news

Hogan Lovells รับปรึกษาข้อสงสัยทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการสังคม

13 กรกฎาคม 2015


b5ef0cc76dc7d57128b01fc3f8cbb105

Hogan Lovells เปิดโอกาสในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสังคม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริษัท Hogan Lovells ก่อตั้งโครงการ Hogan Lovells and Social Enterprise Initiatives ในการดำเนินงานของโครงการนี้ มีกิจกรรมหนึ่งซึ่งบริษัทจะทำร่วมกับ Ashoka คือการทำโครงการอบรมการสร้างธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมแก่ทนายความรุ่นใหม่ของบริษัท ภายใต้กิจกรรมนี้ บริษัทจะจัดการอบรมในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งกิจการเพื่อสังคมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้พบกับทนายความเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาปัญหาในแง่มุมทางกฎหมายและธุรกิจของกิจการเพื่อสังคม และหลังจากการพูดคุยกัน ทนายของบริษัทจะช่วยพัฒนาแผนงานขั้นต่อไปของกิจการเพื่อสังคมนั้นๆในทางกฎหมายและธุรกิจเพื่อให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายของกิจการสังคมนั้นๆมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้รับการสนับสนุน

ผู้ประกอบการสังคมทั่วโลกไม่จำกัดประเทศหรือทวีป

(ผู้ประกอบการสังคมที่เป็นผู้หญิงหรือกิจการสังคมซึ่งทำงานเกี่ยวกับผู้หญิงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 14 สิงหาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/0B8-HzUC56Td1ektPW…

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below