ทุน Arts Network Asia 2019 สำหรับการสร้างความร่วมมือด้านศิลปะ

24 ธันวาคม 2561
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สันติภาพ / ความสงบสุข, การใช้ความรุนแรงและทารุณกรรม, ความขัดแย้งแบ่งแยก, อาชญากรรม, ความยุติธรรม, การสื่อสารเชิงบวก, ศิลปะวัฒนธรรม, เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น, ความโปร่งใส, ความเชื่อและศาสนา, สื่อมวลชน, สื่อมวลชน, กฎหมายและนโยบาย, การเลือกตั้ง, การเมือง
เด็ก, วัยรุ่น, ผู้สูงอายุ, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ครอบครัว, ชุมชน, ผู้อพยพ, สัตว์, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, คนไร้บ้าน, ผู้อพยพ, เพศทางเลือก, ผู้ชาย, ภาคสังคม, คนไร้สัญชาติ, ภาคธุรกิจ, ภาครัฐ,

Arts Network Asia (ANA) เครือข่ายศิลปินและนักเคลื่อนไหวด้านศิลปะ ได้เปิดรับใบขอทุน สำหรับศิลปิน ผู้ทำงานด้านวัฒนธรรม นักเคลื่อนไหวด้านศิลปะ และชุมชน/กลุ่ม/เครือข่ายศิลปินในเอเชีย ในโครงการ ANA 2019 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นโปรเจกต์ใหม่ หรือโปรเจกต์ที่เคยขอทุนกับ ANA อยู่แล้ว
 • โปรเจกต์ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในเอเชีย เป็นหลัก
 • เป็นโปรเจกต์อิสระ และเป็นโปรเจกต์ให้คุณค่ากับกระบวนการ มากกว่าผลิตผล
 • โปรเจกต์ทำงานศิลปะ เช่น การแสดง visual arts สื่อฟิล์ม วีดีโอ และสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล วรรณกรรม วาทกรรมเชิงวิพากษ์ และการจัดการศิลปะ
 • ผู้เป็นเจ้าของโปรเจกต์จะต้องมีเครือข่าย ที่มีความพร้อมในการทำงาน และมีความสามารถที่จะพัฒนาเครือข่าย
 • เครือข่ายดังกล่าวได้สร้างผลงานด้านศิลปะ หรือสร้างผลลัพธ์เชิงบวก สู่สังคม
 • โปรเจกต์ได้ให้การสนับสนุนศักยภาพ และส่งเสริมอำนาจ ให้กับกลุ่มศิลปินในเอเชีย
 • โปรเจกต์มีการทำงานอย่างต่อเนื่องและ แสดงออกถึงความยั่งยืน
 • โปรเจกต์มีช่องทางการเข้าถึง เช่น จัดอีเว้นท์ หรือ มีเว็ปไซต์ของโปรเจกต์
 • โปรเจกต์มีแหล่งการเงินอื่นๆ และแสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน
 • โปรเจกต์มีแผนการปิดโครงการ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

การสนับสนุน

 • เงินทุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 325,800 บาท สำหรับแต่ละโปรเจกต์ที่ได้รับคัดเลือก
หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 มกราคม 2561
สมัครได้ที่ ANA Project Grant 2019