NEWS

จิตอาสาพลังแผ่นดินภาคีเชิญร่วมงาน ปั้น CSR เพิ่มคุณค่า HRD

04 กันยายน 2561
News
จากผลการดำเนินงานในโครงการฯ ที่ผ่านมา โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน ดำเนินงานโดยธนาคารจิตอาสา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำให้เห็นว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) งานพัฒนาบุคลากร (HRD) และงานส่งเสริมการเรียนรู้และความสัมพันธ์ในองค์กร สามารถทำควบคู่ไปพร้อมๆ กันได้ ด้วยกระบวนการและเครื่องมือที่สร้างสรรค์ ปีนี้ ธนาคารจิตอาสาและสสส.ร่วมมือกับ Jimi The Coach องค์กรที่ให้บริการด้าน Executive Coach ร่วมกันสร้างหลักสูตร Happy Life Happy Thailand ในงาน 'ปั้น CSR เพิ่มคุณค่า HRD สร้างคุณภาพคน สร้างคุณค่าร่วมขององค์กร' ซึ่งจัดขึ้นพิเศษสำหรับภาคีเท่านั้น งานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สถานที่ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้เพื่อสุขภาวะ ซอยงามดูพลี เขตสาทร ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูกำหนดการและแบบตอบรับดาวน์โหลดในไฟล์จาก ลิงค์นี้  ลงทะเบียนตอบรับในแบบฟอร์มตามเอกสารแนบและส่งกลับทาง palangpandin9@gmail.com ภายในวันพฤหัสที่ 6 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน คุณจงดี โตอิ้ม (จง) โทรศัพท์ 089 131 3046 และคุณสุภาพร พัฒนาศิริ (ตุ้ง) โทรศัพท์ 087 810 9700

โปรแกรม Obama Foundation Fellowship เปิดรับสมัครแล้ว

28 สิงหาคม 2561
Opportunity
มูลนิธิโอบามา (Obama Foundation) มองหาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่และนวัตกรสังคม ที่กำลังทำงานกับชุมชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 20 คนจากทั่วโลก เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม Fellowship ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 2 ปี แบบไม่พักประจำ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางสังคม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมสังคมใหม่ๆ  คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนวัตกร (Civic Innovators) ที่กำลังทำงานกับชุมชนของตนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่สำคัญ ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีความหมาย และ เป็นผู้จัด นักคิดค้น ศิลปิน เจ้าของกิจการ และอาชีพอื่นๆ ที่มีศักยภาพ ทักษะ และวิธีแก้ไขปัญหา ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย (Discipline Diverse) ไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและเขียน ในระดับที่ดีมาก สามารถแสดงผลลัพธ์การสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และเป็นที่รู้จักในชุมชนจากงานที่ทำ ในเชิงประจักษ์ ขาดเครือข่าย และต้องการขยายโอกาสในการพบคนใหม่ๆ และคนจากหลากหลายพื้นหลัง โอกาสที่จะได้รับ ร่วมโปรแกรม Obama Fellowship (แบบไม่พักประจำ เป็นเวลา 2 ปี) เพื่อขยายผลลัพธ์การทำงาน ความรู้หรือความชำนาญที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ  ทุนทรัพย์  การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ แผนการทำงาน เข้าค่ายพบปะ ระยะ 4 วัน ทำความรู้จัก และทำงานร่วมกับเพื่อน Fellow  ทำความรู้จักกับพาร์ทเนอร์ และโอกาสร่วมงานเพื่อขยายผล หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 กันยายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Obama Foundation

Movies that Matter เปิดให้ทุนเทศกาลหนังด้าน Human Rights

21 สิงหาคม 2561
Opportunity
Movies that Matter ต้องการให้ทุนโครงการเทศกาลภาพยนตร์ เพื่อโปรโมตเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในแอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะในประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเสรีภาพสื่อ  โดยสามารถจัดทำในหลากหลายรูปแบบ เช่น เทศกาลหนัง Human Rights เทศกาลหนัง LGBT และโปรเจกต์โรงหนังเคลื่อนที่  ทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Start-Up Grant สำหรับโครงการเทศกาลฉายหนังที่อยู่ในระยะเริ่มต้น (เริ่มต้นทำครั้งแรก และครั้งที่ 2 เท่านั้น) Impact Grant สำหรับโครงการที่ต้องการขยายผลลัพธ์จากเทศกาลฉายหนังเดิม คุณสมบัติโครงการ จัดแสดงภาพยนตร์ที่ทำให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในแอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันตก จัดแสดงภาพยนตร์ที่มีคุณภาพเชิง (high cinematic quality) จัดแสดงภาพยนตร์ที่จัดทำโดยอิสระ  ไม่นับการจัดแสดงภาพยนตร์ที่ให้ความรู้เชิงวิชาการ หรือภาพยนตร์ outreach ของ NGO มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงเยาวชน หรือผู้ชมกลุ่มใหม่ๆ ที่ไม่มีประสบการณ์การเข้าร่วมเทศกาลแสดงภาพยนตร์ หรือ ไม่มีประสบการณ์ในวงสนทนาในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ระบุเป้าหมายในการใช้ทุน ว่าสามารถนำไปเพิ่มการพัฒนา หรือขยายผลลัพธืทางสังคมของโครงการ ได้อย่างไร เทศกาลหนังถูกจัดในประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเสรีภาพสื่อ (Movies that Matter สงวนสิทธิ์ในการให้ทุนแก่โครงการในประเทศด้อยพัฒนาก่อน) คณะผู้จัดทำเป็นคนในพื้นที่และมีคอนเนคชั่นกับกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้จัดทำเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน หรือทำงานอย่าใกล้ชิดกับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน โดยทำงานด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความมั่นคงทั้งด้านการเงิน ประโยชน์ที่จะได้รับ Movies that Matter สงวนสิทธ์ในการให้ทุนแก่โครงการขนาดเล็กและขนาดกลางก่อน (งบประมาณ ไม่เกิน €50,000 หรือประมาณ 1,800,000 บาท) Start-Up Grant (สูงสุด €7,500 หรือประมาณ 280,000 บาท ต่อโครงการ)​ ​ สูงถึง 100% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับโครงการเทศกาลฉายหนังที่จัดทำครั้งแรก และ สูงสุด 75% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับโครงการเทศกาลฉายหนังที่จัดทำครั้งที่ 2 Impact Grant ​​​(สูงสุด ​€10,000 ​ หรือประมาณ 370,000 บาท) สูงสุด  50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับโครงการเทศกาลฉายหนังที่ต้องการขยายผลลัพธ์​ หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 เมษายน 2562 สมัครขอรับทุนได้ที่ Movies that Matter

การแข่งขัน Techfugees เพื่อผู้ลี้ภัย

15 สิงหาคม 2561
Opportunity
Techfugees Global Challenges 2018 เปิดรับโปรเจกต์เทคโนโลยีเพื่อผู้ลี้ภัยและผู้ที่ถูกบังคำให้ย้ายถิ่นฐาน ที่จะเข้ามาช่วยใน 5 ปัญหาที่ผู้ลี้ภัยเผชิญอยู่ ได้แก่ การเข้าถึงสิทธิ์ และข้อมูล  สุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน การยอมรับจากสังคม ประโยชน์ที่จะได้รับ 25 โครงการจะถูกคัดเลือก เพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ  โอกาส Pitch บนเวที Techfugees Global Summit ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ตั๋วเครื่องบน (Air France) ตั๋วเข้าร่วมงานประชุมงาน Techfugees Global Summit โอกาสพบนวัตกรเพื่อผู้ลี้ภัย ผู้เชี่ยวชาญ พาร์ทเนอร์ของ Techfugees โครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 ลำดับ จะได้รับการสนับสนุน จาก Techfugees และเครือข่ายตลอด 1 ปี โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนวัตกรจาก 25 ประเทศ ภายในงาน และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายออนไลน์กับ 18,000 นวัตกรเทคโนโลยี คุณสมบัติผู้สมัคร โครงการที่นำเสนอสมบูรณ์ครบถ้วน เข้ากับหลักเกณฑ์ Techfugees 8 Guiding Principles โครงการต้องมีผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ สำหรับผู้ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐาน อย่างน้อยในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งาน (Minimum Viable Product) และ นำเสนอวิสัยทัศน์ระยะยาว 25 โครงการที่ถูกคัดเลือก จะถูกคัดกรองว่าได้ นำบริบทและสภาพแวดล้อมของผู้ลี้ภัย ไปทำโครงการ  ระบุปัญหาที่แสดงออกถึงความรุนแรงและความสำคัญในการแก้ไข มีวิธีแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องกับปัญหา ระบุตัวชี้วัดผลลัพธ์ แสดงออกถึงความสามารถในการขยายผล มีโมเดลธุรกิจที่สามารถเป็นไปได้ นำเสนอวิสัยทัศน์ และการเดินทางสู่เป้าหมายนั้น หมดเขตรับวันที่ 2 กันยายน 2561 สมัครได้ที่ The Techfugees Global Challenges

TED Fellows Program เปิดรับสมัครแล้ว

07 สิงหาคม 2561
Opportunity
TED ต้องการจะขยายความฝันของนวัตกร นักคิดและนักปฏิบัติที่มีผลงานการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงต้องการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Ted Fellows โครงการระยะยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพนวัตกรรมและการร่วมมือสูตรเข้มข้น โอกาสที่จะได้รับ   การโค้ชเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ การเทรนการพูด การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านประชาสัมพันธ์ (PR) โอกาสการพูดบนเวที TED Conference เพื่อเล่าผลงานการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย Ted Fellows กว่า 450 คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมมือกันทำโปรเจกต์ใหม่ๆ เป็นการต่อยอด คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนวัตกร นักคิดและนักปฏิบัติ ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นของตัวเอง (original) ที่ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ที่มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องการเครือข่าย การสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ ไม่จำกัดเพศ ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมงาน TED2019 ในวันที่ 13-19 เมษายน 2562 และประชุมล่วงหน้า (ยังไม่มีกำหนด) ได้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 สิงหาคมนี้ สมัครได้ที่ TED Fellow

ทุน Keepers of the Earth (KOEF) เพื่อ empower ชุมชนชาติพันธุ์

01 สิงหาคม 2561
Opportunity
Cultural Survival เป็นองค์กรสนับสนุนสิทธิ์พัฒนาความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์  และจัดตั้งทุน Keepers of the Earth Fund (KOEF) เพื่อให้การสนับสนุนโครงการที่ทำงานสร้างเสริมอำนาจและสิทธิ์ของชุมชนชาติพันธุ์ รวมทั้งอนุรักษ์ค่านิยมตามประเพณี คุณสมบัติโครงการ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาที่กำลังคุกคามความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั่วโลก เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกลุ่มชาติพันธุ์ หรือมีสมาชิกส่วนใหญ่และในระดับสูงเป็นกลุ่มรากหญ้า หากมีการทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นๆ ทั้งในลักษณะเครือข่ายและหุ้นส่วน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นองค์กรที่มีงบประมาณ น้อยกว่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,900,000 บาท ต่อปี  มีบัญชีธนาคารที่เปิดในชื่อขององค์กร  มีแผนการพัฒนาศักยภาพ และมีกลยุทธ์เพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ สร้างนวัตกรรม แสดงออกถึงการนำค่านิยมของกลุ่มชาติพันธุ์ไปใช้ตั้งต้นออกแบบโครงการ เสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบเขียน ความยาว 2 หน้า หรือรูปแบบวีดีโอ ความยาว 3 นาที การสนับสนุนที่จะได้รับ เงินสนับสนุนตั้ง 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16,000 บาท ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160,000 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ และเสนอโครงการได้ที่ koef@cs.org

World Bank จัดการแข่งขันเล่าปัญหาและตัวอย่าง Changing Nature of Work

25 กรกฎาคม 2561
Opportunity
ธนาคารโลก จัดการแข่งขัน 2019 World Development Report สำหรับนักเรียนนักศึกษา ในหัวข้อ Changing Nature of Work เพื่อศึกษาการรับมือการทำงานที่เปลี่ยนไปจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี   เพราะเทคโนโลยีทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นแต่กระบวนการดังกล่าวสามารถทำให้เกิดความยุ่งเหยิงได้  สัญญาประชาคม (social contract) จึงต้องมีบทบาทในการทำให้ช่วงเปลี่ยนถ่ายเรียบง่ายขึ้น พร้อมทั้งเป็นเกราะป้องกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม   ประเด็นหลักที่ต้องการให้ศึกษา ดังนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตลอดชีวิต เพื่อจะทำให้คนสามารถแข่งขันกับเครื่องจักร ลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องมีการคุ้มครองทางสังคมระบบใหม่ และก้าวข้ามระบบเดิม ซึ่งอิงจากการจ้างงานแบบเดิม การตีความหมายของ 'ผู้ว่างจ้าง' และ 'ลูกจ้าง' รวมทั้งการเขียนเส้นแบ่งการเกษียณงานตามอายุ รัฐบาลจะต้องมีรายได้เสริมเพื่อรองรับการลงทุน ที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน เช่น การเพิ่มฐานภาษีและอัตราภาษี เพิ่มภาษีประเภทใหม่ๆ และพัฒนาระบบการจัดการภาษี คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ไม่เกิน 3 คน จากประเทศใดก็ได้ แสดงให้เห็นถึงปัญหา และตัวอย่างของรัฐบาล เมือง บริษัท บุคคล หรือใครก็ได้ที่สร้างประโยชน์จากประเด็นนี้ ในประเทศของผู้สมัคร เนื้อหาเข้ากับการสำเนียงการนำเสนอของ World Development Report มีอ้างอิงข้อมูลจากงานวรรณกรรม เอกสารเกี่ยวกับนโยบาย หรือเว็ปไซต์ คำอธิบายแต่ละผลงาน และประเด็นหลักที่ศึกษา ผลงานจะต้องถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 400 คำ  สามารถส่งผลงานจำนวนมากสุด 3 ชิ้น ระบุชื่อและนามสกุล สัญชาติ ในอีเมล์และผลงาน โอกาสที่จะได้รับ ผลงานที่ดีที่สุด 3 ชิ้นจะได้รับเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 160,000 บาท โอกาสตีพิมพ์ผลงานบนเว็ปไซต์ของธนาคารโลก (ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2561) หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กันยายน 2561 ส่งผลงานได้ที่ wdr2019@worldbank.org

ทุน GSMA Mobile สำหรับการช่วยเหลือผู้อพยพด้วยนวัตกรรมจากเทคโนโลยีมือถือ

18 กรกฎาคม 2561
Opportunity
  ค่ายสัญญาณโทรศัพท์ GSMA ร่วมกับ UK Department for International Development (DFID) และองค์กรในเครือข่ายต้องให้ทุน GSMA Mobile for Humanitarian Innovation Fund เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้วยนวัตกรรมจากเทคโนโลยีมือถือ  โดยทุนในปีนี้ต้องการจะทดสอบวิธีการใหม่ๆ และกระตุ้นไอเดียเพื่อการพัฒนาและเป็นโอกาสในการช่วยปกป้อง ป้องกันผู้คนและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการย้ายถิ่นฉุกเฉิน หรือการบังคับย้ายถิ่น ในพื้นที่ของประเทศในทวีปแอฟริกาที่ตั้งอยู่ใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ หรือลาตินอเมริกา ขอบข่ายที่กำหนด Mobile Enabled Utilities   ซอฟต์แวร์/โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปัญหาสังคม Gender & Inclusivity   เพศสภาพและการมีส่วนร่วม Mobile Financial Services   การเงินบนมือถือ Digital Identity   อัตลักษณ์ทางดิจิตอล Food Security, Adaptation and Resilience to Climate Change   ความมั่นคงทางอาหาร  การปรับตัวและความสามารถในการฟื้นตัวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง   คุณสมบัติของโครงการ มีหลักฐานอย่างเป็นทางการ ของการมีส่วนร่วมของพาร์ทเนอร์อื่น (1 องค์กรขึ้นไป) ในการทำโครงการ  เช่น สัญญา หรือ MoU  อธิบายว่าโครงการที่เสนอเกี่ยวข้องกับขอบข่ายที่กำหนดอย่างไร (อย่างน้อย 1 ใน 5 ของขอบข่ายทั้งหมด) มีความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งด้านการตลาด ทางเทคนิค ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และทางสิ่งแวดล้อม  มีผลผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการทำงาน ที่ได้สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้ ทุนนี้ไม่สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือโครงการในระยะพัฒนา มีหลักฐานว่าได้รับการอนุญาตให้ทำงานในพื้นที่ เช่น ที่พักพิงผู้อพยพ มีระบบและแผนการเงินที่แข็งแรง รวมถึงกำลังคนในการทำโครงการจนสำเร็จลุล่วง โดยอาจมีการขอเอกสารเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น การสนับสนุน เงินทุนสนับสนุนจำนวน 300,000 ปอนด์ หรือประมาณ 13,000,000 บาท ต่อ 1 โปรเจกต์ การสนับสนุนด้านการติดตาม สร้างเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์โครงการ หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2018 สมัครได้ที่ GSMA Mobile for Humanitarian Innovation Fund

Changemakers Exchange Summit เปิดรับสมัครแล้ว

18 กรกฎาคม 2561
Opportunity
อโชก้าสากล ร่วมกับมูลนิธิโรเบิร์ต บอช เยอรมัน ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ Changemakers Exchange Summit เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้นำกิจกรรมทางสังคม อายุ 18-30 ปี จากประเทศในทวีปเอเชียได้มารู้จัก แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมถึงสร้างโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างองค์กร และสร้างเครือข่ายของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยครั้งนี้ อโชก้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดสัญชาติ  มีอายุระหว่าง 18-30 ปี เป็นผู้นำกิจการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ในประเทศออสเตรเลีย บังกลาเทศ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกากลีใต้ มาเลเซีย พม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  ติมอร์ เลสเต ไทย หรือเวียดนาม โดยไม่ใช่ผู้ที่มีไอเดียหรือผู้ที่ทำงานอาสาสมัคร มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถเข้าใจ นำเสนอ และสื่อสารได้ตลอดงาน มีทักษะและวิธีการในการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี้ ตลอดจนต้องการมีบทบาทในเครือข่ายนี้ ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอด 4 วัน โอกาสที่จะได้รับ   โอกาสในการรู้จัก แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมถึงสร้างโอกาสในการร่วมมือกันระหว่างองค์กร และสร้างเครือข่ายของนักสร้างความเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ การสนับสนุนด้านค่าเดินทางสู่ที่ประชุม ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเข้าร่วมการประชุมตลอด 6 วัน 5 คืน  หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 23.59 น. สมัครได้ที่นี่ http://bit.ly/cxcthailand2018

ทุน Recovery of Species on the Brink of Extinction เพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

15 กรกฎาคม 2561
Opportunity
National Geographic ร่วมกับ IUCN SSC เปิดรับ proposal ในโครงการ Recovery of Species on the Brink of Extinction เพื่อชะลอการเสื่อมถอยของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยโครงการที่สมัครจะต้องตอบแผนอนุรักษ์สปีชีส์ของ IUCN SSC เช่น แผนการทำงาน กลยุทธ์การอนุรักษ์ การวัดความความสามารถมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้ (Viability) ของประชากรและที่อยู่อาศัย คุณสมบัติโครงการ ไม่จำกัดพื้นที่ ระบุสถานภาพองค์ความรู้ของประเด็นที่จะแก้ไข รวมทั้งแผนในการวัดผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ระบุผู้ตรวจสอบหลัก ทีมงานที่เป็นคนในพื้นที่ และใบอนุญาตทางกฎหมายในการทำโครงการ แสดงวิธีการทำโครงการที่เฉพาะเจาะจง และทำได้จริง แสดงการมีส่วนร่วมของนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ และสนับสนุนนักอนุรักษ์ที่เป็นผู้นำในพื้นที่ที่สปีชีส์กลุ่มเป้ามายอยู่ แสดงความสามารถในการเปลี่ยนตัวชี้วัดที่สำคัญ การลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ประชากรลดลง เช่น การล่าสัตว์ การประมง หรือการจัดไม้ที่ไม่ยั่งยืน และ/หรือ การเพิ่มจำนวนประชากร เช่น ความสามารถในการป้องกัน หรือการเชื่อมต่อระหว่างประชากรต่างๆ ของสปีชีส์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โอกาสที่ได้รับ ทุนสนับสนุน จำนวนสูงสุด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,600,000 บาท (โครงการส่วนใหญ่ขอทุนขนาดต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 998,000 บาท) ทุนมีอายุ 1-2 ปี ร้อยละ 20 ของทุนที่ได้รับสามารถใช้เพื่อเป็นค่าตอบแทนของผู้ขอทุน/ทีมงาน หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สมัครได้ที่ Recovery of Species on the Brink of Extinction

เรียนวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม Social Impact Analysis กับ +Acumen

02 กรกฎาคม 2561
News
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังสร้างผลกระทบทางสังคม? การทำความเข้าใจในข้อมูลที่จะสนับสนุนการทำงานสังคมจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราตั้งเป้าไว้  +Acumen เปิดสอนคอร์สออนไลน์ Social Impact Analysis สำหรับผู้เรียนที่ต้องการ framework (กรอบคิด) และเครื่องมือ ในการทำงานสังคมและวัดผลกระทบทางสังคมของบริษัท องค์กร หรือโครงการริเริ่มของตนเอง   ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีสื่อสารเป้าหมาย และเชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านั้นเข้ากับเกณฑ์วัดที่ช่วยในการทำงานต่อไปได้ หัวข้อการเรียน เรียนรู้กรอบคิด 3 ส่วนในทำความเข้าใจ 1) ความกว้าง 2) ความลึก และ 3) จุด focus ของผลกระทบทางสังคมที่เรากำลังสร้าง ฝึกเขียน Theory of Change ขององค์กรหรือโครงการเรา รู้จักเคสการวัดผลกระทบทางสังคมด้วยวิธีที่ Lean และแม่นยำที่สุด ฝึกใช้ Lean Data Approach ของ Acumen ค่าใช้จ่าย           ฟรี วันที่เริ่ม             วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลาที่ใช้            3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลาเรียน    5 สัปดาห์ ผู้สอน                 Tom Adams สมัครเรียนได้ที่ Social Impact Analysis | +Acumen

Research-based Approach to Innovation Workshop

27 มิถุนายน 2561
News
ในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม นอกจากการใช้ความคิดนอกกรอบเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ แล้ว นวัตกรรมเหล่านั้นจำเป็นจะต้อง “ตอบโจทย์” กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ตรงต่อความต้องการและมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของการค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) ก่อน โดยแนวทางหนึ่งในการพยายามทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการวิจัย ซึ่งมีแบบแผนที่ชัดเจนและมีความหลากหลายเพียงพอที่สามารถปรับใช้ในหลายบริบท ชุดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างนวัตกรรมโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน เป็นการอบรมที่ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยให้ผู้เข้าอบรมเริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านแนวคิดและเครื่องมือจากการทำวิจัยเป็นหลัก โดยรูปแบบการอบรมประกอบไปด้วยการผสมผสานระหว่างการบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้เครื่องมือในบริบทเสมือนจริง (Activity) และการนำเสนอผลงานที่นำมาปรับใช้ (Presentation) ในส่วนของเนื้อหาการอบรมนั้น แบ่งออกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 คอร์สมุ่งประเด็นเฉพาะ แต่ละคอร์สประกอบด้วย การอบรมคอร์สพื้นฐานการวิจัย 1 วัน (Foundation of Research) และ คอร์สมุ่งประเด็นเฉพาะ (Specific Course)  ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเข้าอบรมประเด็นหนึ่งประเด็นใดได้ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ประเด็นเฉพาะ 2 ประเด็น ได้แก่ Innovation Development and Research, Marketing Research for Innovation  โดยในแต่ละประเด็นเฉพาะจะมีการอบรมทั้งสิ้น ครั้งละ 2 วัน ในการอบรมแต่ละบทเรียนจะประกอบไปด้วยความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางสังคมโดยมาจากความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งผ่านการทำวิจัย Module 1 การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย (Innovation Development and Research) วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมที่อยากสร้างนวัตกรรม แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร Module 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งประเด็นเรื่องการวิจัยการตลาดเพื่อนวัตกรรม (Marketing Research for Innovation) วันที่ 4 สิงหาคม และ 18-19 สิงหาคม 2561 เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการนำเอาข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการเข้าใจสถานการณ์ของตลาด รวมถึงการกําหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายด้วย อาทิกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ ในการกําหนดราคา กลยุทธ์ในการกระจายสินค้า และ กลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด ผู้สอน อาจารย์ดร. ศิญาณี หิรัญสาลี (อาจารย์แต่ง) อาจารย์ ชัญญา ปัญญากำพล (อาจารย์ปิ๊ง) และทีมงานของ The TSIS​ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการในการทำวิจัยประเภทต่าง ๆ อาจารย์ ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการการเรียนการสอนในการทำวิจัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม​​ สถานที่อบรม ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายและรับจำนวนจำกัด สมัครได้ที่ http://events.soc.ku.ac.th