NEWS

รางวัล 2018 SEED Low Carbon Awards เพื่อสตาร์ทอัพสีเขียว

04 เมษายน 2561
News
SEED ร่วมกับ International Climate Initiative (ICI) of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) มองหาสตาร์ทอัพสีเขียวที่กำลังเติบโตพร้อมทั้งลดหรือปรับตัวให้เข้ากับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อแข่งขันในงาน SEED Low Carbon Awards  คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นกิจการที่มาจาก จากประเทศไทย โคลัมเบียน ทานซาเนีย และอูกานดา ดำเนินกิจการด้วยแนวคิดของผู้ประกอบการ และสร้างนวัตกรรม กิจการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงิน ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม เป็นกิจการที่เริ่มต้นโดยหรือมีคนในพื้นที่ทำงานเป็นผู้นำ มีศักยภาพที่จะขยายผลแบบ scale up หรือ replication กิจการอยู่ในระหว่างดำเนินการ การสนับสนุนที่จะได้รับ การสนับสนุนในด้านพัฒนาศักยภาพ การสนับสนุนในด้านการการสร้างโปรไฟล์และเครือข่ายในการดำเนินการ เรียนรู้เทคนิคเพื่อเสริมสร้างมูลค่าให้กับกิจการ เงินรางวัลสนับสนุนการดำเนินการ จำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 156,000 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 เมษายน 2561 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 2018 SEED Low Carbon Awards

ทุนปริญญาโท Australia Awards – ASEAN Scholarships เพื่อการพัฒนาสังคม

03 เมษายน 2561
Opportunity
รัฐบาลออสเตรเลียต้องการมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน โครงการ Australia Awards – ASEAN Scholarshipsเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในด้านต่างๆที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสันติภาพ ความมั่งคั่ง ด้วยความเชื่อที่ว่าความรู้จากการศึกษาต่อจะช่วยพัฒนาภูมิภาคในด้านต่างๆ รวมถึงการลดปัญหาความยากจน ความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ และการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอาเซียน คุณสมบัติผู้สมัคร มีสัญชาติไทย บรูไน สิงคโปร์ หรือมาเลเชีย มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเข้าเรียน หรือมีผลการสอบ IELTS คะแนนรวมเท่ากับ 6.5 โดยไม่มีคะแนนย่อยต่ำกว่า 6.0 หรือผลการสอบ TOEFL 575 คะแนน ฟรือ 90 คะแนนเป็นอย่างต่ำ ได้รับจดหมายตอบรับการสมัครเรียนจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ไม่ได้ขอรับทุนอื่นใน Australia Award ไว้ มีวีซ่านักเรียน ไม่ใช่วีซ่าย้ายถิ่นฐาน  มีสุขภาพแข็งแรง จะต้องไม่ได้สมรสหรือหมั้นกับผู้ที่มีสัญชาติออสเตรเลีย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว มีคุณสมบัติทุกประการที่ Department of Immigration and Border Protection (DIBP) ต้องการ หากได้รับการคัดเลือก สามารถเข้าร่วม Pre-Departure Training ในประเทศอินโดเนเชีย ก่อนเปิดภาคเรียน หมดเขตสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2561 สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ Application Form for Australia Awards-ASEAN Scholarships Intake 2019

ChangemakerXchange Indonesia 2018 เปิดรับสมัครแล้ว

13 มีนาคม 2561
Opportunity
Ashoka ร่วมกับ Robert Bosch Stiftung จัดแพลตฟอร์มการร่วมมือระดับโลกเพื่อนำพาให้นักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่จากทั่วโลกมารู้จักกัน พร้อมทั้งร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง ในงาน ChangemakerXchange ในประเทศอินโดเนเซีย ในวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18-30 ปี (โครงการให้ความสำคัญกับความหลากหลายและต้องการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ จึงมีที่จำกัดสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 29-30 ปี) มาจากประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเชีย อินโดเนเชีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ จีนหรืออินเดีย หรือเคยสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศเหล่านี้ มีความสามารถด้านความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้นำคนอื่น หรือมีประสบการณ์ด้านการร่วมจัดตั้งกิจการสังคมที่ดำเนินการอยู่ ผู้ที่อยู่ในระดับพัฒนาไอเดียหรือผู้ที่เป็นอาสาสมัครในองค์กรสังคมถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์รับสมัคร มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ทำงาน เสนองาน และร่วมงานกับผู้เข้าร่วมท่านอื่นได้ มีทักษะและต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โอกาสที่จะได้รับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับสู่เมืองที่จัดงานในประเทศอินโดเนเซีย (เมืองและสถานที่จะประกาศอีกครั้ง) ค่าโรงแรม ค่าเดินทาง อาหาร ค่าเข้าร่วมงานประชุม ตลอดห้าวันสี่คืน ในวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2561 สมัครได้ที่ ChangemakerXchange Indonesia 2018

โครงการแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา YSEALI 2018 หัวข้อ Women's Empowerment

13 มีนาคม 2561
Opportunity
YSEALI Professional Fellowship Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาสากล ปีนี้โครงการมองหาและจะให้ทุนผู้นำที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม และต้องการจะพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะของตน โดยเน้นไปที่ประเด็นการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้หญิง คุณสมบัติผู้รับทุน สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ เป็นนักเรียน ผู้ที่ทำงานแล้วอยู่ในภาคสังคม หรือภาคส่วนอื่น มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ดี สามารถสื่อสาร ทำงาน และใช้ขณะลงพื้นที่ได้อย่างคล่องแคล่ว มีประสบการณ์การทำงานด้าน Civic Engagement และ Women Empowerment ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นมาก่อน กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทุนสนับสนุน เรียนรู้ พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  ทุนแลกเปลี่ยน 100% ที่ Mansfield Center of the University of Montana ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม ถึง 10 พฤษจิกายน 2561 (รวมค่าเดินทาง ที่พัก วีซ่า ประกันสุขภาพ ตลอดทั้งโครงการ) โอกาสฝึกงานในองค์การที่ทำงานด้านการเสริมพลังอำนาจผู้หญิง Home Resource - NGO ที่รีไซเคิลวัสดุก่อสร้าง และสร้างอาชีพให้กับผู้หญิง Prospera Business Network - องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อผู้หญิง เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย YSEALI และ PFP ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรมากมาย รวมทั้งเครือข่ายนานาชาติซึ่งเติมไปด้วยผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ต้องการจะพัฒนาโลกใบนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม Professional Fellows Program

MIT Global Startup Workshop เปิดรับสมัครแล้ว

12 มีนาคม 2561
Opportunity
มหาวิทยาลัย MIT (Massachusetts Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการ MIT Global Startup Workshop ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาให้หัวข้อกับเทคโนโลยี นวัตกรรมและการสร้าง startup ซึ่งนำเสนอความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและผู้ประกอบการระดับโลกของ MIT และจัดประกวดกิจกรรมแข่งขันชิงรางวัลสามประเภท ได้แก่ Startup Showcase, Elevator Pitch Competition และ Business Plan Competition ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ชิงเงินรางวัลที่หนึ่งมูลค่ากว่า 3 แสนบาท คุณสมบัติผู้เข้าร่วม มีความเป็นผู้ประกอบการสังคมหรือภาคอื่นๆ  ไม่จำกัดว่าจะต้องมี start up  มีโจทย์และไอเดียแก้ไขปัญหา สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการได้ สามารถเข้าร่วมงานในวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ CENTARA GRAND & BANGKOK CONVENTION CENTER ได้ โอกาสที่จะได้รับ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ pitch ในงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขัน Pitch 1 นาทีกับผู้ประกอบการอีก 30 ชีวิต รับเงินรางวัลสูงสุด 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 345,400 บาท ดูข้อมูลเพิ่มเติม Restration หรือสอบถามเกี่ยวกับโอกาสได้รับการสนับสนุนหรือส่วนลดที่ gsw-leadorganizers@mit.edu

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์เปิดรับอาสาสมัครนักพัฒนาการเกษตรและการชลประทานในแอฟริกา

07 มีนาคม 2561
News
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครอาสาสมัครนักพัฒนาการเกษตรและการชลประทาน (Agricultural Development) 10 ตำแหน่ง ไปปฏิบัติงานภายใต้โครงการการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกับประเทศในแอฟริกาประเทศละ 2 ตำแหน่ง แบ่งออกเป็น  ณ สาธารณรัฐโมซัมบิก 2 ตำแหน่ง ณ ราชอาณาจักรเลโซโท 2 ตำแหน่ง ณ สาธารณรัฐเบนิน 2 ตำแหน่ง ณ สาธารณรัฐเซเนกัล 2 ตำแหน่ง ณ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติอาสาสมัคร มีอายุระหว่าง 21-35 ปี (หากเป็นชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปวส. ขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธาชลประทาน การเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และด้านประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในแอฟริการับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เหมาะสมที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในหน้าที่อาสาสมัคร หากมีประสอบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ โอกาสที่จะได้รับ การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน ระยะเวลา 3 เดือน ค่าใช้จ่ายที่อาสาจะได้รับ (สำหรับอาสาสมัครปฏิบัติงานระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป) ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท ค่าเช่าที่พัก ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท ค่าพาหนะเดินทางในประเทศที่ไปปฏิบัติงาน กรณีที่ประเทศนั้นไม่จ่ายค่าพาหนะให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายได้ เดือนละ 2,500 บาท​ ค่าประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ (เท่าที่จ่ายจริงวงเงินประกันคนละ 500,000 บาท) ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทางเหมาจ่าย 12,000 บาท (รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ค่ากระเป๋าเดินทาง ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตรวจร่างกายสำหรับการทำประกันชีวิต ค่าฉีดวัคซีน ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ และอื่นๆ) ค่าขนย้ายของใช้ส่วนตัว รวม 2 เที่ยว (ไป-กลับ) ไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อเที่ยว (สำหรับอาสาสมัครปฏิบัติงานระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป) ไม่เกิน 40 กิโลกรัมต่อเที่ยว (สำหรับอาสาสมัครปฏิบัติงานระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน)  ค่าจัดทำรายงาน ค่าถ่ายเอกสาร เหมาจ่าย 1 ครั้ง 3,000 บาทต่อคน ค่าติดต่อสื่อสาร (ค่า internet ค่าโทรศัพท์) เหมาจ่าย จำนวน 2,000 บาทต่อเดือน กำหนดการรับสมัคร หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2561 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

อยากทำเพื่อสังคม แต่ไม่รู้ว่าจะทำปัญหาอะไรดี? - สารบัญปัญหาสังคม

03 มีนาคม 2561
News
มีคนรุ่นใหม่หลายคนอยากทำเพื่อสังคมแต่ "ไม่รู้จะเริ่มยังไง" หรือไม่ก็ "ไม่รู้ว่าตัวเอง อิน เรื่องอะไร" เพราะเราแต่ละคนมีประสบการณ์และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมไม่เท่ากัน ทำให้มีเลนส์ในการมองปัญหาไม่ชัดพอที่จะเห็นภาพรวมของปัญหา ไม่รู้ปัญหาที่อยากแก้ และไม่เห็นว่าตัวเองช่วยได้บ้าง เลยไม่ได้ลงมือทำซะที วันนี้ School of Changemakers อยากชวนเพื่อนๆ มาสำรวจประเด็นปัญหาสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการตั้งต้นดูว่าเราสนใจประเด็นสังคมอะไรหรืออยากช่วยใคร ผ่านบทความที่เราเรียกว่า IDEA CENTER โดยจะเริ่มดูจากลิสต์หัวข้อปัญหาสังคมด้านบน หรือเริ่มจากลิสต์กลุ่มเป้าหมายด้านล่างก็ได้ Problem Focus การศึกษา สถานการณ์ปัญหาการพัฒนาครูไทย สถานการณ์ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย “การศึกษาที่เลือกได้” – สถานการณ์การศึกษาทางเลือกในประเทศไทย สุขภาพ​ สถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงอาหารปลอดภัย ​​สถานการณ์ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารทะเล น้ำมันทอดซ้ำ ภัยเงียบทำลายสุขภาพ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ต้นตอความเครียดของคนไทย HIV, AIDS, and STDs Alcohol and Substance Abuse สิ่งแวดล้อม​​ Air Pollution Waste or Treasure ? การมีส่วนร่วม Building a Sense of Neighbourhood in Urban Living : มิตรภาพสร้างได้ในสังคมเมือง Corruption สิทธิและความเท่าเทียม เศรษฐกิจ / ความยากจน​ Urban Slums Target Focus ครอบครัว ชุมชน เด็ก​ Child Prostitution เยาวชน Youth Mental Wellness : เสริมภูมิคุ้มกันให้จิตวัยใส สถานการณ์ความท้าทายในการทำงานสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ทำโครงการเพื่อสังคมในมหาวิทยาลัย ผู้พิการ สถานการณ์ปัญหาสิทธิผู้พิการในประเทศไทย ผู้สูงอายุ​ Aging ผู้หญิง ผู้ชาย LGBTQ สัตว์ In Harmony and Care for Animals : เพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับเพื่อนสัตว์ ผู้ด้อยโอกาส เกษตรกร สถานการณ์การจัดการน้ำสำหรับภาคการเกษตรในฤดูแล้ง สถานการณ์ปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตร วงเวียนปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เกษตรกรไทยดิ้นไม่หลุด แรงงานต่างด้าว สถานการณ์ปัญหาการศึกษาลูกหลานแรงงานข้ามชาติ Burmese Migrant Workers เมื่อเห็นภาพรวมของปัญหาต่างๆ เจอหัวข้อหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช่แล้ว ก็ลองดูว่าทักษะและความสนใจของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง (เครื่องมือ DREAM IT, DO IT) แล้วนำสองอย่างมาคิดไอเดียสนุกๆ ไม่เหมือนใคร แถมยังแก้ไขปัญหาได้จริง รู้อย่างนี้แล้วจะรออะไร Change starts with you!

โอกาสทำงานวิจัยกับ Ashoka UK สำหรับนักศึกษาป.เอก

02 มีนาคม 2561
News
มูลนิธิ Ashoka UK ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมัน รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อให้ทุนทำงาน (เต็มจำนวน) ใน European Training Network ที่ Ashoka UK ในกรุงลอนดอน อังกฤษ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความทรงจำมวลชน (public memory) POEM ที่กำหนดความหมายของ 'ความสำเร็จ' ในคนรุ่นใหม่ และศึกษาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของความสำเร็จในยุคที่มีปัญหาใหญ่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ และยินดีต้อนรับใบสมัครจากผู้พิการ คุณวุฒิปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยอื่นทั่วโลก โดยมีประสบการณ์ทำงานวิจัยในขอบข่ายต่อไปนี้ Critical Heritage Studies, Critical Data Studies Cultural Anthropology, Cultural Studies, Design Anthropology, Digital Cultures, Digital Anthropology, Digital Heritage, Digital Humanities, Digital Museology, European Ethnology, Human-Computer Interaction, Information Behaviour, Information Studies, Media Anthropology, Media Studies, Memory Studies, Museology, Museum Studies, Participatory Design, Science and Technology Studies, Social Anthropology, Software Studies, Visitor Studies, Visual Anthropology, Visual Sociology เป็นนักศึกษาปริญญาเอก ปี 0-4 และยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สามารถเดินทางและทำงานที่ประเทศต่างๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ทำงานในสหราชอาณาจักรเกิน 12 เดือน ใน 3 ปีที่ผ่านมา ระยะดังกล่าวไม่รวมการเดินทางเพื่อพักผ่อน มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี เป็นอย่างดีเพื่อทำงานและเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากเครือข่ายเทรนนิ่ง แนบผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนานาชาติที่เป็นมาตรฐาน เช่น TOEFL และ IELTS  โอกาสที่จะได้รับ โอกาสการทำงานร่วมกับ Ashoka UK ในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นจำนวน 3 ปี ค่าตอบแทนในการทำงานสนับสนุนตลอด 3 ปี ตาม MSCA regulations ซึ่งประกอบไปด้วยค่าที่พัก ค่าเดินทาง และเงินสงเคราะห์ครอบครัว (จดทะเบียนแต่งงาน) โอกาสฝึกทักษะ พัฒนาอาชีพ และเรียนรู้งานในคอร์สเรียน เวิร์กช็อป งานประชุม งานอีเว้นท์ และ secondments  เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายสมาคมมหาวิทยาลัยชั้นนำ องค์กรภาคประชาสังคม และ SME จากทั่วทวีปยุโรป หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ POEM Application

School of Changemakers มองหาเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง (Program Coordinators)

21 กุมภาพันธ์ 2561
Opportunity
เกี่ยวกับ School of Changemakers School of Changemakers (SoC) เป็นองค์กรที่ช่วยเพาะบ่มและให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจและมีความตั้งใจริเริ่มทำโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมที่มองหาความรู้ เครื่องมือและการสนับสนุน SoC เร่ิมจากการเป็นโครงการหนึ่งภายใต้ มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเร่ิมสร้างสรรค์เพื่อสังคม ประเทศไทย เมื่อปี 2555 และได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดระยะเวลา 5 ปี ได้มีทำงานร่วมกับนักสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ​และต่างประเทศ และได้บ่มเพาะนักกิจกรรม ผู้ประกอบการสังคมให้สามารถเดินทางตามความตั้งใจเป็นจำนวนมาก จนในที่สุดจึงได้แยกออกมาจากอโชก้า และตั้งเป็นกิจการเพื่อสังคมเต็มตัว เมื่อปลายปี 2560 จากการสำรวจคนรุ่นใหม่พบว่ากว่า 90% อยากมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคม แต่ 70% ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขาดความรู้ เพื่อทำความเข้าใจปัญหา การสร้างความยั่งยืน ไปจนถึงเครือข่ายและเงินทุนสนับสนุน ซึ่งเป็นสิ่งที่ School of Changemakers เข้ามาช่วยในการลดช่องว่างเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายหลักในการช่วยผลักดันให้เกิดนักเปลี่ยนแปลงจำนวนมากขึ้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา School of Changemakers ได้รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา ช่วยสร้าง platform ไปจนถึงร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อคนที่สนใจได้ศึกษา ไปสู่การทดลองทำ และมองหาช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรในการขยายผลต่อไป รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น แรงบันดาลใจและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมโครงการว่าทุกคนมีศักยภาพมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง ทั้งนี้การสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงของ School of Changemakers เกิดจากการออกแบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรภาคสังคม และภาคเอกชน โดยให้การสนับสนุนหลักแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ทรัพยากร เช่น เงินทุน/สถานที่ เครื่องมือ และความรู้ต่างๆ โค้ช ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชุมชนเหรือเครือข่ายนักเปลี่ยนแปลง โครงการและกิจกรรมต่างของ SoC แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ 1. การสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลงโดยตรง Penquin Incubation คอร์ส 8 เดือน สำหรับบ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ อายุ 25-35 ปี Insight Tanks คอร์สระยะสั้น 3 เดือน สำหรับผู้สนใจปัญหาสังคมในการทำความเข้าใจปัญหาสังคมจนเห็นโอกาสในการแก้ปัญหา (จะเร่ิมดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2561) Afterschool การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือและความรู้ต่างๆ สำหรับนักเปลี่ยนแปลง Changemaker Toolkits เครื่องมือการคิดริเร่ิมและดำเนินโครงการหรือกิจการเพื่อส้งคม Helpdesk Office Hours การให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจการพัฒนาโครงการ หรือกิจการ 2. การสร้างระบบสนับสนุนนักเปลี่ยนแปลง Changemakers Incubation Network เครือข่ายอาจารย์และผู้สนใจการสร้างระบบสนับสนุนนิสิตนักศึกษาในการสร้างความเปลี่ยนแปลง (changemaker education) หรือความเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurial university) Intrapreneur4Change การเชื่อมต่ออาสาภาคธุรกิจที่สนใจโจทย์ทางสังคมจากองค์กรเพื่อสังคมให้ทำงานร่วมกันในโครงการสั้นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่นการพัฒนาโมเดลธุรกิจ การพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือการระดมทุน School of Changemakers จึงมองหาเพื่อนร่วมทาง มาร่วมกันสร้างระบบสนับสนุนและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเปลี่ยนแปลงให้สร้างมารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมได้ ซึ่งเราเปิดรับสมัคร 2 ตำแหน่ง ได้แก่ Program Coordinator - Afterschool (1 ตำแหน่ง) รายละเอียดงาน มีส่วนร่วมคิดและวางแผนการจัดกิจกรรม Talk/ Workshop/ Event ของ School of Changemakers โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Afterschool ซึ่งจะจัดในรูปแบบของวงพูดคุยหรืองานอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือและความรู้ต่างๆ สำหรับนักเปลี่ยนแปลงสังคม ดำเนินการด้าน PR-Marketing เริ่มตั้งแต่การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และตอบรับการเข้าร่วม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกับทีมงานเพื่อช่วยกันจัดเตรียมงาน เช่น การเตรียมห้องจัดประชุม สถานที่พัก การเดินทางของผู้เข้าร่วม อาหาร วัสดุและอุปกรณ์ เอกสารประกอบ และ การติดต่อประสานงานต่างๆ สามารถเข้าร่วมงานและรับผิดชอบงานในงานวันจริงได้ ทั้งในวันธรรมดาหลังเลิกงาน และ/หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ สรุปรายงานการประชุมและประเมินผลกิจกรรม ร่วมวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น งานประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน คุณสมบัติ: อายุระหว่าง 20 - 28 ปี จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจงานภาคสังคม มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ เรียนรู้เร็วและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี อัธยาศัยดี กระตือรือร้น สนใจและประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน คิดและจัดกิจกรรม เช่น งาน Talk/ Workshop สามารถทำกราฟฟิคง่ายๆ ได้ ผ่าน Photoshop, Illustration อื่นๆ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ หมายเหตุ: ควรมีอินเตอร์เน็ตใช้งานที่บ้าน และ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว เนื่องจากต้องประสานงานกับทีมเมืองนอกหลังเวลางาน ตำแหน่ง: Program Coordinator, Afterschool Program รูปแบบงาน: Full time ค่าตอบแทน: 17,000 - 20,000 บาท (ทดลองงาน 3 เดือน) สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ Program Coordinator - Coach Program (1 ตำแหน่ง) รายละเอียดงาน มีส่วนร่วมคิดและวางแผนการจัดกิจกรรม Coach Program/ Meeting ดำเนินการด้าน PR-Marketing เริ่มตั้งแต่การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ตอบรับการเข้าร่วม ติดต่อสื่อสารกับ Coach แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกับทีมงานเพื่อช่วยกันจัดเตรียมงาน เช่น การเตรียมห้องจัดประชุม สถานที่พัก การเดินทางของผู้เข้าร่วม อาหาร วัสดุและอุปกรณ์ เอกสารประกอบ อื่นๆ สามารถเข้าร่วมงานและรับผิดชอบงานในงานวันจริงได้ ทั้งในวันธรรมดาหลังเลิกงาน และ/หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ สรุปรายงานการประชุมและประเมินผลกิจกรรม ร่วมวางแผนเพื่อดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น งานประสานงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
คุณสมบัติ: อายุระหว่าง 20 - 28 ปี จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจงานภาคสังคม มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ เรียนรู้เร็วและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี อัธยาศัยดี กระตือรือร้น สนใจและประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน คิดและจัดกิจกรรม เช่น งานประชุม การอบรม สามารถทำกราฟฟิคง่ายๆ ได้ ผ่าน Photoshop, Illustration อื่นๆ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ หมายเหตุ: ควรมีอินเตอร์เน็ตใช้งานที่บ้าน และ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว เนื่องจากต้องประสานงานกับทีมเมืองนอกหลังเวลางาน ตำแหน่ง: Program Coordinator, Coach Program รูปแบบงาน: Full time ค่าตอบแทน: 17,000 - 20,000 บาท  (ทดลองงาน 3 เดือน) สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ วิธีการสมัคร: ส่ง Resume พร้อมกับแนบ Cover letter โดยตอบคำถามตามหัวข้อด้านล่าง และส่งอีเมล์มาที่ boy@schoolofchangemakers.com ภายใน 15 มีนาคม 2561 หลังจากทีมงานในรับข้อมูล จะดำเนินการนัดสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 แจ้งผลให้ทราบและเริ่มงานได้เดือนเมษายน (ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 093-952-2939) โปรดแนะนำตัวและเล่าเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตให้เรารู้จักคุณมากขึ้น ทำไมคุณถึงมีความสนใจทำงานร่วมกับ School of Changemakers โปรดอธิบายถึงทักษะและประสบการณ์การทำงานที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการรับผิดชอบตำแหน่งนี้ได้ ปัญหาสังคมที่คุณสนใจคืออะไร และเพราะเหตุใดถึงสนใจปัญหานี้ หากเป็นไปได้ โปรดแนบผลทดสอบ personality type เช่น Myers-Briggs, Enneagram, หรือ อื่นๆ ขอขอบคุณรูปประกอบจาก https://www.freepik.com/

โครงการ Transparency International School on Integrity 2018 เพื่อความโปรงใส่และต่อต้านคอรัปชั่น

21 กุมภาพันธ์ 2561
News
Transparency International School on Integrity (TISI) คือโครงการต่อต้านคอรัปชั่นและสร้างผู้นำแห่งอนาคต โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอรัปชั่นเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ พัฒนาความเป็นผู้นำ ต่อยอดไอเดียไปปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เข้าร่วมคนอื่นกว่า 140 คนจากทั่วโลก ตลอด 1 สัปดาห์ ณ เมืองวิลนิอุส ประเทศลิทัวเนีย ประโยชน์ที่จะได้รับ เข้าร่วม Intensive Course ตลอด 1 สัปดาห์ ในวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2018​ เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอรัปชั่นเชิงวิชาการ พัฒนาความเป็นผู้นำ  ต่อยอดไอเดียของตนเพื่อลองปฏิบัติจริง ร่วมแลกเปลี่ยนและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำการต่อต้านคอรัปชั่น คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดสัญชาติ และเพศ มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น และทำให้เกิดความโปร่งใสในประเทศของตนเอง ส่ง Europass Curriculum Vitae (CV) และ Motivational letter (จำนวนสูงสุด 500 คำ) ส่งใบสมัครออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการ จำนวน 700 ยูโร หรือประมาณ 27,200 บาท​ ประกอบไปด้วยค่าอุปกรณ์ ที่พัก อาหาร และกิจกรรมนอกหลักสูตร ตลอดทั้งโครงการ ผู้สมัครจากประเทศไทยสามารถขอรับการงดหรือละเว้นค่าใช้จ่ายบางส่วน (Partial Tuition Fee Waivers)  หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2018 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ Application to TI School 2018  

โครงการ Asia Pacific Leadership 2018-2019

14 กุมภาพันธ์ 2561
News
Asia Pacific Leadership Program (APLP) คือโครงการขึ้นชื่อของ East-West Center และเป็นศูนย์พัฒนาผู้นำด้านการศึกษาในเอเชียแปซิฟิกที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยใช้ทักษะความเป็นผู้นำ โครงการมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง ที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหาสังคม มีทัศนคติที่กว้างขวาง รอบรู้เรื่องสังคมและปัญหาในเอเชียแปซิฟิก และสามารถใช้ความเป็นผู้นำส่งเสริมการร่วมมือระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ และสถาบัน โครงการมีระยะเวลา 8 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน สิงหาคม ถึง ธันวาคม - ผู้รับทุนต้องฝึกอบรมในหลักสูตร intensive ในหัวข้อการทำความเข้าเทรนของภูมิภาค การพัฒนาความเป็นผู้นำ และการพัฒนาแบบมืออาชีพ ร่วมกับผู้เรียนจากต่างวัฒนธรรม และพักที่ East-West Center มหาวิทยาลัยฮาวาย เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  มกราคม ถึงพฤษภาคม - ผู้รับทุนจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งให้ครบทุกชิ้นโดยใช้แพลตฟอร์มบนอินเตอร์เน็ต (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหรือทำงานประจำไปด้วยได้ โดยเวลาที่จะใช้ทำงาน (อัพเดทโครงการประจำเดือน การทำโครงการ และการเตรียมนำเสนอ) เฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยโครงการจะให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายทางอาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและมหาวิทยาลัยฮาวาย (University of Hawai'i) มีผลงานที่บ่งบอกถึงศักยภาพความเป็นผู้นำของตน ไม่จำกัดอายุ สัญชาติ มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 5 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดสันติภาพและความรุ่งเรืองในทวีปเอเชียแปซิฟิก มี LETTERS OF REFERENCE กำหนดการรับสมัคร ปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทุนสนับสนุน โครงการการพัฒนาความเป็นผู้นำ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง พฤษภาคม เป็นเวลา 8 เดือน การอบรมที่ East-West Center, Honolulu, Hawaii ประเทศสหรัฐ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2561 การอบรมออนไลน์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม 2018 - 2019 ASIA PACIFIC LEADERSHIP PROGRAM FELLOWSHIP 

การแข่งขัน RETHINK HIV เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย HIV/AIDS

13 กุมภาพันธ์ 2561
News
FHI 360 อินเดียร่วมกับ United States Agency for International Development (USAID) และ National AIDS Control Organization (NACO) จัดการแข่งขัน RETHINK HIV เพื่อมองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน Virtual Space ที่สามารถช่วยเอเจนซี่ NGOs องค์กรเพื่อสังคม และบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาในการสร้างความตระหนักรู้ในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยทำงานด้วยมาก่อน จนเกิดความต้องการในการรับบริการด้านสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HIV การแข่งขันนี้ต้องการจะบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหา HIV/AIDS 90-90-90 ในประเทศอินเดีย ภายในปี 2563 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน RETHINK HIV Grand Challenge จะให้การสนับสนุนโครงการที่ทำงานประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้: สร้างความตระหนักรู้ในปัญหา เพิ่มความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยง กระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความต้องการในการเข้ารับบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ HIV เพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ HIV เป็นนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง มีศักยภาพในการพัฒนาการเข้าถึงบริการคุณภาพด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับ HIV  สามารถแสดงว่าการลงทุนในนวัตกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนวิธีการป้องกัน รักษา สนับสนุน และดูแลผู้ป่วย HIV ในอินเดียได้ในเชิงประจักษ์ มีแผนการขยายผลและการทำงานต่อ เมื่อได้รับทุนและได้ทำงาน แผนงานสามารถทำได้ด้วยตามเป้าด้วยเงินทุนและทรัพยากรที่มี/ได้รับในเวลาที่กำหนด ระบุเป้าหมายหรือผลกระทบในเชิงคุณภาพและปริมาณที่ต้องการให้เกิดจากนวัตกรรมของตน การสนับสนุน (ขึ้นอยู่กับระยะของโครงการ) 5 โครงการในระยะตั้งต้นจะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล Seed Funding สูงสุด 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,870,000 บาท  โครงการในระยะขยายผล​จะได้รับเงินรางวัล Scale up สูงสุด 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,870,000 บาท สำหรับโครงการระยะขยายผล​ เข้า Bootcamp เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในวันที่ 17-19 เมษายน 2561 สมัครได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแะสมัครได้ที่ RETHINK HIV GRAND CHALLENGE FOR HIV/AIDS