NEWS

โครงการแลกเปลี่ยน Global Change Leaders เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง

03 ตุลาคม 2561
Opportunity
Coady International Institute เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้นานาชาติด้านการพัฒนาชุมชนและการเป็นผู้นำ ที่มีความมุ่งมั่นในการค้นหา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพต่างๆ เพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตน Global Change Leaders Program คือโครงการระยะเวลา 7 สัปดาห์ สำหรับผู้นำผู้หญิงจากประเทศกำลังพัฒนา ที่ต้องการจะพัฒนาศักษยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อส่งเสิรมนวัตกรรม และเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และชุมชน  สิ่งที่จะได้รับ โอกาสเรียนรู้จากลงมือทำในสถานการณ์จริง ที่ประเทศแคนาดา ช่วงวันที่ 12 สิงหาคม - 27 กันยายน 2562 โอกาสร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ คำแนะนำและประสบการณ์หลากหลาย กับผู้นำหญิงจากทั่วทุกมุมโลก โอกาสสร้างเครือข่าย กับผู้นำหญิงจากทั่วทุกมุมโลก โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ค่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร (ผู้สมัครจะต้องดูแลค่าวีซ่าด้วยตนเอง) คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้นำผู้หญิง จากประเทศกำลังพัฒนา ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา มีประสบการณ์อย่างต่ำ 5 ปี ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสังคม หรือเศษฐกิจ  เช่น การพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจทั่วถึง (iclusive economic development) ความมั่นคงทางอาหาร สิ่งแวดล้อม บริการสุขภาพ การเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมของผู้หญิง สิทธิสตรีและเด็กผู้หญิง มีแผนการทำงานพัฒนาที่ชุมชนของตัว หลังจบโครงการ เพื่อประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียน งานที่ทำในชุมชนและองค์กร แสดงออกถึงความมุ่งมั่น และ passion ของตัวเอง เป็นนักปฎิบัติในภาคประชาสังคม/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร  หรือมีบทบาทในสถาบันรัฐ/เอกชน  หรือเป็นองค์กรการกุศล/บริจาค  หรือเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม หรือทำงานในธุรกิจ/กิจการเพื่อสังคม มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียน หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561 ดูรายเอียดเพิ่มได้ที่ Global Change Leaders   โครงการพัฒนาศักยภาพอื่นๆ ของ Coady International Institute Asset-Based and Citizen-Led Development  13 - 24 พฤษภาคม 2562  หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561 ​ Women’s Leadership in Community Development 13 - 24 พฤษภาคม 2562  หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561 Social Enterprise for Inclusive Local Economies 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562  หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561 ​ Diploma in Development Leadership  22 กรกฎาคม - 29 พฤศจิกายน 2562 หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561​ Promoting Accountable Democracies  7 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562  หมดเขตรับสมัคร 26 เมษายน 2562 Strengthening Inclusive Economies  7 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562  หมดเขตรับสมัคร 26 เมษายน 2562 Building Resilient Communities  7 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562  หมดเขตรับสมัคร 26 เมษายน 2562

University of San Diego ชวนมหาวิทยาลัยไทย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Global Social Innovation Challenge

25 กันยายน 2561
Opportunity
ศูนย์ Center for Peace and Commerce ใน University of San Diego เปิดรับสมัครกลุ่มนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกมาเข้าร่วมการแข่งขัน Global Social Innovation Challenge เพื่อสร้างกิจการสังคมและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้ pitch เพื่อชิงเงินรางวัล seed funding กว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร มีไอเดียใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคมหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกไม่เกิน 5 คน และมีอย่างน้อย 1 คนเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 65,000 บาท  ต่อ 1 มหาวิทยาลัย โดยจะส่งผู้เข้าร่วมกี่ทีมเข้าร่วมโครงการก็ได้ จนกว่าจะถึงรอบแข่งขันสุดท้าย (คัดเหลือมหาวิทยาลัยละ 2 ทีม) มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พัก (สามารถส่งจดหมายขอผู้สนับสนุนกับทางโครงการได้) มีเวลาพัฒนาโครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน 2562 สิ่งที่จะได้รับ เรียนรู้วิธีใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม จาก Idea Lab กว่า 8 ศูนย์ เครื่องมือ และโอกาสในการทดสอบไอเดีย โค้ชและที่ปรีกษา ตลอดโครงการ โอกาสเป็นทีมที่เข้ารอบการแข่งขันสุดท้าย ที่จะจัดขึ้นที่เมือง San Diego รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562  โอกาสชิงเงินรางวัล seed funding กว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,620,000 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สมัครและเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Global Social Innovation Challenge

เรียน Systems Thinking กับ +Acumen

19 กันยายน 2561
Opportunity
มีหลายคนต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคม แต่ในโลกที่มีปัญหาซับซ้อนที่มาพร้อมอุปสรรคและความท้าทายมากมาย จนบางครั้งเราก็เผลอคิดไปว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปไม่ได้ Systems Practice เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ +Acumen จะพาให้ผู้เรียนเรียนรู้การคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking) สิ่งที่จะได้จากคอร์สเรียนนี้ แผนที่ความซับซ้อน เพื่อเข้าใจปัจจัยอันซับซ้อน สร้างความชัดเจนและหาชี้วัดทางสังคม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ กระบวนการระบุจุดคานงัด (ปัจจัยที่สำคัญที่สุด) ระบุความสอดคล้องของกิจกรรมที่จะทำเพื่อแก้ไขปัญหา กับเป้าหมายเชิงระบบที่ตั้งไว้ พัฒนากระบวนการทำงานสำหรับการเรียนรู้และปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ ค่าใช้จ่าย           ฟรี วันที่เริ่มสมัคร     สมัครได้แล้ววันนี้ วันที่เริ่มเรียน      วันที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลาที่ใช้            5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนบทเรียน   7 บทเรียน ผู้สอน                Rob Ricigliano ผู้เชี่ยวชาญด้าน Conflict Manager ร่วมกับ The Omidyar Group สมัครเรียนได้ที่ +Acumen: Systems Practice

UNICEF ชวนเยาวชนไทยคิดไอเดีย เพื่อชิงทุน ใน Generation Unlimited

12 กันยายน 2561
Opportunity
Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม โดย องค์การยูนิเซฟประเทศไทย จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนอายุ 14 – 24 ปี รวมตัวกันเป็นทีม 3-5 คน มาร่วมกันนำเสนอไอเดียสดใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวของเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน เราเชื่อว่าด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากเจ้าของปัญหาและพลังที่ต้องการแก้ไข เมื่อผ่านกระบวนการคิด กระบวนการออกแบบเพื่อค้นหาทางออกที่ดี และมีแรงสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่าย จะกลายเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสังคมแห่งอนาคตที่คนรุ่นใหม่ต้องการ  โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับน้องๆ วัย 14-24 ปีทุกคน ทุกความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากน้องๆ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นเอง มาร่วมกันคิด วิเคราะห์ถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ โดยกรอบของปัญหาในโครงการนี้มีด้วยกัน 3 ประเด็น ได้แก่ โอกาสในการได้รับการศึกษาต่อเนื่อง โอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีงานที่มั่นคงในอนาคต และ การเปิดพื้นที่และเสริมพลังให้กับเยาวชน โดยเฉพาะผู้หญิง คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ อายุ 14 – 24 ปี (ก่อนวันที่ 24 กันยายน 2018) สามารถรวมทีมกันได้ 3 ถึง 5 คน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ปฐมนิเทศก่อนเข้าค่าย (ใช้เวลาครึ่งวันหรือหนึ่งวันในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม) เวิร์คชอปวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2561ที่กรุงเทพฯ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักทางยูนิเซฟเป็นผู้รับผิดชอบ) หากโครงการได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีมระดับประเทศ ต้องสามารถพัฒนาโครงการต่อร่วมกับทีมโค้ชได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากโครงการได้รับคัดเลือกในเวทีระดับโลก ต้องสามารถดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องตามที่ทางยูนิเซฟกำหนดได้ เรามุ่งเน้นที่ความแตกต่างหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ฯลฯ หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง Generation Unlimited เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม

สถานทูตเช็กเปิดให้ทุนโครงการในไทยและลาว

11 กันยายน 2561
Opportunity
สถานทูตสาธารณรัฐเช็ก ในกรุงเทพ ได้เปิดรับสมัครโครงการสเกลเล็ก ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนลาว เพื่อมอบทุนประจำปี 2562 คุณสมบัติโครงการผู้สมัคร เป็นองค์กรในไทยและลาว ที่ดำเนินงานและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เป็นองค์กร NGO องค์กรในชุมชน และเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นสถาบันการศึกษา ท้องถิ่น ที่กำลังทำโครงการในพื้นที่ เป็นองค์กร/สถาบัน/เอเจนซี่ ระดับนานาชาติ ระหว่างประเทศ และภูมิภาค ที่กำลังทำงานด้านพัฒนาชุมชน ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นองค์กรในพื้นที่ เป็นสถาบัน หรือเอเจนซี่ ระดับเทศบาล ภาค และประเทศ ที่กำลังทำงานด้านพัฒนาชุมชน ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นองค์กรในพื้นที่ ทุนที่ขอจะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทาง รวมกันไม่เกิน 25% ของจำนวนเงินทุนที่ขอ รายละเอียดทุน ทุนสนับสนุนต่ำสุดจำนวนประมาณ 290,000 บาท และสูงสุด 720,000 บาท  สถานทูตยินดีร่วมให้ทุนกับผู้ให้ทุนอื่น ระยะเวลาทุน ประมาณ 8-9 เดือน (นับตั้งแต่วันตอบรับ และช่วงเวลารับทุน เดือนมีนาคมถึงตุลาคม ปี 2562) หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดูใบเสนอโครงการได้ที่ Small Scale Local Projects (SSLP) 2019

จิตอาสาพลังแผ่นดินภาคีเชิญร่วมงาน ปั้น CSR เพิ่มคุณค่า HRD

04 กันยายน 2561
News
จากผลการดำเนินงานในโครงการฯ ที่ผ่านมา โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ดำเนินงานโดยธนาคารจิตอาสา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำให้เห็นว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) งานพัฒนาบุคลากร (HRD) และงานส่งเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ในองค์กร สามารถทำควบคู่ไปพร้อมๆ กันได้ ด้วยกระบวนการและเครื่องมือที่สร้างสรรค์ ปีนี้ ธนาคารจิตอาสาและสสส.ร่วมมือกับ Jimi The Coach องค์กรที่ให้บริการด้าน Executive Coach ร่วมกันสร้างหลักสูตร Happy Life Happy Thailand ในงาน 'ปั้น CSR เพิ่มคุณค่า HRD สร้างคุณภาพคน สร้างคุณค่าร่วมขององค์กร' ซึ่งจัดขึ้นพิเศษสำหรับภาคีเท่านั้น งานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สถานที่ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้เพื่อสุขภาวะ ซอยงามดูพลี เขตสาทร ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูกำหนดการและแบบตอบรับดาวน์โหลดในไฟล์จาก ลิงค์นี้  ลงทะเบียนตอบรับในแบบฟอร์มตามเอกสารแนบและส่งกลับทาง palangpandin9@gmail.com ภายในวันพฤหัสที่ 6 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คุณจงดี โตอิ้ม (จง) โทรศัพท์ 089 131 3046 และคุณสุภาพร พัฒนาศิริ (ตุ้ง) โทรศัพท์ 087 810 9700

โปรแกรม Obama Foundation Fellowship เปิดรับสมัครแล้ว

28 สิงหาคม 2561
Opportunity
มูลนิธิโอบามา (Obama Foundation) มองหาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่และนวัตกรสังคม ที่กำลังทำงานกับชุมชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 20 คนจากทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม Fellowship ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 2 ปี แบบไม่พักประจำ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางสังคม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมสังคมใหม่ๆ  คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนวัตกร (Civic Innovators) ที่กำลังทำงานกับชุมชนของตนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญ ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีความหมาย และ เป็นผู้จัด นักคิดค้น ศิลปิน เจ้าของกิจการ และอาชีพอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ทักษะ และวิธีแก้ไขปัญหา ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย (Discipline Diverse) ไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียน ในระดับที่ดีมาก สามารถแสดงผลลัพธ์การสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และเป็นที่รู้จักในชุมชนจากงานที่ทำ ในเชิงประจักษ์ ขาดเครือข่าย และต้องการขยายโอกาสในการพบคนใหม่ๆ และคนจากหลากหลายพื้นหลัง โอกาสที่จะได้รับ ร่วมโปรแกรม Obama Fellowship (แบบไม่พักประจำ เป็นเวลา 2 ปี) เพื่อขยายผลลัพธ์การทำงาน ความรู้หรือความชำนาญที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ  ทุนทรัพย์  การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ แผนการทำงาน เข้าค่ายพบปะ ระยะ 4 วัน ทำความรู้จัก และทำงานร่วมกับเพื่อน Fellow  ทำความรู้จักกับพาร์ทเนอร์ และโอกาสร่วมงานเพื่อขยายผล หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 กันยายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Obama Foundation

Movies that Matter เปิดให้ทุนเทศกาลหนังด้าน Human Rights

21 สิงหาคม 2561
Opportunity
Movies that Matter ต้องการให้ทุนโครงการเทศกาลภาพยนตร์ เพื่อโปรโมตเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในแอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะในประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเสรีภาพสื่อ  โดยสามารถจัดทำในหลากหลายรูปแบบ เช่น เทศกาลหนัง Human Rights เทศกาลหนัง LGBT และโปรเจกต์โรงหนังเคลื่อนที่  ทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Start-Up Grant สำหรับโครงการเทศกาลฉายหนังที่อยู่ในระยะเริ่มต้น (เริ่มต้นทำครั้งแรก และครั้งที่ 2 เท่านั้น) Impact Grant สำหรับโครงการที่ต้องการขยายผลลัพธ์จากเทศกาลฉายหนังเดิม คุณสมบัติโครงการ จัดแสดงภาพยนตร์ที่ทำให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในแอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตก จัดแสดงภาพยนตร์ที่มีคุณภาพเชิง (high cinematic quality) จัดแสดงภาพยนตร์ที่จัดทำโดยอิสระ  ไม่นับการจัดแสดงภาพยนตร์ที่ให้ความรู้เชิงวิชาการ หรือภาพยนตร์ outreach ของ NGO มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงเยาวชน หรือผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ ที่ไม่มีประสบการณ์การเข้าร่วมเทศกาลแสดงภาพยนตร์ หรือ ไม่มีประสบการณ์ในวงสนทนาในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ระบุเป้าหมายในการใช้ทุน ว่าสามารถนำไปเพิ่มการพัฒนา หรือขยายผลลัพธืทางสังคมของโครงการ ได้อย่างไร เทศกาลหนังถูกจัดในประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเสรีภาพสื่อ (Movies that Matter สงวนสิทธิ์ในการให้ทุนแก่โครงการในประเทศด้อยพัฒนาก่อน) คณะผู้จัดทำเป็นคนในพื้นที่และมีคอนเนคชั่นกับกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้จัดทำเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน หรือทำงานอย่าใกล้ชิดกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน โดยทำงานด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความมั่นคงทั้งด้านการเงิน ประโยชน์ที่จะได้รับ Movies that Matter สงวนสิทธ์ในการให้ทุนแก่โครงการขนาดเล็กและขนาดกลางก่อน (งบประมาณ ไม่เกิน €50,000 หรือประมาณ 1,800,000 บาท) Start-Up Grant (สูงสุด €7,500 หรือประมาณ 280,000 บาท ต่อโครงการ)​ ​ สูงถึง 100% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับโครงการเทศกาลฉายหนังที่จัดทำครั้งแรก และ สูงสุด 75% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับโครงการเทศกาลฉายหนังที่จัดทำครั้งที่ 2 Impact Grant ​​​(สูงสุด ​€10,000 ​ หรือประมาณ 370,000 บาท) สูงสุด  50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับโครงการเทศกาลฉายหนังที่ต้องการขยายผลลัพธ์​ หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2562 สมัครขอรับทุนได้ที่ Movies that Matter

การแข่งขัน Techfugees เพื่อผู้ลี้ภัย

15 สิงหาคม 2561
Opportunity
Techfugees Global Challenges 2018 เปิดรับโปรเจกต์เทคโนโลยีเพื่อผู้ลี้ภัยและผู้ที่ถูกบังคำให้ย้ายถิ่นฐาน ที่จะเข้ามาช่วยใน 5 ปัญหาที่ผู้ลี้ภัยเผชิญอยู่ ได้แก่ การเข้าถึงสิทธิ์ และข้อมูล  สุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน การยอมรับจากสังคม ประโยชน์ที่จะได้รับ 25 โครงการจะถูกคัดเลือก เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ  โอกาส Pitch บนเวที Techfugees Global Summit ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ตั๋วเครื่องบน (Air France) ตั๋วเข้าร่วมงานประชุมงาน Techfugees Global Summit โอกาสพบนวัตกรเพื่อผู้ลี้ภัย ผู้เชี่ยวชาญ พาร์ทเนอร์ของ Techfugees โครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 ลำดับ จะได้รับการสนับสนุน จาก Techfugees และเครือข่ายตลอด 1 ปี โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนวัตกรจาก 25 ประเทศ ภายในงาน และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายออนไลน์กับ 18,000 นวัตกรเทคโนโลยี คุณสมบัติผู้สมัคร โครงการที่นำเสนอสมบูรณ์ครบถ้วน เข้ากับหลักเกณฑ์ Techfugees 8 Guiding Principles โครงการต้องมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ สำหรับผู้ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐาน อย่างน้อยในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งาน (Minimum Viable Product) และ นำเสนอวิสัยทัศน์ระยะยาว 25 โครงการที่ถูกคัดเลือก จะถูกคัดกรองว่าได้ นำบริบทและสภาพแวดล้อมของผู้ลี้ภัย ไปทำโครงการ  ระบุปัญหาที่แสดงออกถึงความรุนแรงและความสำคัญในการแก้ไข มีวิธีแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องกับปัญหา ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ แสดงออกถึงความสามารถในการขยายผล มีโมเดลธุรกิจที่สามารถเป็นไปได้ นำเสนอวิสัยทัศน์ และการเดินทางสู่เป้าหมายนั้น หมดเขตรับวันที่ 2 กันยายน 2561 สมัครได้ที่ The Techfugees Global Challenges

TED Fellows Program เปิดรับสมัครแล้ว

07 สิงหาคม 2561
Opportunity
TED ต้องการจะขยายความฝันของนวัตกร นักคิดและนักปฏิบัติที่มีผลงานการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงต้องการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Ted Fellows โครงการระยะยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพนวัตกรรมและการร่วมมือสูตรเข้มข้น โอกาสที่จะได้รับ   การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ การเทรนการพูด การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านประชาสัมพันธ์ (PR) โอกาสการพูดบนเวที TED Conference เพื่อเล่าผลงานการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย Ted Fellows กว่า 450 คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมมือกันทำโปรเจกต์ใหม่ๆ เป็นการต่อยอด คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนวัตกร นักคิดและนักปฏิบัติ ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นของตัวเอง (original) ที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ที่มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องการเครือข่าย การสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ ไม่จำกัดเพศ ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมงาน TED2019 ในวันที่ 13-19 เมษายน 2562 และประชุมล่วงหน้า (ยังไม่มีกำหนด) ได้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 สิงหาคมนี้ สมัครได้ที่ TED Fellow

ทุน Keepers of the Earth (KOEF) เพื่อ empower ชุมชนชาติพันธุ์

01 สิงหาคม 2561
Opportunity
Cultural Survival เป็นองค์กรสนับสนุนสิทธิ์พัฒนาความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์  และจัดตั้งทุน Keepers of the Earth Fund (KOEF) เพื่อให้การสนับสนุนโครงการที่ทำงานสร้างเสริมอำนาจและสิทธิ์ของชุมชนชาติพันธุ์ รวมทั้งอนุรักษ์ค่านิยมตามประเพณี คุณสมบัติโครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาที่กำลังคุกคามความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั่วโลก เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกลุ่มชาติพันธุ์ หรือมีสมาชิกส่วนใหญ่และในระดับสูงเป็นกลุ่มรากหญ้า หากมีการทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นๆ ทั้งในลักษณะเครือข่ายและหุ้นส่วน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นองค์กรที่มีงบประมาณ น้อยกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,900,000 บาท ต่อปี  มีบัญชีธนาคารที่เปิดในชื่อขององค์กร  มีแผนการพัฒนาศักยภาพ และมีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ สร้างนวัตกรรม แสดงออกถึงการนำค่านิยมของกลุ่มชาติพันธุ์ไปใช้ตั้งต้นออกแบบโครงการ เสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบเขียน ความยาว 2 หน้า หรือรูปแบบวีดีโอ ความยาว 3 นาที การสนับสนุนที่จะได้รับ เงินสนับสนุนตั้ง 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16,000 บาท ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160,000 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ และเสนอโครงการได้ที่ koef@cs.org

World Bank จัดการแข่งขันเล่าปัญหาและตัวอย่าง Changing Nature of Work

25 กรกฎาคม 2561
Opportunity
ธนาคารโลก จัดการแข่งขัน 2019 World Development Report สำหรับนักเรียนนักศึกษา ในหัวข้อ Changing Nature of Work เพื่อศึกษาการรับมือการทำงานที่เปลี่ยนไปจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี   เพราะเทคโนโลยีทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นแต่กระบวนการดังกล่าวสามารถทำให้เกิดความยุ่งเหยิงได้  สัญญาประชาคม (social contract) จึงต้องมีบทบาทในการทำให้ช่วงเปลี่ยนถ่ายเรียบง่ายขึ้น พร้อมทั้งเป็นเกราะป้องกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม   ประเด็นหลักที่ต้องการให้ศึกษา ดังนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตลอดชีวิต เพื่อจะทำให้คนสามารถแข่งขันกับเครื่องจักร ลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องมีการคุ้มครองทางสังคมระบบใหม่ และก้าวข้ามระบบเดิม ซึ่งอิงจากการจ้างงานแบบเดิม การตีความหมายของ 'ผู้ว่างจ้าง' และ 'ลูกจ้าง' รวมทั้งการเขียนเส้นแบ่งการเกษียณงานตามอายุ รัฐบาลจะต้องมีรายได้เสริมเพื่อรองรับการลงทุน ที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน เช่น การเพิ่มฐานภาษีและอัตราภาษี เพิ่มภาษีประเภทใหม่ๆ และพัฒนาระบบการจัดการภาษี คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ไม่เกิน 3 คน จากประเทศใดก็ได้ แสดงให้เห็นถึงปัญหา และตัวอย่างของรัฐบาล เมือง บริษัท บุคคล หรือใครก็ได้ที่สร้างประโยชน์จากประเด็นนี้ ในประเทศของผู้สมัคร เนื้อหาเข้ากับการสำเนียงการนำเสนอของ World Development Report มีอ้างอิงข้อมูลจากงานวรรณกรรม เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย หรือเว็ปไซต์ คำอธิบายแต่ละผลงาน และประเด็นหลักที่ศึกษา ผลงานจะต้องถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 400 คำ  สามารถส่งผลงานจำนวนมากสุด 3 ชิ้น ระบุชื่อและนามสกุล สัญชาติ ในอีเมล์และผลงาน โอกาสที่จะได้รับ ผลงานที่ดีที่สุด 3 ชิ้นจะได้รับเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160,000 บาท โอกาสตีพิมพ์ผลงานบนเว็ปไซต์ของธนาคารโลก (ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2561) หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กันยายน 2561 ส่งผลงานได้ที่ wdr2019@worldbank.org