news

ร่วมเสนอชื่อผู้รับ รางวัล Tomorrow’s Peace builder โดย Peace Direct เพื่อผู้สร้างสันติภาพ

7 สิงหาคม 2015


, , , , ,
bddde585bd3ecdc20b92834ed710d4aa

รางวัล Tomorrow’s Peace Builder เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักสร้างสันติภาพและองค์กรท้องถิ่นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทั่วโลก นักสร้างสันติภาพเหล่านี้ คือผู้สร้างสิ่งที่ดีกว่าให้แก่ชุมชนของตนเอง ในมิติสันติภาพของหัวข้อดังต่อไปนี้

-ผู้หญิง

-เยาวชน

-สิ่งแวดล้อม

-ความหลากหลายทางศาสนา

-ศิลปะวัฒนธรรม

กำหนดการรับสมัคร

ปิดรับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2558

ทุนสนับสนุน

ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 330,000 บาท) ได้รับเชิญไปแสดงผลงานที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และได้รับการประชาสัมพันธ์องค์กรหรืองานที่ทำอยู่จาก Peace Direct

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.peacedirect.org/tp/

0

เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below