SEED Awards 2019

20 กุมภาพันธ์ 2562
ธุรกิจและกิจการเพื่อสังคม, การลงทุนทางสังคม, การคุ้มครองผู้บริโภค, การวัดผลกระทบทางสังคม, การจ้างงาน, การค้าที่เป็นธรรม, การท่องเที่ยวชุมชน, ดำเนินธุรกิจให้ตรงกับความต้องการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า, สิ่งแวดล้อม, น้ำ, อากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, อนุรักษ์สัตว์ป่า, สวัสดิภาพสัตว์, พลังงานทดแทน, ผลิตภัณฑ์ดูแลสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากร, การทำลายระบบนิเวศ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, สปีชีส์ใกล้สูญพันธุ์, พลังงาน, การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ, มลภาวะ, ขยะ
ชุมชน, ภาคธุรกิจ, คนเมือง, สิ่งแวดล้อม, ภาคสังคม, ภาครัฐ

ที่มาที่ไป

บริษัท Start-up ของคุณมีนวัตกรรม หรือขับเคลื่อนโดยชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ธุรกิจของคุณมีส่วนร่วมในการลดหรือปรับตัวเข้ากับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) หรือ มีเป้าหมายในการสร้างโครงการจำลองหรือธุรกิจแบบเดียวกันในภูมิภาคอื่นๆ หรือต่างประเทศอยู่หรือไม่ หากคำตอบคือใช่ เราขอเชิญชวนคุณสมัครเข้าร่วมโครงการ SEED Awards เพื่อยกระดับบริษัทของคุณขึ้นไปอีกขั้น

รางวัล SEED สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SEED Awards for Entrepreneurship in Sustainable Development) เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่สามารถยกระดับ Start-up ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนโดยชุมชนในประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังเติบโต

รางวัลทั้งหมด 66 รางวัลจะมอบให้กับบริษัทที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งได้คิดค้นวิธีแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความท้าทายทั้งในทวีปแอฟริกาและเอเชีย แต่ละปีมีการ  มอบรางวัลในหลากหลายสาขา ตั้งแต่รางวัลสำหรับโครงการคาร์บอนต่ำ ไปจนถึงรางวัลที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ

รางวัลที่จะได้รับ

 1. เงินทุน SEED ให้ทุนเปล่าสูงสุด 50% ของเงินลงทุนทั้งหมดสำหรับบริษัทที่ได้รับเลือก ซึ่งเงินทุนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรางวัล

 2. สนับสนุนการทำโครงการจำลอง สำหรับองค์กรที่พร้อมจะนำโมเดลธุรกิจไปทำโครงการจำลองในพื้นที่ต่างๆให้เกิดขึ้นจริง ซึ่ง SEED จะช่วยเตรียมพร้อมในทุกๆ ขั้นตอน

 3. เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัท start-up จัดลำดับความสำคัญและสิ่งจำเป็นในการลงมือทำ

 4. สร้างโปรไฟล์ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายและได้รับรางวัลจะได้รับการโปรโมทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านแผนการตลาดและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสื่อออฟไลน์และออนไลน์ของ SEED  

 5. การสร้างเครือข่ายและคอนเนคชั่น ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ชนะจะได้มีโอกาสพบปะและสร้างเครือข่ายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุน ผู้กำหนดนโยบาย พาร์ทเนอร์และองค์กรภาคีของ SEED อีกมากมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีความชัดเจนในการเป็นผู้ประกอบการและมีนวัตกรรมก้าวหน้า

 • สามารถส่งมอบคุณค่าทางเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อมได้

 • มีความตั้งใจและความสามารถที่จะทำให้เกิดมั่นคงทางการเงิน

 • มีพาร์ทเนอร์ระหว่างกลุ่มผู้ถือผลประโยชน์ที่หลากหลาย

 • นำทีมโดยชุมชนท้องถิ่น

 • มีศักยภาพที่จะขยายโครงการได้

 • มีศักยภาพในการนำไปปรับใช้ได้จริง เห็นผลชัดเจน

 • อยู่ในช่วงเริ่มต้นปฏิบัติงานจริง

 • ผ่านเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่กำหนดไว้ข้างต้น

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 2 เมษายน 2019