news

Rolex Awards สำหรับผู้ประกอบการสังคม

11 พฤษภาคม 2015


, , , ,
2c1168a78fda06ebb951c1c71210a950

รางวัล Rolex จะมอบให้กับโครงการใหม่ๆหรือที่กำลังทำอยู่ที่ใดก็ได้ในโลกที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตหรือปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของโลก โดยผู้ที่สมควรได้รับรางวัลทั้ง 10 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลคนละ 100,000 Swiss francs และผู้ชนะรุ่นเยาว์ (อายุตั้งแต่ 18-30) จะได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 Swiss francs รวมถึงนาฬิกา Rolex และการประชาสัมพันธ์ทั่วโลก

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rolexawards.com

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below