โครงการ WSD-Handa Fellowship Program เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมนโยบายความปลอดภัย

14 กรกฎาคม 2560
การพัฒนาชุมชน, การสร้างและฝึกอาชีพ, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, กฎหมายและนโยบาย, สันติภาพ / ความสงบสุข, ความขัดแย้งแบ่งแยก
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,

สถาบันวิจัย Pacific Forum จัดทำโปรแกรม Non-Resident WSD-Handa Fellowship เพื่อช่วยเหลือนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพรุ่นใหม่ในเอเชีย สหรัฐอเมริกาและยุโรป ได้เพิ่มความรู้และทักษะเพื่อความเป็นผู้นำแห่งอนาคต
คุณสมบัติผู้รับทุน

  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก และ ต้องการเรียนรู้มากขึ้น เพื่อค้นคิดวิธีที่จะทำให้เกิดการพัฒนามากขึ้น
  • มีสัญชาติ ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้จัดจะให้ความสำคัญแก่ผู้สมัครจากชาติที่กำลังพัฒนา
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (สามารถพูดคุยโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนา และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี)
  • สามารถเดินทางเข้าและพักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ รวมถึงในกรณีที่ต้องยืดเวลาการเข้าร่วมโครงการออกไป

กำหนดการรับสมัคร

  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ทุนสนับสนุน

  • เข้าร่วมการประชุมของ Pacific Forum CSIS Young Leaders program 2 - 4 ครั้งต่อปี (โดยงานจะจัดที่ยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างละครั้ง)
  • โอกาสเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย Pacific Forum CSIS ร่วมกับผู้นำรุ่นใหม่ (อายุ 25 - 35 ปี) และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายความปลอดภัย
รายละเอียดเพิ่มเติม WSD-Handa Fellowship​