NEWS

อยากทำเพื่อสังคม แต่ไม่รู้ว่าจะทำปัญหาอะไรดี? - สารบัญปัญหาสังคม

03 มีนาคม 2561
News
มีคนรุ่นใหม่หลายคนอยากทำเพื่อสังคมแต่ "ไม่รู้จะเริ่มยังไง" หรือไม่ก็ "ไม่รู้ว่าตัวเอง อิน เรื่องอะไร" เพราะเราแต่ละคนมีประสบการณ์และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมไม่เท่ากัน ทำให้มีเลนส์ในการมองปัญหาไม่ชัดพอที่จะเห็นภาพรวมของปัญหา ไม่รู้ปัญหาที่อยากแก้ และไม่เห็นว่าตัวเองช่วยได้บ้าง เลยไม่ได้ลงมือทำซะที วันนี้ School of Changemakers อยากชวนเพื่อนๆ มาสำรวจประเด็นปัญหาสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการตั้งต้นดูว่าเราสนใจประเด็นสังคมอะไรหรืออยากช่วยใคร ผ่านบทความที่เราเรียกว่า IDEA CENTER โดยจะเริ่มดูจากลิสต์หัวข้อปัญหาสังคมด้านบน หรือเริ่มจากลิสต์กลุ่มเป้าหมายด้านล่างก็ได้ Problem Focus การศึกษา สถานการณ์ปัญหาการพัฒนาครูไทย สถานการณ์ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย “การศึกษาที่เลือกได้” – สถานการณ์การศึกษาทางเลือกในประเทศไทย สุขภาพ​ สถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงอาหารปลอดภัย ​​สถานการณ์ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารทะเล น้ำมันทอดซ้ำ ภัยเงียบทำลายสุขภาพ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ต้นตอความเครียดของคนไทย HIV, AIDS, and STDs Alcohol and Substance Abuse สิ่งแวดล้อม​​ Air Pollution Waste or Treasure ? การมีส่วนร่วม Building a Sense of Neighbourhood in Urban Living : มิตรภาพสร้างได้ในสังคมเมือง Corruption สิทธิและความเท่าเทียม เศรษฐกิจ / ความยากจน​ Urban Slums Target Focus ครอบครัว ชุมชน เด็ก​ Child Prostitution เยาวชน Youth Mental Wellness : เสริมภูมิคุ้มกันให้จิตวัยใส สถานการณ์ความท้าทายในการทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ทำโครงการเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย ผู้พิการ สถานการณ์ปัญหาสิทธิผู้พิการในประเทศไทย ผู้สูงอายุ​ Aging ผู้หญิง ผู้ชาย LGBTQ สัตว์ In Harmony and Care for Animals : เพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับเพื่อนสัตว์ ผู้ด้อยโอกาส เกษตรกร สถานการณ์การจัดการน้ำสำหรับภาคการเกษตรในฤดูแล้ง สถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร วงเวียนปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เกษตรกรไทยดิ้นไม่หลุด แรงงานต่างด้าว สถานการณ์ปัญหาการศึกษาลูกหลานแรงงานข้ามชาติ Burmese Migrant Workers เมื่อเห็นภาพรวมของปัญหาต่างๆ เจอหัวข้อหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช่แล้ว ก็ลองดูว่าทักษะและความสนใจของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง (เครื่องมือ DREAM IT, DO IT) แล้วนำสองอย่างมาคิดไอเดียสนุกๆ ไม่เหมือนใคร แถมยังแก้ไขปัญหาได้จริง รู้อย่างนี้แล้วจะรออะไร Change starts with you!

โอกาสทำงานวิจัยกับ Ashoka UK สำหรับนักศึกษาป.เอก

02 มีนาคม 2561
News
มูลนิธิ Ashoka UK ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อให้ทุนทำงาน (เต็มจำนวน) ใน European Training Network ที่ Ashoka UK ในกรุงลอนดอน อังกฤษ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความทรงจำมวลชน (public memory) POEM ที่กำหนดความหมายของ 'ความสำเร็จ' ในคนรุ่นใหม่ และศึกษาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของความสำเร็จในยุคที่มีปัญหาใหญ่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ และยินดีต้อนรับใบสมัครจากผู้พิการ คุณวุฒิปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอื่นทั่วโลก โดยมีประสบการณ์ทำงานวิจัยในขอบข่ายต่อไปนี้ Critical Heritage Studies, Critical Data Studies Cultural Anthropology, Cultural Studies, Design Anthropology, Digital Cultures, Digital Anthropology, Digital Heritage, Digital Humanities, Digital Museology, European Ethnology, Human-Computer Interaction, Information Behaviour, Information Studies, Media Anthropology, Media Studies, Memory Studies, Museology, Museum Studies, Participatory Design, Science and Technology Studies, Social Anthropology, Software Studies, Visitor Studies, Visual Anthropology, Visual Sociology เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ปี 0-4 และยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สามารถเดินทางและทำงานที่ประเทศต่างๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ทำงานในสหราชอาณาจักรเกิน 12 เดือน ใน 3 ปีที่ผ่านมา ระยะดังกล่าวไม่รวมการเดินทางเพื่อพักผ่อน มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี เป็นอย่างดีเพื่อทำงานและเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากเครือข่ายเทรนนิ่ง แนบผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติที่เป็นมาตรฐาน เช่น TOEFL และ IELTS  โอกาสที่จะได้รับ โอกาสการทำงานร่วมกับ Ashoka UK ในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นจำนวน 3 ปี ค่าตอบแทนในการทำงานสนับสนุนตลอด 3 ปี ตาม MSCA regulations ซึ่งประกอบไปด้วยค่าที่พัก ค่าเดินทาง และเงินสงเคราะห์ครอบครัว (จดทะเบียนแต่งงาน) โอกาสฝึกทักษะ พัฒนาอาชีพ และเรียนรู้งานในคอร์สเรียน เวิร์กช็อป งานประชุม งานอีเว้นท์ และ secondments  เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายสมาคมมหาวิทยาลัยชั้นนำ องค์กรภาคประชาสังคม และ SME จากทั่วทวีปยุโรป หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ POEM Application

School of Changemakers มองหาเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง (Program Coordinators)

21 กุมภาพันธ์ 2561
Opportunity
เกี่ยวกับ School of Changemakers School of Changemakers (SoC) เป็นองค์กรที่ช่วยเพาะบ่มและให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจและมีความตั้งใจริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่มองหาความรู้ เครื่องมือและการสนับสนุน SoC เร่ิมจากการเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ประเทศไทย เมื่อปี 2555 และได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดระยะเวลา 5 ปี ได้มีทำงานร่วมกับนักสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ​และต่างประเทศ และได้บ่มเพาะนักกิจกรรม ผู้ประกอบการสังคมให้สามารถเดินทางตามความตั้งใจเป็นจำนวนมาก จนในที่สุดจึงได้แยกออกมาจากอโชก้า และตั้งเป็นกิจการเพื่อสังคมเต็มตัว เมื่อปลายปี 2560 จากการสำรวจคนรุ่นใหม่พบว่ากว่า 90% อยากมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม แต่ 70% ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขาดความรู้ เพื่อทำความเข้าใจปัญหา การสร้างความยั่งยืน ไปจนถึงเครือข่ายและเงินทุนสนับสนุน ซึ่งเป็นสิ่งที่ School of Changemakers เข้ามาช่วยในการลดช่องว่างเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายหลักในการช่วยผลักดันให้เกิดนักเปลี่ยนแปลงจำนวนมากขึ้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา School of Changemakers ได้รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา ช่วยสร้าง platform ไปจนถึงร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อคนที่สนใจได้ศึกษา ไปสู่การทดลองทำ และมองหาช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรในการขยายผลต่อไป รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น แรงบันดาลใจและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมโครงการว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง ทั้งนี้การสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงของ School of Changemakers เกิดจากการออกแบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรภาคสังคม และภาคเอกชน โดยให้การสนับสนุนหลักแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ทรัพยากร เช่น เงินทุน/สถานที่ เครื่องมือ และความรู้ต่างๆ โค้ช ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชุมชนเหรือเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลง โครงการและกิจกรรมต่างของ SoC แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ 1. การสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงโดยตรง Penquin Incubation คอร์ส 8 เดือน สำหรับบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ อายุ 25-35 ปี Insight Tanks คอร์สระยะสั้น 3 เดือน สำหรับผู้สนใจปัญหาสังคมในการทำความเข้าใจปัญหาสังคมจนเห็นโอกาสในการแก้ปัญหา (จะเร่ิมดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2561) Afterschool การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือและความรู้ต่างๆ สำหรับนักเปลี่ยนแปลง Changemaker Toolkits เครื่องมือการคิดริเร่ิมและดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อส้งคม Helpdesk Office Hours การให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจการพัฒนาโครงการ หรือกิจการ 2. การสร้างระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง Changemakers Incubation Network เครือข่ายอาจารย์และผู้สนใจการสร้างระบบสนับสนุนนิสิตนักศึกษาในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (changemaker education) หรือความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurial university) Intrapreneur4Change การเชื่อมต่ออาสาภาคธุรกิจที่สนใจโจทย์ทางสังคมจากองค์กรเพื่อสังคมให้ทำงานร่วมกันในโครงการสั้นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่นการพัฒนาโมเดลธุรกิจ การพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือการระดมทุน School of Changemakers จึงมองหาเพื่อนร่วมทาง มาร่วมกันสร้างระบบสนับสนุนและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเปลี่ยนแปลงให้สร้างมารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมได้ ซึ่งเราเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ได้แก่ Program Coordinator - Afterschool (1 ตำแหน่ง) รายละเอียดงาน มีส่วนร่วมคิดและวางแผนการจัดกิจกรรม Talk/ Workshop/ Event ของ School of Changemakers โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Afterschool ซึ่งจะจัดในรูปแบบของวงพูดคุยหรืองานอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือและความรู้ต่างๆ สำหรับนักเปลี่ยนแปลงสังคม ดำเนินการด้าน PR-Marketing เริ่มตั้งแต่การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และตอบรับการเข้าร่วม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกับทีมงานเพื่อช่วยกันจัดเตรียมงาน เช่น การเตรียมห้องจัดประชุม สถานที่พัก การเดินทางของผู้เข้าร่วม อาหาร วัสดุและอุปกรณ์ เอกสารประกอบ และ การติดต่อประสานงานต่างๆ สามารถเข้าร่วมงานและรับผิดชอบงานในงานวันจริงได้ ทั้งในวันธรรมดาหลังเลิกงาน และ/หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ สรุปรายงานการประชุมและประเมินผลกิจกรรม ร่วมวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น งานประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน คุณสมบัติ: อายุระหว่าง 20 - 28 ปี จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจงานภาคสังคม มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ เรียนรู้เร็วและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี อัธยาศัยดี กระตือรือร้น สนใจและประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน คิดและจัดกิจกรรม เช่น งาน Talk/ Workshop สามารถทำกราฟฟิคง่ายๆ ได้ ผ่าน Photoshop, Illustration อื่นๆ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ หมายเหตุ: ควรมีอินเตอร์เน็ตใช้งานที่บ้าน และ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว เนื่องจากต้องประสานงานกับทีมเมืองนอกหลังเวลางาน ตำแหน่ง: Program Coordinator, Afterschool Program รูปแบบงาน: Full time ค่าตอบแทน: 17,000 - 20,000 บาท (ทดลองงาน 3 เดือน) สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ Program Coordinator - Coach Program (1 ตำแหน่ง) รายละเอียดงาน มีส่วนร่วมคิดและวางแผนการจัดกิจกรรม Coach Program/ Meeting ดำเนินการด้าน PR-Marketing เริ่มตั้งแต่การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ตอบรับการเข้าร่วม ติดต่อสื่อสารกับ Coach แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกับทีมงานเพื่อช่วยกันจัดเตรียมงาน เช่น การเตรียมห้องจัดประชุม สถานที่พัก การเดินทางของผู้เข้าร่วม อาหาร วัสดุและอุปกรณ์ เอกสารประกอบ อื่นๆ สามารถเข้าร่วมงานและรับผิดชอบงานในงานวันจริงได้ ทั้งในวันธรรมดาหลังเลิกงาน และ/หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ สรุปรายงานการประชุมและประเมินผลกิจกรรม ร่วมวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น งานประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
คุณสมบัติ: อายุระหว่าง 20 - 28 ปี จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจงานภาคสังคม มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ เรียนรู้เร็วและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี อัธยาศัยดี กระตือรือร้น สนใจและประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน คิดและจัดกิจกรรม เช่น งานประชุม การอบรม สามารถทำกราฟฟิคง่ายๆ ได้ ผ่าน Photoshop, Illustration อื่นๆ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ หมายเหตุ: ควรมีอินเตอร์เน็ตใช้งานที่บ้าน และ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว เนื่องจากต้องประสานงานกับทีมเมืองนอกหลังเวลางาน ตำแหน่ง: Program Coordinator, Coach Program รูปแบบงาน: Full time ค่าตอบแทน: 17,000 - 20,000 บาท  (ทดลองงาน 3 เดือน) สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ วิธีการสมัคร: ส่ง Resume พร้อมกับแนบ Cover letter โดยตอบคำถามตามหัวข้อด้านล่าง และส่งอีเมล์มาที่ boy@schoolofchangemakers.com ภายใน 15 มีนาคม 2561 หลังจากทีมงานในรับข้อมูล จะดำเนินการนัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 แจ้งผลให้ทราบและเริ่มงานได้เดือนเมษายน (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 093-952-2939) โปรดแนะนำตัวและเล่าเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตให้เรารู้จักคุณมากขึ้น ทำไมคุณถึงมีความสนใจทำงานร่วมกับ School of Changemakers โปรดอธิบายถึงทักษะและประสบการณ์การทำงานที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการรับผิดชอบตำแหน่งนี้ได้ ปัญหาสังคมที่คุณสนใจคืออะไร และเพราะเหตุใดถึงสนใจปัญหานี้ หากเป็นไปได้ โปรดแนบผลทดสอบ personality type เช่น Myers-Briggs, Enneagram, หรือ อื่นๆ ขอขอบคุณรูปประกอบจาก https://www.freepik.com/

โครงการ Transparency International School on Integrity 2018 เพื่อความโปรงใส่และต่อต้านคอรัปชั่น

21 กุมภาพันธ์ 2561
News
Transparency International School on Integrity (TISI) คือโครงการต่อต้านคอรัปชั่นและสร้างผู้นำแห่งอนาคต โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอรัปชั่นเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ พัฒนาความเป็นผู้นำ ต่อยอดไอเดียไปปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เข้าร่วมคนอื่นกว่า 140 คนจากทั่วโลก ตลอด 1 สัปดาห์ ณ เมืองวิลนิอุส ประเทศลิทัวเนีย ประโยชน์ที่จะได้รับ เข้าร่วม Intensive Course ตลอด 1 สัปดาห์ ในวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2018​ เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอรัปชั่นเชิงวิชาการ พัฒนาความเป็นผู้นำ  ต่อยอดไอเดียของตนเพื่อลองปฏิบัติจริง ร่วมแลกเปลี่ยนและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำการต่อต้านคอรัปชั่น คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ และเพศ มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น และทำให้เกิดความโปร่งใสในประเทศของตนเอง ส่ง Europass Curriculum Vitae (CV) และ Motivational letter (จำนวนสูงสุด 500 คำ) ส่งใบสมัครออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน 700 ยูโร หรือประมาณ 27,200 บาท​ ประกอบไปด้วยค่าอุปกรณ์ ที่พัก อาหาร และกิจกรรมนอกหลักสูตร ตลอดทั้งโครงการ ผู้สมัครจากประเทศไทยสามารถขอรับการงดหรือละเว้นค่าใช้จ่ายบางส่วน (Partial Tuition Fee Waivers)  หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2018 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ Application to TI School 2018  

โครงการ Asia Pacific Leadership 2018-2019

14 กุมภาพันธ์ 2561
News
Asia Pacific Leadership Program (APLP) คือโครงการขึ้นชื่อของ East-West Center และเป็นศูนย์พัฒนาผู้นำด้านการศึกษาในเอเชียแปซิฟิกที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยใช้ทักษะความเป็นผู้นำ โครงการมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหาสังคม มีทัศนคติที่กว้างขวาง รอบรู้เรื่องสังคมและปัญหาในเอเชียแปซิฟิก และสามารถใช้ความเป็นผู้นำส่งเสริมการร่วมมือระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ และสถาบัน โครงการมีระยะเวลา 8 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน สิงหาคม ถึง ธันวาคม - ผู้รับทุนต้องฝึกอบรมในหลักสูตร intensive ในหัวข้อการทำความเข้าเทรนของภูมิภาค การพัฒนาความเป็นผู้นำ และการพัฒนาแบบมืออาชีพ ร่วมกับผู้เรียนจากต่างวัฒนธรรม และพักที่ East-West Center มหาวิทยาลัยฮาวาย เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  มกราคม ถึงพฤษภาคม - ผู้รับทุนจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งให้ครบทุกชิ้นโดยใช้แพลตฟอร์มบนอินเตอร์เน็ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหรือทำงานประจำไปด้วยได้ โดยเวลาที่จะใช้ทำงาน (อัพเดทโครงการประจำเดือน การทำโครงการ และการเตรียมนำเสนอ) เฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยโครงการจะให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายทางอาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและมหาวิทยาลัยฮาวาย (University of Hawai'i) มีผลงานที่บ่งบอกถึงศักยภาพความเป็นผู้นำของตน ไม่จำกัดอายุ สัญชาติ มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 5 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสันติภาพและความรุ่งเรืองในทวีปเอเชียแปซิฟิก มี LETTERS OF REFERENCE กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทุนสนับสนุน โครงการการพัฒนาความเป็นผู้นำ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง พฤษภาคม เป็นเวลา 8 เดือน การอบรมที่ East-West Center, Honolulu, Hawaii ประเทศสหรัฐ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2561 การอบรมออนไลน์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม 2018 - 2019 ASIA PACIFIC LEADERSHIP PROGRAM FELLOWSHIP 

การแข่งขัน RETHINK HIV เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย HIV/AIDS

13 กุมภาพันธ์ 2561
News
FHI 360 อินเดียร่วมกับ United States Agency for International Development (USAID) และ National AIDS Control Organization (NACO) จัดการแข่งขัน RETHINK HIV เพื่อมองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน Virtual Space ที่สามารถช่วยเอเจนซี่ NGOs องค์กรเพื่อสังคม และบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาในการสร้างความตระหนักรู้ในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยทำงานด้วยมาก่อน จนเกิดความต้องการในการรับบริการด้านสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HIV การแข่งขันนี้ต้องการจะบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหา HIV/AIDS 90-90-90 ในประเทศอินเดีย ภายในปี 2563 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน RETHINK HIV Grand Challenge จะให้การสนับสนุนโครงการที่ทำงานประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้: สร้างความตระหนักรู้ในปัญหา เพิ่มความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง กระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความต้องการในการเข้ารับบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ HIV เพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ HIV เป็นนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง มีศักยภาพในการพัฒนาการเข้าถึงบริการคุณภาพด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับ HIV  สามารถแสดงว่าการลงทุนในนวัตกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนวิธีการป้องกัน รักษา สนับสนุน และดูแลผู้ป่วย HIV ในอินเดียได้ในเชิงประจักษ์ มีแผนการขยายผลและการทำงานต่อ เมื่อได้รับทุนและได้ทำงาน แผนงานสามารถทำได้ด้วยตามเป้าด้วยเงินทุนและทรัพยากรที่มี/ได้รับในเวลาที่กำหนด ระบุเป้าหมายหรือผลกระทบในเชิงคุณภาพและปริมาณที่ต้องการให้เกิดจากนวัตกรรมของตน การสนับสนุน (ขึ้นอยู่กับระยะของโครงการ) 5 โครงการในระยะตั้งต้นจะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล Seed Funding สูงสุด 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,870,000 บาท  โครงการในระยะขยายผล​จะได้รับเงินรางวัล Scale up สูงสุด 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,870,000 บาท สำหรับโครงการระยะขยายผล​ เข้า Bootcamp เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในวันที่ 17-19 เมษายน 2561 สมัครได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแะสมัครได้ที่ RETHINK HIV GRAND CHALLENGE FOR HIV/AIDS

ทุน Youth Solidarity Fund ของ UNAOC เพื่อสันติภาพ

31 มกราคม 2561
News
United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) เปิดรับใบสมัครทุน Youth Solidarity Fund (YSF) จากองค์กรที่จัดตั้งโดยเยาวชน ซี่งดำเนินงานด้านสันติภาพเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนผ่านการเผยแพร่ความเข้าใจและการร่วมมือกันข้ามวัฒนธรรม ข้ามศาสนา และข้ามความเชื่อ  คุณสมบัติผู้ขอรับทุน เป็นโครงการ หรือองค์กรที่จัดทำและดำเนินงานโดยเยาวชน อายุ 18-35 ปี เพื่อประโยชน์ของเยาวชน  มีเยาวชนเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ในทีม และเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขององค์กร ไม่จำกัดเชื้อชาติและเพศ ของสมาชิกในทีมและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เข้าไปทำงานด้วย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร NGO มูลนิธิ กองทุน หรือสมาคม ที่ขึ้นทะเบียนและดำเนินงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ตั้งอยู่และทำงานในประเทศที่ได้รับเลือก ดูรายชื่อประเทศได้ที่นี่ มีโครงสร้างองค์กรที่ยึดหลักประชาธิปไตย  มีผลงานการทำงานที่สร้างสันติภาพ กระตุ้นการพูดคุยข้ามวัฒนธรรมและข้ามศาสนา และป้องกันการแนวคิดสุดโต่งที่เป็นอันตราย ในเชิงประจักษ์ รวมทั้งบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น รายงานการประเมิน และบัญชีการเงินต่างๆ ไม่มีหลักความคิด อคติ ความเกลียดชัง และความรุนแรง ต่อประเทศ​ วัฒนธรรม ศาสนา-ความเชื่อ กลุ่มชาติพันธุ์ เพศ หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง งานที่ดำเนินอยู่ส่งเสริมภารกิจของ United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนขาก YSF และไม่เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมเพื่อสันติภาพข้ามวัฒธรรมมาก่อน การสนับสนุนที่จะได้รับ เงินทุนสนับสนุน จำนวน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 783,000 บาท  หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Youth Solidarity Fund

โครงการ UNLEASH 2018 นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

23 มกราคม 2561
Opportunity
UNLEASH คือ โครงการเพื่อความยั่งยืนที่ค้นหา 'The Talents' กว่า 1,000 คนจากทั่วโลกเพื่อรวมตัวกันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และหาทางแก้ปัญหาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) คุณสมบัติผู้รับทุน อายุ 20 - 35 ปี ไม่จำกัดเชื้อชาติ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นนวัตกร  ต้องการที่จะร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญและผู้อื่นในการแก้ไขปัญหาสังคม มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (สามารถพูดคุยโต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนาได้เป็นอย่างดี)  อยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งใน 4 ด้าน ได้แก่ Academia (นักวิชาการ, นักวิจัย, ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, นักศึกษาที่มีความรู้เชิงลึก) Entrepreneur (ผู้ประกอบการที่จัดตั้ง startup, องค์กร, แคมเปญ ทั้งในรูปแบบแสวงหากำไร และไม่แสวงหากำไร) Intrapreneur (พนักงานบริษัทที่มีคุณลักษณะเสมือนเจ้าของกิจการ โดยได้รับการเลื่อนขั้นผ่านงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ) Technical Experts (บุคคลที่มีความรู้ด้านเทคนิค เช่นทักษะ เครื่องมือ และ know-how ในด้านต่างๆ ที่ทำให้เกิดการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา ทั้งในเชิงกายภาพ และซอฟท์แวร์)  กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทุนสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่พัก ตลอด 9 วัน เพื่อร่วมสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายนนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 145 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5,100 บาท (ส่วนผู้ที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ หากได้รับการคัดเลือก ก็สามารถทำเรื่องขอทุนกับทาง UNLEASH ได้)  รายละเอียดเพิ่มเติม Talents for Sustainable Solutions

ทุน UNICEF สำหรับนวัตกรรม VR

18 มกราคม 2561
Opportunity
UNICEF Innovation Fund เปิดรับใบสมัครจากสตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาหรือกำลังทดลองตัวต้นแบบของเทคโนโลยี VR - Virtual Reality (การจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง) หรือ AR - Augmented Reality (การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือน) ในรูปแบบ open source เพื่อมอบทุนสนับสนุน โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีพวกนี้ สามารถเป็นหนทางหนึ่งที่จะจัดการกับปัญหาสังคม การมีวิธีใหม่ๆ และหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลจะพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ ขยายความรู้เกี่ยวกับระบบซับซ้อน และพัฒนาวิธีที่ผู้คนจะปฏิสัมพันธ์กัน คุณสมบัติผู้ขอรับทุน เป็นสตาร์ทอัพที่จัดตั้งในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ในโครงการ UNICEF (ดูรายชื่อประเทศที่นี่) เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในระหว่างเริ่มต้น มีทีมที่แข็งแกร่ง และมีแผนชัดเจนในการช่วยพัฒนาชีวิตเด็กให้ดีขึ้น อยู่ระหว่างพัฒนา หรือทดลองตัวต้นแบบ VR/AR ในรูปแบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหา แบบเปิด (open source) ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ เช่น มีซอฟท์แวร์รองรับสำหรับจัดการและปล่อยให้ใช้เทคโนโลยี VR/AR มีแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ในการขยายการเข้าถึงซอฟท์แวร์ มีแพลตฟอร์มและกลยุทธ์ในการแจกจ่ายเครื่องมือเพื่อพัฒนาการสร้างเนื้อหา VR/AR เช่น โครงร่าง (Template) ขั้นตอนการทำงาน (Workflow) หรือ การจัดรูปแบบข้อมูล (Format) มีแผนการรับพิจารณาเนื้อหาเฉพาะด้าน ออกแบบเนื้อหา VR/AR การเรียนการสอน  เพิ่มการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (experiential learning) รวมผู้ที่มีความบกพร่องต่างๆ การสอนทักษะการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีภาษาให้เลือกรับชม โดยสามารถเพิ่มอัตราการเรียนต่อ (retention rate) และมีแรงบันดาลใจที่สูงขึ้น เช่น วิธีติดตั้งปั๊มน้ำ วิธีการตรวจจับภาวะขาดอาหารในเด็กเล็ก และวิธีการสอนการเย็บผ้าอย่างง่าย  การทำความเข้าใจความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม จัดทำวีธีที่ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก และวิธีการถอดความรู้จากข้อมูลนั้น หรือมีการรับอัพโหลดข้อมูลภาพความละเอียดไม่มากจากโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เช่น แปลงประวัติการใช้จุดข้อมูล (data points) ในระบบ GIS จากค่ายผู้อพยพเป็น VR เพื่อใช้ในการพัฒนาการแผนการดำเนินการ และ ใช้สร้างการตระหนักรู้เพื่อผู้ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (emergency responders) เป็นนวัตกรรมการเล่าเรื่อง ซึ่งไม่เคยถูกคิดค้นมาก่อน โดยจะรับพิจารณาเนื้อหาเรื่องราวเพื่อเชื่อมปัญหาข้ามวัฒนธรรม และทำให้เกิดการพูดคุย กัน เป็นนวัตกรรมที่ท้าทาย อย่างการทำ VR/AR ในการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยโรคแบบใหม่ เช่น การวินิจฉัยกระแทกกระเทือน หรือการหาเนื้องอก เป็นต้น การสร้างตัวเลือกในการรักษา เช่น ในอาการความเครียดหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) เป็นต้น และนวัตกรรมอื่นๆ เข้าใจบริบทและพื้นที่การทำงานของ UNICEF โดยทาง UNICEF จะส่งผู้ให้คำปรึกษาแก่องค์กรผู้ผลิตเทคโนโลยีเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตการเปิดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ การทำกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน และกิจกรรมเครือข่ายกับผู้นำต่างๆ ใน VR/AR โดยจะรับพิจารณากลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ใช้พื้นที่การทำงานเดียวกัน โดยส่งเสริมงานของกันและกัน และสามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับเทคโนโลยี การสนับสนุนที่จะได้รับ ทุนสนับสนุน seed funding จำนวน 50,000-90,000 ดอลลาห์สหรัฐหรือประมาณ 1,590,000-2,870,000 บาท โดยไม่ต้องแบ่งหุ้นให้ผู้ให้ทุน โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในภาคเทคโนโลยี โอกาสการเข้าถึงทีม UNICEF Innovation Ventures เพื่อรับการช่วยเหลือทางเทคนิคในด้านต่างๆ โอกาสเข้าร่วมเครือข่ายผู้รับทุนด้านเทคโนโลยี โอกาสรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในการจดสิทธิ์บัตร การสร้างเครือข่ายจากผลงานและกับผู้นำด้านเทคโนโลยี โอกาสรับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและ mentors ในการพัฒนาโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ โอกาสรู้จักสตาร์ทอัพอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญต่างๆ  กำหนดการ ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ UNICEF Innovation Fund VR/AR

การแข่งขัน Kellogg-Morgan Stanley เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

11 มกราคม 2561
Opportunity
การแข่งขัน Kellogg-Morgan Stanley Sustainable Investing Challenge เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน เปิดรับไอเดียยุทธศาสตร์การลงทุนใหม่ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมที่ท้าทาย ในปีพ.ศ. 2593 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นจนมีจำนวน 9 พันล้านคน ตามมาด้วยความรุนแรงด้านการขาดแคลนทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้น โครงการมองเห็นว่าแหล่งเงินทุนจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ ในขณะเดียวกัน จำนวนนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ยั่งยืนเพื่อเก็บผลงานก็เพิ่มมากขึ้น โดยมองหากลยุทธ์และหลักการลงทุนที่ตรงกับความต้องการทางการเงินขององค์กร เช่น กองทุน กองทุนรวม หรือการลงทุนโดยตรง ที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืน ขอบข่ายโครงการที่สถาบันต้องการลงทุน มีดังนี้ กองทุนมหาวิทยาลัย กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณและเงินบำนาญ มูลนิธิครอบครัว หน่วยงานที่ดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัว (Family Office - FO) และโครงการอื่นๆ ที่มีความสร้างสรรค์และมีคุณสมบัติตามที่ระบุ คุณสมบัติทีมผู้สมัคร มีสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 คน สมาชิกทุกคนกำลังศึกษาปริญญาโทในระยะเวลาระหว่างทำโครงการ (สถาบันใดก็ได้) มีนักศึกษาหลักสูตร Executive MBA ไม่เกิน 1 คน  ทุกไอเดียที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมาจากความคิดของสมาชิกทีมเท่านั้น ส่งใบเสนอโครงการความยาว 2 หน้า คิดค้นเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและความยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่คิดอยู่ในกรอบการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมเท่านั้น เป็นกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงในการแข่งขัน และผลกระทบทางสังคม และ/หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการจัดการความเสี่ยง มีดัชนีวัดความโปร่งใสในการทำงาน ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงผลจากการทำโครงการ ที่สอดคล้องกับผลกระทบทางสังคม การสนับสนุน ค่าเดินทางและค่าที่พัก 2 คืน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 1 ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ทีมผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 480,000 บาท รางวัล Overall First Place เงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 320,000 บาท  นำเสนอผลงานแก่ Dave Chen CEO/ประธานบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้ง Equilibrium Capital ในงาน Milken Global Conference ณ เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล Overall Runner-Up จำนวน 5,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 16,000 บาท กำหนดการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่เข้าการแข่งขันรอบแรก วันที่ 12 มีนาคม 2561 การแข่งขันรอบสุดท้าย วันที่ 13 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม The Kellogg-Morgan Stanley Sustainable Investing Challenge

Caux Peace and Leadership Programme เพื่อผู้นำสันติภาพ

05 มกราคม 2561
News
Caux Peace and Leadership Programme เป็นโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Programme) ที่รวม 3 ปัจจัยสำคัญในกระบวนการสันติภาพ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาสันติภาพ ความเป็นผู้นำ และการสนทนา ในภาคทฤษฎีและจากนักกิจกรรมทั่วโลก กิจกรรมสำรวจตัวเองและฝึกฝนคุณค่าและหลักการของการเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลง ใช้เวลา 2-3 วัน ในการฝึกทักษะการให้บริการผู้อื่น ด้วยการบริหารแผนกต่างๆ ใน Conference Centre ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้ากลุ่มที่ตัวเองต้องการ ตามระดับความเข้าใจใน IofC และประสบการณ์การทำงาน เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในระดับเดียวกัน Caux Peace and Leadership Programme มี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 – 19 กรกฎาคม 2561 ช่วงที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 – 11 สิงหาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม และต้องการท้าทายตัวเอง อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดเชื้อชาติ สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับเมือง Caux และค่าวีซ่า มีใบอนุญาตทำงาน (Swiss Work Permit) มีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางสำหรับประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียน  โอกาสที่จะได้รับ สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Caux Peace and Leadership Programme ณ เมือง Caux ใกล้ทะเลสาปจีนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยไม่เสียค่าที่พักและอาหาร พบปะผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและพื้นเพ และรับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การสร้างสันติภาพ ตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ สำรวจจุดเชื่อมต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงตัวเองและการสร้างการเปลี่ยนแปลง พูดคุยและถกประเด็นกับผู้นำทางความคิดและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลก พัฒนาทักษะต่างๆ ตั้งแต่การสร้างสันติภาพ ความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในทีม/กลุ่มคน การพัฒนาทักษะการสนทนา และทักษะการนำกระบวนการ ศึกษาแก่นและวิธีปฎิบัติภาคทฤษฎีเรื่อง Initatives of Change (IofC) ประกอบไปด้วยฝึกทักษะสะท้อนตนเอง ทักษะการตัดสินใจจากคุณค่าที่ยึดถือ ทักษะการสื่อสารข้ามรุ่นอายุ-การร่วมกันทำงานเป็นทีม และปฎิบัติจริง เข้าร่วมงาน Caux Forum และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความเป็นผู้นำ ฝึกทักษะการให้บริการผู้อื่น ด้วยการบริหารแผนกต่างๆ ใน Conference Centre หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2561   สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ Caux Peace and Leadership Programme  

ทุน International Trans Fund สำหรับองค์กรเพื่อสังคมของกลุ่มเพศทางเลือก

28 ธันวาคม 2560
Opportunity
ทุน International Trans Fund (ITF) เปิดรับใบสมัครขอทุนจากองค์กรเพื่อสังคมของกลุ่มเพศทางเลือกที่ยังขาดเงินทุน หรือมีเงินทุนต่ำกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,900,000 บาท ITF ต้องการสร้างกลไกที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเพศทางเลือกที่ทำงานแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ด้วยความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับองค์กรขนาดเล็กและ/หรือกลุ่มที่มีโอกาสต่ำในการเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรต่างๆ อีกทั้งต้องการเพิ่มและขยายช่องทางการเข้าถึงเงินทุนและการพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับองค์กรของกลุ่มทางเลือก และขยายช่องทางในการเข้าถึงผู้บริจาคใหม่ และสุดท้าย ต้องการที่จะเสริมองค์ความรู้ให้กับภาคสังคมในประเด็นเพศทางเลือก และโน้มน้าวผู้ให้ทุนและสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ที่จะทำงานร่วมกัน คุณสมบัติผู้ขอทุน เป็นองค์กรเพศทางเลือก มีสมาชิกมากกว่า 1 คน มีเพศทางเลือกเป็นผู้นำองค์กร หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสำคัญขององค์กร อย่างด้านยุทธศาสตร์และการบริหารการเงิน และมีสมาชิกเพศทางเลือกกว่า 75% ของสมาชิกทั้งหมด หรือ สามารถระบุว่าคนเพศทางเลือกนั้นเป็นผู้จัดการระบบการเงิน ระบบองค์กร และเป็นผู้ตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์ ขาดเงินทุน หรือมีเงินทุนต่ำกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,900,000 บาท มีจุดมุ่งหมายหลักขององค์กรในการสร้างประโยชน์แก่กลุ่มเพศทางเลือกทั่วไป ทำงานให้บริการโดยตรงแก่กลุ่มเพศทางเลือก และมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับระบบ (สร้างการขับเคลื่อน) มีเอกสารรับรอง 2 ใบ การสนับสนุนที่จะได้รับ เงินทุน องค์ความรู้ และการอบรมฝึกทักษะที่มีประโยชน์ต่อการทำงาน กำหนดการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ITF Application Guidelines 2018