NEWS

Johnson & Johnson One Young World Scholarship Program 2019

12 เมษายน 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป Johnson & Johnson Global Community Impact ร่วมกับทีม One Young World มอบทุนสนับสนุนผู้นำเยาวชนด้านสุขภาพจำนวน 12 คนจากทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมโครงการ “Johnson & Johnson One Young World Program 2019” Johnson & Johnson Global Community Impact ให้การสนับสนุนผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีสุขภาวะของมนุษยชาตินั้นต้องให้ความสำคัญผู้คนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ชุมชนและระบบสาธารณสุขสามารถระบุความจำเป็นด้านสุขภาพให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ทีมงานมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้นำเยาวชนด้านสุขภาพระดับชุมชนและระดับโลก เพื่อพัฒนาทักษะและสนับสนุนเครื่องมือที่พวกเขาต้องการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนที่ขาดแคลน โครงการ Johnson & Johnson One Young World Scholarship Program .ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องสละเวลาประมาณ 10% ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ด้วย   รางวัลที่จะได้รับ เข้าร่วมโครงการ Johnson & Johnson One Young World Program รับการโค้ชส่วนตัวกับผู้นำ Johnson & Johnson ทำงานร่วมกับผู้แทน Johnson & Johnson 2019 ในรูปแบบทีมบัดดี้ผ่านโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิชาการ  6 เดือน โดยการแชร์ทักษะและความรู้ เข้าร่วม the J&J OYW pre-workshop และร่วมรับประทานอาหารเย็นในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เข้าร่วม the J&J OYW debrief session และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมพูดคุยใน webinars และประชุมสายในช่วงเวลาของโครงการ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม One Young World Summit 2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงลอนดอน ที่พักห้องเดี่ยวในวันที่ 21-25 ตุลาคม อาหารเช้า เที่ยง และเย็นตลอดการเข้าร่วมงาน การเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่จัดงาน เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในงาน   คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไข ผู้สมัครจะต้องทำงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนที่ขาดแคลน ผู้สมัครสามารถเป็นพยาบาล พยาบาลผดุงครรภ์ สาธารณสุขชุมชน หมอ ผู้ประกอบการสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพดิจิทัล หรือ ทำงานให้กับกิจการเพื่อสังคม หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือด้านสุขภาพ เมื่อได้รับเลือก ผู้ชำนาญการด้านสาธารณสุขในกลุ่มข้าราชการ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง และอาจจะต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางสุขภาพจากทีม Johnson & Johnson ก่อนที่จะได้ยืนยันการมอบทุนสนับสนุน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถสละเวลา 10% ของตนเองเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในระหว่างเดือนกันยายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 มีความเป็นผู้นำ มีหลักฐานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม เข้าใจปัญหาระดับชุมชนและ/หรือระดับนานาชาติ การบันทึกไอเดียที่มีอิทธิพลและสร้างสรรค์ มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันและเรียนรู้จากผู้อื่น ทักษะที่ควรมี กระตือรือร้น คล่องแคล่ว สร้างสรรค์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ร่วมทีมที่ดี สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี และทักษะด้านการจัดการโครงการ (Project management)   สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ หมดเขตรับสมัคร 6 พฤษภาคม 2562  

9th Social Business Day 2019

08 เมษายน 2562
News
งาน Social Business Day ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2019 เกี่ยวกับข่าว ขอเชิญร่วมงาน Social Business Day ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยยูนัสเซ็นเตอร์ ธากา และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ งาน Social Business Day เป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและและแลกเปลี่ยนไอเดียที่ล้ำสมัยและแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจเพื่อสังคมจากทั่วทุกมุมโลก โดยผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจเพื่อสังคม ในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายวงการทั้งระดับนานาชาติและท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน แกนนำภาคสังคม องค์กรไม่แสวงหากำไร นักเรียน และนักลงทุน ที่เชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเครือข่ายของธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งธีมของงานในปีนี้คือ “Making Money is Happiness, Making Other People Happy is Super Happiness" สมัครเข้าร่วมได้ที่ Event Registration * กิจกรรมนี้มีค่าบัตรเข้าร่วมงาน นักศึกษา 1,256- / บุคคลทั่วไป 3,760- (ไม่รวม Opening Dinner) หรือ 5,040- (รวม Opening Dinner) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 9th Social Business Day เกี่ยวกับยูนัสเซ็นเตอร์ ยูนัสเซ็นเตอร์ (Yunus Centre) องค์กรในธากาประเทศบังกลาเทศ เป็นศูนย์รวมคณะทำงานวิจัยและสนับสนุนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งทำงานในด้านการบรรเทาความยากจนและความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ปรัชญาของศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนัส ( ผู้ก่อตั้ง “กรามีนแบงค์” และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในปีพ.ศ. 2549) และมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะ

4th IUCN Photo Contest – My Place in Nature: Aspiring Photographers Worldwide

02 เมษายน 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป IUCN หรือ International Union for Conservation of Nature ร่วมกับ Commission on Ecosystem Management (CEM) และ Thematic Group Red List of Ecosystems (RLE) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “My Place in Nature” ภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวดต้องสัมพันธ์กับหัวข้อ “My Place in Nature” โดยสามารถส่งเข้าประกวดได้ 2 แบบ คือ ภาพเดี่ยว (Individual Photo) และ ซีรี่ส์ภาพถ่าย (Series of Photos) ภาพถ่ายทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดจะถูกคัดเลือกในรอบแรกโดยคณะกรรมการ  และภาพถ่ายที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากคณะกรรมการ จะผ่านเข้ารอบต่อไปและใช้เกณฑ์การตัดสินโดยให้ปรระชาชนทั่วไปเป็นผู้ประเมินผลงาน รางวัลที่จะได้รับ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นภาพที่รับการรวมคะแนนสูงสุดทั้งหมดจากทั้งกรรมการและภาคประชาชน โดย IUCN Red List of Ecosystem จะเป็นผู้ประกาศบนโซเชียลมีเดีย และนำภาพไปจัดแสดงที่ IUCN World Conservation Congress ที่จะจัดขึ้นในปี 2020 ที่เมือง Marseille ในประเทศฝรั่งเศส ขั้นตอนการสมัคร อ่านกติกาการเข้าประกวดโดยละเอียด ผู้สมัครสามารถเลือกส่งได้ทั้ง ภาพเดี่ยว และ ซีรี่ส์ภาพ ผู้สมัครต้องรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับภาพแต่ละภาพ เช่น ชื่อภาพ, คำบรรยาย, ประเทศ, สถานที่ และ วันที่ ภาพทถ่ายต้องมีความสัมพันธ์กับธีม “My Place in Nature” และฟอร์แมตของภาพถ่ายคือ  JPG หรือ PNG กรอกใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ภาพถ่ายที่ส่งโดยเยาวชน ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนส่งเข้าประกวด คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครทั่วโลกสามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพต้นฉบับจากช่างภาพผู้มีสิทธิ์นำไปใช้ได้เท่านั้น ภาพภ่ายที่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สามารถนำส่งเข้าประกวดได้ ผู้สมัครสามารถแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับระบบนิเวศน์และพื้นที่ของตนเองในธรรมชาติ ผู้สมัครสามารถเก็บภาพของสถานที่หรือเหตุการณ์ในธรรมชาติที่ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจอย่างมาก เพราะความสวยงาม ความมีพลัง หรือความแปลกใหม่ และแชร์ภาพของระบบนิเวศใดก็ได้ ทั้งแบบที่ไม่มีผู้คนแทรกแซง หรือ ถูกเปลี่ยนแปลงโดยฝีมือมนุษย์ ภาพที่เคยได้รับรางวัลประกวดภาพถ่ายมาก่อนแล้ว ไม่สามารถนำส่งเข้าประกวดครั้งนี้ได้ สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ หมดเขตรับสมัคร  30 เมษายน 2562  

งาน Southeast Asian Social Innovation Network ครั้งที่ 2

27 มีนาคม 2562
News
SEASIN ชวนนวัตกรสังคม 1) ส่งบทคัดย่อ Abstracts เพื่อนำเสนอ 2) ส่ง Roundable Proposals เป็นหัวข้อชวนถกประเด็นในวงคุย และ 3) ชวนนวัตกรสังคมที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมานำเสนอแผนการสร้างหรือนวัตกรรมสังคมที่กำลังสร้างอยู่ และรับ feedback  ในงานประชุมนานาชาติ Southeast Asian Social Innovation Network ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ที่กรุงเทพ  โดยมีธีมการประชุมหลักในหัวข้อ Exploring the Asian Social Innovation Experience - Theory and Practice หรือ ประสบการณ์ด้านนวัตกรรมสังคม ทั้งเชิงทฤษฎี หรือเชิงปฎิบัติ และมีหัวข้อย่อย ดังนี้ Universities Enabling Social Innovation  Social Innovation the Sustainable Development Goals  Public Policy and Social Innovation Measuring, Growing, Scaling and Sustaining Social Impact Social Investment and Social Finance Education and Training for Social Innovation  Theory and Practice in Asia – Regional and Geographical Aspects of Social Innovation Open Stream รายละเอียดเอกสารในการสมัคร Call for Abstracts ส่งบทคัดย่อผลงาน ภาษาอังกฤษ  ความยาวไม่เกิน 200 คำ ไม่รวมอ้างอิง ใน Format ไฟล์ Microsoft Word  ฟอนต์ Times New Roman pt.12 Double Spacing  ผู้ส่งทำผลงานออกมาในรูปแบบวิจัย กรณีศึกษา พรีเซนเทชั่น หรือในรูปแบบอื่นๆ เชียนจากประสบการณ์การฝึกฝนและการตัดสินใจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมสังคม ภายใต้หัวข้อที่กล่าวข้างต้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญให้ส่ง Extended Abstract (ความยาวไม่เกิน 1,000 คำ) เพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุม    Roundtable Proposals  Roundtable คือวงคุยที่ประกอบไปด้วยผู้ทำงานด้านนโยบาย นักวิชาการ นวัตกรสังคม มาร่วมถกประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมสังคม ภายใต้หัวข้อที่กล่าวข้างต้น ส่ง Proposal นวัตกรรมสังคมที่ต้องการชวนถกในวง เป็นภาษาอังกฤษ  ความยาวไม่เกิน 400 คำ ไม่รวมอ้างอิง ใน Format ไฟล์ Microsoft Word  ฟอนต์ Times New Roman pt.12 Double Spacing  พร้อมระบุ keyword 3-5 คำ  ลักษณะหรือคุณสมบัติผู้ที่ต้องการให้ร่วมวง  และกำหนดระบบคัดกรองผู้ร่วมวงคุย (ถ้ามี)   Students of Social Innovation SEASIN เห็นความสำคัญของเยาวชนในฐานะผู้แก้ไขปัญหาสังคม จึงต้องการเชิญชวนให้เยาวชนและนักวิชาการรุ่นใหม่เข้าร่วมงานและนำเสนอแผนงานและผลงานของพวกเขา เพื่อรับ feedback จากนักวิชาการรุ่นพี่ และชวนถกประเด็น ส่งใบสมัคร ภาษาอังกฤษ  ความยาวไม่เกิน 200 คำ ไม่รวมอ้างอิง ใน Format ไฟล์ Microsoft Word  ฟอนต์ Times New Roman pt.12 Double Spacing    หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ขยายเวลารับสมัครจากเดิม วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seasin-eu.org/ ส่งบทคัดย่อได้ที่ contact@seasin-eu.org 

City & Community Innovation Challenge 2019

27 มีนาคม 2562
Opportunity
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019) เกี่ยวกับข่าว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019) เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ โดยมีหัวข้อเปิดรับ ดังนี้ 1. นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (Innovation for Disaster Risk Management) • การป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงภัยพิบัติ • การเตรียมความพร้อมต่อการเผชิญภัยพิบัติ • การรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์ • การบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น • การฟื้นฟู (การซ่อมสร้าง หรือการฟื้นคืนวิถีชีวิต) 2. นวัตกรรมบริการสาธารณะ (Public Service Innovation) • การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน • การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน • การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ • ความโปร่งใสในการดำเนินงาน • การเข้าถึงบริการสาธารณะ • การแก้ปัญหาต่างๆในเมืองและชุมชน • การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง (Enhancing Livelihoods of Vulnerable Groups)   • การลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม • การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ • ความเท่าเทียมทางเพศ • นวัตกรรมสำหรับผู้พิการ • ความเท่าเทียมด้านการศึกษา • การจัดการระบบสุขภาพ • นวัตกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาส คุณสมบัติผู้สมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนที่จะได้รับ เงินทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ โครงการละไม่เกิน 1,500,000 บาท วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่ http://www.nia.or.th/CITY กรอกข้อมูลโครงการและส่งมายัง สำนักงานฯ ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ social@nia.or.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ City & Community Innovation Challenge 2019 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2562

Submit Your Ideas and Projects for Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019

26 มีนาคม 2562
Opportunity
ยูเนสโก (UNESCO) ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมส่งไอเดียและโปรเจกต์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน The Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019 เกี่ยวกับข่าว ยูเนสโกเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมส่งไอเดียและโปรเจกต์เข้าประกวดในโครงการ The Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019 กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Global Action Programme (GAP) ของยูเนสโก ในหัวข้อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับโลกที่ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างโลกอย่างยั่งยืน เวทีนี้ต้องการผลักดันเยาวชนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 35 ปี ทั่วโลกเข้ามาร่วมกันสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้น ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งไอเดียและโปรเจกต์ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางสังคม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าจาก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) คุณสมบัติผู้สมัคร อายุระหว่าง 15 - 35 ปี ส่งไอเดียเชิงนวัตกรรมซึ่งสามารถเป็นกิจการที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคม นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นองค์กรที่มาจากภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร หรือโปรเจกต์ที่ยังไม่เป็นทางการ สามารถส่งไอเดียเข้าประกวดแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ รางวัลที่จะได้รับ รางวัลจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ลำดับ (Grand Prize, 2nd Prize, 3rd Prize) และรางวัลขวัญใจประชาชน (People’s Choice Prize) ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้ หมวดไอเดียยอดเยี่ยม: ไอเดียที่มีความเป็นนวัตกรรมและสามารถวางแผนเพื่อนำไปดำเนินงานให้เกิดขึ้นจริงได้ (อาจเกิดจากคนในทีม หรือบุคคลอื่นนำไปใช้) หมวดโปรเจกต์ยอดเยี่ยม: กิจการที่กำลังดำเนินการและมีผลลัพธ์ทางสังคมที่ชัดเจน ผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง (Grand Prize) และรางวัลขวัญใจประชาชน (People’s Choice Prize) จะได้รับเหรียญทองและประกาศนียบัตร ผู้ชนะรางวัลที่สอง (2nd Prize) จะได้รับเหรียญเงิน และประกาศนียบัตร ผู้ชนะรางวัลที่สาม (3rd Prize) จะได้รับเหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร ผู้เข้าผ่านเข้ารอบที่เหลือทั้งหมดจะได้รับเหรียญรางวัลชมเชย รางวัล Entrepreneurship Campus สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 3 คน ทั้งสามจะได้รับเหรียญรางวัลจาก Entrepreneurship Campus   ผลผู้ชนะรางวัลที่ 1 - 3 และ รางวัล Entrepreneurship Campus จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ในงาน Entrepreneurship Summit ที่เมืองเบอร์ลิน ในเดือนตุลาคม 2562 สมัครเข้าร่วมและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Youth Citizen Entrepreneurship Competition 2019 หมดเขตรับสมัคร วันที่  31 กรกฎาคม 2562

5th Youth Leadership Workshop on Global Citizenship Education

23 มีนาคม 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป The Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 19-28 ปี ผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ 5th Youth Leadership Workshop ในหัวข้อ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education หรือ GCED) ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 ถึง 9 มิถุนายน 2562 เวิร์คชอปหนึ่งสัปดาห์นี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังและความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำเยาวชนทั่วโลก ในค้นหากลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Developments Goals) และสามารถนำโครงการนวัตกรรมไปใช้ในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกและสิทธิมนุษยชน เวิร์คชอปนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึง GCED มากขึ้นแล้ว ยังเปิดโอกาส ให้ผู้นำเยาวชนได้มีบทบาทสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำ GCED ในระดับที่กว้างขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้นำเยาวนมีความความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของพลเมืองโลกและสิทธิมนุษยชน เพื่อจัดการอภิปรายให้ผู้นำเยาวชนได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และเริ่มแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมเพื่อให้โครงการของ GCED ประสบความสำเร็จในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค เพื่อหาโครงการนวัตกรรม ด้าน GCED ที่ริเริ่มสร้างสรรค์โดยผู้นำเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ   รางวัลที่จะได้รับ ทางผู้จัดจะดูแลค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมตั้งแต่ ที่พัก อาหาร และการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และ ค่าประกันการเดินทางระหว่างการเข้าร่วมเวิร์คชอป แต่ผู้เข้าร่วมต้องชำระค่าวีซ่าและการเดินทางไปกลับระหว่างสนามบินด้วยตนเอง และหากผู้เข้าร่วมต้องการทำประกันสุขภาพระหว่างเข้าร่วมโครงการ จะต้องดำเนินการด้วยตนเอง คุณสมบัติผู้สมัคร มีอายุ 19 ถึง 28 ปี เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2534 และ 2543 เท่านั้น มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเยาวชนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี เข้าเรียนและสอบผ่านคอร์ส “Voices of Youth: Youth Advocacy for GCDE” ทางแคมปัสออนไลน์ของ GCED (www.gcedonlinecampus.org) จนจบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี   สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2562  

Young Water Fellowship Program: Empowering Young Leaders from Low and Middle Income Countries

20 มีนาคม 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Young Water Fellowship (YWF) เพื่อให้เยาวชนจากประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางได้พัฒนาโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำ สุขอนามัย มลพิษทางน้ำ และปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยให้การอบรม ให้เงินสนับสนุนโครงการ และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่ละปี YMF จะมอบโอกาสได้ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่จำนวน 10 คน ให้สามารถออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการเกี่ยวกับน้ำที่สามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนพวกเขา และช่วยในการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG#6 (Water and sanitation for all) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Cewas’ Start-up Training Programme ได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ มีโอกาสสร้างเครือข่ายภายในภาคผู้ประกอบการสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำ และโอกาสได้รับเงินระดมทุนในการเริ่มต้นโครงการสูงสุด ถึง 5,000 ยูโร ในปี 2018, 2019 และ 2020 YWF จะเน้นไปยังกลุ่มผู้ประกอบการสังคม และขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดด้านกิจการเพื่อสังคม (หรือโครงการที่สามารถเปลี่ยนเป็นกิจการเพื่อสังคมได้) โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแก้ปัญหาน้ำ สมัครเข้าร่วมโครงการ   รางวัลที่จะได้รับ Training : ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Cewas’ Start-up training และได้รับการฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน (IWRM), การบริหารจัดการโครงการ (project management), เรื่องธุรกิจ (business), ปัญหาเรื่องน้ำกับเพศสภาวะ (water and gender), การนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SCG 6 Mentorship: ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการของตน ซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและคำแนะนำต่างๆ โดยรวม Project Implementation: ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้โอกาสเพื่อระดมทุนสูงสุดถึง 5,000 ยูโร หรือ ราวๆ 180,000 บาทเพื่อเริ่มดำเนินโครงการ   คุณสมบัติผู้สมัคร อายุระหว่าง 18-30 ปี ในวันที่สมัคร เป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนริเริ่มโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเรื่องน้ำในประเทศของตนให้ดีขึ้น โครงการจะต้องอยู่ในขั้นเริ่มต้น และมีความสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นองค์กรเพื่อสังคมได้ เช่น มีปัจจัยหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างความยั่งยืนในอนาคต) เป็นผู้มีสัญชาติมาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ ถึงปานกลาง ผู้สมัครจากประเทศไทยสามารถเข้าร่วมได้ มีหนังสือเดินทางที่ใช้งานได้และสามารถเข้าร่วมเวิร์คชอปที่ยุโรปได้ในวันที่ 3-7 กันยายน 2562 (วันที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้) ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม ทาง YFM จะเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่ตั๋วเครื่องบิน การเดินทางในยุโรป ที่พัก และอาหาร แต่ผู้สมัครจะต้องชำระค่าวีซ่าและการเดินทางไปกลับระหว่างสนามบินด้วยตนเอง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ควรอยู่ในระดับปานกลางหรือ Intermediate เป็นอย่างน้อย) สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หมดเขตรับสมัคร 24 มีนาคม 2562  

Access Agriculture: 2019 Young Entrepreneur Challenge Fund

13 มีนาคม 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป Access Agriculture เชิญชวนผู้ประกอบการสังคมเข้าร่วม 2019 Young Entrepreneur Challenge Fund เพื่อร่วมเสนอแนวคิดในการสร้างธุรกิจ หรือขยายธุรกิจ ในรูปแบบวีดีโอด้านเกษตรกรรม  Access Agriculture เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนการแบ่งปันวีดีโอที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำฟาร์มและผลิตอาหารในซีกโลกใต้ เกษตรกรในเขตละตินอเมริกา แอฟริกาและเอเชียสามารถเรียนรู้จากเพื่อนเกษตรกรในทวีปต่างๆ ทั่วโลก และด้วยการสร้างทักษะทาง ICT และเครือข่ายเยาวชนหญิงและชาย พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพ และทำให้กลุ่มเยาวชนและผู้หญิงหันมาสนใจด้านเกษตรกรรมมากขึ้น   ในกิจกรรมนี้ ผู้ชนะ 5 คนหรือกลุ่ม จะได้รับการคัดเลือกโดยตัดสินใจจากความแปลกใหม่ และแผนธุรกิจที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ อาจมีจำนวนผู้ชนะมากกว่าที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับการงบประมาณและการจัดสรรของกองทุน   รางวัลที่จะได้รับ ได้สิทธิในการใช้ Digisoft smart projector ในรูปแบบสัญญากู้ยืมเป็นระยะเวลา 18 เดือน และหลังจากนั้น จึงจะได้สิทธิเป็นเจ้าของ projector โดยสมบูรณ์ ซึ่ง projector นี้ที่มี built-in computer และแหล่งข้อมูลวีดีโอมากมายกว่า 200 วีดีโอ รวมกว่า 75 ภาษา รวมถึงภาษาท้องถิ่นทั่วโลก ซึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรีและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรืออินเตอร์เน็ต ผู้ชนะจะต้องเริ่มใช้ Projector ในระยะเวลา 3 เดือนนับจากเซ็นสัญญา เพื่อดำเนินตามแผนธุรกิจเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 18 เดือน พร้อมส่งรายงานความเคลื่อนไหวให้กับกองทุน ค่าขนส่ง projector คำแนะนำการใช้ในการจัดการแผนธุรกิจ คอนเนคชั่นระหว่างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ท่านอื่นๆที่จะช่วยให้ผู้สมัครได้แบ่งปันประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ หรือความหลากหลายบนแผนธุรกิจของพวกเขา   คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครรายบุคคล หรือแบบกลุ่มไม่เกิน 4 คน นำเสนอได้ทีมละ 1 โครงการ อายุไม่เกิน 30 ปี มาจากประเทศในทวีปอเมริกาใต้-ละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชียแฟซิฟิก ต้องลงทะเบียนและ log in ใน Access Agriculture ก่อนส่งใบสมัคร   สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ หมดเขตรับสมัคร     21 มีนาคม 2562  

Innovation in value chains for food and nutrition security (26-27 Mar 19)

07 มีนาคม 2562
News
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 25.0px; font: 14.0px 'TH Sarabun New'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 16.0px; font: 14.0px 'TH Sarabun New'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 14.0px; font: 14.0px 'TH Sarabun New'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff; min-height: 18.0px} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 27.0px; font: 14.0px 'TH Sarabun New'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 23.0px; font: 14.0px 'TH Sarabun New'; color: #103cc0; -webkit-text-stroke: #103cc0; background-color: #ffffff} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {text-decoration: underline ; font-kerning: none; color: #103cc0; -webkit-text-stroke: 0px #103cc0} span.s3 {font-kerning: none; color: #fb0007; -webkit-text-stroke: 0px #fb0007} span.s4 {font-kerning: none; color: #000000; -webkit-text-stroke: 0px #000000} เกี่ยวกับงาน เชิญชวนเข้าร่วมงานนวัตกรรมการเพิ่มคุณค่างานผลิตสำหรับความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ในเชิงความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจภาคเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers จัดโดย Global Initiatives องค์กรตัวกลางซึ่งสนับสนุนความร่วมมือในจัดการประเด็นปัญหาสังคม จากการรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดในที่มีอยู่และเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปผ่านงานภาพยนต์ งานอีเวนท์ และสื่อต่างๆ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ ให้เข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้วย นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหรกรรมการผลิตอาหารจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2050 เพื่อตอบรับกับความต้องการอาหารของประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น นวัตกรรมเหล่านี้ถูกสอดแทรกอยู่ในทุกระดับของระบบอาหาร นับตั้งแต่เกษตรกรรายย่อยไปจนถึงผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งวัตถุดิบ กระบวนการแพ็ค ไปจนถึงรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไป ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะถูกยกขึ้นมากล่าวถึงในงาน พร้อมการนำเสนอแนวคิดและไอเดียใหม่ๆ จากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นทำหน้าที่ให้ข้อมูลระดับภูมิภาคเกี่ยวกับระบบอาหารในปัจจุบัน ภายในงานรวบรวมองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหาร ผู้ที่ทำงานรับผิดชอบเรื่องเกษตรกรรมและโภชนาการโดยตรงในบริษัท รัฐบาล สถาบันทางการเงิน และ NGO กว่า 400 องค์กร ตัวแทนจากแต่ละองค์กรจะร่วมกันแชร์องค์ความรู้และไอเดีย ลงกลุ่มสนทนาเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการแก้ไขปัญหา งานนี้เหมาะกับ องค์กรภาคธุรกิจ ภาคสังคม รัฐบาล และ NGO ผู้ที่มีความสนใจหรือกำลังทำงานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม การผลิตอาหาร และโภชนาการอาหาร มองหาไอเดีย องค์ความรู้หรือนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาที่เกิดในภาคเกษตรกรรม การผลิตอาหารและโภชนาการอาหารจากทั่วโลก สมัครเข้าร่วมได้ที่ Registration * งานนี้มีค่าบัตรเข้าร่วมราคา $500 ** พิเศษสำหรับชาว School of Changemakers สามารถกรอกรหัส ASHOFCRBFTH19D ในช่อง Enter Promotional Code option จากนั้นกดเลือก NGO/Student or All-Access Pass เพื่อรับส่วนลดสำหรับค่าบัตรจำนวน 20% หากน้องๆ (อายุเกิน 16 ปี) หรือมีผู้ใครสนใจเรื่องความยั่งยืน การเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และ อยากเป็นอาสาสมัครในงานนี้ โดยทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ลงทะเบียน ดูแลสปีกเกอร์ จดโน๊ต ถ่ายภาพ จับเวลา ฯลฯ สามารถสมัครได้ที่ สมัครเป็นอาสาสมัครในงาน ได้ที่นี่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ melissa.wong@globalinitiatives.com ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Responsible Business Forum on Food and Agriculture

“Starting, growing and scaling a social enterprise" by The British Embassy Bangkok

05 มีนาคม 2562
News
ที่มาที่ไป การจะเปลี่ยนแปลงโลก โดยผ่านกิจการเพื่อสังคมนั้น จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างปฏิเสธไม่ได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการค้นหาปัจจัยสำคัญในการริเริ่ม เสริมสร้าง และขยายกิจการเพื่อสังคม โดยเน้นในเรื่องการทำความเข้าใจโมเดลธุรกิจ และกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมทุกคน Workshop นี้นำโดยผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร Dr. Belinda Bell เธอเป็นผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและจัดโปรแกรมต่างๆ ที่ Cambridge Centre for Social Innovation เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสังคม พร้อมกับการสอน Social Innovation ในระดับปริญญาโท นอกจากนี้เธอยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบโมเดลในการหาเงินทุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกด้วย   อีเว้นท์นี้เหมาะกับใคร ผู้ประกอบการสังคมทุกคน   สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในงาน ธีมหลัก : การสร้างกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน Business Model Canvas (BMC) framework วิธีการประยุกต์ใช้ BMC กับการประกอบกิจการเพื่อสังคม การบริหารการเงินสำหรับกิจการสังคม ความคาดหวังของนักลงทุนในการประกอบกิจการเพื่อสังคม แหล่งหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการเพื่อสังคม วิธีการสร้างความมั่นคงทางการเงินของกิจการเพื่อสังคม   กำหนดการ วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา: 16.00 - 17.30 สถานที่: British Embassy Bangkok เลขที่ 14 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   เงื่อนไขการเข้าร่วม คอร์สอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น แต่ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนออนไลน์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่นี่   ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก  

U.S. Mission to ASEAN: YSEALI Professional Fellows Program

02 มีนาคม 2562
Opportunity
  ที่มาที่ไป U.S. Mission to ASEAN กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ YSEALI Professional Fellows Program เพื่อเฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่อายุระหว่าง 25-35 ปี ไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ และมีโอกาสทำงานโดยตรงกับองค์กรในอเมริกา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับสนใจของแต่ละบุคคล ซึ่งในระหว่างเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสได้พัฒนาทักษะจากการลงมือทำจริง ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ ทั้งยังได้สร้างเครือข่ายในการทำงานอีกด้วย หัวข้อที่เปิดรับ Civic Engagement สำหรับผู้นำภาคประชาสังคมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ถูกละเลย Economic Empowerment สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ Sustainable Development and the Environment สำหรับนักวางผังเมืองและพื้นที่สีเขียว และผู้อำนวยการการวางแผน การพัฒนาอย่างยั่งยืน นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และผู้นำองค์กรอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยังยืน คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้นำรุ่นใหม่จาก 11 ประเทศสมาชิก YSEALI  ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิมปินส์, สิงคโปร์, ไทย, ติมอร์-เลส ผู้ที่กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในภาคประชาสังคม เอกชน และภาครัฐ อายุ 25-35 ปี กำลังทำงานและมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี มีประวัติผลงานที่ตรวจสอบได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชุมชน สถาบัน หรือบริษัท สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว คุณสมบัติของผู้ได้รับการเลือก มีประวัติผลงานที่ตรวจสอบได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับในชุมชนหรือองค์กรที่ทำงานได้ แสดงให้เห็นถึงความรู้ หรือประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้ Civic Engagement, Economic Empowerment, Governance and Society, Sustainable Development, Development มีความรับผิดชอบและความสนใจในการบริการชุมชน อาสาสมัคร และ การให้คำปรึกษา มีความสนใจอย่างจริงจังในการเรียนรู้เกี่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาคมอาเซียน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นมืออาชีพสูงเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและเป็นมืออาชีพ มีความตั้งใจจะกลับยังประเทศบ้านเกิดเพื่อนำความรู้และทักษะมาพัฒนาชุมชน ประเทศ และภูมิภาคของตนเอง ควรเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยในการทำงาน เรียน หรือการท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา หมดเขตรับสมัคร Civic Engagement: 30 มีนาคม 2562 Economic Empowerment: 1 เมษายน 2562 Sustainable Development and the Environment: 30 มีนาคม 2562   สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ หมายเหตุ: รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น