news

2017-18 WISE Learners’ Voice การประชุมสำหรับเยาวชนที่สนใจด้านปัญหาการศึกษา

15 มีนาคม 2017


, , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , ,
WISE-learner-2017

WISE Learners’ Voice โครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิ Wise Qatar เชิญเยาวชน จากหลากหลายสาขา อาชีพ จากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมประชุมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเปลี่ยนแปลงการศึกษา และสร้างทักษะให้แก่เยาวชนเหล่านี้ในการเติบโตเป็นผู้นำในด้านการศึกษาในอนาคต โดยในปีนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ทำงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการย้ายถิ่นแบบสากลที่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่น (Global Forced Migration) และ วิกฤตการบังคับให้ผู้อยู่อาศัยออกไปจากถิ่นที่อยู่ (Displacement Crisis)
โครงการนี้ตั้งขึ้นบนฐานความเชื่อที่ว่าหากผู้เรียนได้มีโอกาสในการร่วมสร้างการเรียนรู้ พวกเขาจะกลายเป็นผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้น และร่วมสร้างสิ่งดีๆเพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ของพวกเขา โครงการนี้มุ่งที่จะสร้างความรู้ด้านการศึกษาและการสร้างทักษะการทำกิจกรรมภาคสังคม รวมไปถึงทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารอีกด้วย

คุณสมบัติผู้รับทุน

 • อายุ 21-30 ปี
 • มีเอกสารรับรองจากบุคคลอ้างอิง/ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน
 • สามารถเดินทางและร่วมทุกกิจกรรมในโปรแกรม WISE Learners’ Voice 
  • พัฒนาและส่งโปรเจกต์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตามกำหนดเวลา 
  • งานสัมมนาครั้งที่ 1 ที่เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในวันที่ 3-18 มีนาคม 2561
  • งานสัมมนาครั้งที่ 2 ที่เมืองมาดริด ประเทศสเปน ในวันที่ 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
 • มีเอกสารประกอบการเดินทาง และวีซ่าเชงเก้น ที่ถูกต้องและมีผลใช้ได้
 • มีผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ และประสบการณ์ส่วนตัว ในเชิงประจักษ์
 • มีหลักฐานความสำเร็จด้านวิชาการ/วิชาชีพ และประสบการณ์ส่วนตัว ที่แสดงความเกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา
 • มีความสนใจ และความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการย้ายถิ่นแบบสากลที่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่น (Global Forced Migration) และ วิกฤตการบังคับให้ผู้อยู่อาศัยออกไปจากถิ่นที่อยู่ (Displacement Crisis)
 • สามารถทำงานในทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
 • มีความสามารถทางการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ (สามารถพูดคุยโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนา และนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการฟังเชิงรุก (active listening)

กำหนดการรับสมัคร

หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ทุนสนับสนุน

 • ค่าเดินทางโดยเครื่องบิน (ขากลับ) ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางอื่นๆ ในโปรแกรม
 • งานสัมมนาครั้งที่ 1 ที่เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ ในวันที่ 3-18 มีนาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 ที่เมืองมาดริด ประเทศสเปน ในวันที่ 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (เบิกย้อนหลัง)

รายละเอียดเพิ่มเติม 2017/18 Learners’ Voice Recruitment Campaign


เข้าสู่ระบบ

Or fill the form below