Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL News

ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิแอร์ เอเชีย เพื่อการจัดการปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน

ที่มาที่ไป มูลนิธิแอร์ เอเชีย เปิดรับผู้สมัครในการจัดการกับปัญหาทางสังคม พัฒนาชุมชน การเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและสิ่งแ…

School Team

16 ธันวาคม 2021
, , , , , , ,

โครงการแข่งขันนวัตกรรมสำหรับเยาวชน : The Solv[ED] Youth Innovation Challenge

ที่มาที่ไป  ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุ 24 ปี หรือต่ำกว่าและมีความหลงไหลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับสังคมและ…

School Team

7 ธันวาคม 2021

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below