NEWS

World Bank จัดการแข่งขันเล่าปัญหาและตัวอย่าง Changing Nature of Work

25 กรกฎาคม 2561
Opportunity
ธนาคารโลก จัดการแข่งขัน 2019 World Development Report สำหรับนักเรียนนักศึกษา ในหัวข้อ Changing Nature of Work เพื่อศึกษาการรับมือการทำงานที่เปลี่ยนไปจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี   เพราะเทคโนโลยีทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นแต่กระบวนการดังกล่าวสามารถทำให้เกิดความยุ่งเหยิงได้  สัญญาประชาคม (social contract) จึงต้องมีบทบาทในการทำให้ช่วงเปลี่ยนถ่ายเรียบง่ายขึ้น พร้อมทั้งเป็นเกราะป้องกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม   ประเด็นหลักที่ต้องการให้ศึกษา ดังนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตลอดชีวิต เพื่อจะทำให้คนสามารถแข่งขันกับเครื่องจักร ลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องมีการคุ้มครองทางสังคมระบบใหม่ และก้าวข้ามระบบเดิม ซึ่งอิงจากการจ้างงานแบบเดิม การตีความหมายของ 'ผู้ว่างจ้าง' และ 'ลูกจ้าง' รวมทั้งการเขียนเส้นแบ่งการเกษียณงานตามอายุ รัฐบาลจะต้องมีรายได้เสริมเพื่อรองรับการลงทุน ที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน เช่น การเพิ่มฐานภาษีและอัตราภาษี เพิ่มภาษีประเภทใหม่ๆ และพัฒนาระบบการจัดการภาษี คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ไม่เกิน 3 คน จากประเทศใดก็ได้ แสดงให้เห็นถึงปัญหา และตัวอย่างของรัฐบาล เมือง บริษัท บุคคล หรือใครก็ได้ที่สร้างประโยชน์จากประเด็นนี้ ในประเทศของผู้สมัคร เนื้อหาเข้ากับการสำเนียงการนำเสนอของ World Development Report มีอ้างอิงข้อมูลจากงานวรรณกรรม เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย หรือเว็ปไซต์ คำอธิบายแต่ละผลงาน และประเด็นหลักที่ศึกษา ผลงานจะต้องถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 400 คำ  สามารถส่งผลงานจำนวนมากสุด 3 ชิ้น ระบุชื่อและนามสกุล สัญชาติ ในอีเมล์และผลงาน โอกาสที่จะได้รับ ผลงานที่ดีที่สุด 3 ชิ้นจะได้รับเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160,000 บาท โอกาสตีพิมพ์ผลงานบนเว็ปไซต์ของธนาคารโลก (ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2561) หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กันยายน 2561 ส่งผลงานได้ที่ wdr2019@worldbank.org

ทุน GSMA Mobile สำหรับการช่วยเหลือผู้อพยพด้วยนวัตกรรมจากเทคโนโลยีมือถือ

18 กรกฎาคม 2561
Opportunity
  ค่ายสัญญาณโทรศัพท์ GSMA ร่วมกับ UK Department for International Development (DFID) และองค์กรในเครือข่ายต้องให้ทุน GSMA Mobile for Humanitarian Innovation Fund เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้วยนวัตกรรมจากเทคโนโลยีมือถือ  โดยทุนในปีนี้ต้องการจะทดสอบวิธีการใหม่ๆ และกระตุ้นไอเดียเพื่อการพัฒนาและเป็นโอกาสในการช่วยปกป้อง ป้องกันผู้คนและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการย้ายถิ่นฉุกเฉิน หรือการบังคับย้ายถิ่น ในพื้นที่ของประเทศในทวีปแอฟริกาที่ตั้งอยู่ใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ หรือลาตินอเมริกา ขอบข่ายที่กำหนด Mobile Enabled Utilities   ซอฟต์แวร์/โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปัญหาสังคม Gender & Inclusivity   เพศสภาพและการมีส่วนร่วม Mobile Financial Services   การเงินบนมือถือ Digital Identity   อัตลักษณ์ทางดิจิตอล Food Security, Adaptation and Resilience to Climate Change   ความมั่นคงทางอาหาร  การปรับตัวและความสามารถในการฟื้นตัวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง   คุณสมบัติของโครงการ มีหลักฐานอย่างเป็นทางการ ของการมีส่วนร่วมของพาร์ทเนอร์อื่น (1 องค์กรขึ้นไป) ในการทำโครงการ  เช่น สัญญา หรือ MoU  อธิบายว่าโครงการที่เสนอเกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่กำหนดอย่างไร (อย่างน้อย 1 ใน 5 ของขอบข่ายทั้งหมด) มีความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งด้านการตลาด ทางเทคนิค ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางสิ่งแวดล้อม  มีผลผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการทำงาน ที่ได้สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้ ทุนนี้ไม่สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือโครงการในระยะพัฒนา มีหลักฐานว่าได้รับการอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่ เช่น ที่พักพิงผู้อพยพ มีระบบและแผนการเงินที่แข็งแรง รวมถึงกำลังคนในการทำโครงการจนสำเร็จลุล่วง โดยอาจมีการขอเอกสารเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น การสนับสนุน เงินทุนสนับสนุนจำนวน 300,000 ปอนด์ หรือประมาณ 13,000,000 บาท ต่อ 1 โปรเจกต์ การสนับสนุนด้านการติดตาม สร้างเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์โครงการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2018 สมัครได้ที่ GSMA Mobile for Humanitarian Innovation Fund

Changemakers Exchange Summit เปิดรับสมัครแล้ว

18 กรกฎาคม 2561
Opportunity
อโชก้าสากล ร่วมกับมูลนิธิโรเบิร์ต บอช เยอรมัน ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ Changemakers Exchange Summit เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้นำกิจกรรมทางสังคม อายุ 18-30 ปี จากประเทศในทวีปเอเชียได้มารู้จัก แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมถึงสร้างโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างองค์กร และสร้างเครือข่ายของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยครั้งนี้ อโชก้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดสัญชาติ  มีอายุระหว่าง 18-30 ปี เป็นผู้นำกิจการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ในประเทศออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกากลีใต้ มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  ติมอร์ เลสเต ไทย หรือเวียดนาม โดยไม่ใช่ผู้ที่มีไอเดียหรือผู้ที่ทำงานอาสาสมัคร มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถเข้าใจ นำเสนอ และสื่อสารได้ตลอดงาน มีทักษะและวิธีการในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี้ ตลอดจนต้องการมีบทบาทในเครือข่ายนี้ ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอด 4 วัน โอกาสที่จะได้รับ   โอกาสในการรู้จัก แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมถึงสร้างโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างองค์กร และสร้างเครือข่ายของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ การสนับสนุนด้านค่าเดินทางสู่ที่ประชุม ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเข้าร่วมการประชุมตลอด 6 วัน 5 คืน  หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 23.59 น. สมัครได้ที่นี่ http://bit.ly/cxcthailand2018

ทุน Recovery of Species on the Brink of Extinction เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

15 กรกฎาคม 2561
Opportunity
National Geographic ร่วมกับ IUCN SSC เปิดรับ proposal ในโครงการ Recovery of Species on the Brink of Extinction เพื่อชะลอการเสื่อมถอยของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยโครงการที่สมัครจะต้องตอบแผนอนุรักษ์สปีชีส์ของ IUCN SSC เช่น แผนการทำงาน กลยุทธ์การอนุรักษ์ การวัดความความสามารถมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้ (Viability) ของประชากรและที่อยู่อาศัย คุณสมบัติโครงการ ไม่จำกัดพื้นที่ ระบุสถานภาพองค์ความรู้ของประเด็นที่จะแก้ไข รวมทั้งแผนในการวัดผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ระบุผู้ตรวจสอบหลัก ทีมงานที่เป็นคนในพื้นที่ และใบอนุญาตทางกฎหมายในการทำโครงการ แสดงวิธีการทำโครงการที่เฉพาะเจาะจง และทำได้จริง แสดงการมีส่วนร่วมของนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ และสนับสนุนนักอนุรักษ์ที่เป็นผู้นำในพื้นที่ที่สปีชีส์กลุ่มเป้ามายอยู่ แสดงความสามารถในการเปลี่ยนตัวชี้วัดที่สำคัญ การลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ประชากรลดลง เช่น การล่าสัตว์ การประมง หรือการจัดไม้ที่ไม่ยั่งยืน และ/หรือ การเพิ่มจำนวนประชากร เช่น ความสามารถในการป้องกัน หรือการเชื่อมต่อระหว่างประชากรต่างๆ ของสปีชีส์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โอกาสที่ได้รับ ทุนสนับสนุน จำนวนสูงสุด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,600,000 บาท (โครงการส่วนใหญ่ขอทุนขนาดต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 998,000 บาท) ทุนมีอายุ 1-2 ปี ร้อยละ 20 ของทุนที่ได้รับสามารถใช้เพื่อเป็นค่าตอบแทนของผู้ขอทุน/ทีมงาน หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สมัครได้ที่ Recovery of Species on the Brink of Extinction

เรียนวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม Social Impact Analysis กับ +Acumen

02 กรกฎาคม 2561
News
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังสร้างผลกระทบทางสังคม? การทำความเข้าใจในข้อมูลที่จะสนับสนุนการทำงานสังคมจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราตั้งเป้าไว้  +Acumen เปิดสอนคอร์สออนไลน์ Social Impact Analysis สำหรับผู้เรียนที่ต้องการ framework (กรอบคิด) และเครื่องมือ ในการทำงานสังคมและวัดผลกระทบทางสังคมของบริษัท องค์กร หรือโครงการริเริ่มของตนเอง   ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีสื่อสารเป้าหมาย และเชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านั้นเข้ากับเกณฑ์วัดที่ช่วยในการทำงานต่อไปได้ หัวข้อการเรียน เรียนรู้กรอบคิด 3 ส่วนในทำความเข้าใจ 1) ความกว้าง 2) ความลึก และ 3) จุด focus ของผลกระทบทางสังคมที่เรากำลังสร้าง ฝึกเขียน Theory of Change ขององค์กรหรือโครงการเรา รู้จักเคสการวัดผลกระทบทางสังคมด้วยวิธีที่ Lean และแม่นยำที่สุด ฝึกใช้ Lean Data Approach ของ Acumen ค่าใช้จ่าย           ฟรี วันที่เริ่ม             วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลาที่ใช้            3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาเรียน    5 สัปดาห์ ผู้สอน                 Tom Adams สมัครเรียนได้ที่ Social Impact Analysis | +Acumen

Research-based Approach to Innovation Workshop

27 มิถุนายน 2561
News
ในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม นอกจากการใช้ความคิดนอกกรอบเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ แล้ว นวัตกรรมเหล่านั้นจำเป็นจะต้อง “ตอบโจทย์” กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ตรงต่อความต้องการและมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของการค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) ก่อน โดยแนวทางหนึ่งในการพยายามทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการวิจัย ซึ่งมีแบบแผนที่ชัดเจนและมีความหลากหลายเพียงพอที่สามารถปรับใช้ในหลายบริบท ชุดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างนวัตกรรมโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน เป็นการอบรมที่ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยให้ผู้เข้าอบรมเริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านแนวคิดและเครื่องมือจากการทำวิจัยเป็นหลัก โดยรูปแบบการอบรมประกอบไปด้วยการผสมผสานระหว่างการบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้เครื่องมือในบริบทเสมือนจริง (Activity) และการนำเสนอผลงานที่นำมาปรับใช้ (Presentation) ในส่วนของเนื้อหาการอบรมนั้น แบ่งออกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 คอร์สมุ่งประเด็นเฉพาะ แต่ละคอร์สประกอบด้วย การอบรมคอร์สพื้นฐานการวิจัย 1 วัน (Foundation of Research) และ คอร์สมุ่งประเด็นเฉพาะ (Specific Course)  ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเข้าอบรมประเด็นหนึ่งประเด็นใดได้ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ประเด็นเฉพาะ 2 ประเด็น ได้แก่ Innovation Development and Research, Marketing Research for Innovation  โดยในแต่ละประเด็นเฉพาะจะมีการอบรมทั้งสิ้น ครั้งละ 2 วัน ในการอบรมแต่ละบทเรียนจะประกอบไปด้วยความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางสังคมโดยมาจากความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งผ่านการทำวิจัย Module 1 การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย (Innovation Development and Research) วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่อยากสร้างนวัตกรรม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร Module 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งประเด็นเรื่องการวิจัยการตลาดเพื่อนวัตกรรม (Marketing Research for Innovation) วันที่ 4 สิงหาคม และ 18-19 สิงหาคม 2561 เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการนำเอาข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการเข้าใจสถานการณ์ของตลาด รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายด้วย อาทิกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ ในการกําหนดราคา กลยุทธ์ในการกระจายสินค้า และ กลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด ผู้สอน อาจารย์ดร. ศิญาณี หิรัญสาลี (อาจารย์แต่ง) อาจารย์ ชัญญา ปัญญากำพล (อาจารย์ปิ๊ง) และทีมงานของ The TSIS​ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการในการทำวิจัยประเภทต่าง ๆ อาจารย์ ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการการเรียนการสอนในการทำวิจัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม​​ สถานที่อบรม ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายและรับจำนวนจำกัด สมัครได้ที่ http://events.soc.ku.ac.th

U Revolution Media Fellowships เปิดรับสมัครแล้ว!

19 มิถุนายน 2561
Opportunity
U Revolution เปิดรับสมัคร Fellow นักเล่าเรื่อง 4 ตำแหน่ง เพื่อฝึกงานระยะเวลา 6 เดือน (มีค่าตอบแทน) ร่วมกับนักเล่าเรื่องหรือ Influencer ที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเกี่ยวกับโรคเรื้อรังหรือความพิการ เพื่อสนับสนุนดาวรุ่งที่มีความสามารถด้านการสื่อสาร ให้พื้นที่ในการแสดงความสามารถและต่อยอดไปสู่อาชีพในอนาคตได้ เปิดรับ 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 1 ประเภทการสื่อสาร  การเขียน  Revolutionary Writing Fellow ทัศนศิลป์  Revolutionary Visual Art Fellow  พ็อดคาสท์  Revolutionary Podcast Fellow  วีดีโอ  Revolutionary Video Fellow โอกาสที่จะได้รับ โอกาสทำงานร่วมกับ Influencer ด้านสุขภาพ (ผ่านทางออนไลน์) เป็นเวลา 6 เดือน  ค่าตอบแทนในการสร้างสรรค์ผลงานและลงบน urevolution.com ในธีม awkward conversations that arise from chronic illness or disability จำนวน 2,000 ยูโร หรือประมาณ 76,000 บาท (ผู้ที่รับการคัดเลือกจะต้องแจกแจงแผนการเงิน) วิธีการสมัคร Fellowship นี้เหมาะสำหรับนักเขียน ดีไซเนอร์ นักออกแบบวีดีโอ นักวาดการ์ตูน หรือใครก็ได้ที่ตรงกับการสื่อสารทั้ง 4 ประเภท ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองเพื่อสมัคร มะเร็ง HIV/AIDS โรคหัวใจ การเสพติด (Addiction) โรคการกินผิดปกติ (Eating Disorders) ความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์ (Mental Disorder) ภาวะแทรกซ้อน (Multiple Stlerosis - MS) โรคที่ส่งผลต่อการเคลื่อไหว (Mobility-affecting Illnesses) หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.59 สมัครได้ที่ U Revolution Fellowship Application

Business Consulting Program by School of Changemakers

13 มิถุนายน 2561
News
School of Changemakers มุ่งสนับสนุนนักสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านการสนับสนุนนักเรียน นศ. บุคคลทั่วไป ภาคประชาชน และภาคธุรกิจในการริเร่ิมโครงการหรือกิจการสังคมเพื่อสังคม โดยในช่วงปี 2561-2563 นั้นเน้นการบ่มเพาะและสร้างความรู้ กระบวนการบ่มเพาะกิจการหรือโครงการเพื่อสังคมในกลุ่มบุคคลทั่วไปอายุ 25-35 ปีที่จริงจังกับพัฒนาไอเดียการแก้ปัญหาสังคมจนถึง การตั้งเป็นองค์กรเพื่อการดําเนินการในระยะยาว (Social Startups) ผ่านโครงการ Penguin Incubation ซึ่งการบ่มเพาะโครงการ หรือกิจการเพื่อสังคม เป็นโครงการที่ต้องดําเนินงานเป็นระยะเวลานาน (8 เดือน) และผลลัพธ์ของแต่ละโครงการเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของสังคม ซึ่งแม้จะมีมุ่งมั่นริเร่ิมเป็นกิจการเพื่อสังคมที่มีโมเดลการสร้างรายได้ ในระยะต้น 1-3 ปีที่ต้องทําความเข้าใจปัญหาและ พัฒนาปรับแก้ไอเดียให้ตอบโจทย์ยังเป็นช่วงที่สังคมต้องช่วยกันลงทุน เพื่อให้เกิดโมเดลและนวัตกรรมสังคม ตอบรับการเปลี่ยนแปลง ของปัญหาสังคมที่นับวันจะซับซ้อน รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ Business Consulting Program จึงเกิดขึ้นเพื่อระดมการสนับสนุนจากภาคธุรกิจในการร่วมลงทุนและสนับสนุน Social Startup ในระยะตั้งต้น และนําเอาความรู้และเครื่องมือในการบ่มเพาะโครงการและกิจการเพื่อสังคมแบ่งปันกับภาคธุรกิจที่ต้องการพัฒนาไอเดียในการแก้ปัญหาสังคมในแบบของตนเอง ผ่านการกิจกรรมการให้คําปรึกษาในการพัฒนาไอเดียระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและ startup ได้ทําความรู้จัก แลกเปลี่ยน และสร้างความร่วมมือในกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะโครงการ Penguin Incubation โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร หากสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gade@schoolofchangemakers.com หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ที่ http://bit.ly/businessconsultprogram

ธรรมศาสตร์เปิด SEAS Summer School วิชาสตรีและเพศทางเลือกศึกษา

11 มิถุนายน 2561
Opportunity
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาสตรีศึกษาและเพศทางเลือกศึกษาโดยเชื่อมโยงไปกับความเคลื่อนไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ขยายตัว และเปิดสอนหลักสูตรภาคฤดูร้อนในหัวข้อ Feminism, Queer and Southeast Asian Studies เพื่อถ่ายทอดเผยและแพร่ความรู้ ทั้งความรู้ทั้งด้าน Southeast Asian Studies และสตรีศึกษาสู่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัยแก่ผู้ที่สนใจ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างสังคมก้าวหน้า และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่าง นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วิชาที่เปิดสอน ความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศึกษาแนวคิดวามสตรีนิยม วิเคราะห์ปัญหาร่วมสมัยจากพื้นฐานประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้หญิงทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะ เชื่อมโยงกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การวิจัยในแนวสตรีนิยมเบื้องต้น ศึกษาความแตกต่างระหว่างระเบียบวิธีการวิจัยในแนวสตรีนิยมและการทำวิจัยประเภทต่างๆ ฝึกทำงานวิจัยในหัวข้อที่ผู้ศึกษาสนใจและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเอง ในแนว 'พลิกประสบการณ์ให้เป็นความรู้' เพื่อบันทึก แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดสู่สังคม เพศทางเลือกศึกษาเบื้องต้น (Queer Studies) ศึกษาแนวคิดและข้อถกเถียงของกลุ่มคที่เรียกตัวเองว่า LGBT และ/หรือ Queer เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีเพศทางเลือกศึกษาทั้งในฐาน 'ศาสตร์' และในฐานที่เป็นแรงขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ระยะเวลาการอบรม: วันที่ 29 มิถุนายน - 22 กรกฎาคมนี้ สถานที่อบรม: สำนักงานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  คุณสมบัติของผู้สมัคร อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรีแล้ว สาขาใดก็ได้ ไม่จำกัดเพศ (รับจำนวนจำกัด) หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 22 มิถุนายนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์เอกสารด้านล่าง และส่งใบสมัครไปที่นี่

ร่วมเสนอรายชื่อชิงรางวัล 2018 World of Difference Awards

07 มิถุนายน 2561
Opportunity
TIAW World of Difference 100 Award ต้องการสนับสนุนและให้การยอมรับผู้ที่ได้ทำงานเพื่อส่งเสริมพลังอำนาจด้านเศรษฐกิจของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นงานในระดับท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนาหรือจะเป็นธุรกิจระดับโลก ไม่ว่าผู้ได้รับการเสนอรายชื่อจะเป็นที่รู้จักในแวดวงหรือเป็น unsung hero มาร่วมกันเสนอรายชื่อและเรื่องราวการทำงานของพวกเขาได้ ผู้ได้รับการเสนอรายชื่อที่ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงสร้างพลังอำนาจด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็นประเภทตามลักษณะ ดังนี้ ประเภทรายบุคคล หญิง Community ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงในชุมชนท้องถิ่น Corporate ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านกิจการโดยให้การช่วยเหลือผู้หญิงในองค์กร และ/หรือ นอกภาคธุรกิจ  Education ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านการศึกษา การทำโครงการ หรือ personal action Entrepreneurship ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และ/หรือพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ  Non-Profit/NGO ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านการพัฒนาองค์กรไม่แสวงหากำไร หรือ NGO Public Service/ Goverment ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ/ข้าราชการ Young Women Leaders ผู้หญิงอายุต่ำกว่า 25 ปี ที่ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงผ่านโครงการวิชาการ งานชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และ personal action ประเภทรายบุคคล ชาย ช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ให้การสนับสนุนองค์กรหรือโครงการที่ส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิง ได้บรรลุผลสำเร็จในโลกธุรกิจที่ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงโดยตรง ประเภทองค์กรธุรกิจ (ไม่รวมองค์กรไม่แสวงหากำไร และ NGO) ช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจของผู้หญิงผ่านโครงการริเริ่ม นโยบาย (การจัดหา การจัดจ้าง เทรนนิ่ง) หรือผ่านโครงการ CSR อื่นๆ ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมพลังอำนาจเชิงเศรษฐกิจในผู้หญิงผ่านกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ด้านบน โอกาสที่ผู้ชนะรางวัลจะได้รับ โอกาสเข้างานประกาศรางวัล World of Difference Awards ในปี 2562 สร้างเครือข่ายกับผู้นำท่านอื่น โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ  ปิดรับการเสนอรายชื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เสนอรายชื่อได้ที่ World of Difference Awards Nomination Form 

การแข่งขันชิงทุน Road Safety Grants Programme เพื่อผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย

29 พฤษภาคม 2561
Opportunity
ในปี 2010 มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก Bloomberg (Bloomberg Initiative for Global Road Safety: BIGRS) เพื่อลดจำนวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน โดยต้องการมอบทุนให้เปล่าแก่โครงการด้านความปลอดภัยทางถนนที่ชนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนามาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายด้านความปลอดภัยทางท้องถนนและการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่สำคัญ เช่น การขับขี่ด้วยความเร็วสูงการขับขี่ขณะมึนเมา การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การไม่ใช้ระบบยึดเหนี่ยวเด็กในรถ หรือการไม่สวมหมวกนิรภัย​ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นองค์กรภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศและเมืองที่มีสิทธิ์สมัครรับทุน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ไทย) มุมไบ (อินเดีย) โฟร์ตาเลซา (แทนซาเนีย) และเซี่ยงไฮ้ (จีน) องค์กรภาครัฐที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนและ/หรือการดำเนินการนโยบายตรวจจราจรและหน่วยงานทางทหารไม่มีสิทธ์ิสมัคร เป็นองคก์รที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงองค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา ที่มีประสบการณ์ด้านการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปนโยบายและ/หรือการดำเนินการ หรือเป็นผู้สมัครนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศที่ยื่นเสนอโครงการ ที่สามารถทำสัญญารับทุนจากต่างประเทศ และรับข้อผูกพันทางกฎหมายและทางการเงินได้ ผู้สมัครไม่สามารถได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาวุธปืน สื่อลามกอนาจาร หรือยาสูบได้ หากคุณเป็นองค์กรที่ได้รับทุนให้เปล่าอยู่แล้วในปัจจุบัน โปรดหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแนวความคิดโครงการกับที่ปรึกษาด้านเทคนิคของคุณ บุคคลธรรมดาไม่สามารถขอรับทุนได้ โครงการที่ขอรับทุนจะต้องเน้นการปฏิรูปนโยบายหรือการดำเนินนโยบายที่จะนำไปสู่การลดจำนวนการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนอย่างมีนัยสำคัญ  โครงการทุนให้เปล่าด้านความปลอดภัยทางถนนน้ีสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการผ่านและการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุม (กฎหมายระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน ฯลฯ) เพื่อจัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ความเร็ว: กฎหมายจำกัดความเร็วที่มีขีดจำกัดความเร็วในเขตเมืองสูงสุดที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง และอำนาจของผู้มีอำนาจในท้องถิ่นในการลดขีดจำกัดความเร็วให้มีระดับความเร็วที่ปลอดภัยในท้องถิ่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่: กฎหมายระดับชาติว่าด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับขี่ที่อิงตามความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ที่ 0.05 กรัม/เดซิลิตรหรือตำ่กว่านั้นสำหรับประชาชนทั่วไป และ BAC ที่ 0.02 กรัม/เดซิลิตรหรือต่ำกว่านั้น สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ หมวกนิรภัย: กฎหมายหมวกนิรภัยที่ใช้บังคับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนบนถนนทุกสายและเครื่องยนต์ทุกประเภท และกำหนดให้ต้องสวมหมวกนิรภัย และอ้างอิงถึงมาตรฐานหมวกนิรภัยจำเพาะ เข็มขัดนิรภัย: กฎหมายเข็มขัดนิรภัยที่ใช้บังคับผู้โดยสารยานพานะส่วนบุคคลทุกคนที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลัง  เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็ก: เก้าอี้นิรภัยสำหรับเด็กที่อิงตามอายุน้ำหนัก หรือส่วนสูง และการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ว่าด้วยการจำกัดอายุและส่วนสูงของเด็กที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหน้า โอกาสที่จะได้รับ การสนับสนุนทุนให้เปล่าสำหรับโครงการระยะสั้น 1 หรือ 2 ปี จำนวนสูงสุด 120,000 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 3,881,000 บาท รับสมัครวันนี้ถึง 19 มิถุนายน 2561  สมัครได้ที่ The Road Safety Grants Programme

Bridging The Gap Workshop, 27-28 June 2018

28 พฤษภาคม 2561
News
Bridging The Gap Workshop  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคม ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ CSR  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ไปจนถึงการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมใหม่ หรือต่อยอดจากธุรกิจหลัก  ซึ่งภาคธุรกิจหลายแห่งต่างมีความพร้อมในด้านทรัพยากร ทั้งกำลังคนและเงินทุน  หากแต่ปัญหาสังคมนั้น มีความซับซ้อนและอาจต้องใช้กระบวนการและเครื่องมือในการทำความเข้าใจปัญหา รวมถึงแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว Workshop นี้ระยะเวลา 2 วัน เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป , ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจ ขนาดเล็ก/กลาง เอเจนซี่โฆษณา และออแกไนเซอร์ ที่กำลังมองหา..... วิธีการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับแนวคิด และคุณค่าของธุรกิจ  ไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างแคมเปญ CSR ที่สร้างผลกระทบทางสังคมอย่างแท้จริง  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานเดิม  หรือ จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ใช้จุดแข็งธุรกิจของตนเองช่วยแก้ไขปัญหาสังคม วัน - เวลา : 27-28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. สถานที่ : School of Changemakers  ชั้น 2 A2-202 เลขที่ 3803 ซอยรพ.1 ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กทม. แผนที่ :  http://bit.ly/Schoolmap ค่าใช้จ่าย :  4,900 บาท ต่อท่าน ยังไม่รวม VAT 7% ( หากองค์กรส่งผู้เข้าอบรมมากกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไป 3,000 บาท/ท่าน) รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน วันที่ 1 : Changemaking Concept , Review & Goal Setting เข้าใจแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทบทวนการทำงาน และตั้งเป้าหมาย 1. Changemaking concept : รู้จักแนวคิดการสร้างการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบการแก้ปัญหาแบบต่างๆ (Good business/Social enterprise/CSR/CSV) 2. How to start your social project/enterprise Change starts with you : ทบกวนการทำงานขององค์กรที่ผ่านมา เป้าหมาย พันธกิจ ทีมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  Decoding your organization ถอดรหัสองค์กรและคนทำงาน ค้นหาความเชี่ยวชาญ (expertise) และ ทุนทางสังคม (asset) Trend & Opportunity วิเคราะห์เทรนด์และโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2 : Understanding Problem & Idea Development   ทำความเข้าใจปัญหาสังคมและมองโอกาสในการแก้ไข 1. Let’s define your problem : ค้นหาปัญหาสังคมที่องค์กรสนใจ สอดคล้องกับการทำงาน เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร ทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 2. Understand problem insights : ทำความเข้าใจในปัญหาในเชิงลึก และมองหาโอกาสในการแก้ไข 3. Options & Models : ทำความเข้าใจทางเลือก และโมเดลในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง เพื่อสร้างทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change)   4. Next Steps : วางแผนเบื้องต้นในการทำงานขั้นต่อไป  วิธีการสมัคร : 1. กรุณากรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/bridgingthegap2018-1 2. โอนชำระเงินค่าเข้าอบรม ได้ที่เลขบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 031-3-21119-3 / ชื่อบัญชี บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล 3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ gade@schoolofchangemakers.com สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณเกด 063 9636561 gade@schoolofchangemakers.com