รางวัล Creating Shared Value เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ สารอาหาร และการพัฒนาชนบท

10 ตุลาคม 2560
น้ำ, พลังงานทดแทน, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, ความมั่นคงทางอาหาร, การพัฒนาชุมชน, การลงทุนทางสังคม
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,
ในวาระครบรอบ 10 ปีโครงการ Creating Shared Value ที่เนสท์เล่ร่วมจัดดำเนินงานกับอโชก้า ด้วยความตั้งใจที่จะเฟ้นหา ให้การสนับสนุนและขยายงานที่แก้ไขปัญหาน้ำ ปัญหาโภชนาการด้านสารอาหาร และการพัฒนาชุนชนในพื้นที่ชนบท การร่วมตัวครั้งนี้จะเป็นการร่วมตัวที่ทรงพลังเพื่อให้ผู้ประกอบการสังคมร่วมกันสร้าง co-creation และขยายผลกระทบทางสังคมในชุมชนที่ร่วมงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ประกอบการสังคมที่มาจากกิจการสังคม ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร
 • ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ
 • มีผลงานการสร้างผลกระทบทางสังคมในการแก้ไขปัญหาน้ำ ปัญหาโภชนาการด้านสารอาหาร และการพัฒนาชุนชน
  • ไอเดียการแก้ไขปัญหาได้รับการทดสอบแล้ว
  • มีศักยภาพในการขยายงาน ไม่ว่าจะขยายจำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ หรือการนำโมเดลการแก้ไขปัญหาไปใช้ในพื้นที่หรือชุมชนใหม่ๆ
  • มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมโดยการพัฒนาการเข้าถึงสารอาหาร เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล หรือ สร้างผลกระทบจากการจัดการน้ำและพัฒนาการเข้าถึง น้ำสะอาด
  • วิธีการแก้ไขปัญหามีความมั่นคงและเป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถดำเนินงานและพัฒนาได้จริง
ผู้ชนะรางวัลจะได้รับ
 • เงินสนับสนุนโครงการจำนวน 500,000 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 17,000,000 บาท
 • การเดินทางไปร่วมงาน 2018 World Water Forum ณ เมืองบราซีเลีย เมืองหลวงของประเทศบราซิล​​
 • โอกาสการ pitch ในงาน Nestlé Creating Shared Value Council
 • การเข้าร่วม Impact-focused Boot Camp ของอโชก้า 
 • โอกาสสร้างการลงทุนเพื่อสังคมใน Ashoka Accelerator
 • เป็น Ashoka Fellowship ตลอดชีพ​
กำหนดการ
 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Creating Shared Value Prize