โครงการระดมทุน Year-End 2017 GlobalGiving Accelerator เปิดรับสมัครแล้ว

27 กันยายน 2560
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, , สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การสูงวัย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, การเล่น, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, , การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,
GlobalGiving Accelerator ต้องการจะเป็นโอกาสให้คุณและองค์กรของคุณในการเพิ่มทักษะ รู้จักเครื่องมือใหม่ๆ และสร้างฐานผู้สนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าการระดมทุน (crowdfunding) ผ่านโปรแกรมอบรมออนไลน์และร่วมแคมเปญระดมทุน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร (nonprofit) จากประเทศใดก็ได้
 • ต้องการด้านช่วยเหลือด้านการระดมทุน
 • ต้องการสร้างเครือข่าย และเล่างานขององค์กร
 • สามารถเข้าร่วมโปรแกรมในวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2560 ได้

การสนับสนุนที่จะได้รับ

 • เลือกเข้าร่วมการอบรบหลักสูตรระยะ 2 สัปดาห์
 • เข้าร่วมแคมเปญ Accelerator ที่คุณจะเรียนรู้วิธีระดมทุนได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ​ หรือประมาณ 166,000 บาทจากผู้บริจาคอย่างน้อย 40 ท่าน
 • ทุนสนับสนุนจาก GlobalGiving จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ​ หรือประมาณ 664,000 บาท ใน matching funding
 • รางวัลโบนัสสำหรับทุกองค์ผู้เข้าร่วม
 • การช่วยเหลือในด้านการสร้างเครือข่าย
 • การช่วยเหลือด้านการเล่างานขององค์กรแบบใหม่และน่าสนใจ
 • ใบประกาศเกียรติคุณจาก GlobalGiving
 • เป็นสมาชิกตลอดชีพในเครือข่าย GlobalGiving และได้รับโอกาสมากมายในการเข้าถึงผู้บริจาคประเภทบริษัทและประเภทรายบุคคล
 • โอกาสในการตีพิมพ์เรื่องราวในสื่อของ GlobalGiving ในฐานะผู้สำเร็จโปรแกรม Accelerator 
 • โอกาสในการตีพิมพ์เรื่องราวใน social media และ newsletter ของผู้บริจาค GlobalGiving
 • ได้รับชุดเครื่องมือ 'สื่อ' ที่จะยกระดับความสำเร็จขององค์กรคุณ
กำหนดการรับการสมัคร
 • หมดเขตรับสมัครโครงการ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 • ประกาศผลรับสมัคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 • โปรแกรมจัดวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Year-End 2017 Accelerator