NEWS

Young Water Fellowship Program: Empowering Young Leaders from Low and Middle Income Countries

20 มีนาคม 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Young Water Fellowship (YWF) เพื่อให้เยาวชนจากประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางได้พัฒนาโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำ สุขอนามัย มลพิษทางน้ำ และปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยให้การอบรม ให้เงินสนับสนุนโครงการ และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ละปี YMF จะมอบโอกาสได้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่จำนวน 10 คน ให้สามารถออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับน้ำที่สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนพวกเขา และช่วยในการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG#6 (Water and sanitation for all) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Cewas’ Start-up Training Programme ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ มีโอกาสสร้างเครือข่ายภายในภาคผู้ประกอบการสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำ และโอกาสได้รับเงินระดมทุนในการเริ่มต้นโครงการสูงสุด ถึง 5,000 ยูโร ในปี 2018, 2019 และ 2020 YWF จะเน้นไปยังกลุ่มผู้ประกอบการสังคม และขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดด้านกิจการเพื่อสังคม (หรือโครงการที่สามารถเปลี่ยนเป็นกิจการเพื่อสังคมได้) โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแก้ปัญหาน้ำ สมัครเข้าร่วมโครงการ   รางวัลที่จะได้รับ Training : ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Cewas’ Start-up training และได้รับการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน (IWRM), การบริหารจัดการโครงการ (project management), เรื่องธุรกิจ (business), ปัญหาเรื่องน้ำกับเพศสภาวะ (water and gender), การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SCG 6 Mentorship: ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการของตน ซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและคำแนะนำต่างๆ โดยรวม Project Implementation: ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้โอกาสเพื่อระดมทุนสูงสุดถึง 5,000 ยูโร หรือ ราวๆ 180,000 บาทเพื่อเริ่มดำเนินโครงการ   คุณสมบัติผู้สมัคร อายุระหว่าง 18-30 ปี ในวันที่สมัคร เป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนริเริ่มโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเรื่องน้ำในประเทศของตนให้ดีขึ้น โครงการจะต้องอยู่ในขั้นเริ่มต้น และมีความสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นองค์กรเพื่อสังคมได้ เช่น มีปัจจัยหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคต) เป็นผู้มีสัญชาติมาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ ถึงปานกลาง ผู้สมัครจากประเทศไทยสามารถเข้าร่วมได้ มีหนังสือเดินทางที่ใช้งานได้และสามารถเข้าร่วมเวิร์คชอปที่ยุโรปได้ในวันที่ 3-7 กันยายน 2562 (วันที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้) ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ทาง YFM จะเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน การเดินทางในยุโรป ที่พัก และอาหาร แต่ผู้สมัครจะต้องชำระค่าวีซ่าและการเดินทางไปกลับระหว่างสนามบินด้วยตนเอง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ควรอยู่ในระดับปานกลางหรือ Intermediate เป็นอย่างน้อย) สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หมดเขตรับสมัคร 24 มีนาคม 2562  

Access Agriculture: 2019 Young Entrepreneur Challenge Fund

13 มีนาคม 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป Access Agriculture เชิญชวนผู้ประกอบการสังคมเข้าร่วม 2019 Young Entrepreneur Challenge Fund เพื่อร่วมเสนอแนวคิดในการสร้างธุรกิจ หรือขยายธุรกิจ ในรูปแบบวีดีโอด้านเกษตรกรรม  Access Agriculture เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนการแบ่งปันวีดีโอที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำฟาร์มและผลิตอาหารในซีกโลกใต้ เกษตรกรในเขตละตินอเมริกา แอฟริกาและเอเชียสามารถเรียนรู้จากเพื่อนเกษตรกรในทวีปต่างๆ ทั่วโลก และด้วยการสร้างทักษะทาง ICT และเครือข่ายเยาวชนหญิงและชาย พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ และทำให้กลุ่มเยาวชนและผู้หญิงหันมาสนใจด้านเกษตรกรรมมากขึ้น   ในกิจกรรมนี้ ผู้ชนะ 5 คนหรือกลุ่ม จะได้รับการคัดเลือกโดยตัดสินใจจากความแปลกใหม่ และแผนธุรกิจที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ อาจมีจำนวนผู้ชนะมากกว่าที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับการงบประมาณและการจัดสรรของกองทุน   รางวัลที่จะได้รับ ได้สิทธิในการใช้ Digisoft smart projector ในรูปแบบสัญญากู้ยืมเป็นระยะเวลา 18 เดือน และหลังจากนั้น จึงจะได้สิทธิเป็นเจ้าของ projector โดยสมบูรณ์ ซึ่ง projector นี้ที่มี built-in computer และแหล่งข้อมูลวีดีโอมากมายกว่า 200 วีดีโอ รวมกว่า 75 ภาษา รวมถึงภาษาท้องถิ่นทั่วโลก ซึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรีและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรืออินเตอร์เน็ต ผู้ชนะจะต้องเริ่มใช้ Projector ในระยะเวลา 3 เดือนนับจากเซ็นสัญญา เพื่อดำเนินตามแผนธุรกิจเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 18 เดือน พร้อมส่งรายงานความเคลื่อนไหวให้กับกองทุน ค่าขนส่ง projector คำแนะนำการใช้ในการจัดการแผนธุรกิจ คอนเนคชั่นระหว่างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ท่านอื่นๆที่จะช่วยให้ผู้สมัครได้แบ่งปันประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ หรือความหลากหลายบนแผนธุรกิจของพวกเขา   คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครรายบุคคล หรือแบบกลุ่มไม่เกิน 4 คน นำเสนอได้ทีมละ 1 โครงการ อายุไม่เกิน 30 ปี มาจากประเทศในทวีปอเมริกาใต้-ละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชียแฟซิฟิก ต้องลงทะเบียนและ log in ใน Access Agriculture ก่อนส่งใบสมัคร   สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ หมดเขตรับสมัคร     21 มีนาคม 2562  

Innovation in value chains for food and nutrition security (26-27 Mar 19)

07 มีนาคม 2562
News
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 25.0px; font: 14.0px 'TH Sarabun New'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 16.0px; font: 14.0px 'TH Sarabun New'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 14.0px 'TH Sarabun New'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff; min-height: 18.0px} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 27.0px; font: 14.0px 'TH Sarabun New'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 23.0px; font: 14.0px 'TH Sarabun New'; color: #103cc0; -webkit-text-stroke: #103cc0; background-color: #ffffff} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {text-decoration: underline ; font-kerning: none; color: #103cc0; -webkit-text-stroke: 0px #103cc0} span.s3 {font-kerning: none; color: #fb0007; -webkit-text-stroke: 0px #fb0007} span.s4 {font-kerning: none; color: #000000; -webkit-text-stroke: 0px #000000} เกี่ยวกับงาน เชิญชวนเข้าร่วมงานนวัตกรรมการเพิ่มคุณค่างานผลิตสำหรับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ในเชิงความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจภาคเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers จัดโดย Global Initiatives องค์กรตัวกลางซึ่งสนับสนุนความร่วมมือในจัดการประเด็นปัญหาสังคม จากการรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดในที่มีอยู่และเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปผ่านงานภาพยนต์ งานอีเวนท์ และสื่อต่างๆ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ ให้เข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้วย นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหรกรรมการผลิตอาหารจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2050 เพื่อตอบรับกับความต้องการอาหารของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น นวัตกรรมเหล่านี้ถูกสอดแทรกอยู่ในทุกระดับของระบบอาหาร นับตั้งแต่เกษตรกรรายย่อยไปจนถึงผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งวัตถุดิบ กระบวนการแพ็ค ไปจนถึงรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไป ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะถูกยกขึ้นมากล่าวถึงในงาน พร้อมการนำเสนอแนวคิดและไอเดียใหม่ๆ จากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นทำหน้าที่ให้ข้อมูลระดับภูมิภาคเกี่ยวกับระบบอาหารในปัจจุบัน ภายในงานรวบรวมองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหาร ผู้ที่ทำงานรับผิดชอบเรื่องเกษตรกรรมและโภชนาการโดยตรงในบริษัท รัฐบาล สถาบันทางการเงิน และ NGO กว่า 400 องค์กร ตัวแทนจากแต่ละองค์กรจะร่วมกันแชร์องค์ความรู้และไอเดีย ลงกลุ่มสนทนาเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการแก้ไขปัญหา งานนี้เหมาะกับ องค์กรภาคธุรกิจ ภาคสังคม รัฐบาล และ NGO ผู้ที่มีความสนใจหรือกำลังทำงานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม การผลิตอาหาร และโภชนาการอาหาร มองหาไอเดีย องค์ความรู้หรือนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาที่เกิดในภาคเกษตรกรรม การผลิตอาหารและโภชนาการอาหารจากทั่วโลก สมัครเข้าร่วมได้ที่ Registration * งานนี้มีค่าบัตรเข้าร่วมราคา $500 ** พิเศษสำหรับชาว School of Changemakers สามารถกรอกรหัส ASHOFCRBFTH19D ในช่อง Enter Promotional Code option จากนั้นกดเลือก NGO/Student or All-Access Pass เพื่อรับส่วนลดสำหรับค่าบัตรจำนวน 20% หากน้องๆ (อายุเกิน 16 ปี) หรือมีผู้ใครสนใจเรื่องความยั่งยืน การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และ อยากเป็นอาสาสมัครในงานนี้ โดยทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ลงทะเบียน ดูแลสปีกเกอร์ จดโน๊ต ถ่ายภาพ จับเวลา ฯลฯ สามารถสมัครได้ที่ สมัครเป็นอาสาสมัครในงาน ได้ที่นี่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ melissa.wong@globalinitiatives.com ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Responsible Business Forum on Food and Agriculture

“Starting, growing and scaling a social enterprise" by The British Embassy Bangkok

05 มีนาคม 2562
News
ที่มาที่ไป การจะเปลี่ยนแปลงโลก โดยผ่านกิจการเพื่อสังคมนั้น จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างปฏิเสธไม่ได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการค้นหาปัจจัยสำคัญในการริเริ่ม เสริมสร้าง และขยายกิจการเพื่อสังคม โดยเน้นในเรื่องการทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมทุกคน Workshop นี้นำโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร Dr. Belinda Bell เธอเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและจัดโปรแกรมต่างๆ ที่ Cambridge Centre for Social Innovation เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสังคม พร้อมกับการสอน Social Innovation ในระดับปริญญาโท นอกจากนี้เธอยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบโมเดลในการหาเงินทุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกด้วย   อีเว้นท์นี้เหมาะกับใคร ผู้ประกอบการสังคมทุกคน   สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในงาน ธีมหลัก : การสร้างกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน Business Model Canvas (BMC) framework วิธีการประยุกต์ใช้ BMC กับการประกอบกิจการเพื่อสังคม การบริหารการเงินสำหรับกิจการสังคม ความคาดหวังของนักลงทุนในการประกอบกิจการเพื่อสังคม แหล่งหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการเพื่อสังคม วิธีการสร้างความมั่นคงทางการเงินของกิจการเพื่อสังคม   กำหนดการ วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา: 16.00 - 17.30 สถานที่: British Embassy Bangkok เลขที่ 14 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   เงื่อนไขการเข้าร่วม คอร์สอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น แต่ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนออนไลน์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่นี่   ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก  

U.S. Mission to ASEAN: YSEALI Professional Fellows Program

02 มีนาคม 2562
Opportunity
  ที่มาที่ไป U.S. Mission to ASEAN กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellows Program เพื่อเฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่อายุระหว่าง 25-35 ปี ไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ และมีโอกาสทำงานโดยตรงกับองค์กรในอเมริกา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสได้พัฒนาทักษะจากการลงมือทำจริง ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ ทั้งยังได้สร้างเครือข่ายในการทำงานอีกด้วย หัวข้อที่เปิดรับ Civic Engagement สำหรับผู้นำภาคประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ถูกละเลย Economic Empowerment สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ Sustainable Development and the Environment สำหรับนักวางผังเมืองและพื้นที่สีเขียว และผู้อำนวยการการวางแผน การพัฒนาอย่างยั่งยืน นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และผู้นำองค์กรอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยังยืน คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้นำรุ่นใหม่จาก 11 ประเทศสมาชิก YSEALI  ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิมปินส์, สิงคโปร์, ไทย, ติมอร์-เลส ผู้ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในภาคประชาสังคม เอกชน และภาครัฐ อายุ 25-35 ปี กำลังทำงานและมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี มีประวัติผลงานที่ตรวจสอบได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชุมชน สถาบัน หรือบริษัท สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว คุณสมบัติของผู้ได้รับการเลือก มีประวัติผลงานที่ตรวจสอบได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับในชุมชนหรือองค์กรที่ทำงานได้ แสดงให้เห็นถึงความรู้ หรือประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้ Civic Engagement, Economic Empowerment, Governance and Society, Sustainable Development, Development มีความรับผิดชอบและความสนใจในการบริการชุมชน อาสาสมัคร และ การให้คำปรึกษา มีความสนใจอย่างจริงจังในการเรียนรู้เกี่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาคมอาเซียน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นมืออาชีพสูงเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและเป็นมืออาชีพ มีความตั้งใจจะกลับยังประเทศบ้านเกิดเพื่อนำความรู้และทักษะมาพัฒนาชุมชน ประเทศ และภูมิภาคของตนเอง ควรเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยในการทำงาน เรียน หรือการท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา หมดเขตรับสมัคร Civic Engagement: 30 มีนาคม 2562 Economic Empowerment: 1 เมษายน 2562 Sustainable Development and the Environment: 30 มีนาคม 2562   สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ หมายเหตุ: รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น  

Visual Aids Call for Video Proposals: Day With(out) Art 2019

01 มีนาคม 2562
Opportunity
เกี่ยวกับทุน Visual AIDS องค์กรศิลปะในเมืองนิวยอร์กที่ตั้งใจใช้ศิลปะ การจัดทำนิทรรศการ ผลิตและนำเสนอโปรเจกต์จากศิลปิน และสื่อสิ่งพิมพ์ มาเป็นตัวผลักดันการแก้ปัญหาเรื่อง HIV และโรคเอดส์ เชิญชวนศิลปินและผู้ผลิตภาพยนต์ทั่วโลกส่งโครงการขอทุนเพื่อผลิตสื่อวีดีโอสั้น และโอกาสแสดงผลงานที่สถานจัดแสดงกว่า 100 แห่งทั่วโลก เพื่อฉลองวันครบรอบ 30 ปี ของ Day With(out) Art  ประเด็นปัญหาที่ Visual AIDS ต้องการให้ทุน สถานการณ์ปัญหาเรื่อง HIV และ AIDS ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสียงที่ถูกมองข้ามในสังคมเกี่ยวกับเรื่อง HIV และ AIDS ในประวัติศาตร์วัฒนธรรม ประเด็นที่ขัดแย้งกับประวัติศาสตร์เดิม และความพยายามในการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ การใช้วีดีโอเดิมของนักเคลื่อนไหวด้าน AIDS มาสร้างสร้างเพื่อชวนให้คนมีส่วนร่วม เรื่องเล่าเกี่ยวกับ HIV และ AIDS ที่เกิดขึ้นนอกเมืองนิวยอร์ก การพิจารณาประวัติศาสตร์ 30 ปีของ Day With(out) Art และ Visual AIDS คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ เป็นศิลปินหรือผู้ผลิตภาพยนต์ที่มีเป้าหมายผลิตหนังสั้นหรือวีดีโอสั้นที่ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ HIV/AIDS อย่างต่อเนื่อง เป็นศิลปินหน้าใหม่ หรือศิลปินเป็นที่ยอมรับจากหลายวงการ สร้างผลงานสามารถผลิตในรูปแบบใดก็ได้ ตั้งแต่ทำสารคดี การเล่าเรื่อง และการทำการทดลอง ผู้ให้ทุนต้องการส่งเสริมให้ศิลปินผู้ติดเชื้อ HIV ยื่นโครงการขอทุน ส่ง Proposal, Artis Statement, ตัวอย่างผลงาน และ CV การสนับสนุนที่จะได้รับ ศิลปินผู้ได้รับเลือก 6 ท่านจะได้รับเงินรางวัล 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 62,000 บาท เพื่อนำไปผลิตวีดีโอสั้น ความยาว 5-20 นาที โอกาสแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย และองค์กรที่ทำงานด้านศิลปะระดับโลก กว่า 100 แห่งทั่วเมืองนิวยอร์ก ชิคาโก และลอสแอนเจลิส ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อฉลองวันครบรอบ 30 ปีของ Day With(out) Art ผลงานจะถูกเผยแพร่และรับชมฟรีผ่านช่องทางออนไลน์หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2562 วิธีการสมัคร ส่งเอกสารและสมัครขอรับทุนได้ที่ Visual Aids Call for Video Proposals Application Google Form หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อมูลเพิ่มเติม Visual Aids Call for Video Proposals: Day With(out) Art 2019

SEED Awards 2019

20 กุมภาพันธ์ 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป บริษัท Start-up ของคุณมีนวัตกรรม หรือขับเคลื่อนโดยชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ธุรกิจของคุณมีส่วนร่วมในการลดหรือปรับตัวเข้ากับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) หรือ มีเป้าหมายในการสร้างโครงการจำลองหรือธุรกิจแบบเดียวกันในภูมิภาคอื่นๆ หรือต่างประเทศอยู่หรือไม่ หากคำตอบคือใช่ เราขอเชิญชวนคุณสมัครเข้าร่วมโครงการ SEED Awards เพื่อยกระดับบริษัทของคุณขึ้นไปอีกขั้น รางวัล SEED สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEED Awards for Entrepreneurship in Sustainable Development) เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่สามารถยกระดับ Start-up ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนโดยชุมชนในประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังเติบโต รางวัลทั้งหมด 66 รางวัลจะมอบให้กับบริษัทที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความท้าทายทั้งในทวีปแอฟริกาและเอเชีย แต่ละปีมีการ  มอบรางวัลในหลากหลายสาขา ตั้งแต่รางวัลสำหรับโครงการคาร์บอนต่ำ ไปจนถึงรางวัลที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ รางวัลที่จะได้รับ เงินทุน SEED ให้ทุนเปล่าสูงสุด 50% ของเงินลงทุนทั้งหมดสำหรับบริษัทที่ได้รับเลือก ซึ่งเงินทุนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรางวัล สนับสนุนการทำโครงการจำลอง สำหรับองค์กรที่พร้อมจะนำโมเดลธุรกิจไปทำโครงการจำลองในพื้นที่ต่างๆให้เกิดขึ้นจริง ซึ่ง SEED จะช่วยเตรียมพร้อมในทุกๆ ขั้นตอน เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัท start-up จัดลำดับความสำคัญและสิ่งจำเป็นในการลงมือทำ สร้างโปรไฟล์ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัลจะได้รับการโปรโมทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านแผนการตลาดและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสื่อออฟไลน์และออนไลน์ของ SEED   การสร้างเครือข่ายและคอนเนคชั่น ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ชนะจะได้มีโอกาสพบปะและสร้างเครือข่ายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุน ผู้กำหนดนโยบาย พาร์ทเนอร์และองค์กรภาคีของ SEED อีกมากมาย คุณสมบัติผู้สมัคร มีความชัดเจนในการเป็นผู้ประกอบการและมีนวัตกรรมก้าวหน้า สามารถส่งมอบคุณค่าทางเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ มีความตั้งใจและความสามารถที่จะทำให้เกิดมั่นคงทางการเงิน มีพาร์ทเนอร์ระหว่างกลุ่มผู้ถือผลประโยชน์ที่หลากหลาย นำทีมโดยชุมชนท้องถิ่น มีศักยภาพที่จะขยายโครงการได้ มีศักยภาพในการนำไปปรับใช้ได้จริง เห็นผลชัดเจน อยู่ในช่วงเริ่มต้นปฏิบัติงานจริง ผ่านเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่กำหนดไว้ข้างต้น สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 2 เมษายน 2019  

New Zealand Aid Programme Scholarship 2019

13 กุมภาพันธ์ 2562
Opportunity
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่มอบให้กับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสร้างผู้นำที่มีความสามารถ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาในสถาบันคุณภาพ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และเรียนรู้ทักษะที่จะนำไปปรับใช้ในอาชีพและพัฒนาประเทศบ้านเกิดในสาขาที่ขาดแคลน ทุกปี ประเทศไทยจะได้รับทุนการศึกษา ระดับ Postgraduate (ปริญญาโทขึ้นไป)  4 ทุน ในสาขาต่างๆ คือ Climate Change and Resilience, Disaster Risk Management, Food security and Agriculture, Renewable Energy และ Good Governance   คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18-39 ปี มีประสบการณ์การทำงาน full-time อย่างน้อย 1 ปี หรือ part-time 2 ปี สนใจศึกษาต่อ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องในสาขาดังกล่าวข้างต้น ที่รัฐบาลนิวซีแลนด์เป็นผู้กำหนด มีเป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายทางอาชีพชัดเจน และสามารถตอบคำถามในใบสมัครได้อย่างละเอียด มีผลการเรียนดี   สิ่งที่จะได้รับ ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าอยู่อาศัย (เงินเดือน) ​NZ$491 หรือประมาณ 10,800 บาทต่อสัปดาห์ เงินทุนตั้งต้นเพื่อปรับตัว NZ$ 3,000 หรือประมาณ 66,000 บาท ประกันสุขภาพ ค่าเดินทางไป-กลับ ประเทศไทย-นิวซีแลนด์ และประกันการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 6.00 น. ตามเวลาประเทศไทย   สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ New Zealand Aid Programme Scholarship 2019  

Technology for Social Impact

13 กุมภาพันธ์ 2562
News
ที่มาที่ไป สำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือองค์กรภาคสังคม ที่มีความสนใจอยากนำเทคโนโลยีไปช่วยเสริมการทำงานขององค์กร หรือ อยากเรียนรู้วิธีการนำเครื่องมืออย่าง Oracle Netsuit มาช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฝ่ายบุคคล การบัญชี และการเงิน ไปจนถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของผู้มาติดต่อ นี่คือคอร์สที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจในการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น   อีเว้นท์นี้เหมาะกับใคร ผู้นำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผู้นำองค์กรภาคสังคม ผู้ที่สนใจการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในองค์การไม่แสวงหาผลกำไร   สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในงาน หลังจากการแนะนำข้อมูลเชิงปฏิบัติเบื้องต้นในการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการทำงานแล้ว จะมีสาธิตวิธีใช้ Oracle NetSuite ที่สามารถช่วยคุณในเรื่องต่างๆ  ได้แก่ จัดการการเงินและการบัญชี เงินบริจาค ฝ่ายบุคคล และการจัดการความสัมพันธ์ผู้มาติดต่อ การเขียนรายงานอย่างคล่องแคล่ว ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ใดก็ได้ เก็บข้อมูลและแบ่งปันรายชื่อผู้ติดต่อ ส่งข่าวและติดตามข่าวสารต่างๆ ในสื่อ เพิ่มสมรรถภาพในการป้อนข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณ   กำหนดการ วัน:    21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:    09.00 - 12.00 น. สถานที่:    Hubba Silom เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้อง A, 1-2 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500   เงื่อนไขการเข้าร่วม คอร์สอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ที่นี่   หมายเหตุ: ลงทะเบียนด่วน ที่นั่งมีจำกัด   ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/events/764397853923329/  

Coach for Changemakers Workshop

23 มกราคม 2562
News
SOC ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดอบรมทักษะการเป็นโค้ชและใช้เครื่องมือพัฒนาไอเดีย เพื่อสนับสนุนการคนรุ่นใหม่ในการทำโครงการและกิจการเพื่อสังคม วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ. QiSS Residence  ที่มาที่ไป คนรุ่นใหม่กว่า 90% อยากมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม แต่ 70% ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขาดความรู้เครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจปัญหา พัฒนาไอเดีย ไปจนถึงการเข้าถึงเครือข่ายและเงินทุนสนับสนุน ในขณะที่ปัจจุบันรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนันสนุนทักษะและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และท่ามกลางปัญหาสังคมหลากหลายที่ซับซ้อน รุนแรง จากประสบการณ์​ School of Changemakers ในการสนับสนุนการการริเร่ิมโครงการและกิจการเพื่อสังคมพบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการริเร่ิมและลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมคือโค้ช หรือที่ปรึกษา  ไม่ว่าจะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ หรือเพื่อการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ เข้ามาช่วยในการลดช่องว่างเหล่านี้ จึงจัดโครงการอบรมโค้ชให้กับผู้สนใจมาอย่างต่อเนื่อง  โครงการนี้เหมาะกับใคร 1. ผู้ที่สนใจหรือกำลังทำงานสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม  เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย องค์กรที่ทำงานภาคสังคม 2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่อยากฝึกทักษะการโค้ชและเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ นักสร้างการเปลี่ยนแปลง นำไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนริเร่ิมทำแก้ไขปัญหาสังคม  3.ผู้ที่ริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่อยากเรียนรู้ทักษะการโค้ชและพัฒนาไอเดียไปพร้อมกัน กำหนดการ 16 กุมภาพันธ์ 2562 9.30-10.00 ลงทะเบียน 10.00-10.30 Introduction and setting expectation  10.30–12.00 Coaching Foundation  Role of Coach Coach/Consult/Counselor and Trainer 12-13.00 Lunch 13-17.00 Coaching Tool  Active Listening Powerful questioning  GROW Model 17 กุมภาพันธ์ 2562 10.00-11.00 Changemaker Characters and stories Supporting Changemaker 101 11-12.00 CM Toolkit1: Idea Development Tool  Dream it Do it  Problem Situation 12-13.00 Lunch 13-17.00 CM Toolkit1: Idea Development Tool (Cont.) Problem Research Planning & Interview Stakeholders Iceberg model and problem insight Generate ideas with Crazy 8’s Theory of Change Prototype Storyboard and Idea validation เงื่อนไขการเข้าร่วม สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสองวัน กรอกสมัครที่ http://bit.ly/C4CM2019 ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมตามคุณสมบัติที่เปิดรับ ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน 40 คน โดยจะส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม  ทั้งนี้ทางโครงการไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าที่พักของผู้เข้าร่วม ทางโครงการขออนุญาตผู้เข้าร่วมอบรมติดตามผลการนำเครื่องมือโค้ชและ Changemaker Toolkits ไปใช้ หมายเหตุ การอบรม Coach for Change (C4C) นี้ จัดพร้อมกับการอบรม Intrapreneur for Change (I4C) โดยกระบวนวันแรกจะอบรมรวมกันในเรื่องทักษะการโค้ชและวันที่สองจะแยกกลุ่มเรียนรู้การใช้เครื่องมือ โดย C4C จะเรียนรู้เรื่องเครื่องมือการพัฒนาไอเดีย และ I4C จะเรียนรู้เครื่องมือการสนับสนุนองค์กรภาคสังคมในการขยายผลหรือสร้างความยั่งยืนในการทำงาน  ข้อมูลเพิ่มเติม:  www.schoolofchangemakers.com gade@schoolofchangemakers.com

Intrapreneur for Change Workshop

23 มกราคม 2562
News
SOC ร่วมกับ โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมทักษะและการใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทำงานองค์กรภาคสังคม วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ. QiSS Residence  ที่มาที่ไป เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรที่ทำงานภาคสังคม องค์กรภาคประชาสังคมนั้นเผชิญกับความท้าทายต่างๆ  บางองค์กรพยายามปรับตัวกับทั้งปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซับซ้อนและรุนแรง ในขณะที่รูปแบบการลงทุนทางสังคมกำลังปรับจากทุนให้เปล่า (grant) ไปสู่รูปแบบการลงทุน และคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานภาคสังคมนั้น สนใจการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมมากกว่าสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กรภาคสังคมที่ทำงานมานาน   ในการปรับตัวหรือเปลี่ยนผ่านนั้น โดยทั่วไปใช้เวลา 2-3 ปี     Intrapreneur for change มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและทดลองโมเดลทางเลือกใหม่ๆ ผ่านการสร้าง platform และเครื่องมือให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง intrapreneur กับผู้นำองค์กรภาคสังคม เพื่อสร้าง quick win หรือทดลองไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืน โดยยึดแนวคิดการประกอบการสังคม (social entrepreneurship) และการสร้างนวัตกรรมสังคม (social innovation)  โครงการนี้เหมาะกับใคร 1. เป็นผู้นำองค์กรภาคสังคมที่สนใจการปรับองค์กรเป็นกิจการเพื่อสังคม หรือทำงานภาคธุรกิจ เช่นในสาย CSR/ Sustainability ของบริษัทที่กำลังทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจและอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมในรูปแบบของการทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคมในลักษณะเป็น skilled volunteer  เพื่อโค้ชการสร้างกลยุทธ์​ การปรับตัว หรือการขยายผลกระทบทางสังคม 2. สนใจเป็น Intrapreneur (ผู้ริเร่ิมโครงการ/งานใหม่จากโจทย์ภายในองค์กร) มีความสนใจการแก้ปัญหาสังคมตามแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการประกอบการเพื่อสังคม นำเอาความรู้ทางธุรกิจมาเสริมทัพกับการทำงานของภาคประชาสังคมที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนในการทำงาน 3. สนใจการแก้ปัญหาสังคมในระดับของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องซับซ้อนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายภาคส่วน มากกว่ามองหาโอกาสการทำงานอาสาครั้งคราว 4. มีคุณสมบัติและวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ เช่นมองหาและเห็นโอกาสเป็น กล้าเสี่ยง รู้ว่าตนเองถนัดและสนใจอะไร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กำหนดการ 16 กุมภาพันธ์ 2562 9.30-10.00 ลงทะเบียน 10.00-10.30 Introduction and setting expectation  10.30–12.00 Coaching Foundation  Role of Coach Coach/Consult/Counselor and Trainer 12-13.00 Lunch 13-17.00 Coaching Tool Active Listening Powerful questioning  GROW Model 17 กุมภาพันธ์ 2562 10.00-10.30 การทำงานกับองค์กรภาคสังคม  10.30-12.00 SSS tool เครื่องมือสนับสนุนผู้นำองค์กรภาคสังคม เพื่อต่อยอด (Scale) สร้างความยั่งยืน (Sustain) และพัฒนาโมเดลใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง (Social change) อดีต ปัจจุบัน อนาคต (Timeline) ทบทวนงาน (Review) และทบทวนสัดส่วนการระดมทุน/แหล่งรายได้ปัจจุบัน ไอเดียการหารายได้ สกัด (Extract) ปัญหา/ ข้อมูลเชิงลึก ความเชี่ยวชาญ ทุนสะสม 12-13.00 Lunch 13-16.30 SSS tool (ต่อ) ทีมงาน  องค์กร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คิดภาพรวมการสร้างผลลัพธ์ (Impact Value Chain) กลยุทธ์องค์กร 16.30-17.00 Next Step เงื่อนไขการเข้าร่วม สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสองวัน กรอกสมัครที่นี่ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมตามคุณสมบัติที่เปิดรับ ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน 30 คน โดยจะส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคตฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม  ทั้งนี้ทางโครงการไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าที่พักของผู้เข้าร่วม หมายเหตุ การอบรม Intrapreneur for Change (I4C) นี้ จัดพร้อมกับการอบรม Coach for Change (C4C)  โดยกระบวนวันแรกจะอบรมรวมกันในเรื่องทักษะการโค้ชและวันที่สองจะแยกกลุ่มเรียนรู้การใช้เครื่องมือ โดย I4C จะเรียนรู้เครื่องมือการสนับสนุนองค์กรภาคสังคมในการขยายผลหรือสร้างความยั่งยืนในการทำงาน และ C4C จะเรียนรู้เรื่องเครื่องมือการพัฒนาไอเดีย ข้อมูลเพิ่มเติม:  https://www.leadershipforfuture.com https://www.schoolofchangemakers.com/project/11551  emial: newey@schoolofchangemakers.com    

ทุน Human Rights 2019 สำหรับโครงการด้านสิทธิมนุษยชน

25 ธันวาคม 2561
สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เปิดรับการขอรับทุน สำหรับโครงการด้านสิทธิมนุษยชน จากความตั้งใจที่จะเสริมอำนาจและบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม   คุณสมบัติองค์กรผู้ขอรับทุน   เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย และพยายามเสริมความเข้มแข็งแก่ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านกฎหมาย และสิทธิสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรไม่แสดงหากำไร ที่เป็นอิสระในระดับประเทศและนานาชาติ และมีสภาพนิติบุคคล ทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ ปกป้อง และส่งเสริมนักสิทธิมนุษยชน สิทธิและความเสมอภาคในผู้หญิง การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมือง และการเสริมอำนาจ เสรีภาพการแสดงออก การสนับสนุน การปกป้องสิทธิ และสื่ออิสระและเป็นกลาง เสรีภาพในอินเตอร์เน็ต ความเคารพบนโลกออกไลน์ และ/หรือพัฒนาเสรีภาพบนโลกออนไลน์ และความปลอดภัยของนักสิทธิมนุษย์ชน กิจกรรมที่เสนอในโครงการจะต้องทำเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมภาคประชาสังคมในประเทศไทย (หรือในประเทษกัมพูชา และลาว) กิจกรรมที่เสนอในโครงการจะต้องทำเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่น ไม่นำทุนที่ได้ไปใช้เพื่อสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมด้านระบบส่งมอบ การสนับสนุนที่จะได้รับ เงินทุนจำนวน 25,000 ยูโร หรือประมาณ 927,000 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2562 สมัครขอรับทุนได้ที่ Embassy of Netherlands Call for Proposals: Human Rights Fund 2019 in Thailand