NEWS

Visual Aids Call for Video Proposals: Day With(out) Art 2019

01 มีนาคม 2562
Opportunity
เกี่ยวกับทุน Visual AIDS องค์กรศิลปะในเมืองนิวยอร์กที่ตั้งใจใช้ศิลปะ การจัดทำนิทรรศการ ผลิตและนำเสนอโปรเจกต์จากศิลปิน และสื่อสิ่งพิมพ์ มาเป็นตัวผลักดันการแก้ปัญหาเรื่อง HIV และโรคเอดส์ เชิญชวนศิลปินและผู้ผลิตภาพยนต์ทั่วโลกส่งโครงการขอทุนเพื่อผลิตสื่อวีดีโอสั้น และโอกาสแสดงผลงานที่สถานจัดแสดงกว่า 100 แห่งทั่วโลก เพื่อฉลองวันครบรอบ 30 ปี ของ Day With(out) Art  ประเด็นปัญหาที่ Visual AIDS ต้องการให้ทุน สถานการณ์ปัญหาเรื่อง HIV และ AIDS ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสียงที่ถูกมองข้ามในสังคมเกี่ยวกับเรื่อง HIV และ AIDS ในประวัติศาตร์วัฒนธรรม ประเด็นที่ขัดแย้งกับประวัติศาสตร์เดิม และความพยายามในการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ การใช้วีดีโอเดิมของนักเคลื่อนไหวด้าน AIDS มาสร้างสร้างเพื่อชวนให้คนมีส่วนร่วม เรื่องเล่าเกี่ยวกับ HIV และ AIDS ที่เกิดขึ้นนอกเมืองนิวยอร์ก การพิจารณาประวัติศาสตร์ 30 ปีของ Day With(out) Art และ Visual AIDS คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ เป็นศิลปินหรือผู้ผลิตภาพยนต์ที่มีเป้าหมายผลิตหนังสั้นหรือวีดีโอสั้นที่ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ HIV/AIDS อย่างต่อเนื่อง เป็นศิลปินหน้าใหม่ หรือศิลปินเป็นที่ยอมรับจากหลายวงการ สร้างผลงานสามารถผลิตในรูปแบบใดก็ได้ ตั้งแต่ทำสารคดี การเล่าเรื่อง และการทำการทดลอง ผู้ให้ทุนต้องการส่งเสริมให้ศิลปินผู้ติดเชื้อ HIV ยื่นโครงการขอทุน ส่ง Proposal, Artis Statement, ตัวอย่างผลงาน และ CV การสนับสนุนที่จะได้รับ ศิลปินผู้ได้รับเลือก 6 ท่านจะได้รับเงินรางวัล 2,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 62,000 บาท เพื่อนำไปผลิตวีดีโอสั้น ความยาว 5-20 นาที โอกาสแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย และองค์กรที่ทำงานด้านศิลปะระดับโลก กว่า 100 แห่งทั่วเมืองนิวยอร์ก ชิคาโก และลอสแอนเจลิส ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อฉลองวันครบรอบ 30 ปีของ Day With(out) Art ผลงานจะถูกเผยแพร่และรับชมฟรีผ่านช่องทางออนไลน์หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2562 วิธีการสมัคร ส่งเอกสารและสมัครขอรับทุนได้ที่ Visual Aids Call for Video Proposals Application Google Form หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2562 ข้อมูลเพิ่มเติม Visual Aids Call for Video Proposals: Day With(out) Art 2019

SEED Awards 2019

20 กุมภาพันธ์ 2562
Opportunity
ที่มาที่ไป บริษัท Start-up ของคุณมีนวัตกรรม หรือขับเคลื่อนโดยชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ธุรกิจของคุณมีส่วนร่วมในการลดหรือปรับตัวเข้ากับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) หรือ มีเป้าหมายในการสร้างโครงการจำลองหรือธุรกิจแบบเดียวกันในภูมิภาคอื่นๆ หรือต่างประเทศอยู่หรือไม่ หากคำตอบคือใช่ เราขอเชิญชวนคุณสมัครเข้าร่วมโครงการ SEED Awards เพื่อยกระดับบริษัทของคุณขึ้นไปอีกขั้น รางวัล SEED สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEED Awards for Entrepreneurship in Sustainable Development) เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่สามารถยกระดับ Start-up ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนโดยชุมชนในประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังเติบโต รางวัลทั้งหมด 66 รางวัลจะมอบให้กับบริษัทที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความท้าทายทั้งในทวีปแอฟริกาและเอเชีย แต่ละปีมีการ  มอบรางวัลในหลากหลายสาขา ตั้งแต่รางวัลสำหรับโครงการคาร์บอนต่ำ ไปจนถึงรางวัลที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ รางวัลที่จะได้รับ เงินทุน SEED ให้ทุนเปล่าสูงสุด 50% ของเงินลงทุนทั้งหมดสำหรับบริษัทที่ได้รับเลือก ซึ่งเงินทุนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรางวัล สนับสนุนการทำโครงการจำลอง สำหรับองค์กรที่พร้อมจะนำโมเดลธุรกิจไปทำโครงการจำลองในพื้นที่ต่างๆให้เกิดขึ้นจริง ซึ่ง SEED จะช่วยเตรียมพร้อมในทุกๆ ขั้นตอน เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัท start-up จัดลำดับความสำคัญและสิ่งจำเป็นในการลงมือทำ สร้างโปรไฟล์ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัลจะได้รับการโปรโมทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านแผนการตลาดและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสื่อออฟไลน์และออนไลน์ของ SEED   การสร้างเครือข่ายและคอนเนคชั่น ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ชนะจะได้มีโอกาสพบปะและสร้างเครือข่ายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุน ผู้กำหนดนโยบาย พาร์ทเนอร์และองค์กรภาคีของ SEED อีกมากมาย คุณสมบัติผู้สมัคร มีความชัดเจนในการเป็นผู้ประกอบการและมีนวัตกรรมก้าวหน้า สามารถส่งมอบคุณค่าทางเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ มีความตั้งใจและความสามารถที่จะทำให้เกิดมั่นคงทางการเงิน มีพาร์ทเนอร์ระหว่างกลุ่มผู้ถือผลประโยชน์ที่หลากหลาย นำทีมโดยชุมชนท้องถิ่น มีศักยภาพที่จะขยายโครงการได้ มีศักยภาพในการนำไปปรับใช้ได้จริง เห็นผลชัดเจน อยู่ในช่วงเริ่มต้นปฏิบัติงานจริง ผ่านเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่กำหนดไว้ข้างต้น สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 2 เมษายน 2019  

New Zealand Aid Programme Scholarship 2019

13 กุมภาพันธ์ 2562
Opportunity
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่มอบให้กับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสร้างผู้นำที่มีความสามารถ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าศึกษาในสถาบันคุณภาพ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และเรียนรู้ทักษะที่จะนำไปปรับใช้ในอาชีพและพัฒนาประเทศบ้านเกิดในสาขาที่ขาดแคลน ทุกปี ประเทศไทยจะได้รับทุนการศึกษา ระดับ Postgraduate (ปริญญาโทขึ้นไป)  4 ทุน ในสาขาต่างๆ คือ Climate Change and Resilience, Disaster Risk Management, Food security and Agriculture, Renewable Energy และ Good Governance   คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18-39 ปี มีประสบการณ์การทำงาน full-time อย่างน้อย 1 ปี หรือ part-time 2 ปี สนใจศึกษาต่อ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องในสาขาดังกล่าวข้างต้น ที่รัฐบาลนิวซีแลนด์เป็นผู้กำหนด มีเป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายทางอาชีพชัดเจน และสามารถตอบคำถามในใบสมัครได้อย่างละเอียด มีผลการเรียนดี   สิ่งที่จะได้รับ ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าอยู่อาศัย (เงินเดือน) ​NZ$491 หรือประมาณ 10,800 บาทต่อสัปดาห์ เงินทุนตั้งต้นเพื่อปรับตัว NZ$ 3,000 หรือประมาณ 66,000 บาท ประกันสุขภาพ ค่าเดินทางไป-กลับ ประเทศไทย-นิวซีแลนด์ และประกันการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 6.00 น. ตามเวลาประเทศไทย   สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ New Zealand Aid Programme Scholarship 2019  

Technology for Social Impact

13 กุมภาพันธ์ 2562
News
ที่มาที่ไป สำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือองค์กรภาคสังคม ที่มีความสนใจอยากนำเทคโนโลยีไปช่วยเสริมการทำงานขององค์กร หรือ อยากเรียนรู้วิธีการนำเครื่องมืออย่าง Oracle Netsuit มาช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฝ่ายบุคคล การบัญชี และการเงิน ไปจนถึงการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของผู้มาติดต่อ นี่คือคอร์สที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจในการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น   อีเว้นท์นี้เหมาะกับใคร ผู้นำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผู้นำองค์กรภาคสังคม ผู้ที่สนใจการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในองค์การไม่แสวงหาผลกำไร   สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในงาน หลังจากการแนะนำข้อมูลเชิงปฏิบัติเบื้องต้นในการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการทำงานแล้ว จะมีสาธิตวิธีใช้ Oracle NetSuite ที่สามารถช่วยคุณในเรื่องต่างๆ  ได้แก่ จัดการการเงินและการบัญชี เงินบริจาค ฝ่ายบุคคล และการจัดการความสัมพันธ์ผู้มาติดต่อ การเขียนรายงานอย่างคล่องแคล่ว ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ใดก็ได้ เก็บข้อมูลและแบ่งปันรายชื่อผู้ติดต่อ ส่งข่าวและติดตามข่าวสารต่างๆ ในสื่อ เพิ่มสมรรถภาพในการป้อนข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณ   กำหนดการ วัน:    21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:    09.00 - 12.00 น. สถานที่:    Hubba Silom เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้อง A, 1-2 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500   เงื่อนไขการเข้าร่วม คอร์สอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ที่นี่   หมายเหตุ: ลงทะเบียนด่วน ที่นั่งมีจำกัด   ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/events/764397853923329/  

Coach for Changemakers Workshop

23 มกราคม 2562
News
SOC ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดอบรมทักษะการเป็นโค้ชและใช้เครื่องมือพัฒนาไอเดีย เพื่อสนับสนุนการคนรุ่นใหม่ในการทำโครงการและกิจการเพื่อสังคม วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ. QiSS Residence  ที่มาที่ไป คนรุ่นใหม่กว่า 90% อยากมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม แต่ 70% ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขาดความรู้เครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจปัญหา พัฒนาไอเดีย ไปจนถึงการเข้าถึงเครือข่ายและเงินทุนสนับสนุน ในขณะที่ปัจจุบันรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนันสนุนทักษะและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และท่ามกลางปัญหาสังคมหลากหลายที่ซับซ้อน รุนแรง จากประสบการณ์​ School of Changemakers ในการสนับสนุนการการริเร่ิมโครงการและกิจการเพื่อสังคมพบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการริเร่ิมและลงมือทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมคือโค้ช หรือที่ปรึกษา  ไม่ว่าจะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ หรือเพื่อการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ เข้ามาช่วยในการลดช่องว่างเหล่านี้ จึงจัดโครงการอบรมโค้ชให้กับผู้สนใจมาอย่างต่อเนื่อง  โครงการนี้เหมาะกับใคร 1. ผู้ที่สนใจหรือกำลังทำงานสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคม  เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย องค์กรที่ทำงานภาคสังคม 2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่อยากฝึกทักษะการโค้ชและเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ นักสร้างการเปลี่ยนแปลง นำไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนริเร่ิมทำแก้ไขปัญหาสังคม  3.ผู้ที่ริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่อยากเรียนรู้ทักษะการโค้ชและพัฒนาไอเดียไปพร้อมกัน กำหนดการ 16 กุมภาพันธ์ 2562 9.30-10.00 ลงทะเบียน 10.00-10.30 Introduction and setting expectation  10.30–12.00 Coaching Foundation  Role of Coach Coach/Consult/Counselor and Trainer 12-13.00 Lunch 13-17.00 Coaching Tool  Active Listening Powerful questioning  GROW Model 17 กุมภาพันธ์ 2562 10.00-11.00 Changemaker Characters and stories Supporting Changemaker 101 11-12.00 CM Toolkit1: Idea Development Tool  Dream it Do it  Problem Situation 12-13.00 Lunch 13-17.00 CM Toolkit1: Idea Development Tool (Cont.) Problem Research Planning & Interview Stakeholders Iceberg model and problem insight Generate ideas with Crazy 8’s Theory of Change Prototype Storyboard and Idea validation เงื่อนไขการเข้าร่วม สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสองวัน กรอกสมัครที่ http://bit.ly/C4CM2019 ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมตามคุณสมบัติที่เปิดรับ ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน 40 คน โดยจะส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม  ทั้งนี้ทางโครงการไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าที่พักของผู้เข้าร่วม ทางโครงการขออนุญาตผู้เข้าร่วมอบรมติดตามผลการนำเครื่องมือโค้ชและ Changemaker Toolkits ไปใช้ หมายเหตุ การอบรม Coach for Change (C4C) นี้ จัดพร้อมกับการอบรม Intrapreneur for Change (I4C) โดยกระบวนวันแรกจะอบรมรวมกันในเรื่องทักษะการโค้ชและวันที่สองจะแยกกลุ่มเรียนรู้การใช้เครื่องมือ โดย C4C จะเรียนรู้เรื่องเครื่องมือการพัฒนาไอเดีย และ I4C จะเรียนรู้เครื่องมือการสนับสนุนองค์กรภาคสังคมในการขยายผลหรือสร้างความยั่งยืนในการทำงาน  ข้อมูลเพิ่มเติม:  www.schoolofchangemakers.com gade@schoolofchangemakers.com

Intrapreneur for Change Workshop

23 มกราคม 2562
News
SOC ร่วมกับ โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมทักษะและการใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทำงานองค์กรภาคสังคม วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ. QiSS Residence  ที่มาที่ไป เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันองค์กรที่ทำงานภาคสังคม องค์กรภาคประชาสังคมนั้นเผชิญกับความท้าทายต่างๆ  บางองค์กรพยายามปรับตัวกับทั้งปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซับซ้อนและรุนแรง ในขณะที่รูปแบบการลงทุนทางสังคมกำลังปรับจากทุนให้เปล่า (grant) ไปสู่รูปแบบการลงทุน และคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานภาคสังคมนั้น สนใจการริเริ่มกิจการเพื่อสังคมมากกว่าสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กรภาคสังคมที่ทำงานมานาน   ในการปรับตัวหรือเปลี่ยนผ่านนั้น โดยทั่วไปใช้เวลา 2-3 ปี     Intrapreneur for change มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและทดลองโมเดลทางเลือกใหม่ๆ ผ่านการสร้าง platform และเครื่องมือให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง intrapreneur กับผู้นำองค์กรภาคสังคม เพื่อสร้าง quick win หรือทดลองไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืน โดยยึดแนวคิดการประกอบการสังคม (social entrepreneurship) และการสร้างนวัตกรรมสังคม (social innovation)  โครงการนี้เหมาะกับใคร 1. เป็นผู้นำองค์กรภาคสังคมที่สนใจการปรับองค์กรเป็นกิจการเพื่อสังคม หรือทำงานภาคธุรกิจ เช่นในสาย CSR/ Sustainability ของบริษัทที่กำลังทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคม หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจและอยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมในรูปแบบของการทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคมในลักษณะเป็น skilled volunteer  เพื่อโค้ชการสร้างกลยุทธ์​ การปรับตัว หรือการขยายผลกระทบทางสังคม 2. สนใจเป็น Intrapreneur (ผู้ริเร่ิมโครงการ/งานใหม่จากโจทย์ภายในองค์กร) มีความสนใจการแก้ปัญหาสังคมตามแนวคิดการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการประกอบการเพื่อสังคม นำเอาความรู้ทางธุรกิจมาเสริมทัพกับการทำงานของภาคประชาสังคมที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานแก้ปัญหาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนในการทำงาน 3. สนใจการแก้ปัญหาสังคมในระดับของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องซับซ้อนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายภาคส่วน มากกว่ามองหาโอกาสการทำงานอาสาครั้งคราว 4. มีคุณสมบัติและวิธีคิดแบบผู้ประกอบการ เช่นมองหาและเห็นโอกาสเป็น กล้าเสี่ยง รู้ว่าตนเองถนัดและสนใจอะไร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กำหนดการ 16 กุมภาพันธ์ 2562 9.30-10.00 ลงทะเบียน 10.00-10.30 Introduction and setting expectation  10.30–12.00 Coaching Foundation  Role of Coach Coach/Consult/Counselor and Trainer 12-13.00 Lunch 13-17.00 Coaching Tool Active Listening Powerful questioning  GROW Model 17 กุมภาพันธ์ 2562 10.00-10.30 การทำงานกับองค์กรภาคสังคม  10.30-12.00 SSS tool เครื่องมือสนับสนุนผู้นำองค์กรภาคสังคม เพื่อต่อยอด (Scale) สร้างความยั่งยืน (Sustain) และพัฒนาโมเดลใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง (Social change) อดีต ปัจจุบัน อนาคต (Timeline) ทบทวนงาน (Review) และทบทวนสัดส่วนการระดมทุน/แหล่งรายได้ปัจจุบัน ไอเดียการหารายได้ สกัด (Extract) ปัญหา/ ข้อมูลเชิงลึก ความเชี่ยวชาญ ทุนสะสม 12-13.00 Lunch 13-16.30 SSS tool (ต่อ) ทีมงาน  องค์กร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คิดภาพรวมการสร้างผลลัพธ์ (Impact Value Chain) กลยุทธ์องค์กร 16.30-17.00 Next Step เงื่อนไขการเข้าร่วม สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสองวัน กรอกสมัครที่นี่ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมตามคุณสมบัติที่เปิดรับ ในกรณีที่มีผู้สมัครเกิน 30 คน โดยจะส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคตฯ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม  ทั้งนี้ทางโครงการไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางหรือค่าที่พักของผู้เข้าร่วม หมายเหตุ การอบรม Intrapreneur for Change (I4C) นี้ จัดพร้อมกับการอบรม Coach for Change (C4C)  โดยกระบวนวันแรกจะอบรมรวมกันในเรื่องทักษะการโค้ชและวันที่สองจะแยกกลุ่มเรียนรู้การใช้เครื่องมือ โดย I4C จะเรียนรู้เครื่องมือการสนับสนุนองค์กรภาคสังคมในการขยายผลหรือสร้างความยั่งยืนในการทำงาน และ C4C จะเรียนรู้เรื่องเครื่องมือการพัฒนาไอเดีย ข้อมูลเพิ่มเติม:  https://www.leadershipforfuture.com https://www.schoolofchangemakers.com/project/11551  emial: newey@schoolofchangemakers.com    

ทุน Human Rights 2019 สำหรับโครงการด้านสิทธิมนุษยชน

25 ธันวาคม 2561
สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เปิดรับการขอรับทุน สำหรับโครงการด้านสิทธิมนุษยชน จากความตั้งใจที่จะเสริมอำนาจและบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคม   คุณสมบัติองค์กรผู้ขอรับทุน   เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชน ในประเทศไทย และพยายามเสริมความเข้มแข็งแก่ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านกฎหมาย และสิทธิสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรไม่แสดงหากำไร ที่เป็นอิสระในระดับประเทศและนานาชาติ และมีสภาพนิติบุคคล ทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ ปกป้อง และส่งเสริมนักสิทธิมนุษยชน สิทธิและความเสมอภาคในผู้หญิง การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการเมือง และการเสริมอำนาจ เสรีภาพการแสดงออก การสนับสนุน การปกป้องสิทธิ และสื่ออิสระและเป็นกลาง เสรีภาพในอินเตอร์เน็ต ความเคารพบนโลกออกไลน์ และ/หรือพัฒนาเสรีภาพบนโลกออนไลน์ และความปลอดภัยของนักสิทธิมนุษย์ชน กิจกรรมที่เสนอในโครงการจะต้องทำเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมภาคประชาสังคมในประเทศไทย (หรือในประเทษกัมพูชา และลาว) กิจกรรมที่เสนอในโครงการจะต้องทำเพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่น ไม่นำทุนที่ได้ไปใช้เพื่อสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมด้านระบบส่งมอบ การสนับสนุนที่จะได้รับ เงินทุนจำนวน 25,000 ยูโร หรือประมาณ 927,000 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2562 สมัครขอรับทุนได้ที่ Embassy of Netherlands Call for Proposals: Human Rights Fund 2019 in Thailand

ทุน Arts Network Asia 2019 สำหรับการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะ

24 ธันวาคม 2561
Opportunity
Arts Network Asia (ANA) เครือข่ายศิลปินและนักเคลื่อนไหวด้านศิลปะ ได้เปิดรับใบขอทุน สำหรับศิลปิน ผู้ทำงานด้านวัฒนธรรม นักเคลื่อนไหวด้านศิลปะ และชุมชน/กลุ่ม/เครือข่ายศิลปินในเอเชีย ในโครงการ ANA 2019  คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นโปรเจกต์ใหม่ หรือโปรเจกต์ที่เคยขอทุนกับ ANA อยู่แล้ว โปรเจกต์ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในเอเชีย เป็นหลัก เป็นโปรเจกต์อิสระ และเป็นโปรเจกต์ให้คุณค่ากับกระบวนการ มากกว่าผลิตผล โปรเจกต์ทำงานศิลปะ เช่น การแสดง visual arts สื่อฟิล์ม วีดีโอ และสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล วรรณกรรม วาทกรรมเชิงวิพากษ์ และการจัดการศิลปะ ผู้เป็นเจ้าของโปรเจกต์จะต้องมีเครือข่าย ที่มีความพร้อมในการทำงาน และมีความสามารถที่จะพัฒนาเครือข่าย เครือข่ายดังกล่าวได้สร้างผลงานด้านศิลปะ หรือสร้างผลลัพธ์เชิงบวก สู่สังคม โปรเจกต์ได้ให้การสนับสนุนศักยภาพ และส่งเสริมอำนาจ ให้กับกลุ่มศิลปินในเอเชีย โปรเจกต์มีการทำงานอย่างต่อเนื่องและ แสดงออกถึงความยั่งยืน โปรเจกต์มีช่องทางการเข้าถึง เช่น จัดอีเว้นท์ หรือ มีเว็ปไซต์ของโปรเจกต์ โปรเจกต์มีแหล่งการเงินอื่นๆ และแสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน โปรเจกต์มีแผนการปิดโครงการ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 การสนับสนุน เงินทุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 325,800 บาท สำหรับแต่ละโปรเจกต์ที่ได้รับคัดเลือก หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2561 สมัครได้ที่ ANA Project Grant 2019

ทุน Japan Foundation เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรม

11 ธันวาคม 2561
Opportunity
Japan Foundation เปิดให้ทุนแก่โครงการด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรม ในชื่อ 'The Grant Program for Promotion of Cultural Collaboration' โดยหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชีย คุณสมบัติโครงการ เป็นองค์กรที่ทำงานด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรม ในประเทศอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น โดยมีขอบข่ายการทำงาน ดังนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดตั้งเครือข่าย การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานการแลกเปลี่ยน การร่วมผลิต และโครงการวิจัยร่วม ในสาขาศิลปะและวัฒนธรรม กิฬา หรือการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สิ่งที่จะได้รับ ทุนสนับสนุน จำนวนสูงสุด 10,000,000 เยน หรือประมาณ 2,903,000 บาท   โดยจะสามารถแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย สูงสุด 3 ประเภท จาก 5 ประเภท ดังนี้ ค่าเดินทาง (ระหว่างประเทศ และในประเทศ ประเภทางไกล) และค่าที่พัก ค่าสถานที่ และอุปกรณ์ ค่าแปล ค่าตอบแทนล่าม และค่าตอบแทนวิทยากรผู้ให้ความรู้ ค่าเตรียมเอกสาร รายงาน การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ค่าขนส่ง (กระเป๋า หรือ สินค้า) กำหนดการ ระยะทุน: เริ่มโครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31มีนาคม 2563 และจบโครงการภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หมดเขตรับสมัคร (รอบที่ 2)​ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในเดือนกันยายน 2563 สมัครได้ที่นี่ The Grant Program for Promotion of Cultural Collaboration

รางวัล Women’s STEM Award 2019

04 ธันวาคม 2561
News
 Deutsche Telekom ต้องการสนับสนุนผู้หญิงจากทั่วโลก ได้ศึกษาด้าน STEM และทำวิทยานิพนธ์ใน 5 หัวข้อ ดังนี้ Internet of Things Artificial Intelligence (AI) Cyber Security Networks of the Future Cloud คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering และ Mathematics) จากมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี หรือโท ในภาษาอังกฤษ หรือเยอรมัน (ระยะอายุการยื่น ไม่เกิน 18 เดือน) ทำผลงานวิทยานิพนธ์ใน 5 หัวข้อข้างต้น สิ่งที่จะได้รับ  เงินรางวัล 3,000 ยูโร หรือประมาณ 111,000 บาท สำหรับวิทยานิพนธ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 500 ยูโร หรือประมาณ 18,000 บาท สำหรับผลงานนวัตกรรม หมดเขตส่งรายชื่อ 17 มีนาคม 2562 ส่งใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Women's STEM Award 2019

ทุน Aid to Artisans สำหรับกลุ่มช่างฝีมือ

27 พฤศจิกายน 2561
Opportunity
Aid to Artisans (ATA) ร่วมกับ canvas home™ (ผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เซรามิค และผ้างานฝีมือ) ต้องการสร้างรากฐานการหารายได้ที่มั่นคง และเอื้อโอกาสในการขยายงาน ให้กับกลุ่มช่างฝีมือ ผ่านการให้ทุนขนาดเล็ก สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ การอบรม และการบริการด้านการตลาด สิ่งที่จะได้รับ ทุนสนับสนุน จำนวน 500-1,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16,000-49,000 บาท แบ่งออกเป็นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ทุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และอบรมด้านการใช้งาน เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์เฉพาะทาง เครื่องมือในการผลิตงานฝีมือ การจัดทำวัตถุดิบ หรือเริ่มธนาคารเครื่องมือ การช่วยเหลือทางเทคนิค สำหรับช่างฝีมือ เช่น งานอบรม กล้อง ค่าอินเตอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์ หรือการตั้งสถาที่ทำงานให้กับช่างฝีมือ  การช่วยเหลือด้านการตลาด (เหมาะสำหรับกลุ่มช่างฝีมือที่มีระบบการผลิต มียอดขาย และต้องการขยายงาน เพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือขยายงานไปในตลาดใหม่ๆ) เช่น ใช้เป็นค่าเช่าสถานที่ออกงาน ค่าเช้าชั้นวางขายของ ของที่ใช้ในการตลาด เช่น โบชัวร์ หรือ แคตาล็อก ​​​​คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นกลุ่มช่างฝีมือ เช่น สหกรณ์ช่าง ธุรกิจขนาดเล็ก และ/หรือ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีเป้าหมายหลักในการทำงานฝีมือในประเทศกำลังพัฒนา ต้องการขยายการจ้างงาน หรือขยายโมเดลการหารายได้ ผลิตงานฝีมือ ที่มีความสวยงาน มีฟังก์ชั่นการใช้งาน และมีจุดเด่นทางวัฒนธรรม (ส่งรูปภาพประกอบการขอทุน) มีหนังสือแนะนำจากองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และน่าเชื่อถือ ที่ทำงานสนับสนุนการพัฒนางานฝีมือ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานร่วมกัน  มีรายงานติดตามผล เช่น รายงาน 6 เดือนหลังจากการได้รับทุน หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 มกราคม 2562 ส่งใบขอรับทุน ได้ที่ canvas home™ Small Grant Program

รางวัล Asia Social Innovation Award (ASIA) สำหรับนวัตกรรมสังคมในชุมชนเมือง

21 พฤศจิกายน 2561
Opportunity
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 Social Ventures Hong Kong (SVhk) จัดโครงการ Asia Social Innovation Award (ASIA) เพื่อชวนนักสร้างการเเปลี่ยนแปลงจากทั่วเอเชียมาพัฒนาเเผนธุรกิจเเละแพลตฟอร์ม Start-up เพื่อสร้างการเปลี่ยนเเปลงในชุมชนเมือง ด้วยนวัตกรรมทางสังคม ในหัวข้อ Impact of Things (IMoT) คุณสมบัติผู้สมัคร มีแผนธุรกิจของนวัตกรรมทางสังคมขององค์กร/ตนเอง ที่กำลังแก้ไขประเด็นปัญหาต่อไปนี้ โอกาสที่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน​ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ณ ฮ่องกง บริเวณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre (กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน JUMPSTARTER งานเครือข่าย Start-up ระดับภูมิภาค)  สร้างเครือข่ายกับนักสร้างการเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลก และแลกเปลี่ยนไอเดียที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่การเป็นเมืองแห่งอนาคต นำเสนอไอเดียต่อผู้เชี่ยวชาญ องค์กรธุรกิจ นักลงทุน และผู้ร่วมงาน 4,000 คน ชิงเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 421,000 บาท การเมนทอร์ส่วนตัว เพื่อการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ดียิ่งขึ้น การบ่มเพาะ และการสนับสนุนด้านเครือข่ายจากพาร์ทเนอร์ในประเทศของตน อยู่ในรายการเฉพาะสำหรับขาย บนแพลตฟอร์ม AVPN Deal Share ทัวร์ส Startup ภาคสังคม ในฮ่องกง ส่งใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Asia Social Innovation Award (ASIA)