news

Ashoka Thailand Internship

17 เมษายน 2015


c5e92684ef0c52d3145151d047edcb9c

Ashoka Thailand Internship

ร่วมฝึกงานสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมกับเรา ที่คุณและเพื่อนจะได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริง ได้ประสบการณ์ตรง และเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอโชก้าประเทศไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกได้ ( Everyone A Changemaker™ )

เกี่ยวกับอโชก้า

อโชก้า: ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (Ashoka: Innovators for the Public) เป็นองค์กรภาคประชาชนระดับโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2523 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัญอเมริกา อโชก้าค้นหาและสนับสนุนบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคม ที่มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการสังคม (Social Entrepreneur) โดยให้ทุนสนับสนุนค่าครองชีพในสามปีแรก และ ให้บริการทางด้านวิชาการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายอโชก้าเฟลโลว์ (Ashoka Fellow : ผู้ประกอบการสังคมที่ได้รับคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนจากอโชก้า) เพื่อสนับสนุนให้อโชก้าเฟลโลว์ประสานงานและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคม โดยไม่จำกัดความแตกต่างทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือ ประเด็นในการทำงาน ปัจจุบันมีอโชก้าเฟลโลว์ 3,000 กว่าคนใน 70 กว่าประเทศทั่วโลก (ข้อมูลเพิ่มเติม www.thailand.ashoka.org)

นอกจากอโชก้าจะทำงานกับผู้ประกอบการทางสังคมแล้ว เรายังขยายผลกระทบไปยังคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปให้ได้มีโอกาสสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในระดับความคิดและการลงมือปฎิบัติ โดยอโชก้าพยายามผลิตเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ เครื่องมือและความรู้ รวมถึงเงินทุนตั้งต้นและเครือข่ายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ลงมือทำ เพื่อฝึกทักษะการประกอบการสังคม ความเชื่อมั่นและความสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ต่อไป (ข้อมูลเพิ่มเติม www.schoolofchangemakers.com)

ขอบข่ายการฝึกงาน

  1. Knowledge : ค้นคว้าและผลิตเนื้อหาความรู้ที่จะใช้สนับสนุนการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งจะได้รับการเผยแพร่ผ่านนิตยสารและเว็บไซต์ของอโชก้า
  2. PR-Marketing : การสื่อสารและการทำกิจกรรมทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่คนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปที่สนใจสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม
  3. Online Community : การสร้างชุมชนของนักเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.schoolofchangemakers.com

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี
  • มีความสนใจในการแก้ไขปัญหาสังคม และ/หรือ ต้องการริเริ่มและลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม
  • กระตือรือร้น มุ่งมั่น ตั้งใจและพร้อมเรียนรู้
  • สามารถฝึกงานได้เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2558)

พื้นที่ปฎิบัติงาน

ใน กรุงเทพฯ และ อาจจะเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่บ้างเดือนละ 1-2 ครั้ง

วิธีการสมัคร

สมัครโดยกดปุ่ม Join ด้านขวาของเว็บเพจนี้และกรอกใบสมัครออนไลน์จนครบ ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2558 เปิดรับจำนวน 5 คนเท่านั้น เริ่มฝึกงานเดือนมิถุนยายน – กรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ผู้ที่ได้ฝึกงานกับเราจะได้ค่าตอบแทนอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ พี่บอย [email protected] หรือ 0939522939

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below