NEWS

ฟรี! คอร์ส Facilitator’s Guide to Human-Centered Design จาก Acumen

13 ธันวาคม 2560
News

การประชุมแลกเปลี่ยน Ashoka U Exchange 2018 เปิดรับสมัครแล้ว

07 ธันวาคม 2560
Opportunity
การประชุมแลกเปลี่ยนของอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก Ashoka U Exchange คือการรวมตัวผู้ทำงานอยู่ในภาคการศึกษาและสนใจด้านนวัตกรรมสังคมกว่า 700 ท่าน เพื่อจะมาแบ่งปันและร่วมเรียนรู้ไอเดียการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางสร้างนวัตกรรมสังคม ผลิตเครื่องมือสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมในระยะยาว ผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียน ความร่วมมือระหว่างคณะและหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยและงานบริการวิชาการ Ashoka U Exchange ปี 2018 จะจัดขึ้นที่ Babson College ในวันที่ 5-7 เมษายน 2561 ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  กิจกรรมภายในงาน Keynotes โดย Bill Drayton ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Ashoka Sessions Campus Wide Change Impact Measurement Community Engagement Student Engagement Teaching & Curriculum Systems Change Site Visits (เลือก 1 ที่) Bridgespan – กลุ่ม consult ที่ทำงานกับองค์กรภาคสังคม The Base – องค์กรที่ใช้เบสบอลเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนความคิดและชีวิตเยาวชน Innercity Weightlifting – ยิมที่ทำงานกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพียง 1% ในบอสตันและสามารถลดปัญหาเกี่ยวกับอาวุธปืนและการฆาตกรรมได้มากกว่า 50% Artists for Humanity – องค์กรที่ใช้ทักษะการประกอบการอย่างสร้างสรรค์ (creative entrepreneurship) เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่างทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติระหว่างกลุ่มเยาวชน The Daily Table – โมเดลใหม่ของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ทำให้ครอบครัวทุกระดับเข้าถึงอาหารสุขภาพ Babson’s Boston campus – มหาวิทยาลัยที่ยกระดับทักษะผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้กับนักเรียนและชุมชนในบอสตัน Tracks The Grunin Law & Social Innovation Track - ทำความเข้าใจตัวอย่างการสนับสนุนนักศึกษากฏหมายผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาด้านกฏหมายให้เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง The Cross Ashoka Track - เรียนรู้ Ashoka Change Strategies และกิจกรรมสร้างเครือข่าย​ ​​คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นเจ้าหน้าที่ นักศึกษา อาจารย์ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือผู้ประกอบการเพื่อสังคม  เชื่อว่ามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาในการสร้างการเปลี่ยนแปลง สนใจการสร้างนวัตกรรมและการสร้างผลกระทบทางสังคม กำลังสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสังคมในมหาวิทยาลัย ผ่านขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลส่วนตัว และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลนี้จะถูกใช้ในการเตรียมงาน Ashoka U Exchange เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล (ใช้ระยะเวลาการทำ 5-10 นาที)  ชำระค่าบัตรเข้าร่วมงาน บัตรสำหรับอาจารย์และบุคคลทั่วไป ราคา 850 ดอลลาร์ หรือประมาณ 27,700 บาท หรือ บัตรสำหรับนักศึกษา ราคา 475 ดอลลาร์ หรือประมาณ 15,400 บาท (มีจำนวนจำกัด) การเช็คเอาท์ ​​กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2561 สมัครเข้าร่วมงานได้ที่นี่ 2018 Ashoka U Exchange Registration อ่าน 5 เหตุผลที่คุณไม่อยากพลาดงาน Ashoka Exchange

Young ASEAN Leaders Policy Initiative เปิดผู้สมัครจากประเทศไทย

28 พฤศจิกายน 2560
Opportunity
Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI) คือการจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติที่ส่งเสริมเยาวชนตัวแทนประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ในงานวิจัยที่มีศักยภาพในการผลักดันและกำหนดนโยบายด้านสังคมและการเมืองในประเทศนั้นๆ ท่ามกลางควมท้าทายต่างๆ ที่สมาคมอาเซียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อกับประเด็นปัญหาสังคมระดับภูมิภาค 4 หัวข้อดังนี้ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว (Protecting Migrant Workers) การส่งเสริมสิทธิและอำนาจในผู้หญิง (Empowering Women) การจัดการแก้ไขปัญหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Tackling Disruptive Technology) การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ (Promoting Responsible Tourism) คุณสมบัติผู้สมัคร เยาวชนจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ไม่จำกัดแค่ในประเทศาเซียน กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุต่ำกว่า 25 ปี ทุนสนับสนุน สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน YALPI วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าเดินทางไป-กลับจากสนามบิน ค่าเดินทางในประเทศ ค่าที่พัก และค่าอาหาร ในระหว่างการจัดประชุมเชิงวิชาการ YALPI โดยไม่รวมค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ค่าประกันการเดินทาง ค่าวีซ่า (หากมี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโครงการ กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI)​ 

ทุน Ambassadors Fund for Cultural Preservation เพื่ออนุรักษ์และทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

23 พฤศจิกายน 2560
Opportunity
สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทยสนับสนุนการอนุรักษ์และทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยเชื่อว่ามรดกทางวัฒนธรรมคือสิ่งที่ผูกมนุษยชนเข้ากับรากเหง้า และสิ่งที่คอยย้ำเตือนถึงประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ทุน Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) สำหรับโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายการทำงาน ดังนี้: สถานที่ทางวัฒนธรรม การฟื้นฟูโบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ การทำนุบำรุงและปกป้องแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ การทำเอกสารเกี่ยวกับสถานที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ วัตถุโบราณและคลังพิพิธภัณฑ์ การดูแลและอนุรักษ์วัตถุโบราณชิ้นใดชิ้นหนึ่ง หรือการรวบรวมของสะสม (Collection) จากพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และสถาบันใกล้เคียงอื่นๆ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน (manuscripts) โบราณวุตถุหายาก การตรวจสอบการเก็บรักษาและอนุรักษ์โบราณวัตถุ และกลยุทธ์การพัฒนาการเก็บรักษาของพิพิธภัณฑ์ การแสดงออกทางวัฒนธรรม การรวบรวมข้อมูลเพื่อทำเอกสารเกี่ยวกับเพลงพื้นเมือง ภาษาพื้นเมือง และการแสดงพื้นเมือง โดยการสอนหรืออนุรักษ์ให้คงอยู่ การสนับสนุนการอนุรักษ์เทคนิคงานศิลปะพื้นเมือง หรือเทคนิคงานฝีมือ ที่อาจจะสูญหาย ​คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นโครงการไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อเสียงและรับผิดชอบผลของการปฏิบัติงาน เช่น NGO พิพิธภัณฑ์ กระทรวงวัฒนธรรม หรือสถาบันและองค์กรใกล้เคียงที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพเชิงประจักษ์ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ทุนสนับสนุน จำนวนเงินทุนสนับสนุน 10,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 326,900 ถึง 6,538,000 บาท  กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP)

APN Proposal Development Training Workshop เปิดรับสมัครแล้ว

13 พฤศจิกายน 2560
Opportunity
APN (Asia Pacific Network) ร่วมกับ Vietnam Academy of Science & Technology (VAST) รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม Proposal Development Training Workshop (PDTW) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยเวิร์กช็อปการอบรมมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่และผู้เข้าร่วมจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเขียนโครงการ (project proposal) ให้ได้รับทุนสนับสนุน และสร้างแพลตฟอร์มที่จะส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก 18-20 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการ หัวข้ออบรมครั้งนี้ คือ “Disaster Risk Reduction and Community Resilience to Climate Change in Vulnerable Areas” คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้ฝึกหัด อายุต่ำกว่า 40 ปี (นักศึกษา ผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการพิจาาณาเป็นพิเศษ) กำลังทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชา อินโดเนเชีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย กำลังทำงาน หรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการอบรมครั้งนี้ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นผู้ที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์การทำงานในประเด็นดังกล่าวมากกว่า 5 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ ที่สนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ที่มีประสบการณ์การทำงานในประเด็นดังกล่าวมากกว่า 2 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก เป็นนักเรียนหลังปริญญาเอก เป็นนักวิชาการ/นักวิจัยที่สังกัดอยู่ในสถาบันระดับชาติ/ภูมิภาค มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีจดหมายรับรองจาก supervisor มี motivation essay การสนับสนุน การเข้าร่วม Proposal Development Training Workshop (PDTW) ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 10 โครงการจะได้รับทุนจาก APN กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม APN Proposal Development Training Workshop

รางวัล Grassroots Justice Prize เพื่อการส่งเสริมสิทธิด้านกฎหมาย

01 พฤศจิกายน 2560
Opportunity
Legal empowerment is about helping people to know, use, and shape the law.  การส่งเสริมสิทธิด้านกฎหมาย คือการทำให้ชุมชนรู้ ใช้ และมีสิทธิ์มีเสียงในการร่างกฎหมาย การแข่งขัน Grassroots Justice Prize จัดขึ้นทุกสองปีเพื่อให้ยกย่องผลงานขององค์กรและสถาบันรากหญ้าทั่วโลกที่ทำงานส่งเสริมอำนาจทางกฎหมายให้อยู่ในมือของคนทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รางวัลตามหัวข้อต่อไปนี้ นวัตกรรม The Achmed Dean Sesay Memorial Prize for Innovation ศักยภาพการขยายงานและความยั่งยืน The Nomboniso Nangu Maqubela Memorial Prize for Scalability and Sustainability ความกล้าหาญ The Elders’ #WalkTogether Prize for Courage คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร social enterprises สถาบันภาครัฐ รวมทั้งโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วงงานใดก็ได้ ไม่ใช่องค์กรที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกับ Namati โดยตรง โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใช้แนวทางนักกฎหมายชุมชน (community paralegal approach) หรือทำงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางกฎหมายและการตระหนักรู้ในสิทธิขั้นพื้นฐานของตน โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอำนาจทางกฎหมายให้อยู่ในมือของคนทั่วไป เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ปัญหาความอยุติธรรม และปัญหาสังคมอื่นๆ  กำหนดการรับสมัคร หมดเขตการส่งรายชื่อองค์กรที่สมควรได้รับรางวัล (nomination) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หมดเขตการรับสมัคร (application) วันที่ 25 พฤศจิการยน 2560 ทุนสนับสนุน เงินสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 331,000 บาท สำหรับรางวัล The Achmed Dean Sesay Memorial Prize for Innovation เงินสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 331,000 บาท สำหรับรางวัลThe Nomboniso Nangu Maqubela Memorial Prize for Scalability and Sustainability เงินสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 331,000 บาท สำหรับรางวัล The Elders’ #WalkTogether Prize for Courage รายละเอียดเพิ่มเติม Grassroots Justice Prize

โครงการ Talent for Governance สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

27 ตุลาคม 2560
Opportunity
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (civil servants) หลายมุมโลกทำงานอด้วยความยากลำบาก ชุมชนที่พวกเขาสังกัดอยู่มักจะมีลักษณะยากจน ไม่มีการบริการพื้นฐาน มีอัตราการว่างงานสูง และมีปัญหาสิ่งแวดล้อม และมากกว่านั้น องค์กรที่สังกัดก็ยังขาดทุนและพนักงานที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ แต่ยังมีคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นข้าราชการเพื่อบริการคุณภาพและการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น Talent for Governance สนับสนุนนักพัฒนาชุมชนโดยมอบโอกาสในการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้พวกเขาพัฒนาทักษะและรู้จักจุดมุ่งหมายของตนเอง ทุนการศึกษา Talent for Governance สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในระดับท้องถิ่น ผู้ต้องการจะเพิ่มความรู้เชิงปฎิบัติในด้านต่างๆ เช่น การจัดการของเสียหรือน้ำ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การบริการเทศบาลที่เข้าถึงประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนและระบบตรวจสอบ การกระจายอำนาจทางการเงินและภาษีท้องถิ่น ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและการรับมือ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและการต่อต้านคอรัปชั่น คุณสมบัติผู้สมัคร ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากประเทศกำลังพัฒนา (ไม่รวม NGO หรือองค์กรเอกชน) มีแรงบันดาลใจ และไอเดียในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรและสร้างการให้บริการแก่ชุมชนที่ดีขึ้น จำกัดอายุสูงสุด 37 ปี มีประสบการณ์การทำงานในราชการส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 2 ปี และมีหลักฐานความตั้งใจที่จะทำงานในองค์กรต่ออีกอย่างน้อย 2 ปี มีความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษ (ดำเนินด้วยภาษาอังกฤษตลอดทั้งโครงการ) มีความสามารถในการเขียนและตอบโต้ไอเดียของตนเอง สามารถระบุปัญหาและอธิบายโครงการของตนตามความเป็นจริงได้ (ใช้ในการเขียน Back Home Action Plan) ระหว่างโครงการ มีจดหมายสนับสนุนจากผู้จ้างในการเข้าร่วมโครงการ และการสนับสนุนในการดำเนินตามแผนเมื่อจบโครงการ การสนับสนุน การอบรมการที่สถาบัน The Hague Academy for Local Governance ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ การฝึกงานของในนครบาลเนเธอร์แลนด์ ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ โอกาสพบปะเพื่อนร่วมสายอาชีพจากทั่วโลก และโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โอกาสพัฒนาทักษะและรู้จักจุดมุ่งหมายของตนเอง การตั้งต้นพัฒนา Back Home Action Plan โครงการ Talent for Governance จัดทำโปรแกรมในหัวข้อต่างๆ แตกต่างกันโดยสถานที่และช่วงเวลา โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนและระบบตรวจสอบ (Citizen Participation & Accountability) ความเป็นผู้นำสตรี (Female Leadership) ความเป็นผู้นำและการจัดการเทศบาล (Leadership & Municipal Management) การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economic Development) การบริการเทศบาลที่เข้าถึงประชาชน และ (Local Service Delivery & Millennium Development Goals)  การกระจายอำนาจทางการเงินและกองคลังท้องถิ่น (Fiscal Decentralisation & Local Finance) ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและการรับมือ (Climate Change & Resilient Cities)​ หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Talent for Governance Programme

รางวัล World Tourism for Tomorrow 2018 เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

18 ตุลาคม 2560
Opportunity
การประกวดรางวัล Tourism for Tomorrow Awards โดย World Travel & Tourism Council (WTTC) หนึ่งในรางวัลแห่งเกียรติคุณสูงสุดในภาคการท่องเที่ยว ที่ต้องการจะให้การยกย่องและสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน รับการเสนอรายชื่อเพื่อเข้าชิงรางวัล Tourism for Tomorrow Awards 2018 ขอบข่ายการทำงานของปีนี้ได้แก่ ชุมชน (Community) จุดหมายปลายทาง (Destination) สิ่งแวดล้อม (Environment) นวัตกรรม (Innovation) และผู้คน (People) คุณสมบัติผู้สมัคร ทำงานภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวกับด้านชุมชน (Community) จุดหมายปลายทาง (Destination) สิ่งแวดล้อม (Environment) นวัตกรรม (Innovation) และผู้คน (People) บริษัท/องค์กรผู้สมัครจะต้องดำเนินงานมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีบริบูรณ์ และอย่างน้อย 1 ปีบริบูรณ์ สำหรับโครงการการท่องเที่ยวในขอบข่ายความยั่งยืน โดยไม่จำกัดระยะเวลาการทำงานสูงสุด จำกัดการสมัคร 1 ครั้งต่อ 1 บริษัท/องค์กร ในหนึ่งปี จำกัดขอบข่ายการทำงาน 1 หัวข้อต่อ 1 บริษัท/องค์กร เท่านั้น มีจดหมายรับรอง 2 ใบ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางอ้อม กับโครงการหรือบริษัท สามารถเข้าร่วมงาน 2018 Tourism for Tomorrow Awards ณ เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในวันที่ 18-19 เมษายน 2561  รางวัลที่จะได้รับ WTTC สนับสนุนดูแลค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศของแต่หัวข้อ ในการเข้าร่วม รวมทั้งอาหารและที่พัก งาน 2018 Tourism for Tomorrow Awards ณ เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในวันที่ 18-19 เมษายน 2561 ตลอดโครงการ กำหนดการรับมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม RULES AND GUIDELINES​

รางวัล Creating Shared Value เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ สารอาหาร และการพัฒนาชนบท

10 ตุลาคม 2560
Opportunity
ในวาระครบรอบ 10 ปีโครงการ Creating Shared Value ที่เนสท์เล่ร่วมจัดดำเนินงานกับอโชก้า ด้วยความตั้งใจที่จะเฟ้นหา ให้การสนับสนุนและขยายงานที่แก้ไขปัญหาน้ำ ปัญหาโภชนาการด้านสารอาหาร และการพัฒนาชุนชนในพื้นที่ชนบท การร่วมตัวครั้งนี้จะเป็นการร่วมตัวที่ทรงพลังเพื่อให้ผู้ประกอบการสังคมร่วมกันสร้าง co-creation และขยายผลกระทบทางสังคมในชุมชนที่ร่วมงาน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ประกอบการสังคมที่มาจากกิจการสังคม ภาคธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ มีผลงานการสร้างผลกระทบทางสังคมในการแก้ไขปัญหาน้ำ ปัญหาโภชนาการด้านสารอาหาร และการพัฒนาชุนชน ไอเดียการแก้ไขปัญหาได้รับการทดสอบแล้ว มีศักยภาพในการขยายงาน ไม่ว่าจะขยายจำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ หรือการนำโมเดลการแก้ไขปัญหาไปใช้ในพื้นที่หรือชุมชนใหม่ๆ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมโดยการพัฒนาการเข้าถึงสารอาหาร เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล หรือ สร้างผลกระทบจากการจัดการน้ำและพัฒนาการเข้าถึง น้ำสะอาด วิธีการแก้ไขปัญหามีความมั่นคงและเป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถดำเนินงานและพัฒนาได้จริง ผู้ชนะรางวัลจะได้รับ เงินสนับสนุนโครงการจำนวน 500,000 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 17,000,000 บาท การเดินทางไปร่วมงาน 2018 World Water Forum ณ เมืองบราซีเลีย เมืองหลวงของประเทศบราซิล​​ โอกาสการ pitch ในงาน Nestlé Creating Shared Value Council การเข้าร่วม Impact-focused Boot Camp ของอโชก้า  โอกาสสร้างการลงทุนเพื่อสังคมใน Ashoka Accelerator เป็น Ashoka Fellowship ตลอดชีพ​ กำหนดการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Creating Shared Value Prize

โครงการระดมทุน Year-End 2017 GlobalGiving Accelerator เปิดรับสมัครแล้ว

27 กันยายน 2560
Opportunity
GlobalGiving Accelerator ต้องการจะเป็นโอกาสให้คุณและองค์กรของคุณในการเพิ่มทักษะ รู้จักเครื่องมือใหม่ๆ และสร้างฐานผู้สนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าการระดมทุน (crowdfunding) ผ่านโปรแกรมอบรมออนไลน์และร่วมแคมเปญระดมทุน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร (nonprofit) จากประเทศใดก็ได้ ต้องการด้านช่วยเหลือด้านการระดมทุน ต้องการสร้างเครือข่าย และเล่างานขององค์กร สามารถเข้าร่วมโปรแกรมในวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2560 ได้ การสนับสนุนที่จะได้รับ เลือกเข้าร่วมการอบรบหลักสูตรระยะ 2 สัปดาห์ เข้าร่วมแคมเปญ Accelerator ที่คุณจะเรียนรู้วิธีระดมทุนได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ​ หรือประมาณ 166,000 บาทจากผู้บริจาคอย่างน้อย 40 ท่าน ทุนสนับสนุนจาก GlobalGiving จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ​ หรือประมาณ 664,000 บาท ใน matching funding รางวัลโบนัสสำหรับทุกองค์ผู้เข้าร่วม การช่วยเหลือในด้านการสร้างเครือข่าย การช่วยเหลือด้านการเล่างานขององค์กรแบบใหม่และน่าสนใจ ใบประกาศเกียรติคุณจาก GlobalGiving เป็นสมาชิกตลอดชีพในเครือข่าย GlobalGiving และได้รับโอกาสมากมายในการเข้าถึงผู้บริจาคประเภทบริษัทและประเภทรายบุคคล โอกาสในการตีพิมพ์เรื่องราวในสื่อของ GlobalGiving ในฐานะผู้สำเร็จโปรแกรม Accelerator  โอกาสในการตีพิมพ์เรื่องราวใน social media และ newsletter ของผู้บริจาค GlobalGiving ได้รับชุดเครื่องมือ 'สื่อ' ที่จะยกระดับความสำเร็จขององค์กรคุณ กำหนดการรับการสมัคร หมดเขตรับสมัครโครงการ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ประกาศผลรับสมัคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โปรแกรมจัดวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Year-End 2017 Accelerator

ทุน Socially Engaged Art Support เพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม

22 กันยายน 2560
Opportunity
Kawamura Arts and Cultural Foundation ต้องการสนับสนุนโปรเจกต์ศิลปะเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคม (SOCIALLY ENGAGED ART* PROJECT) ผ่านการมีส่วนร่วมของศิลปินกับชุมชนในการใช้ศิลปะแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเลื่อมล้ำ ปัญหาการอบยพ และปัญหาสังคมอื่นๆ โดยโปรเจกต์นั้นจะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับผู้อยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่น ให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคม และสร้างโมเดลสำหรับสังคมที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัฒนธรรมศิลปะกับผู้คนในสังคม ตลอดจนการพัฒนาวัฒนธรรมชั้นสูงในประเทศ *Definition of “Socially Engaged Art” Socially Engaged Art (SEA) is a generic term of artistic activities that aim a certain “change” amongst existing rules and systems through a proactive process of participation and communication with the society, on both daily and social levels. คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดสัญชาติ ไม่จำกัดอายุ เป็นศิลปินหรือองค์กรที่ทำงานในขอบเขตศิลปะร่วมสมัย ทุนสนับสนุน จำนวนทุนสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 เยน หรือประมาณ 296,000 บาท กำหนดการรับการสมัคร หมดเขตรับสมัครโครงการ วันที่ 22 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 2017 Socially Engaged Art Support Grant Application Guideline

ด่วน! SDGs Youth FUNSHOP เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 1 ตุลาคม

14 กันยายน 2560
Opportunity
ในวาระการประชุม 2030 ของสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาและสันติภาพอย่างยั่งยืน กีฬาสามารถเป็นหนทางหนึ่งในการแสวงหาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ยูเนสโก (UNESCO) เปิดรับสมัครผู้นำเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเตเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Sport & SDGs 'FUNSHOP' และเพิ่มการมีส่วมร่วมของเยาวชนในการออกแบบนโยบายกีฬา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและทำให้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดส่วนต่างๆ ของสังคม คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18 - 30 ปี เป็นผู้นำชุมชนที่มีประวัติการมีส่วมร่วมในภาคการกีฬา เป็นผู้นำหรือผู้ประกอบกิจการที่มีบทบาทในการบริหารจัดการทางด้านสังคมกีฬา เป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเต การสนับสนุน เป็นผู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความคิดเชิงบวกและส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ที่มีต่อกีฬา ณ The Phisports Complex กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 เป็นตัวแทนประเทศไทยในการถกประเด็นปัญหาและโอกาสในการส่งเสริมบทบาทของการกีฬาในภาคการพัฒนา เป็น Speaker ในงาน TED Talk Manila ในกรุงมะนิลา ซึ่งจะมีเยาวชนนักขับเคลื่อนผู้สนับสนุนกีฬาตลอดจนผู้แทนของยูเนสโก และองค์กรพัฒนาศักยภาพของเยาวชนการกีฬาเป็นผู้ร่วมรับฟัง กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม SDGs Youth FUNSHOP