WIN-WIN WAR เรียลลิตี้โชว์แข่งขันนำเสนอแนวคิดกิจการเพื่อสังคม

14 พฤษภาคม 2561

WIN WIN War รายการเรียลลิตี้ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างธุรกิจในฝันให้เติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนมาแข่งขันนำเสนอแนวคิดกิจการเพื่อสังคมของตัวเอง เพื่อชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท พร้อมรับคำแนะนำจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์มากมาย

 


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • มีแนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/บริการ หัวข้อ UN SDG ที่สนใจพัฒนา และผลกระทบทางสังคม
  • ส่งวีดีโอแนะนำตัว (ยาวไม่เกิน 5 นาที) เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมที่อยากทำ พร้อมเหตุผลประกอบ
  • มีแผนการใช้เงินทุนสนับสนุน 2 ล้านบาท
โอกาสที่จะได้รับ
  • เงินรางวัล 2,000,000 บาทเพื่อตั้งต้นกิจการเพื่อสังคม
กำหนดการการสมัคร
  • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.winwinwarthailand.com หรือ www.facebook.com/winwinwarthailand