ร่วมเสนอรายชื่อชิงทุนรางวัล Joke Waller-Hunter Initiative เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

15 สิงหาคม 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ,
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืน การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องการผู้นำที่มากด้วยทักษะและความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ องค์กร Joke Waller-Hunter เชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายคนที่กำลังทำงานอยู่ในองค์กรภาคประชาชน (CSOs) โดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเป็นผู้นำน้อย เนื่องจากขาดทรัพยากรด้านทฤษฎีและการอบรมฝึกฝน
The Joke Waller-Hunter (JWH) Initiative จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในภาคสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนาได้ปลดล็อกศักยภาพของพวกเขา ผ่านทุนการศึกษา สร้างประสบการณ์และฝึกอบรม ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มอำนาจ ความสามารถและความมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรภาคประชาชน (CSOs) 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ (สตรีและผู้นำชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ทำงานหรือร่วมงานกับองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีสัญชาติประเทศกำลังพัฒนาและระบบเศรษฐกิจที่กำลังเกิดใหม่
 • มีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเอง
 • มีหลักฐานการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ในเชิงประจักษ์
  • เข้าใจแนวคิดการพัฒนายั่งยืน (sustainable development) อย่างแท้จริง
  • มีประสบการณ์และผลงานการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • แสดงศักยภาพและความทะเยอทยานที่จะเป็นผู้นำในสายงานของตน เช่น ต้องการเป็นแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนผู้อื่น ต้องการทำงานกับชุมชน มีความเป็นนวัตกร และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มุ่งมั่นทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศหรือภูมิภาคของตน
 • ยินดีที่จะรายงานความคืนหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง
 • มีไอเดียชัดเจนเกี่ยวกับวิธีใช้เงินทุนสนับสนุน เช่น นำไปลงทะเบียนเรียน/อบรม ฝึกงาน เดินทางในโครงการแลกเปลี่ยน เข้าร่วมงานสัมมนา หรือการประชุมระดับสูง
 • ** ผู้ขอทุนไม่สามารถเสนอรายชื่อตนเอง

การเสนอรายชื่อ

 • ** ผู้ขอทุนไม่สามารถเสนอรายชื่อตนเอง
 • เป็นผู้ใดก็ได้ในองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่าย โดยจะเป็นเพื่อนร่วมองค์กรเอง หรือเคยร่วมงานกับผู้ขอทุน

กำหนดการเสนอรายชื่อ

 • หมดเขตการเสนอรายชื่อ 1 กันยายน 2560
 • ประกาศผลผู้ได้รับทุนภายใน 6 สัปดาห์หลังผิดรับการเสนอรายชื่อ

รางวัลทุนสนับสนุน 

 • รางวัลทุนสนับสนุนต่อรอบการแข่งขัน มีดังนี้
  • เงินทุนสนับสนุน 2,500 ยูโร หรือประมาณ 97,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • เงินทุนสนับสนุน 5,000 ยูโร หรือประมาณ 195,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
  • เงินทุนสนับสนุน 7,000 ยูโร หรือประมาณ 273,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
รายละเอียดเพิ่มเติม Joke Waller-Hunter Initiative (JWHI)