Changemaker Residency โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาระดับสูง

17 เมษายน 2561
การศึกษา, การเข้าถึงการศึกษา, คุณภาพการศึกษา, การเลือกเรียนต่อ, คุณภาพครู, ศักยภาพเด็กและเยาวชน, การเล่น, ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน, การมีส่วนร่วม, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, บรรเทาภัยพิบัติ, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,
Changemaker Residency คือโครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 เดือน ที่จะคัดเลือกนักสร้างการเปลี่ยนแปลง 10 คนที่สมัครหรือได้รับการเสนอรายชื่อจากทั่วโลก มาร่วมกันคิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาระดับสูง โดยหลักสูตรการอบรมจะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อเรียนรู้เครื่องมือ ทักษะ และแนวคิดการทำงานร่วมกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ในทุกๆ โปรเจกต์ 
Changemaker Residency 2018 จัดที่ เมืองเมกอก รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ถึง 1 สิงหาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อ
 • ผู้ประกอบการสังคม นักกิจกรรมชุมชน นวัตกร และนักสร้างการเปลี่ยนแปลง อายุมากกว่า 18 ปี
  • ห่วงใยเพื่อนมนุษย์และโลก
  • มุ่งมั่นที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในระดับพัฒนาไอเดีย หรือไม่รู้จะเริ่มยังไง
  • มีใจเปิดรับ พร้อมจะเรียนรู้จากโอกาสใหม่ๆ โดยไม่มีติดอยู่ใน Comfort Zone
  • ซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่น
  • มีแนวคิดที่ต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้คุณค่าความสำคัญของการเป็นทีม
โอกาสที่จะได้รับ
 • โอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อป รับฟังวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ Changemaker Residency มูลค่า 2,600 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ 64,500 บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ค่าเดินทางในประเทศ ค่าอาหาร และที่พัก (ห้องรวม) ตลอด 4 สัปดาห์ มูลค่า 2,000 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ​ 49,600 บาท
  • ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกัน และค่าวีซ่า ด้วยตนเอง
  • * สามารถติดต่อขอทุนเต็มได้โดยส่งวีดีโอยาว 1 นาทีไปที่ changemakerresidency@gmail.com เพื่อแนะนำตัวเอง (ทุนเต็มมีจำนวนจำกัด)
 • ​​โอกาสได้รู้จักนักสร้างการเปลี่ยนแปลงคนอื่นในโครงการ
 • รับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลดค่าเรียนในโครงการอื่นๆ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 เมษายนนี้เท่านั้น
สมัครได้ที่ https://www.changemakerfellows.com/apply