ฟรี! คอร์ส Facilitator’s Guide to Human-Centered Design จาก Acumen

13 ธันวาคม 2560
การพัฒนาชุมชน, การสร้างและฝึกอาชีพ, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, การลงทุนทางสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,
Acemen เปิดคอร์สออนไลน์ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (จัดการเวลาเรียนเองได้) สำหรับผู้ที่สนใจนำกระบวนการ (Facilitate) เวิร์กช็อปสำหรับผู้เข้าร่วม 5-20 คนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกระบวน human design centered หรือการออกแบบที่คำนึงถึงมนุษย์ (ผู้ใช้) เป็นศูนย์กลาง และให้การช่วยเหลือพวกเขาในการทดลองด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งออกแบบสคริปต์ พรีเซนเทชั่น เวิร์กชีท และกำหนดการสำหรับเวิร์กช็อปอีกด้วย
รายละเอียดคอร์ส
  • ดำเนินการสอนและเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
  • ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจสมัครเรียน Facilitator's Guide to Human-Centered Design | +Acumen