SMART ENERGY HACKATHON เปิดรับสมัคร Startup เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงาน

02 สิงหาคม 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, โลกร้อน, อนุรักษ์สัตว์ป่า, ทารุณสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, คอร์รัปชั่น, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปวัฒนธรรม, ศีลธรรม, กฎหมายและนโยบาย, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยว
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, เยาวชน, แรงงานต่างด้าว,
GIZ ร่วมกับ CalCEF, TechGrind, CU Innovation Hub และ KX จัดงาน Smart Energy Hackathon Southeast Asia ในวันที่ 8-10 กันยายน 2560 นี้ที่กรุงเทพฯ งานนี้ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยิ่งใหญ่ในเอเชีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้แสดงฝีมืออีกทั้งยังนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาแก้ปัญหาด้านพลังงานในปัจจุบัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Smart Energy Hackathon Southeast Asia!

คุณสมบัติผู้รับทุน
  • เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ที่กำลังมองหาช่องทางทำ Startup
  • ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานในภูมิภาค
  • มีไอเดียเจ๋ง ๆ ที่จะทำให้คนในสังคมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสามารถช่วยไขปัญหาการใช้พลังงานของบริษัทยักษ์ใหญ่
กำหนดการรับสมัคร
  • หมดเขตรับสมัครวันที่  13 สิงหาคม 2560
ทุนสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 133,000 บาท
  • เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 99,000 บาท
  • เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 66,000 บาท
  • เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัล People's Choice จำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 33,000 บาท
  • โอกาสในการบ่มเพาะธุรกิจกับ Incubator เพื่อต่อยอดความคิดของคุณไปสู่ผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://smartenergyhackathon.splashthat.com/