Nudge Bootcamp ค่ายออกไอเดียเพื่อเสริม/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

27 เมษายน 2561
การเข้าถึงบริการสุขภาพ, สุขภาพทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศ, สิ่งเสพติด, สุขภาพจิต, การออกกำลังกาย, อาหารปลอดภัย, โรคอ้วน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,

Good Factory ร่วมกับ Center for Behavioral and Experimental Economics (CBEE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนเข้าค่าย Nudge Bootcamp #กระตุกความคิด #สะกิดพฤติกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nudge Theory ตามหลัก Behavioral Economics ร่วมเวิร์กช็อป ออกไอเดียการสร้างเสริม/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประเด็นที่จะใช้เป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ การกิน การออกกำลังกาย Safe Sex  อุบัติเหตุ สุขภาพจิต เหล้า-บุหรี่ 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  • เป็นบุคลากรด้านสุขภาพ นักเศษฐศาสตร์พฤติกรรม นักจิตวิทยา นักออกแบบ หรือคนรุ่นใหม่
  • สนใจเรียนรู้การออกแบบกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
  • พร้อมพบปะกับเพื่อนใหม่ และทำงานเป็นทีม
  • ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย 
  • สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทดลอง ลงมือทำ 
  • ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย #กระตุกความคิด #สะกิดพฤติกรรม

กำหนดการ

  • ปิดรับสมัคร วันที่ 6 พฤษภาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทางเพจ Good Factory
  • กิจกรรมจัดขึ้น วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร Knowledge Exchange (KX)
สมัครที่ได้ Nudge Bootcamp - กระตุกความคิด สะกิดพฤติกรรม