เรียนวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม Social Impact Analysis กับ +Acumen

02 กรกฎาคม 2561
หลักสูตรการสร้างการเปลี่ยนแปลง

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังสร้างผลกระทบทางสังคม?
การทำความเข้าใจในข้อมูลที่จะสนับสนุนการทำงานสังคมจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราตั้งเป้าไว้  +Acumen เปิดสอนคอร์สออนไลน์ Social Impact Analysis สำหรับผู้เรียนที่ต้องการ framework (กรอบคิด) และเครื่องมือ ในการทำงานสังคมและวัดผลกระทบทางสังคมของบริษัท องค์กร หรือโครงการริเริ่มของตนเอง   ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีสื่อสารเป้าหมาย และเชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านั้นเข้ากับเกณฑ์วัดที่ช่วยในการทำงานต่อไปได้
หัวข้อการเรียน

  • เรียนรู้กรอบคิด 3 ส่วนในทำความเข้าใจ 1) ความกว้าง 2) ความลึก และ 3) จุด focus ของผลกระทบทางสังคมที่เรากำลังสร้าง
  • ฝึกเขียน Theory of Change ขององค์กรหรือโครงการเรา
  • รู้จักเคสการวัดผลกระทบทางสังคมด้วยวิธีที่ Lean และแม่นยำที่สุด
  • ฝึกใช้ Lean Data Approach ของ Acumen

ค่าใช้จ่าย           ฟรี
วันที่เริ่ม             วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
เวลาที่ใช้            3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระยะเวลาเรียน    5 สัปดาห์
ผู้สอน                 Tom Adams

สมัครเรียนได้ที่ Social Impact Analysis | +Acumen