ทุน Aid to Artisans สำหรับกลุ่มช่างฝีมือ

27 พฤศจิกายน 2561
การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, ศิลปะวัฒนธรรม, การสร้างและฝึกอาชีพ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การพัฒนาชุมชน
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,
Aid to Artisans (ATA) ร่วมกับ canvas home™ (ผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เซรามิค และผ้างานฝีมือ) ต้องการสร้างรากฐานการหารายได้ที่มั่นคง และเอื้อโอกาสในการขยายงาน ให้กับกลุ่มช่างฝีมือ ผ่านการให้ทุนขนาดเล็ก สำหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ การอบรม และการบริการด้านการตลาด
สิ่งที่จะได้รับ
 • ทุนสนับสนุน จำนวน 500-1,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16,000-49,000 บาท แบ่งออกเป็นทุน 2 ประเภท ได้แก่
  1. ทุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และอบรมด้านการใช้งาน เช่น
   • การจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์เฉพาะทาง เครื่องมือในการผลิตงานฝีมือ
   • การจัดทำวัตถุดิบ หรือเริ่มธนาคารเครื่องมือ
   • การช่วยเหลือทางเทคนิค สำหรับช่างฝีมือ เช่น งานอบรม กล้อง ค่าอินเตอร์เน็ต การสร้างเว็บไซต์ หรือการตั้งสถาที่ทำงานให้กับช่างฝีมือ
  2.  การช่วยเหลือด้านการตลาด (เหมาะสำหรับกลุ่มช่างฝีมือที่มีระบบการผลิต มียอดขาย และต้องการขยายงาน เพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือขยายงานไปในตลาดใหม่ๆ) เช่น
 • ใช้เป็นค่าเช่าสถานที่ออกงาน ค่าเช้าชั้นวางขายของ ของที่ใช้ในการตลาด เช่น โบชัวร์ หรือ แคตาล็อก
​​​​คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นกลุ่มช่างฝีมือ เช่น สหกรณ์ช่าง ธุรกิจขนาดเล็ก และ/หรือ เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีเป้าหมายหลักในการทำงานฝีมือในประเทศกำลังพัฒนา
 • ต้องการขยายการจ้างงาน หรือขยายโมเดลการหารายได้
 • ผลิตงานฝีมือ ที่มีความสวยงาน มีฟังก์ชั่นการใช้งาน และมีจุดเด่นทางวัฒนธรรม (ส่งรูปภาพประกอบการขอทุน)
 • มีหนังสือแนะนำจากองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และน่าเชื่อถือ ที่ทำงานสนับสนุนการพัฒนางานฝีมือ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานร่วมกัน 
 • มีรายงานติดตามผล เช่น รายงาน 6 เดือนหลังจากการได้รับทุน
หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 มกราคม 2562
ส่งใบขอรับทุน ได้ที่ canvas home™ Small Grant Program