Keyword

Problem

Target

Sort By

ALL News

[Free online course] Storytelling for Social Change

คอร์สที่สอนให้ใช้ “เรื่องเล่า” เพื่อส่งสารที่กินใจผู้คน เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องราวที่พัฒนาและส่งเสริมความเข้าใจต่อผู้อ…

School Team

27 มีนาคม 2020

Skoll World Forum Week

ที่มาที่ไป Skoll World Forum on Social Entrepreneurship การประชุมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยหาทางออกสำหรับปัญหาเชิงธุรกิจให้กับผ…

School Team

24 มีนาคม 2020

School Team

17 มีนาคม 2020

“โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมร่วมสร้างชุมชนยั่งยืน” (อาสาคืนถิ่นรุ่น 4)

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจอยากกลับบ้าน อยู่ภูมิลำเนาภาคอีสาน หรือมีความตั้งใจอยากตั้งถิ่นฐานที่ภาคอีสาน อายุระหว่าง 22 &#82…

School Team

28 มกราคม 2020

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below