์หรือผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนตามกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพในการขจัดความยากจนให้หมดไปโดยสิ้นเชิง  Feasibility มีความเป็นไปได้สูง รวมถึงเวลาในการสร้างผลลัพธ์ ความสมบูรณ์ทางด้านเทคโนโลยี และ user traction  ระดับของนวัตกรรม  ความยั่งยืนทางการเงิน โดยมีโครงสร้างทางธุรกิจที่ชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งพา WFP funding  ความแข็งแกร่งของทีมงาน ประสบการณ์ และความรับผิดชอบ สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ wfp-innovation-accelerator หมดเขตรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2562