Caux Peace and Leadership Programme เพื่อผู้นำสันติภาพ

05 มกราคม 2561
เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์, การมีส่วนร่วม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, , กฎหมายและนโยบาย, สิทธิและความเท่าเทียม, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, ความเท่าเทียมทางเพศ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, การค้ามนุษย์, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม

Caux Peace and Leadership Programme เป็นโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Programme) ที่รวม 3 ปัจจัยสำคัญในกระบวนการสันติภาพ ได้แก่

 1. กิจกรรมศึกษาสันติภาพ ความเป็นผู้นำ และการสนทนา ในภาคทฤษฎีและจากนักกิจกรรมทั่วโลก
 2. กิจกรรมสำรวจตัวเองและฝึกฝนคุณค่าและหลักการของการเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลง
 3. ใช้เวลา 2-3 วัน ในการฝึกทักษะการให้บริการผู้อื่น ด้วยการบริหารแผนกต่างๆ ใน Conference Centre
ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้ากลุ่มที่ตัวเองต้องการ ตามระดับความเข้าใจใน IofC และประสบการณ์การทำงาน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในระดับเดียวกัน
Caux Peace and Leadership Programme มี 2 ช่วง ได้แก่
 1. ช่วงที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 – 19 กรกฎาคม 2561
 2. ช่วงที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 – 11 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม และต้องการท้าทายตัวเอง
 • อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดเชื้อชาติ
 • สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับเมือง Caux และค่าวีซ่า
 • มีใบอนุญาตทำงาน (Swiss Work Permit)
 • มีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางสำหรับประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียน 
โอกาสที่จะได้รับ
 • สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Caux Peace and Leadership Programme ณ เมือง Caux ใกล้ทะเลสาปจีนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่เสียค่าที่พักและอาหาร
 • พบปะผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและพื้นเพ และรับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การสร้างสันติภาพ ตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ
 • สำรวจจุดเชื่อมต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • พูดคุยและถกประเด็นกับผู้นำทางความคิดและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลก
 • พัฒนาทักษะต่างๆ ตั้งแต่การสร้างสันติภาพ ความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในทีม/กลุ่มคน การพัฒนาทักษะการสนทนา และทักษะการนำกระบวนการ
 • ศึกษาแก่นและวิธีปฎิบัติภาคทฤษฎีเรื่อง Initatives of Change (IofC) ประกอบไปด้วยฝึกทักษะสะท้อนตนเอง ทักษะการตัดสินใจจากคุณค่าที่ยึดถือ ทักษะการสื่อสารข้ามรุ่นอายุ-การร่วมกันทำงานเป็นทีม และปฎิบัติจริง
 • เข้าร่วมงาน Caux Forum และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความเป็นผู้นำ
 • ฝึกทักษะการให้บริการผู้อื่น ด้วยการบริหารแผนกต่างๆ ใน Conference Centre
หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2561
 

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ Caux Peace and Leadership Programme