SMART ENERGY HACKATHON เปิดรับสมัคร Startup เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงาน

02 สิงหาคม 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,
GIZ ร่วมกับ CalCEF, TechGrind, CU Innovation Hub และ KX จัดงาน Smart Energy Hackathon Southeast Asia ในวันที่ 8-10 กันยายน 2560 นี้ที่กรุงเทพฯ งานนี้ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยิ่งใหญ่ในเอเชีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้แสดงฝีมืออีกทั้งยังนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาแก้ปัญหาด้านพลังงานในปัจจุบัน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Smart Energy Hackathon Southeast Asia!

คุณสมบัติผู้รับทุน
  • เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ที่กำลังมองหาช่องทางทำ Startup
  • ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานในภูมิภาค
  • มีไอเดียเจ๋ง ๆ ที่จะทำให้คนในสังคมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสามารถช่วยไขปัญหาการใช้พลังงานของบริษัทยักษ์ใหญ่
กำหนดการรับสมัคร
  • หมดเขตรับสมัครวันที่  13 สิงหาคม 2560
ทุนสนับสนุน
  • เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 133,000 บาท
  • เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 99,000 บาท
  • เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 66,000 บาท
  • เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัล People's Choice จำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 33,000 บาท
  • โอกาสในการบ่มเพาะธุรกิจกับ Incubator เพื่อต่อยอดความคิดของคุณไปสู่ผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://smartenergyhackathon.splashthat.com/