NEWS

ร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล Right Livelihood Award

15 พฤศจิกายน 2561
Opportunity
หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2562 Right Livelihood Award เห็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาสังคมในโลกปัจจุบัน จึงต้องการให้การสนับสนุนบุคคลและองค์กรที่สร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหาสังคมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า คุณสมบัติผู้เสนอรายชื่อ ไม่เสนอชื่อของตน ญาติของตน หรือองค์กรที่ตนอยู่ บุคคลหรือองค์กรที่ตนเสนอรายชื่อ จะเป็นผู้ใด หรือกลุ่มคนใดก็ได้ที่ทำงานแก้ไขปัญหาสังคมที่รากของปัญหา (root cause) และท้าทายมาตรฐานเดิมของสังคม ต้องการเงินสนับสนุนในการดำเนินงาน หรือขยายผลในกิจกรรมที่ทำอยู่ โดยไม่ใช่ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่งใบเสนอรายชื่อ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 25 หน้า ได้ที่ research@rightlivelihood.org สิ่งที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับ เงินสนับสนุนในการดำเนินงาน หรือขยายผลในกิจกรรมที่ทำอยู่ นำเสนองานและร่วมการแถลงข่าว ในกรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Right Livelihood Award

CMIN Big Share

08 พฤศจิกายน 2561
News
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 7.30 น.) สถานที่ Knowledge Exchange for Innovation Center (KX)   Why มหาวิทยาลัยกำลังต้องปรับตัว เพราะการเปลี่ยนแปลงที่คนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี  สังคมที่การแข่งขันในทุกระดับ ความซับซ้อนรุนแรงของปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที      จริงหรือไม่? ที่ในอนาคตใบปริญญาจะไม่สำคัญอีกต่อไป ทักษะจะสำคัญกว่าความรู้    และครูจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี ความท้าทายต่างๆ เหล่านี้กำลังเรียกร้องให้เกิดการปรับตัวของอาจารย์และมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต ผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ    จังหวะที่เราตระหนักว่าการปรับตัวเป็นเรื่องจำเป็น อาจทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราจะทำอย่างไรที่จะรักษาแก่นแท้ของการเรียนรู้ของมนุษย์ ในขณะที่ต้องปรับเปลือกนอกให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ What CMIN Big Share เป็นกิจกรรมที่จะเป็นพื้นที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ที่ทำงานเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้สร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนความท้าทายในการทำงาน เพื่อมองหาแนวทางการปรับชั้นเรียน การทำวิจัย และงานบริการวิชาการให้ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้าง Changemaker รุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ Who กิจกรรมCMIN Big Share พัฒนาจากความต้องการของสมาชิกในเครือข่าย ที่ตั้งหัวข้อที่อยากชวนคุยกัน เน้นประเด็นที่แบ่งปันหรืออยากเรียนรู้ร่วมกัน (Workshop/Share/Talk) ทำให้ทุก session ไม่มีวิทยากร มีแต่คนนำคุย   และเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับอาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อการสร้างนวัตกรรมหรือการประกอบการ ที่พร้อมแชร์ประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน   กำหนดการ   ทั้งนี้เนื่องจากทางสถานที่จัดงาน (KX) แจ้งให้ทราบว่าจะมีการปิดถนนตั้งแต่ 6.00 - 21.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคมนี้ เพื่อใช้จัดงานวิ่งปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ ขอความร่วมมือตึกและหน่วยงานบริเวณดังกล่าวงดจัดงาน ทางทีมงาน School of Changemakers จึงปรับเปลี่ยนตารางการจัดงาน CMIN Big Share เหลือวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมเพียงวันเดียว โดยนำ Session ต่างๆ ในวันอาทิตย์ มาจัดรวมกันในวันเสาร์ทั้งหมด เราจะมาอุ่นไอรักกันแบบจัดเต็มโดยทุก Session ยังอยู่ครบ!!! (ยกเว้น session ของ School เอง) โดยงานจะเริ่มต้นตั้งแต่ 8.00 - 17.00 น. ค่ะ * แต่ละกิจกรรมสามารถรับผู้เข้าร่วมได้จำนวนจำกัด  First come, First serve ** กำหนดการทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/CMINbigshare1 ภายใน 2 ธันวาคม 2561 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน* = 2,000 บาท/ท่าน *เนื่องด้วย CMIN เป็นเครือข่ายไม่เป็นทางการ ที่มุ่งมั่นสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการสร้างการเปลี่ยนแปลงของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยการลงแรงของอาจารย์ในเครือข่าย ไม่ได้เป็นโครงการหรือกิจกรรมภายใต้สังกัดองค์กรใด การจัดงานโดย School of Changemakers ไม่ได้มุ่งหวังหารายได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมงานแต่ละท่าน  ทั้งนี้ หากอาจารย์ท่านใดไม่สามารถจ่ายค่าเข้าร่วม หรือไม่สามารถเบิกต้นสังกัดได้ กรุณาติดต่อ fah@schoolofchangemakers.com  หรือกรอกแบบฟอร์มสมัคร Scholarship ได้ที่นี่  http://bit.ly/bigsharescholarship

EU Call for Proposal สำหรับโครงการของภาคประชาสังคม

07 พฤศจิกายน 2561
Opportunity
European Union (คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย) ต้องการให้ทุนโครงการของภาคประชาสังคม หรือ Civil Society Organisations (CSOs) ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา และกระบวนรัฐบาล และมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) คุณสมบัติของโครงการ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม มีเป้าหมายในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ภาคประชาสังคม ทำงานด้านความยากจน และความไม่เท่าเทียม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้ Sustainable Development Goals  คุณสมบัติดังนี้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ พัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนความเท่าเทียวทางเพศ เชิงนโยบาย และการนำไปปฏิบัติ พัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการสร้างนโยบายและการนำนโยบาย ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ไปปฏิบัติ เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการสร้างนโยบายและการนำนโยบาย เกี่ยวกับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง และสิ่งแวดล้อม เพิ่มการเพิ่มคุณภาพ และการเข้าถึงการบริการของรัฐ เช่น การบริการด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการรัฐ การป้องกันทางสังคม ของกลุ่มประชากรชายขอบ รวมทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  สนับสนุนภาคประชาสังคมในการทำให้เกิดกระบวนการสันติสุข และโครงการริเริ่มที่ชุมชนทำร่วมกัน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) เสนอโครงการ สิ่งที่จะได้รับ เงินสนับสนุนในการทำโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 สำหรับโครงการในประเทศไทย  จำนวน 500,000-750,000 ยูโร หรือประมาณ 18,000,000-28,000,000 บาท  ส่วนที่ 2 สำหรับโครงการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 450,000-500,000 ยูโร หรือประมาณ 16,000,000-28,000,000 บาท  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. (ตามเวลากรุงบรัสเซลส์)  อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ EuropeAid

ทุน Tourism for Tomorrow Awards 2019

30 ตุลาคม 2561
Opportunity
ทุน Tourism for Tomorrow Awards 2019 ต้องการให้ทุนแก่องค์กรที่ทำงานด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คุณสมบัติ และประเภทของทุน Social Impact ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาคนและชุมชนในพื้นที่ที่องค์กรตั้งอยู่ มีเป้าหมายและหลักฐานการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม มากกว่าผลตอบแทนทางการเงิน ได้สร้างเสริมพลังชุมชน หรือส่งเสริมการกระจายผลประโยชน์ ได้ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในพื้นที่ ได้พัฒนาและปกป้องสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน Destination Stewardship ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ทำงานพัฒนาชุมชน และส่งเสริมลักษณะเฉพาะขององค์กร เพื่อผลประโยชน์ทางสังคมของชุมชนและนักท่องเที่ยว มีเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม และส่งเสริมองค์กรในพื้นที่ มากกว่าการจัดการบริหารพื้นที่ ได้ดูแลและพัฒนาลักษณะเฉพาะของสถานที่ท่องเที่ยว ได้นำพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพบกัน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ Climate Action ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ทำงานเพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ได้ใช้นวัตกรรมในการ​เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้พักและพนังงานในองค์กร เปลี่ยนนโยบายหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้  ได้สร้างผลลัพธ์ในการลดการผลิตก๊าซคาร์บอน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดการใช้พลังงานและน้ำ ได้พัฒนาและปรับกลยุทธ์เพื่อลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ Changemakers ทุนสำหรับองค์กรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม ในการต่อสู้การค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมาย ผ่านการท่องเที่ยวยั่งยืน ได้มอบโอกาสพิเศษ​ในการพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของคนที่ทำงานปกป้องสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้ง คนที่ต่อสู้เพื่อลดความต้องการในการค้าสัตว์ผิดกฎหมาย ได้ทุ่มเท ทำงานในการปกป้องพืชพันธุ์ Investing in People ทุนสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวที่ใช้ความเป็นผู้นำในการเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ได้พัฒนาศักยภาพของบุคคล และกลุ่มคนขาดโอกาสในการจ้างงาน หรือกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้ช่วยในการจัดหาผู้รับจ้าง และเมื่อได้รับเข้าทำงานแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือกับกลุ่มคนขาดอื่นๆ ในการทำงาน ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้รับจ้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยไม่แบ่งแยก สิ่งที่ได้รับ โอกาสในการปรึกษาแผนการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากทั่วโลก โอกาสเข้าร่วมงานแข่งชิงรางวัลชนะเลิศ WTTC Global Summit ครั้งที่ 19 ในเมือง Seville ประเทศสเปน ในวันที่ 3-4 เมษษยน 2562 ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) และที่พัก เพื่อไปร่วมงาน WTTC Global Summit ที่เมือง Seville โอกาสถูกนำเสนอในสื่อชั้นนำจากทั้่วโลก โอกาสในการพบปะ และสร้างเครือข่ายกับผู้นำด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลก หมดเขตรับสมัคร วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ Tourism for Tomorrow Awards 2019

STEPS Summer School 2019 เปิดรับสมัครแล้ว

22 ตุลาคม 2561
Opportunity
STEPS Centre ร่วมกับ Institute of Development Studies และ Science Policy Research Unit (SPRU) จัด STEPS Summer School 2019 หลักสูตร intensive 2 สัปดาห์ ด้านความยั่งยืน สำหรับนักวิจัย ระดับปริญญาเอก ขึ้นไป ที่สนใจและต้องการเรียนรู้การสร้างความยั่งยืน  สิ่งที่จะได้รับ เรียนรู้แนวคิด และวิถีการเปลี่ยนรูป ความไม่แน่นอน นิเวศวิทยาการเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ  และวิธีการสร้างความยั่งยืน  ผ่านเวิร์กชอป คลาสเรียน อีเว้นท์นอกห้องเรียน และกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสมาชิกจาก STEPS Centre ระหว่างวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2562  ที่ University of Sussex campus  เมือง Brighton  สหราชอาณาจักร โอกาสสร้างเครือข่ายกับนักอนุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนร่วมอุดมการณ์จากทั่วโลก คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักวิจัย ระดับปริญญาเอก และหลังเอก ทำงานหรือบรรจุใน สาขา Development Studies,  Science and Technology Studies  และ Innovation and Policy Studies สนใจการทำงานข้ามศาสตร์ และการเมืองด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเอกสาร ดังนี้ หนังสือแนะนำตัว ระบุเหตุผลที่อยากเข้าร่วม STEPS Summer School (ความยาวไม่เกิน 500 คำ)  คุณสมบัติของตนเอง  ประสบการณ์ส่วนตัว เอกสารตีพิมพ์ CV หนังสือรับรอง (ความยาว 2 หน้ากระดาษ​ A4) จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้จ้างปัจจบัน ค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน 1000 ปอนด์ หรือประมาณ 42,000 บาท สามารถขอทุนได้ (มีจำนวนจำกัด) หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 มกราคม 2562  ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ STEPS Summer School 2019

เรียน Designing for Environmental Sustainability and Social Impact กับ +Acumen

19 ตุลาคม 2561
News
คอร์สเรียน Designing for Environmental Sustainability and Social Impact เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ แบบ Project-based ที่ผู้เรียนจะได้เลือกประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จะเรียนรู้ในสัปดาห์แรก และฝึกการออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละเวิร์กชอป คอร์สนี้เหมาะกับใคร ​ผู้ประกอบการสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ นักลงทุนภาคธุรกิจ ที่สนใจด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทำงานแบบผู้ประกอบการ ในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งที่จะได้รับ โอกาสใหม่ๆ ในการร่วมงานกับผู้ประกอบการสังคม และองค์กรอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และผลลัพธ์ทางสังคม เรียนรู้แนวคิดและการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking)   การออกแบบเพื่อการหมุนเวียน (Circular Design)    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทุนสิ่งแวดล้อม เข้าใจการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เอื้อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เข้าใจวิธีการปรับพฤติกรรมเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ออกแบบแผนการประกอบการเพื่อลงทุนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกรณีศึกษา ค่าใช้จ่าย           ฟรี วันที่เริ่มสมัคร     สมัครได้แล้ววันนี้ วันที่เริ่มเรียน      วันที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลาที่ใช้            3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนบทเรียน   6 บทเรียน ผู้สอน                MAVA Foundation  มูลนิธิอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สมัครเรียนได้ที่ Designing for Environmental Sustainability and Social Impact

Hanyang Social Venture Challange เปิดรับสมัครแล้ว

11 ตุลาคม 2561
Opportunity
มหาวิทยาลัยฮันยาง กรุงโซล เกาหลีใต้ ชวนทีมผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ ส่งใบสมัครมา Pitch ในกิจกรรม Hanyang Social Venture Challange เพื่อโอกาสเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ และชิงเงินรางวัลกว่า 3,000,000 วอน คุณสมบัติผู้สมัคร มีสมาชิกในทีม เป็นนักศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา (ไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา อย่างน้อยหนึ่งคน นักศึกษามีบทบาทสำคัญในการประกอบกิจการ เช่น เป็นผู้จัดตั้งกิจการ มีบทบาทในการช่วยพัฒนากิจการ นักศึกษาเป็นตัวแทนในทีมพรีเซนต์ และสามารถตอบคำถามคณะกรรรมการได้ กิจการมีเป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจน กิจการมีแผนการเงินที่มั่นคง/สามารถสร้างรายได้ กิจการกำลังอยู่ในระดับเริ่มต้น โดยสามารถอยู่ในช่วงเปิดจองสินค้าได้ กิจการยังไม่ได้จดทะเบียน กิจการมีรายได้ (จากนักลงทุน การขอทุนจากรัฐบาล/มูลนิธิ เงินกู้ หรือแหล่งรายได้อื่นๆ รวมกันไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,282,000 บาท  ยินดีให้โครงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สิ่งที่จะได้รับ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ค่าเครื่องบิน (ไป-กลับ) ค่าเดินทางด้วยรถและรถไฟระหว่างเมืองในประเทศเกาหลี ค่าที่พัก ค่าเดินทางในกรุงโซล และอาหาร เงินรางวัล สูงสุด 3,000,000 วอน หรือประมาณ 86,000 บาท โอกาสรับเงินสนับสนุนอื่นๆ จากพาร์ทเนอร์ของโครงการ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ) เข้ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 15 ชั่วโมง เข้ารับการโค้ช (ตัว:ตัว) ด้านการพรีเซนต์  ใบประกาศนียบัตร การเข้าถึงเครือข่ายภาคสังคมในเกาหลีและเอเชีย และโอกาสเข้าร่วมงานเครือข่ายในอนาคต เข้ารับการบ่มเพาะจากพาร์ทเนอร์ของโครงการ ในประเทศของผู้สมัคร (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ) มีผลงานแสดงบนเว็บไซต์ของ ASIA VENTURE PHILANTHROPY NETWORK (AVPN)  รับการช่วยเหลือด้านบริการ/สินค้าจากพาร์ทเนอร์ของโครงการ ปิดรับสมัครวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Hanyang Social Venture Challenge

โครงการแลกเปลี่ยน Global Change Leaders เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง

03 ตุลาคม 2561
Opportunity
Coady International Institute เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้นานาชาติด้านการพัฒนาชุมชนและการเป็นผู้นำ ที่มีความมุ่งมั่นในการค้นหา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพต่างๆ เพื่อเป็นตัวเลือกให้ผู้ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตน Global Change Leaders Program คือโครงการระยะเวลา 7 สัปดาห์ สำหรับผู้นำผู้หญิงจากประเทศกำลังพัฒนา ที่ต้องการจะพัฒนาศักษยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อส่งเสิรมนวัตกรรม และเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และชุมชน  สิ่งที่จะได้รับ โอกาสเรียนรู้จากลงมือทำในสถานการณ์จริง ที่ประเทศแคนาดา ช่วงวันที่ 12 สิงหาคม - 27 กันยายน 2562 โอกาสร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ คำแนะนำและประสบการณ์หลากหลาย กับผู้นำหญิงจากทั่วทุกมุมโลก โอกาสสร้างเครือข่าย กับผู้นำหญิงจากทั่วทุกมุมโลก โครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ค่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร (ผู้สมัครจะต้องดูแลค่าวีซ่าด้วยตนเอง) คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้นำผู้หญิง จากประเทศกำลังพัฒนา ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา มีประสบการณ์อย่างต่ำ 5 ปี ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสังคม หรือเศษฐกิจ  เช่น การพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจทั่วถึง (iclusive economic development) ความมั่นคงทางอาหาร สิ่งแวดล้อม บริการสุขภาพ การเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมของผู้หญิง สิทธิสตรีและเด็กผู้หญิง มีแผนการทำงานพัฒนาที่ชุมชนของตัว หลังจบโครงการ เพื่อประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียน งานที่ทำในชุมชนและองค์กร แสดงออกถึงความมุ่งมั่น และ passion ของตัวเอง เป็นนักปฎิบัติในภาคประชาสังคม/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร  หรือมีบทบาทในสถาบันรัฐ/เอกชน  หรือเป็นองค์กรการกุศล/บริจาค  หรือเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม หรือทำงานในธุรกิจ/กิจการเพื่อสังคม มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียน หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2561 ดูรายเอียดเพิ่มได้ที่ Global Change Leaders   โครงการพัฒนาศักยภาพอื่นๆ ของ Coady International Institute Asset-Based and Citizen-Led Development  13 - 24 พฤษภาคม 2562  หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561 ​ Women’s Leadership in Community Development 13 - 24 พฤษภาคม 2562  หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561 Social Enterprise for Inclusive Local Economies 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562  หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561 ​ Diploma in Development Leadership  22 กรกฎาคม - 29 พฤศจิกายน 2562 หมดเขตรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2561​ Promoting Accountable Democracies  7 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562  หมดเขตรับสมัคร 26 เมษายน 2562 Strengthening Inclusive Economies  7 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562  หมดเขตรับสมัคร 26 เมษายน 2562 Building Resilient Communities  7 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562  หมดเขตรับสมัคร 26 เมษายน 2562

University of San Diego ชวนมหาวิทยาลัยไทย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Global Social Innovation Challenge

25 กันยายน 2561
Opportunity
ศูนย์ Center for Peace and Commerce ใน University of San Diego เปิดรับสมัครกลุ่มนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกมาเข้าร่วมการแข่งขัน Global Social Innovation Challenge เพื่อสร้างกิจการสังคมและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้ pitch เพื่อชิงเงินรางวัล seed funding กว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร มีไอเดียใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคมหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกไม่เกิน 5 คน และมีอย่างน้อย 1 คนเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 65,000 บาท  ต่อ 1 มหาวิทยาลัย โดยจะส่งผู้เข้าร่วมกี่ทีมเข้าร่วมโครงการก็ได้ จนกว่าจะถึงรอบแข่งขันสุดท้าย (คัดเหลือมหาวิทยาลัยละ 2 ทีม) มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พัก (สามารถส่งจดหมายขอผู้สนับสนุนกับทางโครงการได้) มีเวลาพัฒนาโครงการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน 2562 สิ่งที่จะได้รับ เรียนรู้วิธีใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม จาก Idea Lab กว่า 8 ศูนย์ เครื่องมือ และโอกาสในการทดสอบไอเดีย โค้ชและที่ปรีกษา ตลอดโครงการ โอกาสเป็นทีมที่เข้ารอบการแข่งขันสุดท้าย ที่จะจัดขึ้นที่เมือง San Diego รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562  โอกาสชิงเงินรางวัล seed funding กว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,620,000 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สมัครและเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Global Social Innovation Challenge

เรียน Systems Thinking กับ +Acumen

19 กันยายน 2561
Opportunity
มีหลายคนต้องการทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคม แต่ในโลกที่มีปัญหาซับซ้อนที่มาพร้อมอุปสรรคและความท้าทายมากมาย จนบางครั้งเราก็เผลอคิดไปว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปไม่ได้ Systems Practice เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ +Acumen จะพาให้ผู้เรียนเรียนรู้การคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking) สิ่งที่จะได้จากคอร์สเรียนนี้ แผนที่ความซับซ้อน เพื่อเข้าใจปัจจัยอันซับซ้อน สร้างความชัดเจนและหาชี้วัดทางสังคม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ กระบวนการระบุจุดคานงัด (ปัจจัยที่สำคัญที่สุด) ระบุความสอดคล้องของกิจกรรมที่จะทำเพื่อแก้ไขปัญหา กับเป้าหมายเชิงระบบที่ตั้งไว้ พัฒนากระบวนการทำงานสำหรับการเรียนรู้และปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ ค่าใช้จ่าย           ฟรี วันที่เริ่มสมัคร     สมัครได้แล้ววันนี้ วันที่เริ่มเรียน      วันที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลาที่ใช้            5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวนบทเรียน   7 บทเรียน ผู้สอน                Rob Ricigliano ผู้เชี่ยวชาญด้าน Conflict Manager ร่วมกับ The Omidyar Group สมัครเรียนได้ที่ +Acumen: Systems Practice

UNICEF ชวนเยาวชนไทยคิดไอเดีย เพื่อชิงทุน ใน Generation Unlimited

12 กันยายน 2561
Opportunity
Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม โดย องค์การยูนิเซฟประเทศไทย จึงถูกจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนอายุ 14 – 24 ปี รวมตัวกันเป็นทีม 3-5 คน มาร่วมกันนำเสนอไอเดียสดใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวของเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน เราเชื่อว่าด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากเจ้าของปัญหาและพลังที่ต้องการแก้ไข เมื่อผ่านกระบวนการคิด กระบวนการออกแบบเพื่อค้นหาทางออกที่ดี และมีแรงสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่าย จะกลายเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสังคมแห่งอนาคตที่คนรุ่นใหม่ต้องการ  โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับน้องๆ วัย 14-24 ปีทุกคน ทุกความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากน้องๆ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นเอง มาร่วมกันคิด วิเคราะห์ถึงปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ โดยกรอบของปัญหาในโครงการนี้มีด้วยกัน 3 ประเด็น ได้แก่ โอกาสในการได้รับการศึกษาต่อเนื่อง โอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีงานที่มั่นคงในอนาคต และ การเปิดพื้นที่และเสริมพลังให้กับเยาวชน โดยเฉพาะผู้หญิง คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ อายุ 14 – 24 ปี (ก่อนวันที่ 24 กันยายน 2018) สามารถรวมทีมกันได้ 3 ถึง 5 คน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ปฐมนิเทศก่อนเข้าค่าย (ใช้เวลาครึ่งวันหรือหนึ่งวันในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม) เวิร์คชอปวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2561ที่กรุงเทพฯ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักทางยูนิเซฟเป็นผู้รับผิดชอบ) หากโครงการได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ทีมระดับประเทศ ต้องสามารถพัฒนาโครงการต่อร่วมกับทีมโค้ชได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หากโครงการได้รับคัดเลือกในเวทีระดับโลก ต้องสามารถดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องตามที่ทางยูนิเซฟกำหนดได้ เรามุ่งเน้นที่ความแตกต่างหลากหลายของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ฯลฯ หมดเขตรับสมัคร 28 กันยายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง Generation Unlimited เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม

สถานทูตเช็กเปิดให้ทุนโครงการในไทยและลาว

11 กันยายน 2561
Opportunity
สถานทูตสาธารณรัฐเช็ก ในกรุงเทพ ได้เปิดรับสมัครโครงการสเกลเล็ก ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนลาว เพื่อมอบทุนประจำปี 2562 คุณสมบัติโครงการผู้สมัคร เป็นองค์กรในไทยและลาว ที่ดำเนินงานและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เป็นองค์กร NGO องค์กรในชุมชน และเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นสถาบันการศึกษา ท้องถิ่น ที่กำลังทำโครงการในพื้นที่ เป็นองค์กร/สถาบัน/เอเจนซี่ ระดับนานาชาติ ระหว่างประเทศ และภูมิภาค ที่กำลังทำงานด้านพัฒนาชุมชน ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นองค์กรในพื้นที่ เป็นสถาบัน หรือเอเจนซี่ ระดับเทศบาล ภาค และประเทศ ที่กำลังทำงานด้านพัฒนาชุมชน ต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นองค์กรในพื้นที่ ทุนที่ขอจะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าเดินทาง รวมกันไม่เกิน 25% ของจำนวนเงินทุนที่ขอ รายละเอียดทุน ทุนสนับสนุนต่ำสุดจำนวนประมาณ 290,000 บาท และสูงสุด 720,000 บาท  สถานทูตยินดีร่วมให้ทุนกับผู้ให้ทุนอื่น ระยะเวลาทุน ประมาณ 8-9 เดือน (นับตั้งแต่วันตอบรับ และช่วงเวลารับทุน เดือนมีนาคมถึงตุลาคม ปี 2562) หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดูใบเสนอโครงการได้ที่ Small Scale Local Projects (SSLP) 2019