การแข่งขัน Kellogg-Morgan Stanley เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

11 มกราคม 2561
สิ่งแวดล้อม, น้ำ, , อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, , , การลงทุนทางสังคม, ความรับผิดชอบต่อสังคม
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,

การแข่งขัน Kellogg-Morgan Stanley Sustainable Investing Challenge เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน เปิดรับไอเดียยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่ท้าทาย
ในปีพ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจนมีจำนวน 9 พันล้านคน ตามมาด้วยความรุนแรงด้านการขาดแคลนทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น โครงการมองเห็นว่าแหล่งเงินทุนจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ ในขณะเดียวกัน จำนวนนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ยั่งยืนเพื่อเก็บผลงานก็เพิ่มมากขึ้น โดยมองหากลยุทธ์และหลักการลงทุนที่ตรงกับความต้องการทางการเงินขององค์กร เช่น กองทุน กองทุนรวม หรือการลงทุนโดยตรง ที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืน
ขอบข่ายโครงการที่สถาบันต้องการลงทุน มีดังนี้

 • กองทุนมหาวิทยาลัย
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณและเงินบำนาญ
 • มูลนิธิครอบครัว
 • หน่วยงานที่ดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัว (Family Office - FO)
 • และโครงการอื่นๆ ที่มีความสร้างสรรค์และมีคุณสมบัติตามที่ระบุ

คุณสมบัติทีมผู้สมัคร

 • มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 คน
  • สมาชิกทุกคนกำลังศึกษาปริญญาโทในระยะเวลาระหว่างทำโครงการ (สถาบันใดก็ได้)
  • มีนักศึกษาหลักสูตร Executive MBA ไม่เกิน 1 คน 
 • ทุกไอเดียที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมาจากความคิดของสมาชิกทีมเท่านั้น
 • ส่งใบเสนอโครงการความยาว 2 หน้า
 • คิดค้นเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่คิดอยู่ในกรอบการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมเท่านั้น
  • เป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงในการแข่งขัน และผลกระทบทางสังคม และ/หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • มีการจัดการความเสี่ยง
  • มีดัชนีวัดความโปร่งใสในการทำงาน
  • ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงผลจากการทำโครงการ ที่สอดคล้องกับผลกระทบทางสังคม
การสนับสนุน
 • ค่าเดินทางและค่าที่พัก 2 คืน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 1 ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 13 เมษายน 2561
 • ทีมผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 480,000 บาท
 • รางวัล Overall First Place
  • เงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 320,000 บาท 
  • นำเสนอผลงานแก่ Dave Chen CEO/ประธานบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้ง Equilibrium Capital ในงาน Milken Global Conference ณ เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รางวัล Overall Runner-Up
  • จำนวน 5,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 16,000 บาท

กำหนดการ

 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
 • ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่เข้าการแข่งขันรอบแรก วันที่ 12 มีนาคม 2561
 • การแข่งขันรอบสุดท้าย วันที่ 13 เมษายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม The Kellogg-Morgan Stanley Sustainable Investing Challenge