NEWS

ทุน Arts Network Asia 2019 สำหรับการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะ

24 ธันวาคม 2561
Opportunity
Arts Network Asia (ANA) เครือข่ายศิลปินและนักเคลื่อนไหวด้านศิลปะ ได้เปิดรับใบขอทุน สำหรับศิลปิน ผู้ทำงานด้านวัฒนธรรม นักเคลื่อนไหวด้านศิลปะ และชุมชน/กลุ่ม/เครือข่ายศิลปินในเอเชีย ในโครงการ ANA 2019  คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นโปรเจกต์ใหม่ หรือโปรเจกต์ที่เคยขอทุนกับ ANA อยู่แล้ว โปรเจกต์ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในเอเชีย เป็นหลัก เป็นโปรเจกต์อิสระ และเป็นโปรเจกต์ให้คุณค่ากับกระบวนการ มากกว่าผลิตผล โปรเจกต์ทำงานศิลปะ เช่น การแสดง visual arts สื่อฟิล์ม วีดีโอ และสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล วรรณกรรม วาทกรรมเชิงวิพากษ์ และการจัดการศิลปะ ผู้เป็นเจ้าของโปรเจกต์จะต้องมีเครือข่าย ที่มีความพร้อมในการทำงาน และมีความสามารถที่จะพัฒนาเครือข่าย เครือข่ายดังกล่าวได้สร้างผลงานด้านศิลปะ หรือสร้างผลลัพธ์เชิงบวก สู่สังคม โปรเจกต์ได้ให้การสนับสนุนศักยภาพ และส่งเสริมอำนาจ ให้กับกลุ่มศิลปินในเอเชีย โปรเจกต์มีการทำงานอย่างต่อเนื่องและ แสดงออกถึงความยั่งยืน โปรเจกต์มีช่องทางการเข้าถึง เช่น จัดอีเว้นท์ หรือ มีเว็ปไซต์ของโปรเจกต์ โปรเจกต์มีแหล่งการเงินอื่นๆ และแสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน โปรเจกต์มีแผนการปิดโครงการ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 การสนับสนุน เงินทุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 325,800 บาท สำหรับแต่ละโปรเจกต์ที่ได้รับคัดเลือก หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2561 สมัครได้ที่ ANA Project Grant 2019

ทุน Japan Foundation เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรม

11 ธันวาคม 2561
Opportunity
Japan Foundation เปิดให้ทุนแก่โครงการด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรม ในชื่อ 'The Grant Program for Promotion of Cultural Collaboration' โดยหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชีย คุณสมบัติโครงการ เป็นองค์กรที่ทำงานด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรม ในประเทศอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น โดยมีขอบข่ายการทำงาน ดังนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดตั้งเครือข่าย การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานการแลกเปลี่ยน การร่วมผลิต และโครงการวิจัยร่วม ในสาขาศิลปะและวัฒนธรรม กิฬา หรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สิ่งที่จะได้รับ ทุนสนับสนุน จำนวนสูงสุด 10,000,000 เยน หรือประมาณ 2,903,000 บาท   โดยจะสามารถแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย สูงสุด 3 ประเภท จาก 5 ประเภท ดังนี้ ค่าเดินทาง (ระหว่างประเทศ และในประเทศ ประเภทางไกล) และค่าที่พัก ค่าสถานที่ และอุปกรณ์ ค่าแปล ค่าตอบแทนล่าม และค่าตอบแทนวิทยากรผู้ให้ความรู้ ค่าเตรียมเอกสาร รายงาน การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ค่าขนส่ง (กระเป๋า หรือ สินค้า) กำหนดการ ระยะทุน: เริ่มโครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31มีนาคม 2563 และจบโครงการภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หมดเขตรับสมัคร (รอบที่ 2)​ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในเดือนกันยายน 2563 สมัครได้ที่นี่ The Grant Program for Promotion of Cultural Collaboration

รางวัล Women’s STEM Award 2019

04 ธันวาคม 2561
News
 Deutsche Telekom ต้องการสนับสนุนผู้หญิงจากทั่วโลก ได้ศึกษาด้าน STEM และทำวิทยานิพนธ์ใน 5 หัวข้อ ดังนี้ Internet of Things Artificial Intelligence (AI) Cyber Security Networks of the Future Cloud คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering และ Mathematics) จากมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี หรือโท ในภาษาอังกฤษ หรือเยอรมัน (ระยะอายุการยื่น ไม่เกิน 18 เดือน) ทำผลงานวิทยานิพนธ์ใน 5 หัวข้อข้างต้น สิ่งที่จะได้รับ  เงินรางวัล 3,000 ยูโร หรือประมาณ 111,000 บาท สำหรับวิทยานิพนธ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 500 ยูโร หรือประมาณ 18,000 บาท สำหรับผลงานนวัตกรรม หมดเขตส่งรายชื่อ 17 มีนาคม 2562 ส่งใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Women's STEM Award 2019

ทุน Aid to Artisans สำหรับกลุ่มช่างฝีมือ

27 พฤศจิกายน 2561
Opportunity
Aid to Artisans (ATA) ร่วมกับ canvas home™ (ผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เซรามิค และผ้างานฝีมือ) ต้องการสร้างรากฐานการหารายได้ที่มั่นคง และเอื้อโอกาสในการขยายงาน ให้กับกลุ่มช่างฝีมือ ผ่านการให้ทุนขนาดเล็ก สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ การอบรม และการบริการด้านการตลาด สิ่งที่จะได้รับ ทุนสนับสนุน จำนวน 500-1,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16,000-49,000 บาท แบ่งออกเป็นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ทุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และอบรมด้านการใช้งาน เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์เฉพาะทาง เครื่องมือในการผลิตงานฝีมือ การจัดทำวัตถุดิบ หรือเริ่มธนาคารเครื่องมือ การช่วยเหลือทางเทคนิค สำหรับช่างฝีมือ เช่น งานอบรม กล้อง ค่าอินเตอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์ หรือการตั้งสถาที่ทำงานให้กับช่างฝีมือ  การช่วยเหลือด้านการตลาด (เหมาะสำหรับกลุ่มช่างฝีมือที่มีระบบการผลิต มียอดขาย และต้องการขยายงาน เพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือขยายงานไปในตลาดใหม่ๆ) เช่น ใช้เป็นค่าเช่าสถานที่ออกงาน ค่าเช้าชั้นวางขายของ ของที่ใช้ในการตลาด เช่น โบชัวร์ หรือ แคตาล็อก ​​​​คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นกลุ่มช่างฝีมือ เช่น สหกรณ์ช่าง ธุรกิจขนาดเล็ก และ/หรือ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีเป้าหมายหลักในการทำงานฝีมือในประเทศกำลังพัฒนา ต้องการขยายการจ้างงาน หรือขยายโมเดลการหารายได้ ผลิตงานฝีมือ ที่มีความสวยงาน มีฟังก์ชั่นการใช้งาน และมีจุดเด่นทางวัฒนธรรม (ส่งรูปภาพประกอบการขอทุน) มีหนังสือแนะนำจากองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และน่าเชื่อถือ ที่ทำงานสนับสนุนการพัฒนางานฝีมือ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานร่วมกัน  มีรายงานติดตามผล เช่น รายงาน 6 เดือนหลังจากการได้รับทุน หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 มกราคม 2562 ส่งใบขอรับทุน ได้ที่ canvas home™ Small Grant Program

รางวัล Asia Social Innovation Award (ASIA) สำหรับนวัตกรรมสังคมในชุมชนเมือง

21 พฤศจิกายน 2561
Opportunity
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Social Ventures Hong Kong (SVhk) จัดโครงการ Asia Social Innovation Award (ASIA) เพื่อชวนนักสร้างการเเปลี่ยนแปลงจากทั่วเอเชียมาพัฒนาเเผนธุรกิจเเละแพลตฟอร์ม Start-up เพื่อสร้างการเปลี่ยนเเปลงในชุมชนเมือง ด้วยนวัตกรรมทางสังคม ในหัวข้อ Impact of Things (IMoT) คุณสมบัติผู้สมัคร มีแผนธุรกิจของนวัตกรรมทางสังคมขององค์กร/ตนเอง ที่กำลังแก้ไขประเด็นปัญหาต่อไปนี้ โอกาสที่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน​ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ณ ฮ่องกง บริเวณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre (กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน JUMPSTARTER งานเครือข่าย Start-up ระดับภูมิภาค)  สร้างเครือข่ายกับนักสร้างการเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลก และแลกเปลี่ยนไอเดียที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่การเป็นเมืองแห่งอนาคต นำเสนอไอเดียต่อผู้เชี่ยวชาญ องค์กรธุรกิจ นักลงทุน และผู้ร่วมงาน 4,000 คน ชิงเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 421,000 บาท การเมนทอร์ส่วนตัว เพื่อการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ดียิ่งขึ้น การบ่มเพาะ และการสนับสนุนด้านเครือข่ายจากพาร์ทเนอร์ในประเทศของตน อยู่ในรายการเฉพาะสำหรับขาย บนแพลตฟอร์ม AVPN Deal Share ทัวร์ส Startup ภาคสังคม ในฮ่องกง ส่งใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Asia Social Innovation Award (ASIA)

ร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Right Livelihood Award

15 พฤศจิกายน 2561
Opportunity
หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2562 Right Livelihood Award เห็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาสังคมในโลกปัจจุบัน จึงต้องการให้การสนับสนุนบุคคลและองค์กรที่สร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหาสังคมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า คุณสมบัติผู้เสนอรายชื่อ ไม่เสนอชื่อของตน ญาติของตน หรือองค์กรที่ตนอยู่ บุคคลหรือองค์กรที่ตนเสนอรายชื่อ จะเป็นผู้ใด หรือกลุ่มคนใดก็ได้ที่ทำงานแก้ไขปัญหาสังคมที่รากของปัญหา (root cause) และท้าทายมาตรฐานเดิมของสังคม ต้องการเงินสนับสนุนในการดำเนินงาน หรือขยายผลในกิจกรรมที่ทำอยู่ โดยไม่ใช่ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่งใบเสนอรายชื่อ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 25 หน้า ได้ที่ research@rightlivelihood.org สิ่งที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ เงินสนับสนุนในการดำเนินงาน หรือขยายผลในกิจกรรมที่ทำอยู่ นำเสนองานและร่วมการแถลงข่าว ในกรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Right Livelihood Award

CMIN Big Share

08 พฤศจิกายน 2561
News
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 7.30 น.) สถานที่ Knowledge Exchange for Innovation Center (KX)   Why มหาวิทยาลัยกำลังต้องปรับตัว เพราะการเปลี่ยนแปลงที่คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี  สังคมที่การแข่งขันในทุกระดับ ความซับซ้อนรุนแรงของปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที      จริงหรือไม่? ที่ในอนาคตใบปริญญาจะไม่สำคัญอีกต่อไป ทักษะจะสำคัญกว่าความรู้    และครูจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ความท้าทายต่างๆ เหล่านี้กำลังเรียกร้องให้เกิดการปรับตัวของอาจารย์และมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต ผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ    จังหวะที่เราตระหนักว่าการปรับตัวเป็นเรื่องจำเป็น อาจทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราจะทำอย่างไรที่จะรักษาแก่นแท้ของการเรียนรู้ของมนุษย์ ในขณะที่ต้องปรับเปลือกนอกให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ What CMIN Big Share เป็นกิจกรรมที่จะเป็นพื้นที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ที่ทำงานเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนความท้าทายในการทำงาน เพื่อมองหาแนวทางการปรับชั้นเรียน การทำวิจัย และงานบริการวิชาการให้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้าง Changemaker รุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ Who กิจกรรมCMIN Big Share พัฒนาจากความต้องการของสมาชิกในเครือข่าย ที่ตั้งหัวข้อที่อยากชวนคุยกัน เน้นประเด็นที่แบ่งปันหรืออยากเรียนรู้ร่วมกัน (Workshop/Share/Talk) ทำให้ทุก session ไม่มีวิทยากร มีแต่คนนำคุย   และเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับอาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรมหรือการประกอบการ ที่พร้อมแชร์ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน   กำหนดการ   ทั้งนี้เนื่องจากทางสถานที่จัดงาน (KX) แจ้งให้ทราบว่าจะมีการปิดถนนตั้งแต่ 6.00 - 21.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้ เพื่อใช้จัดงานวิ่งปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ขอความร่วมมือตึกและหน่วยงานบริเวณดังกล่าวงดจัดงาน ทางทีมงาน School of Changemakers จึงปรับเปลี่ยนตารางการจัดงาน CMIN Big Share เหลือวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมเพียงวันเดียว โดยนำ Session ต่างๆ ในวันอาทิตย์ มาจัดรวมกันในวันเสาร์ทั้งหมด เราจะมาอุ่นไอรักกันแบบจัดเต็มโดยทุก Session ยังอยู่ครบ!!! (ยกเว้น session ของ School เอง) โดยงานจะเริ่มต้นตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น. ค่ะ * แต่ละกิจกรรมสามารถรับผู้เข้าร่วมได้จำนวนจำกัด  First come, First serve ** กำหนดการทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/CMINbigshare1 ภายใน 2 ธันวาคม 2561 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน* = 2,000 บาท/ท่าน *เนื่องด้วย CMIN เป็นเครือข่ายไม่เป็นทางการ ที่มุ่งมั่นสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างการเปลี่ยนแปลงของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยการลงแรงของอาจารย์ในเครือข่าย ไม่ได้เป็นโครงการหรือกิจกรรมภายใต้สังกัดองค์กรใด การจัดงานโดย School of Changemakers ไม่ได้มุ่งหวังหารายได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมงานแต่ละท่าน  ทั้งนี้ หากอาจารย์ท่านใดไม่สามารถจ่ายค่าเข้าร่วม หรือไม่สามารถเบิกต้นสังกัดได้ กรุณาติดต่อ fah@schoolofchangemakers.com  หรือกรอกแบบฟอร์มสมัคร Scholarship ได้ที่นี่  http://bit.ly/bigsharescholarship

EU Call for Proposal สำหรับโครงการของภาคประชาสังคม

07 พฤศจิกายน 2561
Opportunity
European Union (คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย) ต้องการให้ทุนโครงการของภาคประชาสังคม หรือ Civil Society Organisations (CSOs) ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา และกระบวนรัฐบาล และมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) คุณสมบัติของโครงการ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม มีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ภาคประชาสังคม ทำงานด้านความยากจน และความไม่เท่าเทียม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้ Sustainable Development Goals  คุณสมบัติดังนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ พัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนความเท่าเทียวทางเพศ เชิงนโยบาย และการนำไปปฏิบัติ พัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการสร้างนโยบายและการนำนโยบาย ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติ เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการสร้างนโยบายและการนำนโยบาย เกี่ยวกับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง และสิ่งแวดล้อม เพิ่มการเพิ่มคุณภาพ และการเข้าถึงการบริการของรัฐ เช่น การบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการรัฐ การป้องกันทางสังคม ของกลุ่มประชากรชายขอบ รวมทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  สนับสนุนภาคประชาสังคมในการทำให้เกิดกระบวนการสันติสุข และโครงการริเริ่มที่ชุมชนทำร่วมกัน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) เสนอโครงการ สิ่งที่จะได้รับ เงินสนับสนุนในการทำโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 สำหรับโครงการในประเทศไทย  จำนวน 500,000-750,000 ยูโร หรือประมาณ 18,000,000-28,000,000 บาท  ส่วนที่ 2 สำหรับโครงการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 450,000-500,000 ยูโร หรือประมาณ 16,000,000-28,000,000 บาท  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. (ตามเวลากรุงบรัสเซลส์)  อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ EuropeAid

ทุน Tourism for Tomorrow Awards 2019

30 ตุลาคม 2561
Opportunity
ทุน Tourism for Tomorrow Awards 2019 ต้องการให้ทุนแก่องค์กรที่ทำงานด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คุณสมบัติ และประเภทของทุน Social Impact ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาคนและชุมชนในพื้นที่ที่องค์กรตั้งอยู่ มีเป้าหมายและหลักฐานการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม มากกว่าผลตอบแทนทางการเงิน ได้สร้างเสริมพลังชุมชน หรือส่งเสริมการกระจายผลประโยชน์ ได้ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในพื้นที่ ได้พัฒนาและปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน Destination Stewardship ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ทำงานพัฒนาชุมชน และส่งเสริมลักษณะเฉพาะขององค์กร เพื่อผลประโยชน์ทางสังคมของชุมชนและนักท่องเที่ยว มีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม และส่งเสริมองค์กรในพื้นที่ มากกว่าการจัดการบริหารพื้นที่ ได้ดูแลและพัฒนาลักษณะเฉพาะของสถานที่ท่องเที่ยว ได้นำพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพบกัน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ Climate Action ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ทำงานเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ได้ใช้นวัตกรรมในการ​เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้พักและพนังงานในองค์กร เปลี่ยนนโยบายหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้  ได้สร้างผลลัพธ์ในการลดการผลิตก๊าซคาร์บอน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดการใช้พลังงานและน้ำ ได้พัฒนาและปรับกลยุทธ์เพื่อลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ Changemakers ทุนสำหรับองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม ในการต่อสู้การค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมาย ผ่านการท่องเที่ยวยั่งยืน ได้มอบโอกาสพิเศษ​ในการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่ทำงานปกป้องสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้ง คนที่ต่อสู้เพื่อลดความต้องการในการค้าสัตว์ผิดกฎหมาย ได้ทุ่มเท ทำงานในการปกป้องพืชพันธุ์ Investing in People ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ใช้ความเป็นผู้นำในการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ได้พัฒนาศักยภาพของบุคคล และกลุ่มคนขาดโอกาสในการจ้างงาน หรือกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้ช่วยในการจัดหาผู้รับจ้าง และเมื่อได้รับเข้าทำงานแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือกับกลุ่มคนขาดอื่นๆ ในการทำงาน ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้รับจ้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยไม่แบ่งแยก สิ่งที่ได้รับ โอกาสในการปรึกษาแผนการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากทั่วโลก โอกาสเข้าร่วมงานแข่งชิงรางวัลชนะเลิศ WTTC Global Summit ครั้งที่ 19 ในเมือง Seville ประเทศสเปน ในวันที่ 3-4 เมษษยน 2562 ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) และที่พัก เพื่อไปร่วมงาน WTTC Global Summit ที่เมือง Seville โอกาสถูกนำเสนอในสื่อชั้นนำจากทั้่วโลก โอกาสในการพบปะ และสร้างเครือข่ายกับผู้นำด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลก หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ Tourism for Tomorrow Awards 2019

STEPS Summer School 2019 เปิดรับสมัครแล้ว

22 ตุลาคม 2561
Opportunity
STEPS Centre ร่วมกับ Institute of Development Studies และ Science Policy Research Unit (SPRU) จัด STEPS Summer School 2019 หลักสูตร intensive 2 สัปดาห์ ด้านความยั่งยืน สำหรับนักวิจัย ระดับปริญญาเอก ขึ้นไป ที่สนใจและต้องการเรียนรู้การสร้างความยั่งยืน  สิ่งที่จะได้รับ เรียนรู้แนวคิด และวิถีการเปลี่ยนรูป ความไม่แน่นอน นิเวศวิทยาการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ  และวิธีการสร้างความยั่งยืน  ผ่านเวิร์กชอป คลาสเรียน อีเว้นท์นอกห้องเรียน และกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสมาชิกจาก STEPS Centre ระหว่างวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562  ที่ University of Sussex campus  เมือง Brighton  สหราชอาณาจักร โอกาสสร้างเครือข่ายกับนักอนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนร่วมอุดมการณ์จากทั่วโลก คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักวิจัย ระดับปริญญาเอก และหลังเอก ทำงานหรือบรรจุใน สาขา Development Studies,  Science and Technology Studies  และ Innovation and Policy Studies สนใจการทำงานข้ามศาสตร์ และการเมืองด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเอกสาร ดังนี้ หนังสือแนะนำตัว ระบุเหตุผลที่อยากเข้าร่วม STEPS Summer School (ความยาวไม่เกิน 500 คำ)  คุณสมบัติของตนเอง  ประสบการณ์ส่วนตัว เอกสารตีพิมพ์ CV หนังสือรับรอง (ความยาว 2 หน้ากระดาษ​ A4) จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้จ้างปัจจบัน ค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน 1000 ปอนด์ หรือประมาณ 42,000 บาท สามารถขอทุนได้ (มีจำนวนจำกัด) หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 มกราคม 2562  ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ STEPS Summer School 2019

เรียน Designing for Environmental Sustainability and Social Impact กับ +Acumen

19 ตุลาคม 2561
News
คอร์สเรียน Designing for Environmental Sustainability and Social Impact เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ แบบ Project-based ที่ผู้เรียนจะได้เลือกประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จะเรียนรู้ในสัปดาห์แรก และฝึกการออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละเวิร์กชอป คอร์สนี้เหมาะกับใคร ​ผู้ประกอบการสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ นักลงทุนภาคธุรกิจ ที่สนใจด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทำงานแบบผู้ประกอบการ ในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่จะได้รับ โอกาสใหม่ๆ ในการร่วมงานกับผู้ประกอบการสังคม และองค์กรอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และผลลัพธ์ทางสังคม เรียนรู้แนวคิดและการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking)   การออกแบบเพื่อการหมุนเวียน (Circular Design)    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทุนสิ่งแวดล้อม เข้าใจการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เอื้อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เข้าใจวิธีการปรับพฤติกรรมเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ออกแบบแผนการประกอบการเพื่อลงทุนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกรณีศึกษา ค่าใช้จ่าย           ฟรี วันที่เริ่มสมัคร     สมัครได้แล้ววันนี้ วันที่เริ่มเรียน      วันที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลาที่ใช้            3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนบทเรียน   6 บทเรียน ผู้สอน                MAVA Foundation  มูลนิธิอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สมัครเรียนได้ที่ Designing for Environmental Sustainability and Social Impact

Hanyang Social Venture Challange เปิดรับสมัครแล้ว

11 ตุลาคม 2561
Opportunity
มหาวิทยาลัยฮันยาง กรุงโซล เกาหลีใต้ ชวนทีมผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ ส่งใบสมัครมา Pitch ในกิจกรรม Hanyang Social Venture Challange เพื่อโอกาสเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ และชิงเงินรางวัลกว่า 3,000,000 วอน คุณสมบัติผู้สมัคร มีสมาชิกในทีม เป็นนักศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา (ไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา อย่างน้อยหนึ่งคน นักศึกษามีบทบาทสำคัญในการประกอบกิจการ เช่น เป็นผู้จัดตั้งกิจการ มีบทบาทในการช่วยพัฒนากิจการ นักศึกษาเป็นตัวแทนในทีมพรีเซนต์ และสามารถตอบคำถามคณะกรรรมการได้ กิจการมีเป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจน กิจการมีแผนการเงินที่มั่นคง/สามารถสร้างรายได้ กิจการกำลังอยู่ในระดับเริ่มต้น โดยสามารถอยู่ในช่วงเปิดจองสินค้าได้ กิจการยังไม่ได้จดทะเบียน กิจการมีรายได้ (จากนักลงทุน การขอทุนจากรัฐบาล/มูลนิธิ เงินกู้ หรือแหล่งรายได้อื่นๆ รวมกันไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,282,000 บาท  ยินดีให้โครงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สิ่งที่จะได้รับ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ค่าเครื่องบิน (ไป-กลับ) ค่าเดินทางด้วยรถและรถไฟระหว่างเมืองในประเทศเกาหลี ค่าที่พัก ค่าเดินทางในกรุงโซล และอาหาร เงินรางวัล สูงสุด 3,000,000 วอน หรือประมาณ 86,000 บาท โอกาสรับเงินสนับสนุนอื่นๆ จากพาร์ทเนอร์ของโครงการ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ) เข้ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 15 ชั่วโมง เข้ารับการโค้ช (ตัว:ตัว) ด้านการพรีเซนต์  ใบประกาศนียบัตร การเข้าถึงเครือข่ายภาคสังคมในเกาหลีและเอเชีย และโอกาสเข้าร่วมงานเครือข่ายในอนาคต เข้ารับการบ่มเพาะจากพาร์ทเนอร์ของโครงการ ในประเทศของผู้สมัคร (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ) มีผลงานแสดงบนเว็บไซต์ของ ASIA VENTURE PHILANTHROPY NETWORK (AVPN)  รับการช่วยเหลือด้านบริการ/สินค้าจากพาร์ทเนอร์ของโครงการ ปิดรับสมัครวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Hanyang Social Venture Challenge