อยากทำเพื่อสังคม แต่ไม่รู้ว่าจะทำปัญหาอะไรดี? - สารบัญปัญหาสังคม

03 มีนาคม 2561
สิทธิและความเท่าเทียม, การใช้ความรุนแรงในครอบครัว, สิทธิสตรี, สิทธิชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาส, สิทธิผู้พิการ, สิทธิพลเมือง, สิทธิมนุษยชน, สวัสดิภาพสัตว์, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, สิทธิในความเป็นส่วนตัว, การค้ามนุษย์, ความเท่าเทียมทางเพศ, สุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ, ความรู้ในการดูแลสุขภาพ, สุขภาพจิต, สุขภาพทางเพศ, อาหารปลอดภัย, สิ่งเสพติด, การสูงวัย, การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, คุณภาพครู, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, การเล่น, การเลือกเรียนต่อ, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, อากาศ, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การมีส่วนร่วม, สื่อมวลชน, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, ศิลปะวัฒนธรรม, การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, กฎหมายและนโยบาย, เศรษฐกิจ / ความยากจน, ความมั่นคงทางอาหาร, คุณภาพชีวิต, ที่อยู่อาศัย, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเมือง, การสร้างและฝึกอาชีพ, การให้กู้รายย่อย / ออมทรัพย์ / สหกรณ์
ครอบครัว, ชุมชน, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, สัตว์, เด็ก, วัยรุ่น, ผู้อพยพ,

มีคนรุ่นใหม่หลายคนอยากทำเพื่อสังคมแต่ "ไม่รู้จะเริ่มยังไง" หรือไม่ก็ "ไม่รู้ว่าตัวเอง อิน เรื่องอะไร" เพราะเราแต่ละคนมีประสบการณ์และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมไม่เท่ากัน ทำให้มีเลนส์ในการมองปัญหาไม่ชัดพอที่จะเห็นภาพรวมของปัญหา ไม่รู้ปัญหาที่อยากแก้ และไม่เห็นว่าตัวเองช่วยได้บ้าง เลยไม่ได้ลงมือทำซะที

วันนี้ School of Changemakers อยากชวนเพื่อนๆ มาสำรวจประเด็นปัญหาสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการตั้งต้นดูว่าเราสนใจประเด็นสังคมอะไรหรืออยากช่วยใคร ผ่านบทความที่เราเรียกว่า IDEA CENTER โดยจะเริ่มดูจากลิสต์หัวข้อปัญหาสังคมด้านบน หรือเริ่มจากลิสต์กลุ่มเป้าหมายด้านล่างก็ได้

Problem Focus

Target Focus

เมื่อเห็นภาพรวมของปัญหาต่างๆ เจอหัวข้อหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช่แล้ว ก็ลองดูว่าทักษะและความสนใจของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง (เครื่องมือ DREAM IT, DO IT) แล้วนำสองอย่างมาคิดไอเดียสนุกๆ ไม่เหมือนใคร แถมยังแก้ไขปัญหาได้จริง
รู้อย่างนี้แล้วจะรออะไร Change starts with you!