Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL News

YSEALI Workshop FuturePreneur

ที่มาที่ไป เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเครือข่ายผู้นำรุ่นเยาว์จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในกิจกรรม YSEALI Workshop Futur…

School Team

15 มกราคม 2020

The Plastics Data Challenge

ที่มาที่ไป The Plastics Data Challenge เป็นการแข่งขันด้านนวัตกรรมเพื่อค้นหา สนับสนุนและขยายผลแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ๆ ในกา…

School Team

27 ธันวาคม 2019

[Online course] Social Media Marketing 201: คอร์สสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมบน Social Media

คำอธิบาย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลกอริทึ่มของ Social Media ที่ควบคุมการเข้าถึงของผู้…

School Team

6 ธันวาคม 2019

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below