NEWS

YOUTH CO:LAB – NATIONAL DIALOGUE พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

13 กันยายน 2560
Opportunity
โอกาสดีๆสำหรับเยาวชนผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ YOUTH CO:LAB – NATIONAL DIALOGUE พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน UNDP เชิญชวนเยาวชนอายุ 18-30 ปีจากทั่วประเทศส่งแนวคิดนวัตกรรมทางสังคมเข้าร่วมประกวดและพัฒนาไอเดียเพื่อต่อยอดสู่การนำไปใช้จริง เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้อบรมกับผู้เชี่ยวชาญและพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการสังคมชั้นนำระดับเอเชียตลอด 4 วันเต็มในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2560 ร่วมกับเครือข่าย Thailand Social Innovation Platform งานสนทนาระดับประเทศนี้จัดขึ้นภายใต้แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย (Thailand Social Innovation Platform) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สนับสนุนหลักโดย Citi Foundation นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Charoen Pokphand Group – C.P. Group AirAsia และ Wonderfruit สมัครได้แล้ววันนี้ – 15 กันยายน 2560 สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: youthcolabthailand@gmail.com https://www.youthcolabthailand.org/ *องค์กรจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งที่พักและอาหารตลอด 4 วันเต็ม ______________________________________________________ YOUTH CO:LAB – NATIONAL DIALOGUE SOCIAL INNOVATION PLATFORM FOR YOUTH IN THAILAND UNDP invites the young innovative mind whose work are tackling on some of the country’s toughest problems to submit their outstanding project to “Youth Co:Lab – National Dialogue: Social Innovation Platform for Youth in Thailand” during 16-19 November 2017 in Bangkok Through the 4-day-dialogues, young changemakers will get an opportunity to improve the reach, quality, and sustainability of the work and connect with leading partners in social innovation ecosystem in Thailand. Youth Co:Lab is hosted by Thailand Social Innovation Platform and UNDP Thailand, supported by Citi Foundation, which is a youth leadership initiative focusing on engaging and connecting youth and organizations together through social innovation to build the foundations for a high-impact social innovation ecosystem and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) Other partners include: Charoen Pokphand Group – C.P. Group, AirAsia, and Wonderfruit Apply NOW – 15 September 2017 For more information, please contact: youthcolabthailand@gmail.com https://www.youthcolabthailand.org/ *Accepted application with sustainability potential will be financially covered in transportation to & from Bangkok from 16-19 November 2017 and accommodation & food during 4 program days

การประชุมเยาวชนธนาคารโลก 2017 หัวข้อ Technology and Innovation for Impact เปิดรับสมัครแล้ว

06 กันยายน 2560
News
ในยุครุ่งเรืองของข้อมูลและการสื่อสาร เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอันรวดเร็วนี้เพื่อทำให้เกิดความมีส่วนร่วมและการพัฒนาไปอีกขั้น เยาวชนเป็น Early Adopters (กลุ่มเปิดรับนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ ได้เร็ว) และกลุ่มใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสารมากที่สุด การมีส่วนร่วมของพวกเขาจึงสำคัญต่อการขยายการเข้าถึงของเทคโนโลยี และขยายผลการเปลี่ยนแปลงของการปฏิวัติดิจิทัล  ปีนี้ การประชุมเยาวชนธนาคารโลกจึงต้องการที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเล่าปัญหา แชร์ไอเดีย และเรียนรู็จากกันและกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ในการประชุมเยาวชนธนาคารโลก วันที่ 4-5 ธันวาคมนี้ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซีและการถ่ายทอดสดทั่วโลก โดยจะแบ่งออกเป็นการประชุมเต็มคณะ เวิร์กชอป และ การแข่งขันในหัวข้อ Technology and Innovation for Impact (เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลกระทบเชิงบวก) หัวข้อเวิร์กชอป Transforming the Jobs and Skills of Tomorrow Leveraging Information & Communication Technologies Igniting Youth Entrepreneurship.  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นเยาวชนผู้มี passion ในการขยายผลกระทบเชิงบวกจากเทคโนโลยี อายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ  สามารถดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักของตนได้ *เยาวชนผู้ที่สนใจสามารถหาสปอนเซอร์ กำหนดการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ตุลาคม รายละเอียกเพิ่มเติม World Bank Group Youth Summit 2017: Technology and Innovation for Impact

ด่วน! GE ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Digital Startup

31 สิงหาคม 2560
Opportunity
General Electric (GE) เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีดิจิตอลทางอุตสาหกรรม ชั้นนำของโลกที่ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมด้วยการใช้ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นเชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อไป จีอีจึงจัดการแข่งขัน ASEAN Digital Startup เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งได้ประสบการณ์ในการพัฒนาแผนธุรกิจสตาร์ทอัพบนแพลตฟอร์มดิจิตอล คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3-4 คน มีสมาชิกทีมอย่างน้อย 1 คนเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย หรือไทย ในสาขาวิชาสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในหัวข้อ Predix: Industrial Cloud-Based Platform ระยะเวลา 1 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำแผนธุรกิจดิจิตอลสตาร์ทอัพ (ฉบับภาษาอังกฤษ) กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 กันยายน 2560 (ขยายเวลาเปิดรับสมัคร) ทุนสนับสนุน ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรม (certificate of training)  การให้คำปรึกษาแผนงานโดยคณะกรรมการตัดสินจากผู้บริหารระดับสูงของ GE คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และนักลงทุนร่วมทุน (Venture Capitalist) ทีมผู้ชนะเลิศภายในประเทศจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศเพื่อเข้าแข่งขันต่อไปในระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ ทีมผู้ชนะเลิศระดับภูมิภาคมีโอกาสได้รับการฝึกงานกับจีอี และ/หรือ เข้ารับการคัดเลือกในหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ (Leadership Program) รายละเอียดเพิ่มเติม ASEAN Digital X Startup​

ทุนวิจัย WHO Kobe Centre เพื่อการประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับสังคมผู้สูงอายุ ประเทศ​ ASEAN

25 สิงหาคม 2560
Opportunity
ต่อเนื่องมากจากการประชุม ASEAN-Japan Ministerial ในหัวข้อการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) และประชากรสูงอายุ (Population Ageing) World Health Organization (WHO) Centre for Health Development (WHO Kobe Centre) ศูนย์พัฒนาสุขภาพองค์การอนามัยโลก จังหวัดโกเบ ประเทศญี่ปุ่น จึงเปิดรับหนังสือแสดงเจตจำนง หรือ (Letters-of-Intent) จากนักวิจัยประเทศ ASEAN เพื่อขอทุนวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) หรือการวิจัยเชิงสังเคราะห์ (implementation research) ที่แก้ไขปัญหาในการทำให้การประกันสุขภาพถ้วนหน้ามั่นคงและยั่งยืนในสังคมผู้สูงอายุ ในประเทศอาเซียน คุณสมบัติผู้ขอทุน ทำการวิจัยที่เป็นเชิงบรรยาย (descriptive research) หรือ การวิจัยเชิงสังเคราะห์ (implementation research) มุ่งแก้ไขปัญหาการประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสังคมสูงอายุ ในประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดเนเชีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม งานวิจัยจะต้องแก้ไขอย่างน้อย 1 ปัญหา ตามประเด็นต่อไปนี้ หัวข้องานวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) การจัดตั้งระบบการให้บริการด้านสุขภาพให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการร่วมมือกันระหว่างภาคสุขภาพและสังคม การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และจัดทำโมเดลการจัดหาเงินทุนแบบเปิดสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ที่หลากหลายมากขึ้น  การวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario planning) โดยเฉพาะการระบุความแตกต่างระหว่างนโยบายตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถสร้างผลกระทบด้านสุขภาพในอนาคต ขนาดและขอบข่ายของการให้บริการด้านสุขภาพให้ถึงกลุ่มผู้สูงอายุของภาคเอกชน และหน่วยงานภาคสังคม การใช้จ่ายด้านสุขภาพของกลุ่มอายุ (Age-specific health spending) เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และระบบการกระจายการใช้จ่ายในระบบการให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพ การศึกษารายประเทศ (Country-focused studies) เช่น การวัดผลการให้บริการ ประเด็นสำคัญ และปัญหาด้านการให้บิรการด้านสุขภาพที่กำลังเติบโตขึ้นและซับซ้อน ในแต่ละประเทศ เพื่อมองหาแนวทางในการทำระบบการให้บริการสุขภาพแห่งอนาคต ประโยชน์ต่อการให้บริการของนวัตกรรม ไม่ว่าจะมาเป็นนวัตกรรมสังคม มาจากโครงการ หรือเป็นด้านเทคโนโลยี หัวข้องานวิจัยเชิงสังเคราะห์ (implementation research) การวัดผลกระทบของการเข้าถึงและคุณภาพนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (human resource innovations) โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดการ (deployment) และการยืดอายุผู้สูงอายุ (Retention) และความสมดลในการปรับเปลี่ยนการทำงาน “task shifting” ระหว่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป และผู้ให้บริการด้านสุขภาพในเครือข่าย การวัดผลกระทบของการวางกลยุทธ์การผนวกการดูแลสุขภาพให้เข้ากับคุณภาพชีวิตในทางปฎิบัติ การวัดผลการป้องกันทางการเงิน และประสิทธิภาพในการลดการซื้อบริการเป็นครั้งๆ (out-of-pocket payment) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ การวัดผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ขยายการเข้าถึงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมอำนาจและการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน และการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพระบบการให้บริการด้านสุขภาพ กำหนดการ หมดเขตรับสมัคร 15 กันยายน 2560 ทุนสนับสนุน ประเภทของทุน Category A:  งานวิจัย 5 งานจะได้รับเงินทุนสนับสนุนระยะ 1 ปี สูงถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,920,000 บาท ต่องานวิจัย นักวิจัยหลัก (Principal investigator) ต้องปักหลักอยู่ในประเทศอาเซียน และสามารถทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอื่นได้ (co-investigators) ประเภทของทุน Category B: นักวิจัยหลัก (Principal investigator) ต้องปักหลักอยู่ในประเทศอาเซียนโดยมีนักวิจัยร่วม (Co-investigator) จากภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น งานวิจัย 5 งานจะได้รับเงินทุนสนับสนุนระยะ 1 ปี สูงถึง 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,660,000 บาท ต่องานวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Call for Letters-of-Intent (LOI) 

ร่วมเสนอรายชื่อชิงทุนรางวัล Joke Waller-Hunter Initiative เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

15 สิงหาคม 2560
Opportunity
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืน การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องการผู้นำที่มากด้วยทักษะและความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ องค์กร Joke Waller-Hunter เชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายคนที่กำลังทำงานอยู่ในองค์กรภาคประชาชน (CSOs) โดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านการเป็นผู้นำน้อย เนื่องจากขาดทรัพยากรด้านทฤษฎีและการอบรมฝึกฝน The Joke Waller-Hunter (JWH) Initiative จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในภาคสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนาได้ปลดล็อกศักยภาพของพวกเขา ผ่านทุนการศึกษา สร้างประสบการณ์และฝึกอบรม ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มอำนาจ ความสามารถและความมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรภาคประชาชน (CSOs)  ผู้ได้รับการเสนอชื่อ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดเพศ (สตรีและผู้นำชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ทำงานหรือร่วมงานกับองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม มีสัญชาติประเทศกำลังพัฒนาและระบบเศรษฐกิจที่กำลังเกิดใหม่ มีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเอง มีหลักฐานการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ในเชิงประจักษ์ เข้าใจแนวคิดการพัฒนายั่งยืน (sustainable development) อย่างแท้จริง มีประสบการณ์และผลงานการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาการพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงศักยภาพและความทะเยอทยานที่จะเป็นผู้นำในสายงานของตน เช่น ต้องการเป็นแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนผู้อื่น ต้องการทำงานกับชุมชน มีความเป็นนวัตกร และมีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศหรือภูมิภาคของตน ยินดีที่จะรายงานความคืนหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนเอง มีไอเดียชัดเจนเกี่ยวกับวิธีใช้เงินทุนสนับสนุน เช่น นำไปลงทะเบียนเรียน/อบรม ฝึกงาน เดินทางในโครงการแลกเปลี่ยน เข้าร่วมงานสัมมนา หรือการประชุมระดับสูง ** ผู้ขอทุนไม่สามารถเสนอรายชื่อตนเอง การเสนอรายชื่อ ** ผู้ขอทุนไม่สามารถเสนอรายชื่อตนเอง เป็นผู้ใดก็ได้ในองค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมและเครือข่าย โดยจะเป็นเพื่อนร่วมองค์กรเอง หรือเคยร่วมงานกับผู้ขอทุน กำหนดการเสนอรายชื่อ หมดเขตการเสนอรายชื่อ 1 กันยายน 2560 ประกาศผลผู้ได้รับทุนภายใน 6 สัปดาห์หลังผิดรับการเสนอรายชื่อ รางวัลทุนสนับสนุน  รางวัลทุนสนับสนุนต่อรอบการแข่งขัน มีดังนี้ เงินทุนสนับสนุน 2,500 ยูโร หรือประมาณ 97,000 บาท จำนวน 10 รางวัล เงินทุนสนับสนุน 5,000 ยูโร หรือประมาณ 195,000 บาท จำนวน 4 รางวัล เงินทุนสนับสนุน 7,000 ยูโร หรือประมาณ 273,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม Joke Waller-Hunter Initiative (JWHI)

การแข่งขัน ASEAN IMPACT เปิดรับสมัครแล้ว!

09 สิงหาคม 2560
Opportunity
ASEAN IMPACT CHALLENGE คือโครงการสำหรับนวัตกรจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Sustainable Development Goals ด้วยการร่วมมือกับภาคส่วนอื่นและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการแข่งขันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ และทำให้เกิดผลกระทบทางสังคม ภายใต้กรอบการทำงานเพื่อบรรลุ Sustainable Development Goals โดยปีนี้ หัวข้อประจำปีของ ASEAN IMPACT CHALLENGE ปีนี้ก็คือ นวัตกรรมทั่วถึงเพื่อ ASEAN (Inclusive Innovation for ASEAN) ทางผู้จัดมีความหวังว่าจะค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ จากประชาชนและจากภาคเอกชนที่กำลังทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ด้วยทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถเป็น Start up นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงผลกำไร หน่วยงาน CSR  ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน (SDGs) ด้วยความเป็นผู้ประกอบการและการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วน เป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะต่างๆ ดังนี้ มีการกำหนดปัญหา (problem definition) มีการกำหนดฐานผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ (user base definition) มีหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด (product-market fit) มีวิธีเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ (innovative approach) มีความยั่งยืน (sustainability) มีความสามารถในการขยายงาน (scalability) มีผลกระทบทางสังคม (social impact) มีศักยภาพความเป็นทีมที่ดี (team capacity) แบ่งระยะการทำงาน ออกเป็น 2 ประเภท Early and Scale Stage Innovations ระยะเริ่มต้น มีนวัตกรรมที่กำลังอยู่ระหว่างตั้งต้นจนถึงทดลอง ในรูปแบบเอกสารโครงการ (proposals) ไอเดีย คอนเซ็ปต์ กระทั้งเป็น prototype เป็นนวัตกรรมที่แสดงความสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง แสดงศักยภาพในการสร้างผลกระทบทางสังคมในระยะยาว Scale Stage Innovations ระยะขยายผล มีหลักฐานที่แสดงถึงศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้จริง แสดงศักยภาพในการขยายผลกระทบทางสังคม โดยขยายฐานเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 กันยายน 2560 การสนับสนุน Top 5 ทีมผู้ชนะจากระยะเริ่มต้นและระยะขยายผลจะได้เข้าการแข่งขันระดับภูมิภาครอบสุดท้าย ที่จัดขึ้นภายในงาน Responsible Business Forum on Sustainable Development​ โอกาสรับทุนสนับสนุน ผ่านการ pitch นำเสนอผลงานนวัตกรรมต่อนักลงทุนและองค์กรอื่นๆ อ่านรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ THE ASEAN IMPACT CHALLENGE

SMART ENERGY HACKATHON เปิดรับสมัคร Startup เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงาน

02 สิงหาคม 2560
Opportunity
GIZ ร่วมกับ CalCEF, TechGrind, CU Innovation Hub และ KX จัดงาน Smart Energy Hackathon Southeast Asia ในวันที่ 8-10 กันยายน 2560 นี้ที่กรุงเทพฯ งานนี้ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยิ่งใหญ่ในเอเชีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้แสดงฝีมืออีกทั้งยังนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาแก้ปัญหาด้านพลังงานในปัจจุบัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Smart Energy Hackathon Southeast Asia! คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ที่กำลังมองหาช่องทางทำ Startup ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานในภูมิภาค มีไอเดียเจ๋ง ๆ ที่จะทำให้คนในสังคมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสามารถช่วยไขปัญหาการใช้พลังงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่  13 สิงหาคม 2560 ทุนสนับสนุน เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 133,000 บาท เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 99,000 บาท เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 66,000 บาท เงินทุนสนับสนุนสำหรับผู้ชนะรางวัล People's Choice จำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 33,000 บาท โอกาสในการบ่มเพาะธุรกิจกับ Incubator เพื่อต่อยอดความคิดของคุณไปสู่ผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://smartenergyhackathon.splashthat.com/

ทุน PEMSEA เพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลอย่างยั่งยืน

29 กรกฎาคม 2560
Opportunity
PEMSEA (Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia) หรือ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จัดตั้งการแข่งขัน Youth Grant Competition เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลที่คิดค้นและดำเนินการโดยผู้นำเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก คุณสมบัติผู้รับทุน อายุ 18-30 ปี เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศบรูไน กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ อินโดเนเชีย ญี่ปุ่น สหธารณรัฐประชาชนลาว มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีเหนือ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต หรือเวียดนาม คิดค้นหรือจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยทีมงานจะรับพิจารณาโครงการที่ได้ให้รัฐบาลท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตามหลักยุทธศาสตร์ Integrated Coastal Management - ICM โครงการจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันพาร์ทเนอร์ เช่น PNLC สมาชิกของ PNLG มหาวิทยาลัย รัฐบาลท้องถิ่น NGOในพื้นที่ หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง แผนโครงงานสามารถแสดงความยั่งยืนด้านการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลและทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในเชิงประจักษ์ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กันยายน 2560 ทุนสนับสนุน ทุนสนับสนุนสูงสุด 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 66,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม PEMSEA Launches Youth Grant Competition for 2017

ทุนวิจัย SEAMEO BIOTROP เพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ

18 กรกฎาคม 2560
Opportunity
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือ ซีมีโอ (SEAMEO) เปิดรับสมัครโครงการวิจัย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะ 5 ปี ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับชีวนิเวศเขตร้อน Forging Ahead with Tropical Biology for Environmental and Societal Transformations in Southeast Asia (Tropical BEST-SEA) ภายใต้หัวข้อ Managing biodiversity of ecosystems for greater sustainability and resilience in Southeast Asia การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนและความสามารถในการกลับฟื้นฟูตามธรรมชาติ  ประเภทงานวิจัยที่รับสมัคร Restoration of degraded ecosystem การฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสื่อมสภาพ Sustainable Management of Intensively Used Ecosystems/Landscapes กรจัดการการใช้ทรัพยากรจากระบบนิเวศ หรือภูมิประเทศ อย่างยั่งยืน Conservation and Sustainable Use of Unique Ecosystems/Landscapes of High Biodiversity การรักษาและใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ หรือภูมิประเทศ ที่มีโดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน คุณสมบัติงานวิจัยที่ขอรับทุน สามารถขอทุนวิจัยเพื่อทำ Joint Research Program หรือขอทุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก PhD Thesis Grants Program  จัดทำงานวิจัยเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนและความสามารถในการกลับฟื้นฟูตามธรรมชาติ ในรูปแบบการประเมินค่า ปกป้อง และรักษาองค์ประกอบของระบบนิเวศหรือภูมิประเทศที่โดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพ จากการเสื่อมสภาพ สร้างความเชื่อมโยงของภูมิประเทศและที่อยู่อาศัย และส่งเสริมการฟื้นฟูทางธรรมชาติเมื่อเกิดการรบกวน ทำงานวิจัยออกมาในรูปแบบใดก็ได้ ต่อไปนี้ วิเคราะห์และจัดการการฟื้นฟูตัวเองของธรรมชาติ คิดค้นหลักการและวิธีเข้าถึงการระบุระบบนิเวศที่มีความโดดเด่นและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงด้วยความรวดเร็ว คิดค้นวิธีการจัดการทรัพยากรด้วยที่สามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อมต่างๆ  ประเมินและเฝ้าติดตามความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ คิดค้นวิธีวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของภูมิประเทศและแผนการฟื้นฟู จัดทำแผนภาพและรายการข้อมูล ที่ระบุตำแหน่งป่าไม้ดั้งเดิม (native forest) บริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก (biodiversity hotspots) และบริเวณอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง คิดค้นวิธีวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่เกิดจากการรักษาความหลากหลายของยีน (genetic diversity) และการพัฒนายีน (genetic improvement) วิเคราะห์และร่วมงานกับงานรักษาสิ่งแวดล้อมและนโยบายการรักษาและป้องกันธรรมชาติที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ป้องกันและควบคุมสัตว์คุกคาม ภาวะมลพิษของการขุดเหมืองที่กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ไฟป่า และอื่นๆ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ทุนสนับสนุน ทุนวิจัยสำหรับโครงการ Joint Research Program สูงสุด 100,000,000 รูเปียห์อินโดเนเชีย หรือประมาณ 252,000 บาท  ทุนวิจัยสำหรับโครงการ PhD Thesis Grants Program สูงสุด 50,000,000 รูเปียห์อินโดเนเชีย หรือประมาณ 126,000 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม SEAMEO BIOTROP Calls for Submission of Research Proposals for 2018 and 2019

โครงการ WSD-Handa Fellowship Program เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมนโยบายความปลอดภัย

14 กรกฎาคม 2560
Opportunity
สถาบันวิจัย Pacific Forum จัดทำโปรแกรม Non-Resident WSD-Handa Fellowship เพื่อช่วยเหลือนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพรุ่นใหม่ในเอเชีย สหรัฐอเมริกาและยุโรป ได้เพิ่มความรู้และทักษะเพื่อความเป็นผู้นำแห่งอนาคต คุณสมบัติผู้รับทุน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก และ ต้องการเรียนรู้มากขึ้น เพื่อค้นคิดวิธีที่จะทำให้เกิดการพัฒนามากขึ้น มีสัญชาติ ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้จัดจะให้ความสำคัญแก่ผู้สมัครจากชาติที่กำลังพัฒนา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (สามารถพูดคุยโต้ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนา และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี) สามารถเดินทางเข้าและพักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ รวมถึงในกรณีที่ต้องยืดเวลาการเข้าร่วมโครงการออกไป กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ทุนสนับสนุน เข้าร่วมการประชุมของ Pacific Forum CSIS Young Leaders program 2 - 4 ครั้งต่อปี (โดยงานจะจัดที่ยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างละครั้ง) โอกาสเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย Pacific Forum CSIS ร่วมกับผู้นำรุ่นใหม่ (อายุ 25 - 35 ปี) และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายความปลอดภัย รายละเอียดเพิ่มเติม WSD-Handa Fellowship​

การประชุม Transforming Education Conference for Humanity (TECH) เปิดรับสมัครโครงการเพื่อจัดแสดง

12 กรกฎาคม 2560
Opportunity
สถาบัน UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) ร่วมกับกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลประเทศอินเดีย เปิดรับใบสมัครเข้าร่วมแสดงผลงานในงานประชุมนานาชาติ ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ ‘Transforming Education Conference for Humanity’ (TECH) โดยจะแสดงผลงานในรูปแบบการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น เวิร์กชอป แสดงงานบนแผ่นป้ายอิเล็คทรอนิกส์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และอื่นๆ คุณสมบัติและประเภทของโครงการที่รับสมัคร ไม่จำกัดอายุ เพศ สังกัดหรือหน่วยงาน 21st Century Skills: พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักรียนด้วยวิธีการสอนแบบดิจิทัล โดยสามารถพัฒนาการคำนวณและความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ผ่านการคิดเชิงวิเคราะห์ (critical thinking) และทักษะความสามารถที่จำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะความสามารถทางอารมณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การตระหนักรู้ การเข้าใจ และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยดำเนินงานในรูปแบบ: เกมดิจิทัล การเรียนการสอนแบบดิจิทัล และการสั่งงานออนไลน์ ทักษะความสามารถทางสังคมและทางอารมณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น แพลทฟอร์มดิจิทัลสำหรับ Design Thinking และการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบใดก็ได้ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ในการเรียนรู้ การเสริม Virtual Reality (VR) ในการเรียนการสอนแบบดิจิทัล 21st Century Schools for Inclusive, Equitable and Quality Education: ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบดิจิทัลในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้นักเรียนสามารถออกแบบแผนการเรียนตามความสบายใจและตามอัตราความเร็วในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยตัวนักเรียนเอง โดยพัฒนาการใช้ข้อมูลและมัลติมีเดียในการออกแบบแผนการเรียนให้เจาะความสำคัญไปที่ผู้เรียนรายคน ในรูปแบบ : การศึกษาแบบดั้งเดิม vs. การศึกษาแบบดิจิทัลและการบูรณาการอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นในห้องเรียน  การฝึกอบรมผู้สอนและการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ สำหรับการศึกษาแบบร่วม (inclusive education) ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล การสร้างเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับการใช้จอ การแจกจ่ายงาน และการวัดผล 21st Century Policies for the implementation and mainstreaming of digital pedagogies in educational systems: ดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบดิจิทัลถูกนำไปปฏิบัติจนสำเร้จผลและเข้าถึงการศึกษากระแสหลัก โดยได้จัดทำ: วิธีปฏิบัติตัวอย่าง (best practices) และโมเดลในการปรับนโยบาย การเงิน และการส่งมอบ ให้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการด้านการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ การเรียนการสอนแบบดิจิทัล ควบคู่กับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights) การกำหนดกฏเกณฑ์ และการจัดการทรัพยากรดิจิทัล และอินเตอร์เน็ต โครงการอื่นๆ ที่สร้างสรรค์ผลกระทบด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ดีแก่สังคม กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2560 * หากได้รับการคัดเลือก ท่านจะได้รับแจ้งรายละเอียดเรื่องการเดินทางและค่าใช้จ่ายภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติม TECH 2017: Call for Proposals has been released. Apply NOW!

โครงการ HealthTech Innovation Challenge เปิดรับสมัคร Startup ด้านสุขภาพ

29 มิถุนายน 2560
Opportunity
ต่อเนื่องมาจาก HealthTech Innovation Challenge Accenture ได้ขยายขอบเขตการทำงานให้กว้างขึ้นด้วยการจัดตั้ง HealthTech Innovation Challenge หรือโครงการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ Startup บริษัทชีววิทยาศาสตร์ และองค์กรด้านสุขภาพต่างๆ ที่ต่อสู้กับความท้าทายด้านสุขภาพใหญ่ๆ ของโลก ผ่านระบบ acceleration โอกาสทางการค้า แล็บนวัตกรรม และอีกมากมาย ประเภทของโครงการ Help ME better manage my health ทำอย่างไรให้ลูกค้า (ผู้ป่วย ผู้ดูแล ญาติ) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้อง และได้รับการบริการด้านสุขภาพในเวลาที่เหมาะสม ทำอย่างไรให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจวิธีการดูแลสุภาพและผลการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้มีวิถีชีวิตที่ต้องการจะรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของความรู้ด้านสุขภาพด้งกล่าว  Help ME get better faster ทำอย่างไรให้องค์กรด้านสุขภาพมีบริการด้านแผนการดูแลสุขภาพและการติตตามผลที่นำไปสู้ผลการรักษาที่ดีขึ้น ทำอย่างไรให้หลักฐานด้านปัญหาสุขภาพบนโลกปัจจุบัน และ/หรือ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับความเชื่อทางวัฒนธรรม ถูกนำไปใช้ในสื่อกระแสหลักเพื่อพัฒนาผลการรักษาที่ดีขึ้น Help ME have better and easier access to healthcare ทำอย่างไรให้ประชากรด้อยโอกาส หรือประชากรในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพจากผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ และให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Help keep MY information private and secure ทำอย่างไรให้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพถูกเก็บเป็นความลับอย่างปลอดภัย ในขณะที่ยังสามารถใช้เพื่อแบ่งปัน และทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีขึ้น คุณสมบัติผู้รับทุน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่แก้ไขและพัฒนาการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ หรือจัดการสุขภาพ อย่างสร้างสรรค์ เป็น Startup บริษัทชีววิทยาศาสตร์ หรือองค์กรดูแลสุขภาพ ที่กำลังเติบโต มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งสามารถใช้ในการแสดงวิธีการทำงาน/การให้บริการ และได้ถูกจัดเตรียมเพื่อการแบ่งปันกับพาร์ทเนอร์ของโครงการ ภายใต้ Non-disclosure agreement (NDA) หรือ สัญญาปกปิดข้อมูลเป็นความลับ และกับพาร์ทเนอร์อื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2560 ทุนสนับสนุน เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเดียวกับเพื่อนเจ้าของโครงการ นักลงทุน และ influencers ชั้นนำ การเข้าร่วมและจัดแสดงผลงานใน StartUp Health Festival ระหว่าง การประชุม JP Morgan Healthcare Investor ณ รัฐซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 8 มกราคม 2561 โอกาสในการเป็นที่รู้จักผ่านสื่อมากมาย โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับนวัตกร ผู้นำอุตสาหกรรม และพาร์ทเนอร์มากมาย โอกาสในการฝึกงานภาคปฎิบัติกับ Accenture’s Innovation Architecture ด้วยแนวคิด design-thinking      รายละเอียดเพิ่มเติม HealthTech Innovation Challenge