รางวัล 2018 SEED Low Carbon Awards เพื่อสตาร์ทอัพสีเขียว

04 เมษายน 2561
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, สวัสดิภาพสัตว์
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์,
SEED ร่วมกับ International Climate Initiative (ICI) of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) มองหาสตาร์ทอัพสีเขียวที่กำลังเติบโตพร้อมทั้งลดหรือปรับตัวให้เข้ากับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อแข่งขันในงาน SEED Low Carbon Awards 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นกิจการที่มาจาก จากประเทศไทย โคลัมเบียน ทานซาเนีย และอูกานดา
 • ดำเนินกิจการด้วยแนวคิดของผู้ประกอบการ และสร้างนวัตกรรม
 • กิจการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 • มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงิน
 • ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม
 • เป็นกิจการที่เริ่มต้นโดยหรือมีคนในพื้นที่ทำงานเป็นผู้นำ
 • มีศักยภาพที่จะขยายผลแบบ scale up หรือ replication
 • กิจการอยู่ในระหว่างดำเนินการ
การสนับสนุนที่จะได้รับ
 • การสนับสนุนในด้านพัฒนาศักยภาพ
 • การสนับสนุนในด้านการการสร้างโปรไฟล์และเครือข่ายในการดำเนินการ
 • เรียนรู้เทคนิคเพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กับกิจการ
 • เงินรางวัลสนับสนุนการดำเนินการ จำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 156,000 บาท
หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 เมษายน 2561
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 2018 SEED Low Carbon Awards