ทุน PEMSEA เพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลอย่างยั่งยืน

29 กรกฎาคม 2560
น้ำ, อากาศ,
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,
PEMSEA (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia) หรือ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จัดตั้งการแข่งขัน Youth Grant Competition เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลที่คิดค้นและดำเนินการโดยผู้นำเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
คุณสมบัติผู้รับทุน
  • อายุ 18-30 ปี
  • เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศบรูไน กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ อินโดเนเชีย ญี่ปุ่น สหธารณรัฐประชาชนลาว มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีเหนือ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต หรือเวียดนาม
  • คิดค้นหรือจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยทีมงานจะรับพิจารณาโครงการที่ได้ให้รัฐบาลท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตามหลักยุทธศาสตร์ Integrated Coastal Management - ICM
  • โครงการจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันพาร์ทเนอร์ เช่น PNLC สมาชิกของ PNLG มหาวิทยาลัย รัฐบาลท้องถิ่น NGOในพื้นที่ หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง
  • แผนโครงงานสามารถแสดงความยั่งยืนด้านการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในเชิงประจักษ์
กำหนดการรับสมัคร
  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กันยายน 2560
ทุนสนับสนุน
  • ทุนสนับสนุนสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 66,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม PEMSEA Launches Youth Grant Competition for 2017