Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL News

“โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน” (อาสาคืนถิ่นรุ่น 4)

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากกลับบ้าน อยู่ภูมิลำเนาภาคอีสาน หรือมีความตั้งใจอยากตั้งถิ่นฐานที่ภาคอีสาน อายุระหว่าง 22 &#82…

School Team

28 มกราคม 2020

YSEALI Workshop FuturePreneur

ที่มาที่ไป เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเครือข่ายผู้นำรุ่นเยาว์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกิจกรรม YSEALI Workshop Futur…

School Team

15 มกราคม 2020

The Plastics Data Challenge

ที่มาที่ไป The Plastics Data Challenge เป็นการแข่งขันด้านนวัตกรรมเพื่อค้นหา สนับสนุนและขยายผลแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ ในกา…

School Team

27 ธันวาคม 2019

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below