ทุน European Commission เพื่อหยุดอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าในลุ่มแม่น้ำโขง

09 พฤษภาคม 2561
สิ่งแวดล้อม, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เปิดรับเอกสารเสนอโครงการจากภาคประชาสังคมที่ทำงานต่อสู้อาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและอาชญากรรมต่อป่าไม้ในลุ่มแม่น้ำโขง (เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม) มาเลเซีย และจีน ด้วยการเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ และทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร เพื่อลดความรุนแรงด้านอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและการลักลอบทำลายทรัพยากรป่า นอกจากนี้ โครงการนี้จะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง CSO ท้องถิ่นและรัฐบาล
คุณสมบัติผู้ยื่นเอกสารเสนอโครงการ

 • เป็นบุคคลตามกฎหมาย 
 • เป็นตัวแทนจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • เป็นองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรท้องถิ่นหรือนานาชาติ องค์กรที่มีอำนาจด้านกฎหมาย องค์กรภาคธุรกิจที่ทำงานสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคสังคมและภาคธุรกิจ 
 • องค์กรและโครงการตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) หรือในประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง (เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม) มาเลเซีย และจีน
 • มีบทบาทและความรับผิดชอบในการเตรียมงานและบริหารงานกับองค์กรพาร์ทเนอร์และองค์กรอื่นๆ ในเครือข่าย
 • ทำงานร่วมกับองค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
  • องค์กรได้รับอนุญาตในการทำงานในประเทศที่เป็นตัวแทน
  • ตั้งอยู่ในประเทศที่โครงการจะถูกดำเนินการ
  • มีบทบาทและความรับผิดชอบในการร่วมออกแบบและดำเนินงาน และร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยไม่ต่างอะไรกับผู้ยื่น
  • ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสาร ที่กล่าวไว้ด้านบน
  • มีการเซ็นสัญญา
 • ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในเครือข่าย ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
  • ทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ยื่นเอกสาร องค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ และเครือข่าย โดยมีแบบแผนการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเชื่อมโยงกันทางกฎหมายหรือารเงิน
โอกาสที่จะได้รับ
 • ทุนสนับสนุนโครงการ เริ่มต้น 7,850,000 - 8,000,000 ยูโร หรือประมาณ 298,000,000 - 303,000,000 บาท
ปิดรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ยื่นใบเสนอโครงการและดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ Support to Civil Society in combatting wildlife trafficking and forest crime in the Greater Mekong Region, Malaysia and the People's Republic of China