NEWS

WIN-WIN WAR เรียลลิตี้โชว์แข่งขันนำเสนอแนวคิดกิจการเพื่อสังคม

14 พฤษภาคม 2561
Opportunity
WIN WIN War รายการเรียลลิตี้ค้นหาคนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างธุรกิจในฝันให้เติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนมาแข่งขันนำเสนอแนวคิดกิจการเพื่อสังคมของตัวเอง เพื่อชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท พร้อมรับคำแนะนำจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์มากมาย   คุณสมบัติผู้สมัคร มีแนวคิดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/บริการ หัวข้อ UN SDG ที่สนใจพัฒนา และผลกระทบทางสังคม ส่งวีดีโอแนะนำตัว (ยาวไม่เกิน 5 นาที) เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมที่อยากทำ พร้อมเหตุผลประกอบ มีแผนการใช้เงินทุนสนับสนุน 2 ล้านบาท โอกาสที่จะได้รับ เงินรางวัล 2,000,000 บาทเพื่อตั้งต้นกิจการเพื่อสังคม กำหนดการการสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.winwinwarthailand.com หรือ www.facebook.com/winwinwarthailand

ทุน European Commission เพื่อหยุดอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าในลุ่มแม่น้ำโขง

09 พฤษภาคม 2561
Opportunity
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เปิดรับเอกสารเสนอโครงการจากภาคประชาสังคมที่ทำงานต่อสู้อาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและอาชญากรรมต่อป่าไม้ในลุ่มแม่น้ำโขง (เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม) มาเลเซีย และจีน ด้วยการเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ และทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบวงจร เพื่อลดความรุนแรงด้านอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าและการลักลอบทำลายทรัพยากรป่า นอกจากนี้ โครงการนี้จะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง CSO ท้องถิ่นและรัฐบาล คุณสมบัติผู้ยื่นเอกสารเสนอโครงการ เป็นบุคคลตามกฎหมาย  เป็นตัวแทนจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรท้องถิ่นหรือนานาชาติ องค์กรที่มีอำนาจด้านกฎหมาย องค์กรภาคธุรกิจที่ทำงานสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคสังคมและภาคธุรกิจ  องค์กรและโครงการตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) หรือในประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง (เมียนมาร์ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม) มาเลเซีย และจีน มีบทบาทและความรับผิดชอบในการเตรียมงานและบริหารงานกับองค์กรพาร์ทเนอร์และองค์กรอื่นๆ ในเครือข่าย ทำงานร่วมกับองค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ องค์กรได้รับอนุญาตในการทำงานในประเทศที่เป็นตัวแทน ตั้งอยู่ในประเทศที่โครงการจะถูกดำเนินการ มีบทบาทและความรับผิดชอบในการร่วมออกแบบและดำเนินงาน และร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยไม่ต่างอะไรกับผู้ยื่น ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสาร ที่กล่าวไว้ด้านบน มีการเซ็นสัญญา ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ในเครือข่าย ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ ทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ยื่นเอกสาร องค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ และเครือข่าย โดยมีแบบแผนการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเชื่อมโยงกันทางกฎหมายหรือารเงิน โอกาสที่จะได้รับ ทุนสนับสนุนโครงการ เริ่มต้น 7,850,000 - 8,000,000 ยูโร หรือประมาณ 298,000,000 - 303,000,000 บาท ปิดรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ยื่นใบเสนอโครงการและดูรายละเอียดอื่นๆ ได้ Support to Civil Society in combatting wildlife trafficking and forest crime in the Greater Mekong Region, Malaysia and the People's Republic of China  

Call for Abstracts เรื่องนวัตกรรมสังคม สำหรับการประชุม Southeast Asian Social Innovation Network

02 พฤษภาคม 2561
News
 ขอเชิญนักวิจัยส่งบทคัดย่อ (ความยาว 100-200 คำ) เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Southeast Asian Social Innovation Network (SEASIN) ครั้งที่ 1 ปี 2018 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยจะบทคัดย่อจะเป็นลักษณะผลงานวิจัย กรณีศึกษา และ/หรือ พรีเซนเทชั่น ซึ่งเขียนจากประสบการณ์การทำงานหรือการตัดสินใจ คุณสมบัติ บทคัดย่อเขียนในภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 200 คำ และอยู่ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้ นวัตกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น Smart Cities และพื้นที่สีเขียว  นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสังคมและผู้คน เช่น การอยู่ร่วมกันของสังคม สุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน วิธีวัด การขยายผล การส่งต่อ และการสร้างความยั่งยืนของผลกระทบทางสังคมจากนวัตกรรมสังคม วิธีสนับสนุนนวัตกรรมสังคมจากมหาวิทยาลัย การศึกษาเพื่อนวัตกรรมสังคม เช่น หลักสูตร และวิถีปฎิบัติ ทฤษฎีและแนวทางปฎิบัตินวัตกรรมสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอกาสที่จะได้รับ เจ้าของบทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เขียนบทความฉบับสมบูรณ์ (ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ) เจ้าของบทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เสนองานวิจัยในช่วงสำคัญของการประชุม และจัดแสดงในงาน วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย บทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์เป็นบทความในหนังสือ​ของ SEASIN เจ้าของบทคัดย่อที่รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่าย Southeast Asian Social Innovation Network (SEASIN) หมดเขตส่งบทคัดย่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seasin-eu.org/ ส่งบทคัดย่อได้ที่ contact@seasin-eu.org

Nudge Bootcamp ค่ายออกไอเดียเพื่อเสริม/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

27 เมษายน 2561
Opportunity
Good Factory ร่วมกับ Center for Behavioral and Experimental Economics (CBEE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนเข้าค่าย Nudge Bootcamp #กระตุกความคิด #สะกิดพฤติกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Nudge Theory ตามหลัก Behavioral Economics ร่วมเวิร์กช็อป ออกไอเดียการสร้างเสริม/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประเด็นที่จะใช้เป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ ได้แก่ การกิน การออกกำลังกาย Safe Sex  อุบัติเหตุ สุขภาพจิต เหล้า-บุหรี่  คุณสมบัติผู้เข้าร่วม เป็นบุคลากรด้านสุขภาพ นักเศษฐศาสตร์พฤติกรรม นักจิตวิทยา นักออกแบบ หรือคนรุ่นใหม่ สนใจเรียนรู้การออกแบบกระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  พร้อมพบปะกับเพื่อนใหม่ และทำงานเป็นทีม ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย  สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทดลอง ลงมือทำ  ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย #กระตุกความคิด #สะกิดพฤติกรรม กำหนดการ ปิดรับสมัคร วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทางเพจ Good Factory กิจกรรมจัดขึ้น วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร Knowledge Exchange (KX) สมัครที่ได้ Nudge Bootcamp - กระตุกความคิด สะกิดพฤติกรรม

Changemaker Residency โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาระดับสูง

17 เมษายน 2561
Opportunity
Changemaker Residency คือโครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 เดือน ที่จะคัดเลือกนักสร้างการเปลี่ยนแปลง 10 คนที่สมัครหรือได้รับการเสนอรายชื่อจากทั่วโลก มาร่วมกันคิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาระดับสูง โดยหลักสูตรการอบรมจะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อเรียนรู้เครื่องมือ ทักษะ และแนวคิดการทำงานร่วมกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ในทุกๆ โปรเจกต์  Changemaker Residency 2018 จัดที่ เมืองเมกอก รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ถึง 1 สิงหาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร หรือผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่อ ผู้ประกอบการสังคม นักกิจกรรมชุมชน นวัตกร และนักสร้างการเปลี่ยนแปลง อายุมากกว่า 18 ปี ห่วงใยเพื่อนมนุษย์และโลก มุ่งมั่นที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในระดับพัฒนาไอเดีย หรือไม่รู้จะเริ่มยังไง มีใจเปิดรับ พร้อมจะเรียนรู้จากโอกาสใหม่ๆ โดยไม่มีติดอยู่ใน Comfort Zone ซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่น มีแนวคิดที่ต้องการทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้คุณค่าความสำคัญของการเป็นทีม โอกาสที่จะได้รับ โอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อป รับฟังวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษา กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ Changemaker Residency มูลค่า 2,600 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ 64,500 บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางในประเทศ ค่าอาหาร และที่พัก (ห้องรวม) ตลอด 4 สัปดาห์ มูลค่า 2,000 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ​ 49,600 บาท ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าประกัน และค่าวีซ่า ด้วยตนเอง * สามารถติดต่อขอทุนเต็มได้โดยส่งวีดีโอยาว 1 นาทีไปที่ changemakerresidency@gmail.com เพื่อแนะนำตัวเอง (ทุนเต็มมีจำนวนจำกัด) ​​โอกาสได้รู้จักนักสร้างการเปลี่ยนแปลงคนอื่นในโครงการ รับสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ เช่น ส่วนลดค่าเรียนในโครงการอื่นๆ หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 เมษายนนี้เท่านั้น สมัครได้ที่ https://www.changemakerfellows.com/apply

รางวัล 2018 SEED Low Carbon Awards เพื่อสตาร์ทอัพสีเขียว

04 เมษายน 2561
News
SEED ร่วมกับ International Climate Initiative (ICI) of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) มองหาสตาร์ทอัพสีเขียวที่กำลังเติบโตพร้อมทั้งลดหรือปรับตัวให้เข้ากับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อแข่งขันในงาน SEED Low Carbon Awards  คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นกิจการที่มาจาก จากประเทศไทย โคลัมเบียน ทานซาเนีย และอูกานดา ดำเนินกิจการด้วยแนวคิดของผู้ประกอบการ และสร้างนวัตกรรม กิจการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงิน ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม เป็นกิจการที่เริ่มต้นโดยหรือมีคนในพื้นที่ทำงานเป็นผู้นำ มีศักยภาพที่จะขยายผลแบบ scale up หรือ replication กิจการอยู่ในระหว่างดำเนินการ การสนับสนุนที่จะได้รับ การสนับสนุนในด้านพัฒนาศักยภาพ การสนับสนุนในด้านการการสร้างโปรไฟล์และเครือข่ายในการดำเนินการ เรียนรู้เทคนิคเพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กับกิจการ เงินรางวัลสนับสนุนการดำเนินการ จำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 156,000 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 เมษายน 2561 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 2018 SEED Low Carbon Awards

ทุนปริญญาโท Australia Awards – ASEAN Scholarships เพื่อการพัฒนาสังคม

03 เมษายน 2561
Opportunity
รัฐบาลออสเตรเลียต้องการมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน โครงการ Australia Awards – ASEAN Scholarshipsเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในด้านต่างๆที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสันติภาพ ความมั่งคั่ง ด้วยความเชื่อที่ว่าความรู้จากการศึกษาต่อจะช่วยพัฒนาภูมิภาคในด้านต่างๆ รวมถึงการลดปัญหาความยากจน ความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ และการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอาเซียน คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติไทย บรูไน สิงคโปร์ หรือมาเลเชีย มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเข้าเรียน หรือมีผลการสอบ IELTS คะแนนรวมเท่ากับ 6.5 โดยไม่มีคะแนนย่อยต่ำกว่า 6.0 หรือผลการสอบ TOEFL 575 คะแนน ฟรือ 90 คะแนนเป็นอย่างต่ำ ได้รับจดหมายตอบรับการสมัครเรียนจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ไม่ได้ขอรับทุนอื่นใน Australia Award ไว้ มีวีซ่านักเรียน ไม่ใช่วีซ่าย้ายถิ่นฐาน  มีสุขภาพแข็งแรง จะต้องไม่ได้สมรสหรือหมั้นกับผู้ที่มีสัญชาติออสเตรเลีย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว มีคุณสมบัติทุกประการที่ Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ต้องการ หากได้รับการคัดเลือก สามารถเข้าร่วม Pre-Departure Training ในประเทศอินโดเนเชีย ก่อนเปิดภาคเรียน หมดเขตสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2561 สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ Application Form for Australia Awards-ASEAN Scholarships Intake 2019

ChangemakerXchange Indonesia 2018 เปิดรับสมัครแล้ว

13 มีนาคม 2561
Opportunity
Ashoka ร่วมกับ Robert Bosch Stiftung จัดแพลตฟอร์มการร่วมมือระดับโลกเพื่อนำพาให้นักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จากทั่วโลกมารู้จักกัน พร้อมทั้งร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง ในงาน ChangemakerXchange ในประเทศอินโดเนเซีย ในวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18-30 ปี (โครงการให้ความสำคัญกับความหลากหลายและต้องการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ จึงมีที่จำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 29-30 ปี) มาจากประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเชีย อินโดเนเชีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ จีนหรืออินเดีย หรือเคยสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศเหล่านี้ มีความสามารถด้านความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้นำคนอื่น หรือมีประสบการณ์ด้านการร่วมจัดตั้งกิจการสังคมที่ดำเนินการอยู่ ผู้ที่อยู่ในระดับพัฒนาไอเดียหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครในองค์กรสังคมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์รับสมัคร มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ทำงาน เสนองาน และร่วมงานกับผู้เข้าร่วมท่านอื่นได้ มีทักษะและต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โอกาสที่จะได้รับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับสู่เมืองที่จัดงานในประเทศอินโดเนเซีย (เมืองและสถานที่จะประกาศอีกครั้ง) ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง อาหาร ค่าเข้าร่วมงานประชุม ตลอดห้าวันสี่คืน ในวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2561 สมัครได้ที่ ChangemakerXchange Indonesia 2018

โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา YSEALI 2018 หัวข้อ Women's Empowerment

13 มีนาคม 2561
Opportunity
YSEALI Professional Fellowship Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาสากล ปีนี้โครงการมองหาและจะให้ทุนผู้นำที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม และต้องการจะพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะของตน โดยเน้นไปที่ประเด็นการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้หญิง คุณสมบัติผู้รับทุน สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ เป็นนักเรียน ผู้ที่ทำงานแล้วอยู่ในภาคสังคม หรือภาคส่วนอื่น มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ดี สามารถสื่อสาร ทำงาน และใช้ขณะลงพื้นที่ได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสบการณ์การทำงานด้าน Civic Engagement และ Women Empowerment ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นมาก่อน กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทุนสนับสนุน เรียนรู้ พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  ทุนแลกเปลี่ยน 100% ที่ Mansfield Center of the University of Montana ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม ถึง 10 พฤษจิกายน 2561 (รวมค่าเดินทาง ที่พัก วีซ่า ประกันสุขภาพ ตลอดทั้งโครงการ) โอกาสฝึกงานในองค์การที่ทำงานด้านการเสริมพลังอำนาจผู้หญิง Home Resource - NGO ที่รีไซเคิลวัสดุก่อสร้าง และสร้างอาชีพให้กับผู้หญิง Prospera Business Network - องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อผู้หญิง เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย YSEALI และ PFP ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรมากมาย รวมทั้งเครือข่ายนานาชาติซึ่งเติมไปด้วยผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ต้องการจะพัฒนาโลกใบนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม Professional Fellows Program

MIT Global Startup Workshop เปิดรับสมัครแล้ว

12 มีนาคม 2561
Opportunity
มหาวิทยาลัย MIT (Massachusetts Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการ MIT Global Startup Workshop ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาให้หัวข้อกับเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสร้าง startup ซึ่งนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและผู้ประกอบการระดับโลกของ MIT และจัดประกวดกิจกรรมแข่งขันชิงรางวัลสามประเภท ได้แก่ Startup Showcase, Elevator Pitch Competition และ Business Plan Competition ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ชิงเงินรางวัลที่หนึ่งมูลค่ากว่า 3 แสนบาท คุณสมบัติผู้เข้าร่วม มีความเป็นผู้ประกอบการสังคมหรือภาคอื่นๆ  ไม่จำกัดว่าจะต้องมี start up  มีโจทย์และไอเดียแก้ไขปัญหา สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการได้ สามารถเข้าร่วมงานในวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ CENTARA GRAND & BANGKOK CONVENTION CENTER ได้ โอกาสที่จะได้รับ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ pitch ในงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน Pitch 1 นาทีกับผู้ประกอบการอีก 30 ชีวิต รับเงินรางวัลสูงสุด 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 345,400 บาท ดูข้อมูลเพิ่มเติม Restration หรือสอบถามเกี่ยวกับโอกาสได้รับการสนับสนุนหรือส่วนลดที่ gsw-leadorganizers@mit.edu

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์เปิดรับอาสาสมัครนักพัฒนาการเกษตรและการชลประทานในแอฟริกา

07 มีนาคม 2561
News
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครอาสาสมัครนักพัฒนาการเกษตรและการชลประทาน (Agricultural Development) 10 ตำแหน่ง ไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกับประเทศในแอฟริกาประเทศละ 2 ตำแหน่ง แบ่งออกเป็น  ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก 2 ตำแหน่ง ณ ราชอาณาจักรเลโซโท 2 ตำแหน่ง ณ สาธารณรัฐเบนิน 2 ตำแหน่ง ณ สาธารณรัฐเซเนกัล 2 ตำแหน่ง ณ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติอาสาสมัคร มีอายุระหว่าง 21-35 ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปวส. ขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธาชลประทาน การเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และด้านประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในแอฟริการับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เหมาะสมที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในหน้าที่อาสาสมัคร หากมีประสอบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โอกาสที่จะได้รับ การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน ระยะเวลา 3 เดือน ค่าใช้จ่ายที่อาสาจะได้รับ (สำหรับอาสาสมัครปฏิบัติงานระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป) ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ค่าเช่าที่พัก ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท ค่าพาหนะเดินทางในประเทศที่ไปปฏิบัติงาน กรณีที่ประเทศนั้นไม่จ่ายค่าพาหนะให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายได้ เดือนละ 2,500 บาท​ ค่าประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ (เท่าที่จ่ายจริงวงเงินประกันคนละ 500,000 บาท) ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางเหมาจ่าย 12,000 บาท (รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ค่ากระเป๋าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตรวจร่างกายสำหรับการทำประกันชีวิต ค่าฉีดวัคซีน ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ และอื่นๆ) ค่าขนย้ายของใช้ส่วนตัว รวม 2 เที่ยว (ไป-กลับ) ไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อเที่ยว (สำหรับอาสาสมัครปฏิบัติงานระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป) ไม่เกิน 40 กิโลกรัมต่อเที่ยว (สำหรับอาสาสมัครปฏิบัติงานระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน)  ค่าจัดทำรายงาน ค่าถ่ายเอกสาร เหมาจ่าย 1 ครั้ง 3,000 บาทต่อคน ค่าติดต่อสื่อสาร (ค่า internet ค่าโทรศัพท์) เหมาจ่าย จำนวน 2,000 บาทต่อเดือน กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2561 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อยากทำเพื่อสังคม แต่ไม่รู้ว่าจะทำปัญหาอะไรดี? - สารบัญปัญหาสังคม

03 มีนาคม 2561
News
มีคนรุ่นใหม่หลายคนอยากทำเพื่อสังคมแต่ "ไม่รู้จะเริ่มยังไง" หรือไม่ก็ "ไม่รู้ว่าตัวเอง อิน เรื่องอะไร" เพราะเราแต่ละคนมีประสบการณ์และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมไม่เท่ากัน ทำให้มีเลนส์ในการมองปัญหาไม่ชัดพอที่จะเห็นภาพรวมของปัญหา ไม่รู้ปัญหาที่อยากแก้ และไม่เห็นว่าตัวเองช่วยได้บ้าง เลยไม่ได้ลงมือทำซะที วันนี้ School of Changemakers อยากชวนเพื่อนๆ มาสำรวจประเด็นปัญหาสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการตั้งต้นดูว่าเราสนใจประเด็นสังคมอะไรหรืออยากช่วยใคร ผ่านบทความที่เราเรียกว่า IDEA CENTER โดยจะเริ่มดูจากลิสต์หัวข้อปัญหาสังคมด้านบน หรือเริ่มจากลิสต์กลุ่มเป้าหมายด้านล่างก็ได้ Problem Focus การศึกษา สถานการณ์ปัญหาการพัฒนาครูไทย สถานการณ์ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย “การศึกษาที่เลือกได้” – สถานการณ์การศึกษาทางเลือกในประเทศไทย สุขภาพ​ สถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงอาหารปลอดภัย ​​สถานการณ์ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารทะเล น้ำมันทอดซ้ำ ภัยเงียบทำลายสุขภาพ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ต้นตอความเครียดของคนไทย HIV, AIDS, and STDs Alcohol and Substance Abuse สิ่งแวดล้อม​​ Air Pollution Waste or Treasure ? การมีส่วนร่วม Building a Sense of Neighbourhood in Urban Living : มิตรภาพสร้างได้ในสังคมเมือง Corruption สิทธิและความเท่าเทียม เศรษฐกิจ / ความยากจน​ Urban Slums Target Focus ครอบครัว ชุมชน เด็ก​ Child Prostitution เยาวชน Youth Mental Wellness : เสริมภูมิคุ้มกันให้จิตวัยใส สถานการณ์ความท้าทายในการทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ทำโครงการเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย ผู้พิการ สถานการณ์ปัญหาสิทธิผู้พิการในประเทศไทย ผู้สูงอายุ​ Aging ผู้หญิง ผู้ชาย LGBTQ สัตว์ In Harmony and Care for Animals : เพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับเพื่อนสัตว์ ผู้ด้อยโอกาส เกษตรกร สถานการณ์การจัดการน้ำสำหรับภาคการเกษตรในฤดูแล้ง สถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร วงเวียนปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เกษตรกรไทยดิ้นไม่หลุด แรงงานต่างด้าว สถานการณ์ปัญหาการศึกษาลูกหลานแรงงานข้ามชาติ Burmese Migrant Workers เมื่อเห็นภาพรวมของปัญหาต่างๆ เจอหัวข้อหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช่แล้ว ก็ลองดูว่าทักษะและความสนใจของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง (เครื่องมือ DREAM IT, DO IT) แล้วนำสองอย่างมาคิดไอเดียสนุกๆ ไม่เหมือนใคร แถมยังแก้ไขปัญหาได้จริง รู้อย่างนี้แล้วจะรออะไร Change starts with you!